2. oldal, 1173 találat

Találatok

21. 1913-01-01 / 1. szám
[...] hogy álljon dl le­imondó szándékától kérése azonban hiába­való volt Székely Ferenc [...] teljes egy óra hosszat Tisza Istvánnal folytattak megbe­iszélést ülés után aztán [...] Pál is a kilépését Vojnits István pártelnökhöz intézett levelében Várnay Lipótné [...]
22. 1913-02-14 / 37. szám
[...] hogy a saját pénzén táplálkozhassék Kérése teljesült Fehér kávét s zsemlyét [...] tartalmas beköszöntő beszédet mon­dott Kray István kitüntetése A hivatalos lap csütörtöki [...] meghízott miniszterel­nököm előterjesztése alapján Kray István szegedi Ítélőtáblai elnöknek nyugdíjaztatása alkalmából [...] lemondását visszavonta Erről ma Tisza István grófot mint a Ház elnökét [...]
23. 1913-05-01 / 101. szám
[...] vá­lasztójogot A szinészek ilyen irányú kérése a képviselők előtt is méltánylásra [...] ajánlva maradtam Illő tisztelettel Zsolnay István É ijcttdrijgtt börblitorplcnlcgg ggcligi Kulinyinál [...]
24. 1913-06-07 / 131. szám
[...] 3 DÉLMAGYARORSZÁG 3 Előtérben Tisza István miniszterelnöksége A politikai helyzet Saját [...] hangoztatta hogy lemondásával kapcsolatban Tisza István grófnak a kabinet élére leendő [...] kor­mányt alakitana Budapestről jelentik Tisza István gróf ma délután hosszabb ideig [...] kihirdették a legénységnek A kinek kérése vagy panasza van áll­jon elő [...]
25. 1913-06-21 / 143. szám
[...] volna mérleget ké­szíteni A végrehajtás kérése után pedig azért nem kért [...] támadtak attól tartanak hogy Tisza István gróf be­avatkozása a külpolitikába bizonyára [...]
26. 1913-10-16 / 241. szám
[...] éves cserapessegédet aki Buda­pesten Bakó István fénykópnagyitó név alatt Grassalkovics utea [...] a válogatott csapatnak o Újlaki kérése A magyar atlétika egyik legkiválóbb [...]
27. 1913-11-14 / 265. szám
[...] a folyosó Itt van Tisza István Lukács László aki f eltünően [...] képviselőház mai ülé sén Lázár István gróíf elnökölt Az elnök mindjárt [...] a jobboldalon Általános fizetésemelést Szabó István kisgazdapárti nem éppen a jegyzők [...] előtt tolmácsolja A jegyzők egyik kérése az hogy a fizetésren­dezésnek visszamenő [...]
28. 1913-11-25 / 274. szám
[...] Ausztriával és Magyarországgal Halálozás Sávay István magánzó a szegedi Kezimüvesbank választmányi [...] kiterjedt rokonság gyászol ja Sávay István maid élntán 3 érakor temették [...] befolyásolják ellene s ezért alkalmat kéré­sé ct hogy személyesen találkozzék felesé­gével [...]
29. 1914-01-16 / 13. szám
[...] Tisza majd Balogh Jenő Tisza István gróf állott szólásra amiken Eszterházy [...] egyáltalán ülésbe került az SzTK kérése Vagy miért mem üzentek az [...]
30. 1914-01-20 / 16. szám
[...] ez a kérdés és Frycsaj kérése teljesedésbe megy s a buda­pesti [...] parancsnok­hoz Fogadja köszönetemet a Szent István csatahajó vízrebocsátásáról szóló jelenté­séért Haus [...]
31. 1914-02-27 / 48. szám
[...] napirendjén a hitelintézet­nek az a kérése szerepelt bogy az ötszázmil­lió korona [...] o hónap 19 én Oláh István nevű cselédjét a kit inem [...] egy trágyadomb ala megtalálta Oláh István holttestét Nyaka volt vágva és [...] legények és egy alkalommal G István észrevette hogy a legények egy [...]
32. 1914-04-02 / 77. szám
[...] Gusz­táv 7 A varga három kérése Előadja Sán­tlia László 8 Mi [...] A kis prücsök Előadja Schwartz István 14 Az oroszlán és a [...]
33. 1914-04-05 / 80. szám
[...] Gusz­táv 7 A varga három kérése Előadja Sán­tha László 8 Mi [...] A kis prücsök Előadja Schwartz István 14 Az oroszlán ós a [...] SzAK részéről mint határbiró Puskás Ist­ván BAK segédkezik Nagy az érdeklődés [...]
34. 1914-05-15 / 113. szám
[...] fortén t a női választójog kérése miatt A z ülésen ugyanis [...] el sek és tisztelgett Tisza István gróf mim 8 tereLnöknél majd [...]
35. 1914-05-19 / 116. szám
[...] akció a tüdővész ellen üirczy István dr Budapest polgármestere­ik eltökélt szándéka [...] a nagyközönsé­get A munkanélküli kőmüvessegédek kérése a tanácshoz Kedden délelőtt nagyobb [...]
36. 1914-07-11 / 163. szám
[...] a jelöltség elvállalására való lei kérése más körülmények között törté­tek minden [...] hivatalos ér­fetése arról hogy Tisza István gróf siir­teteyrleg fordult Rónay Jenőhöz [...] hivata­los értesítés amely szerint Tisza István gróf miniszterelnök Rónay Jenőhöz inté­zett [...] Tekintettel továbbá ar­ra hogy Tisza István gróf sürgönye min­den bizonnyal kiábrándítja [...]
37. 1915-05-15 / 114. szám
[...] talált meghallgattatásra Ausztria Magyaror­szág azon kérése hogy a nagyhatlalmák ne avatkozzanak [...] be a kiviteli tilalmat Somlyódi István azt hangoztatja hogy a kiviteli [...]
38. 1915-06-01 / 129. szám
[...] miniszterelnök által tolmácsolt ilyen irányú kérése folytán gróf lAndrássy Gyulát gróf [...] intéztek e tárgyban Gróf Tisza Ist­ván kijelentette hogy a legutóbbi parlamenti [...]
39. 1915-11-16 / 274. (276.) szám
[...] ipartestület által kezelt özv Kalmár Ist­ván né féle alapítvány évi kamatai [...] egy határozatában már megbélyegezte Debrecen kérése tárgytalanná vált Kolozsvár tör­vényhatósága azt [...] gyászbázból Az elhunytat gyermekei Juliász István nyomdaiul aj dános Juhász Károly [...] öregek korosztályának sorozása irta Fodor István E változatos gazdag tartalmait kiegé­szíti [...]
40. 1916-03-18 / 66. szám
[...] Koczor János tanácsos­nál és miután kérése törvényes volt a Szél­űétől elvont [...] életkép 3 felvonásban Irta Tömörkény István U vlgjátéksláger Vígjáték 3 felvonásban [...]