Protestáns egyházi és iskolai lapok – 41. évfolyam – 1898.

1898-04-03 / 14. szám

üjmind.szenti h. I. 100, Szivos Károly hiricsi 1. 50. Szűcs Sándor harkányi I. 50, Vitányi Bertalan cúni 1. 60 Bálint Károly törteli 1. 100, Hegyi Károly j.-l.-nűzsei hl. 100, Halász István jászkerekegyházi h. 1. 100, Varga Sándor szank­moricgáti h. 1. 100, Lukácsi Imre félegyházai h. 1. 100, Pátkay János kocséri h. 1. 100, Decsey István szabadkai h. 1.100, Lamperth Gyula juthi 1. 100. Érsek Elek némedi h. 1. 100. Bocsor Lajos bábonvi 1. 100, Kiss József end­rődi 1. 80, Tóth Pál magyar-gyönki 1. 100, Nagy Benő somogy-somi 1. 50, Sedivi Frigyes mogyoródi h. 1. 100, Csáki István szt-endrei h. 1. 100, Kovács Géza dunabog­dányi 1. 100, Bontz Gvula szt-benedeki 1. 80, Draskovics Zsigmond kishartai 1. 40, Maller Mihály majosházai 1. 60, Kuthy István dunaföldvári h. 1. 100, Török Lajos alap­szt-iváni h. 1. 100, Dömötör Lajos nagypali 1. 100, Arany Antal medinai 1. 100, Rumek Gábor etveki 1. 100, Ke­menczky János csapdi I. 100, Szüts Károly felcsuthi 1. 100, V. Balogh Lajos gvuró-kuldói 1. 100, Gaál Lajos bodméri leik. 100, Ny i kos Lajos dobozi I. 100, Pálffy Gábor fe­hérvár- acsai 1. 100; összesen 42 lelkész 3710 frtot. II. A dunántúli egyházkerületből. Juhász József varsányi 1. lf 0 frt, Nagy János borii 1. 50. Gőbel Gerzson alsó-fegyverneki 1. 50, Kiss Károly garam-vezekénvi 1. 50, Varannay Sándor nemes-oroszii 1. 50, Somogyi Lajos kis­kálnai 1. 100, Akucs Lajos bajkai leik. 50, Kulifay Gyula garam-szentgyörgyi 1. 50, Sándor Benő füzes-gyarmati 1. 50, Pataky Gyula farnadi 1. t. 50, Varga Dezső hencsei 1. 100, Süttő Lajos szomajomi 1. 50, Horváth Imre magvarladi 1.-t. 60, Szikszay Ödön udvarhelyi 1. 100, Écsy Pál nemes­kisfaludi 1. 50, Császár István gigei 1. 40, Rébék László lajos-komáromi 1.-t. 150. Pethes Endre alistáli 1. 70, Csiba Mihály marcelházai 1 50, Galambos László réthei 1. 50, Kocsis József alsószőlősi 1. 50, Nagy Lajos nagy-marosi 1. 120, Vikár János szalafői 1. 85, Jezerniczkv Kálmán szecsődi 1. 50, Lánczinger János homok-bödögei 1. 50, Neupor Béla dereskei 1. 50, Zsoldos Béla mező-erősi 1. 60, Varga Sándor győr-szemerei 1. 50, Szűcs Dezső saápi 1. 50, Kovács Imre padragi 1. 50, Nagy Árpád acsádi 1. 50, Antal Lajos ászári 1. 100, Fáncsik János naszálvi 1. 50, Nagy Kálmán tarjáni 1. 100 Vörösmarty Károly tárkányi 1 50, Felvinczi Lajos kis-igmándi 1. 50, Szíj Sámuel 1.-t. Szenden 150. Vörös Pál tihanyi h. 1. 150, Hetessy Zsigmond nagy-vázsonyi 1. 80, Tánczos Gyula magyar­barnagi 1. 50 Földes Sándor köves-kállai I. 50, Márton Tamás csoóri 1. 45, Szombath János balaton-kis-szőllősi 1. 50, Döménv Zoltán várpalotai 1. 60, Szabó Pál szent­antalfai 1. 100, Csöngei Kiss Dávid, balaton-udvari 1. 50, Thúri Károly zánkai 1. 100, Szentmihályi József monoszlói 1. 100, Zsigmond Sándor öcsi 1. 100, Jákói Sámuel rátóti 1. 50, Csonka Ferenc vörös-berényi 1. 50, Válvi Miklós mádi leik. 50, Mórocz Mihály ó-gyallai 1. 100, Kovács Vince cs.-radványi I, 50. Földváry Jenő daruvári 1. 150. Nagy Lajos simontornyai 1. 140; összesen 50 lelkész 4050 frtot. III. A tiszáninneni egyházkerületből. Bacskay Sán­dor nyiri 1. 80, Baskai János pamlényi 1. 100, Benke István nagy-idai 1. 90, Bernáth József bárcai 1. 90, Biró János kovács-vágási 1. 80, Bodnár Endre főnyi 1. 80, Eröss Lajos abauj-szemesei 1. 70, Fürjész Jenő pető-szinyei leik. 80, Idrányi Barna nagy-szalánci 1. 100, Idrányi Ferenc h.-gibárti 1. 100, Jakab János szalai 1. 80, Karla Gábor radványi 1. 80, Ifj. Kiss Lajos g.-bogdányi 1. 100, Kiss József hejcei 1. 120, Kopré Lajos h.-zsadányi 1. 120, Kiss Gyula telkibányai lelkész 80, Kőrössv József vilyi leik. 120. Kovács István baktai 1. 50, Kovács Béla szepsii leik. 50, Molnár Pál kajátai 1. 100, Nemes Gyula g.-ruszkai leik. 90, Paikoss Endre, beszseri 1. 70, Papp József tö­möri 1. 80, Pédery Ferenc h.-sz.-károsi 1. 100, Sárkány József sz.-i baksai 1. 70. Sárkány Sámuef cécei 1. 70, Szabó Kálmán hernád-szurdoki 1. 100, Szaniszló Pál felső­novají 1. 120, Id. Szilva István rásonbesencsi 1. 100, Szo­bonya István gvörkei 1. 60, Szuhay Sándor csobádi 1. 120, Sütő Kálmán nádosdi 1. 80, Sütő Károly a.-vajkóci I. 50, Tóbiás Gyula felső-lánci 1 100. Ujj János korláti 1. 100. Ujj József kázsmári 1. 60, Tokaji Nagy Lajos felső-ábrá­nvi lelkész 70, Somodi János heőbábai lelkész 79, Kazai Sándor makiári lelkész 60, Kovács Károly egri 1. 100. Bársony György heő-szalontai lelkész 60, Baksay Dániel aggteleki lelkész 80, Bartók János g. kisfalud-feledi 1. 40, Czinyéri Barna sajó-keszii 1. 100, Kiss Károly runyai 1. 80, Magyar István beretkei I. 110. Pósa Lajos radnótbi 1. 50^ Osváth Dániel r-trizsi 1. 80. Sághy Sándor bejei 1. 80, Seres József martonfalvi 1. 100. Szabados László imolai leik 50, Szkárosi Gusztáv horkai 1. 100, Szük Gyula uza­panyiti I. 50, Kiss László bátfai 1. 150, Pazar István iskei I. 80. Ifj. Szakái István lucskai 1. 80, Homoki Antal kisgejáci 1. 80, Kecskeméthy Lajos nyarádi 1. 50, Szőllőssy Ferenc mokcsa-kérészi 1. 100. Id. Szakái Istv, nagy szeretvai 1. 100, Pataki Pál tarnóci 1. 100, Szaplonczay Benjámin n.-gejőci 1. 90, Morvav József kis-ráti I. 120, Benedek János felső-reviscsei 1. 170, Rásky Endre vajkóc-mátyóci 1. 100, Tóth József palágvi 1. 100, Gecse Géza galácsi 1. 80, Móré Elek pinkóci 1. 30, Köröskényi István bési I. 70, Móré Gábor jenkei 1. 50, Szőlőssy Gyula cseppelyi 1. 90, Verebélyi József bacskai 1. 50, Szánthó István bodrog­olaszii 1. 120, Lábos István bodrog-halászi I. 50, Kún Miklós monoki 1. 150 Réthy Pál golopi 1. 150, Kovács János vámos-ujfalusi 1. 50, Erdélyi József nagy-kövesdi 1. 50, Bartha József vissi I. 70, Hubói Hubay József bodrog-kereszturi 1. 30. Semsey József mező-zombori 1. 150, Kazay Béla perbenyiki 1. 130, Fürjész Tamás lukai 1. 100, Kolozsváry István tolcsvai 1. 150, Sallai Sándor erdő­horvátii 1 130, Beszterczey Béla a.-berecki 1. 30, Kónya József hernád-kaki 1. 70, Nagv Károly szomotor-vécsi 1. 100, Óriás Kálmán ondi 1. 50, Kenyeressy Károly berzéki 1. 70, Nagy Károly legyes-bényei 1. 100, Virág József lasztamári 1. 100, Ujlaky János túszai 1. 80, Ujj István ladmóci 1. 100, Sztankovits Lajos kis-bárii 1. 150, Szom­batin Antal kolbásai 1. 150, Szegő Béni zempléni 1. 150, Stéphán Mihály csernahói 1. 150. Soltész Gyula kis-ráskai 1. 150, Péter Mihály kis-azari 1. 100. Persenczky János nagy- és kis-toronyai 1. 100, Molnár István lastóci 1. 150. Kozma Gedeon szőllőskei 1. 100, Kozma Antal gercselyi 1. 150, Kádár János legenyei 1. 150, Hutka József bánóci 1. 150, Horkay Bertalan abarai 1. 80, Hájzer Endre har­dicsai 1. 100, Gyarmathy Soma bodzásujlaki 1. 100, Erdélyi Sándor magyar-jeszerebi 1. 100, Bottka Bertalan miglészi 1. 70, Babarék Dániel nagy-ráskai 1. 150, Tóth Kálmán komjátü 1. 100, Simon Andor barkai 1. 120, Ragályi Géza szádellői 1. 100, Péter József szőlős-ardói 1. 100, Lükő Béla görgői 1. 70, ifj. Kapossy György égerszögi 1. 70, id. Kapossy György jabloncai 1. 140, Ambrus János bódva­vendégi 1. 100, Arday J. Dániel zsarnói 1. 100. Bárdos István kardói I. 50. Barna Gyula s.-ivánkai 1. 80, Demeter János martonyii 1. 100, Eperjessy Ferenc mátyinkai 1. 100, Farkas József hegymegi 1. 120, Fodor István zilizi 1. 80, Horváth János rakacaszendi 1. 120, Kerekes János felső­barcikai I. 100, Körösi István alacskai 1 60, Ónody István meszesi és abodi 1. 180, Rozgonyi László nekézseni 1.100; összesen 132 lelkész, 12,380 frtot. IV. A tiszántúli egyházkerületből. Fodor Benjámin hajdudorogi 1. 100 frt, Nagy Lajos nagyfalusi 1. 100, Sebeök István nyiracsádi 1. 130, Batta Ferdinánd n.-bégányi 1. 150, Bereczkey János hetei 1. 100, Boros Sándor sáros­oroszi I. 35. Dajka Ignátz haranglábi 1. 40, Darcsi Miklós

Next

/
Oldalképek
Tartalom