Protestáns egyházi és iskolai lapok – 39. évfolyam – 1896.

1896-04-26 / 17. szám

60 frt, Zsércz 150 frt, Mályi 80 frt, Maklár 100 frt, Dorogma 60 frt, Rakacza-Szend 80 frt. Hegymeg 100 frt, Berente 80 frt, Zsíp 80 frt. Szent-Király 80 frt, Recske 60 frt. Kőrös 60 frt, Kövecses 60 frt, Gicze 50 frt, Bátka 100 frt, Berzéte 80 frt, Bellény 60 frt, Zsarnó 80 frt, Torna-Üjfalu 60 frt, Torna­Kápolna 100 frt, Áj 1. e. 100 frt, Kánó 60 frt, Borzova 80 frt, Viszoka 100 frt, Pinkócz 70 frt, Palágy-Kornorócz 100 frt, Pályin 100 frt, Lucska 80 frt, B.-Olaszi 100 frt, Kis­Toronya 80 frt, Vásárhely 100 frt, Szalók 50 frt. Miglész 80 frt, Nagy-Kázmér 50 frt, Kis-Ráska 50 frt, Kis-Bári 50 frt, T.-Füred 100 frt. Öszszesen 4-5 egyház 3490 frtot. B) Lelkészek: Kőrössy József, vilyi 1. 50 forint, Ujj János, korláti 1. 60 frt, Biró János, kovács-vágási 1. 50 frt, Szaniszló Pál. f.-novaji 1. 50 forint, Kiss József, hejcei 1. 50 frt, Gyurkó Dániel, h.-szentandrási 1. 60 frt, Kovács István, abauj-baktai 1. 50 frt, Molnár Pál, kajata-bist.ei 1. 60 frt, Szalóczi Pál, t.-valki 1. 80 forint, Somodi János, h.-bábai 1. 70 frt, Horváth János, rakaca-szendi 1. 50 frt Demeter János, martonyii 1. 50 frt, Barna Gyula sajó­ivánkai 1. 40 forint, Farkas József hegymegi 1. 40 forint, Czinnéry Barna, sajó-keszii 1. 50 frt, Sághv Sándor, bejei 1. 50 frt, Kis Károly, runvai 1. 50 frt, Seres József mar­tonfalvai 1. 50 frt, Vajányi János, páskaházi lév. 30 frt, Péter József, szőlős-ardói 1. 50 frt, Mészáros Lajos perkupái 1. 100 frt, Kaposy György, jatloncai 1. 50 forint, Ragályi Géza, szádelői 1. 80 frt, Benedek János, felső-reviscsei 1. 50 frt, Ráski Endre, vajkóc-mátyóci 1. 60 frf, Kiss László, bátfai l. 50 frt, Kecskeméthy Benjámin pinkóci 1. 70 frt, Szánthai István, berzéki It. 30 frt, Sallay Sándor, erdő­horvátii 1. 40 frt, Erdélyi József, nagy-kövesdi lt. 40 frt, Nagy Károly szomotor-vécsi 1. 40 forint, Sohajda János, királyhelmeci 1. 40 forint, Kovács János, vámos-újfalusi 1. 50 frt, Sztankovics Lajos, kis-bárii 1. 50 frt, Hutka József, bánóci 1. 50 frt, Babarék Dániel, nagy-ráskai 1. 50 frt. Stéphan Mihály, csarnahói 1. 50 frt, Szeghő Benjámin, zempléni 1. 50 frt, Soltész Gyula, kis-ráskai 1. 50 frt, Hajzer Endre, hardicsai 1. 60 frt, Kádár János legenyei 1. 50 frt. A zempléni e. m. 240 frt. Összesen 35 lelkész 2150 frtot. IV. Tiszántúli egyházkerületből. A) Egyházali: Aranyos-Medgyes 60 frt. Magosliget 80 frt. Misztótfalu 60 frt, Nagy-Kolcs 40 frt, Pálfalva 50 frt, Rozsály 80 frt, Sárköz 80 frt Bánfalva 50 frt, Békés-Sámson 40 frt, Földeák 50 frt, Füzesi 50 frt, Kunágota 60 frt, Nagy­Szrdistye 50 frt, Ref. Dombegyháza 50 frt, Ref. Kovács­háza 60 forint. Resica 100 frt, Szkulya 40 frt, Borzsova 60 frt, Búcsú 40 frt, Csetfalva' 50 frt, Darócz 80 forint, Déda 60 frt, Gecse 80 frt, Gergelyi 80 frt, Gut (Kis és Nagy 80 frt, Halábor 40 írt, Harangláb 50 frt, Kajdanó 50 frt, Kis-Lónya 80 frt, Macsola 40 frt, Makkos-János 50 frt, Márok-Papi 40 frt, Nagy-Bégány' 40 frt, Sáros­Oroszi 50 frt, Surány 50 frt, Uj-Dávidháza 80 frt, Záp­szony 60 frt, Berettyó-Szent-Márton 50 frt, K.-Nagy-Rév 100 frt, Magyar-Kakucs 60 frt, Nagy-Szántó 40 frt, Pel­bárthida 80 frt, Siter 60 frt, Felső-, Aisó-Józsa 100 frt, Vedres-Alsó-Ábrány 80 frt, Gálos-Petri 40 frt, Ér-Adony 40 frt, Monos-Petri 50 frt, P.-Fegyvernek 80 frt, Rá­kóczi 60 frt, Tisza-Nagvrév 60 frt, Tisza-Sas 50 frt, Bere 60 frt, Csomaköz 60 frt, Kaplony 50 frt, Mérk 70 frt. Nagy-Dobos 60 frt, Papos 50 frt, Parasznva 30 frt. Sza­niszló 60 frt, T.-Bökény 60 frt, Fekete-Ardó 40 frt, Fekete Patak 40 frt, Péterfalva 60 frt, Tisza Keresztúr 50 frt, Tivadar 50 frt, Verbőcz 40 frt, Buda-Ábrány 40 frt, Márton­falva 60 frt, Nagy falu 50 frt, Nyir-Acsád 60 frt, Anarcs 50 frt, Eőr 50 frt, Gemzse 30 frt, Gyüké 60 frt, Karász 40 frt, Kótaj 60 frt, Mihálydi 50 frt, Ramocsaháza 40 frt, Tisza-Szt-Márton 50 frt, Vasmegyer 50 frt, Ménes-Gyorok 80 frt, Nyégerfalva 50 frt. Pankota 50 frt, Radna-Lippa 100 frt, Borzova 80 frt. Dara 40 frt, Fülpös-Darócz 80 frt. Györgytelek 80 frt, Istvándi 50 frt, Majtis 60 frt, Puszta­Darócz 70 frt, Rápolt 50 frt, Sonkád 60 frt, Szamos­Becs 60 frt, Jánk 60 frt. Zsarolván 60 frt Összesen 96 egyház 5690 frtot. B) Lelkészek. Balajthy Károly szamos-kóródi 1. 40 frt, Barkász A{bert méhteleki 1. 50 frt, Bodor Pál tiszabereki 1. 40 frt, Hajdú Albert udvarii 1. 30 frt, Hajdú Zsigmond batizi 1. 40 frt, Papolczi Zoltán apai 1. 40 frt, Pásztor István maros-ligeti 1. 50 frt. Dankó Géza, módos-csávosi elők. 30 frt, Nagy Bertalan szkúlyai 1. 40 frt, Somogyi Lajos békés-sámsoni 1. 40 frt, Veres István füzesi elők. 30 frt, Batta Ferdinánd nagy-bégánvi 1. 40 frt, Bánóczy Endre nagy­muzsalyi 1. 50 frt, Bereczky János hetei 1. 60 frt, Bereczky József bereg-új falusi 1. 40 frt, Boros Sándor sáros-oroszii lelkész 50 frt, Dajka Ignác haranglábi 1.-t. 40 frt, Darcsi Miklós borzsovai 1. 50 frt, Deli Tamás tivadari 1. 40 frt, Jászter József m.-jánosii 1. 40 frt, Kölcsey Zsigmond eset­falui 1. 40 frt, id. Lánczy József márokpapi 1. 50 frt. ifj. Lánczy József halábori 1. 30 frt, Miklós József gecsei 1. 40 frt, Nemes Ferenc bucsui 1. 40 frt, Peterdi Pál surá­nvi 1. 30 frt, Péter Sándor zápszonvi 1. 40 frt, Sütő Miklós kajdanói 1. 40 frt, Tariska Lajos balazséri 1. 40 frt, Bokros Benedek hegyköz-száldobágyi 1. 40 frt, Józsa Gábor pósa­laki 1. 40 frt, Balogh Imre kéci 1. 40 frt, Csuka Ferenc apát-keresztúri 1. 50 frt, Debreczeni László felső-ábrányi 1. 40 frt, Egressy Imre kólyi 1. 40 frt, Fazekas Mihály gálos­petrii 1. 80 frt. Jakab József ér-adonyi 1. 30 frt, Nagy Sándor poklos-teleki 1. 40 frt. Szabó József alsó-ábránvi 1, 40 frt, Sípos János tótii 1. 40 frt, Szatmári János monos­petri elők. 30 frt, Papp Károly rákócii 1. 60 frt, Kéry Pál paposi 1. 50 frt, Lányi Kálmán, hodászi 1. 40 frt, Szabonyi Menyhért, kaplonvi lt. 30 frt, Pukacs Albert, romahidai 1. 30 forint, Turóczi Gyula, parasznyai 1. 30 frt. Veress Imre. irinyi 1. 30 frt, Deák Mihály, tiszakeresztúri 1. 50 frt, Fekete Károly, tivadari 1. 40 frt, Sárkány Lajos, fekete-ardói 1. 40 frt, Szabó József, péterfalvai 1. 40 frt, Szekeres Sán­dor, forgolányi 1. 30 frt, Szép Ferenc, tisza-újhelyi leik. 50 frt, Szűk Sándor, verbőci 1. 40 frt, Fodor Bén járni n, hajdú-dorogbi 1. 40 frt, Takács Zsigmond, martonfalvai lev. 30 frt, Árokháti Béla, gyürei 1. 30 frt, Bakos Pál, szakolyi 1. 40 frt, Barcsa Endre, ajaki 1. 50 forint, Biró János, anarcsi 1. 30 frt, Csatári Zsigmond, sényői 1. 40 frt, Dúcs György, besztercei 1. 40 frt, Erdélyi Imre, ramocsa­házai 1. 30 frt, Fekésházy Gyula, nagyvarsányi 1. 50 frt, Görömbey István, cserepes-kenézi 1. 30 forint, Keresztesi Sándor, nyirmadai 1. 50 frt, Kézi András, kékesei 1. 30 frt, Marton Gyula, mihálydii 1. 40 frt, Molnár Ferenc, orosi 1. 30 frt, Molnár Miklós, bákai 1. 40 frt. Nagy István, gem­zsei 1. 40 frt, Nagy Kálmán, lövő-petrii 1. 30 frt, G. Nagy Lajos, encsencsi 1. 40 frt, Nemes István, petneházai leik. 40 forint, Nemes Menyhért, székelyi 1. 40 frt, Somogyi József, turai 1. 30 frt, Szentpéteri István, mogyorósi leik. 30 frt, Tóth Gábor, nyir-bogdányi 1. 40 frt, Kócsa Károly, pankotai 1. 50 frt, Szabó József, szintyei 1. 50 frt, Vadas Gyula, csermői lt. 40 frt, Csépke Péter, ricsei 1. 50 frt, Csiszár István, zsarolváni 1. 30 frt, Dómján Pál, szamos­becsi 1. 50 forint, Ferenczi Imre, darai 1. 30 frt, Jakab Antal, penvigei 1. 40 forint, Kazay Gyula, gyügyei leik. 30 forint, Kormány Károly, borzovai l. 30 frt, Losonczy Gusztáv, komlós-tótfalusi lelkész 40 forint, Nagy Bernát, czégénv-dányádi I. 40 frt, Nyíri Gyula, rápolti 1. 50 frt, Pásztor Lajos, angyalosi 1. 40 frt, Szabó Béla, jánki káplán-tanító 30 frt, Szeőke József, mándi 1. 50 frt. Ösz­szesen 95 lelkész 3800 frtot. V. Erdélyi egyházkerületből. A) Egyházuk: Nagv­Rápolt 50 frt, Vajdahunyad 50 frt, Alpestes 50 frt, Bácsi

Next

/
Oldalképek
Tartalom