1173 találat

Találatok

1. 1910-07-28 / 57. szám
[...] tárgyában a belügyminiszterhez 2 Szabó István nagyatádi Az elemi iskolai tanitók [...] újonc­javaslat tárgyalása Az ujoncjavaslat Haller István néppárti pártja nevében el­fogadja a [...] és francia pél­dák mutatják Másik kérése a fegyvergyakor­latokra behívott tartalékosok és [...]
2. 1910-08-10 / 68. szám
[...] ifjú művésznője arra kérte Szomaházy Istvánt a kitűnő irót hogy irjon [...] be Az élet szenvedés Szomaházy István A művésznő tulboldog volt Mikor [...] szó nélkül meg­hajoltak az asszonyok kérése előtt és Ígérték hogy minden [...]
3. 1910-10-09 / 117. szám
[...] esküt meghiteltetése fölöslegessé vált Belly István hódmezővásárhelyi pénstáros Vojtha sógora a [...] bíró Nem volt e Jánossy kérése egy szegény megszorult ember könyörgése [...] erről hallani sem akart Major István hűvösvölgyi erdőőr a lövöldözés történetét [...]
4. 1910-11-13 / 146. szám
[...] többször föl­nevetett Feltűnt hogy Tisza István gróffal igen hosszasan beszélgetett A [...] igy eredménytelen maradt a szülők kérése a tanfelügyelőségnél is Most a [...]
5. 1910-11-18 / 150. szám
[...] Az indokolás szerint az indem­nitás kérése azért szükséges mert az októ­ber [...] Rudnyánszky György Mihályi Pé­ter Zlinszky István A tegnapi ülés jegyzőkönyvének hitelesítése [...]
6. 1910-12-15 / 172. szám
[...] A 13 ik szakaszt Lázár István gróf módosításával fogadták el Á [...] gróf az elöregedett zág­rábi érsek kérése folytán szükségessé vált koadjutori segédpüspöki [...]
7. 1911-05-13 / 109. szám
[...] a fogoly szaporítása Ugi Nemez István ós Rákosi Viktor szavaira ref [...] gróf Csak az a szerény kérése HNIVN s gv y minél [...] horvátországi W nó 1 Ssabó Istvan az állatorvosok­lZabálv István és Mártonffy Márton a viz­N [...] kertészeti tanintézet áthe­lyezését kérte Szabó István a munkásházak dol­gában szólalt föl [...]
8. 1911-06-17 / 137. szám
[...] elnöklésével ülést tartott amelyen Szukováthy István miniszteri tanácsos Villax Béla a [...] Klobusicky Karolin leá­nyát Margitot Sándorialva kérése Sándorfalva község arra kérte a [...]
9. 1911-07-24 / 167. szám
[...] jegyzőkönyv csak határo­zatokat tartalmazhat Beck kérése a naplóbiráló bizottsághoz tar­tozik Elnök [...] határozott Ezután névszerint szavaznak Csuha István és Mondorff Géza báró szabadságkérései [...] szavazás van hátra azután Tisza István gróf fog be­szélni A király [...]
10. 1911-09-29 / 223. szám
[...] a rendőr kar­jai közé Szécsi István rendőr ha már egyszer a [...] föld né­pének együttes és jogos kérése Az a nagy akció amelynek [...] állapította meg a következőkben Hullmann István 150 Kovács Pál 100 Kiss [...]
11. 1911-10-12 / 234. szám
[...] gondoskodni azt igazolja a második kérése amelynek alapfeltétele az hogy öt [...] lenni az ipar fejlődésének Koszó István dr volt mindenké­pen a kérés [...] váddal illetni mint azt Koszó István dr tette hogy gseftelni akar [...] János Tanácsos Koós Ele­mér Koszó István dr Landesberg Mór Ob
12. 1911-11-11 / 259. szám
[...] igazolja meg­választott törvényhatósági bizottsági tagnak Kérése indokolásául előadta hogy a válasz­tási [...] zálogos gyilkosa Saját tudósítónktól Balázs István Lö­winger Ferenc temesvári zálogháztulajdonos gyilkosa [...] dr törvényszéki elnök aki Balázs István ügyében elnökölni fog a büntető [...] ma maga elé kisértette Balázs Istvánt akit két fegyveres börtönőr vitt [...]
13. 1911-12-01 / 276. szám
[...] a legnagyobb energiával nyomoznak Kószó István dr és a főkapitányi állás [...] arra a beszédre amelyet Kószó István dr mondott el a szerdai [...] alatt Nagy ellentmondásokkal találkozott Kószó István beszéde már akkor is A [...] mél­tányos a város alkalmazottainak a kérése Beszéde közben részletesen foglalkozott Kószó [...]
14. 1911-12-30 / 299. szám
[...] lett Kovács György második Balassa István a juniorok kardversenyében első lett [...] a következő levelet intézték Tiszteletteljes kérése egy sereg asszony­nak aszonyi ügvben [...] és az állatkínzó családfa Jakabffy István csanádi főispánról szól ez a [...] kelt az utcán sétáló Jakabffy István csanádi főispán akit a kocsis [...]
15. 1912-01-03 / 2. szám
[...] fővárosi nyomda is résztvesz Tömörkény István a Somogyi­könyvtár igazgatója nyitja meg [...] gondoskodik hogy a berlini társaság kérése teljesüljön A lelkes hölgy­bizottság most [...]
16. 1912-02-10 / 33. szám
[...] Newyork kávékázban szerdán éjjel Tom­bácz István a kávéház tulajdonosa két notórius [...] Zombori Sándor a pénzt Meszes István korcsmárosnak adta át megőrzés végett [...] A korcsmárosból kávéssá avanzsált Tom­bácz Istvánnak nem először gyűlik meg a [...] ügy el­intézésében Ha a gazdák kérése nem lett volna jogos akkor [...]
17. 1912-02-21 / 42. szám
[...] Barlanglakók Tiíelben Saját tudósítónktól Tömörkény István irt egy egyfelvonásos színmüvet melyet [...] igyekeznek megakadályozni hogy a munkások kérése teljesüljön A szegény titeli barlanglakók [...] c moll Zongorán előadja Thomán István 3 Fichtner Fuvóötös Andante és [...]
18. 1912-03-27 / 72. szám
[...] kalfett a Szegedi Gazdasági Egyesület kérése Az egyesület székháza részére terü­letet [...] fogja a kérésüket kezelni Kószó István dr kéri hogy a gazdasági [...] a helyre és azoknak a kérése inkább méltánylást érdemel arai ál [...]
19. 1912-07-20 / 166. szám
[...] Súlyos szerencsét­lenség történt Tnrkevében Tóth István ko­vácsmester magán járóvá átalakított régi [...] 28 án 2 fényes buosuelőadás Kérése is van az igazgatóságnak a [...]
20. 1912-10-30 / 67. szám
[...] négy pályá zó van Kószó István két indítvánnyal szerepel Az egyik [...] előzetes bemutatás nélkül történik Kószó István másik indítványa a niu­zeumi tisztviselők [...] szellemek fáradtságot nem ismerve utasitás kérése nélkül Olyan gyönyörű volt mint [...]