831 találat (0,233 másodperc)

Találatok

1. 1897-04-18 / 16. szám
[...] kisbiró és hivatalos komolysággal kéz­besíti Kerese pécsi sajtóügyi vizsgálóbírónak 149 vb [...] mé­száros indítottá ellenünk képviselve Kremmer István ismert dunaföldvári ügyvéd által a [...] a sok selymet hanem Klupp István nevű segédje prezentelgeti a nővérét [...] közlemények miatt Ezen följelentés foly­tán Kerese vizsgálóbíró folyó hó 20 ára [...]
2. 1990-04-13 / 10. szám
[...] a sokat segítő dr Bátorfi Istvánnak aki júliustól az NSZK ban [...] útját a fák között Bokros István szövetségi kapi­tány ekkor jelentette ki [...] Kulcsár Bognár Tóth Röszler Jordanics Kerese Szabó II Dobos Edző Román [...] zalai győze­lem G Jordanics 3 Kerese illetve Stölkler Somogy Baranya 1 [...]
3. 1902-04-20 / 16. szám
[...] homályosság B D Adakozások Bezerédj István szobrára Bezerédj István szobrára az el­múlt héten Simontsits [...] Nagy György 30 f Szűcs István 20 f Bodai István 10 f Mester József 10 [...] Eibach Kornél beteg ideiglene­sen Sass Istvánt választotta meg Ellenőr László Lajos [...]
4. 1913-06-22 / 25. szám
[...] ügyvédet iparhátósági biz tost André István ipartestületi elnököt Szűcs Ferenc ipartestületi [...] Magyar Mihály Puskás János Simon István Tóth Sándor Tosicki Mihály Udvardi [...] tanácsos Részt vettek még Horváth István mérnök az engedményes és az [...] beszéddel ostorozta a munkapártot dr Kerese György vo t képviselő mungóbeszámolót [...]
5. 1985-10-29 / 254. szám
[...] épületét Az eseményen meg­jelent Horváth István a Ma­gyar Szocialista Munkáspárt Központi [...] vezetője fogadta Je­len volt Roska István ha­zánk berlini valamint Karl Heinz [...] fo­gyasztói árszintnövekedést követve a nominál kerese tek is csak az ideinél [...] küldötteket a vendé­geket köztük Mátyás Ist­vánt a megyei tanács elnök helyettesét [...]
6. 1897-04-25 / 17. szám
[...] Antalné dr Leopold Kornél Nits István Bodnár István dr Piringer Jó­zsef Tamási 2 [...] Erzsébet Tóth Ká rolyné Szondy István 1 frt 50 1 frt [...] tudatja saját úgy öcscse Rudnyánszky István báró ennek gyermekei Dezső és [...] a gazdájukat czimen megjelent közleményért Kerese Miklós sajtóügyi vizs­gálóbíró felhivta Boda [...]
7. 2010-08-04 / 180. szám
[...] si munkára A munkaidő kötetlen Kerese ti lehetőség 95 000 Ft [...] és családja MEGEMLEKEZES MEGEMLÉKEZÉS GYÖRGY ISTVÁN halálának 9 évfordulójára Jucijuk Ő [...]
8. 1906-05-27 / 22. szám
[...] megnyitó ülésén úgyszintén a Szent István szobor leleplezési ünnepélyén és jelen [...] itátkay Lászlót a földművelésügyibe Szhiha Istvánt az Erzsébet királyné szobor­bizottságba Rátkay [...] vissza Szekszárdra Az ügyvédi kamarából Kerese Kálmán sásdi ügyvéd elhalálozván irodája [...] pénz­táros Jasek Sándor jegyző Ágoston Istvánná Ács Lipótné Alacs Zoltánná Bodnár Istvánná Borzsák Endréné Döry Laszlóné Forster [...]
9. 1907-05-26 / 21. szám
[...] herczeg rendes tagul Bogyay Ferenc Kerese György dr Kovács János Márfíy Béla Nagy István Rudnyánszky Dezső báró és Vasdinnyey [...] t Távolugrás földről Első Járó István VII o t 530 centiméter [...] május 19 én Özv Cservény Ist­vánná szül Huross Rozália mint bánatos [...]
10. 1907-08-31 / 35. szám
[...] volt ame­lyen az első felköszöntőt Kerese György dr mondotta a királyra [...] Kucsó János és Szálai Galambos István paksi legények össze­verekedtek mely alkalommal [...] úgy ütötte fejbe Szabii Galambos Istvánt hogy az orvosi látlelet szerint [...] Ítélte Szép családi elet Tiborcz István pinczehelyi lakos már régebb idő [...]
11. 1907-04-21 / 16. szám
[...] Jeszenszky Ferenc Sommsich Tihamér gróf Kerese György és Tolnay Lajos országgyűlési [...] Wosinsky szoborra újabban befolyt Bereczk István simontornyai jegyző gyűjtő ivén 20 [...] tagok Föglein Ferenc 267 Dorogi István 259 Mészáros Károly 217 Orbán [...] belügy­miniszter Az egylet elnöke Kardos István A gemenci Dunaszakasz rendezésével kap­csolatos [...]
12. 1968-03-05 / 54. szám
[...] Tóth László Takács Kóma Verhás István Beer Márta Magdolna Halálesetek MettereczM [...] Szekszárdi Nyomdában Felelős vezető Széli István Széchenyi utca 46 Telefon 1 [...] 29 nyugszik KEDD órakor Egyhavi kerese lükct kapják nyere­ségrészesedésként a Dalmandi [...] 300 fiatal vett részt Angyal István szekszárdi lakos az MHSZ személykocsi­ján [...]
13. 1907-09-05 / 36. szám
[...] mind elsajátította A kiállítást Szent István napján igen sokan látogatták és [...] amelyen az első fel köszöntőt Kerese György dr mondotta a ki [...] I dij kiállítási ezüstérem Korsós István Díszoklevél Tolnavármegye lótenyésztési bizott­ságának csoportos [...]
14. 1998-12-21 / 298. szám
[...] történetét feldolgozó könyv Szerzője Csöglei Ist­ván a Tolna Megyei Tűzoltószövetség el­nöke [...] nyugdíjasai neve is szerepel Csöglei István írja A tűz elleni védelem [...] képviselők meg­állapították hogy a testnevelők kerese jogos es megtiltották hogy a [...]
15. 1998-07-30 / 177. szám
[...] Tolna Hélix Kft Mözs Szent István u 2 sz alatti telephelyén [...] kérdéseivel javaslataival bejelentéseivel Igali Üzemvezetőségünket kerese fel Levelezési címünk 7275 Igái Szent István u 47 Telefon fax 82 [...] család 36627 MEGEMLÉKEZÉS IFJ REIZER ISTVÁN halálának egy éves évfordulójára 1972 [...]
16. 1986-04-18 / 91. szám
[...] a különböző iter mêlési rendszereken kerese tül Hz állategészségügyi helyzet megnyugtató [...] Volt szerencsénk találkozni dr Fisi István sióagárdi ál­latorvossal Mintha haza menne [...] Fotó Bakó Jenő Dr Fisi István a sióagá rdi szövetkezetben egy [...]
17. 1911-11-16 / 92. szám
[...] László Választás Pápay Károly Pápay István mözsi jegyző fia végzett kereskedelmi [...] lendületű beszédben búcsúzott a távozótól Kerese György dr a kartársak nevében [...] a kir ügyészségnél Bálesetek Nagy István decsi lakosra boreresztes közben az [...]
18. 2010-09-03 / 205. szám
[...] és gyermeklakossága GYERMEKORVOSI ÜGYELET Szent István tér 18 Telefon 74 318 [...] si munkára Ä munkaidő kötetlen Kerese ti lehetőség 95 000 Ft [...] 632 6379 Hő gyész Csögksi István Hőgyász Rózsavölgyi u 21 74 [...] mert hiányzol Nagyon MEGEMLÉKEZÉS KINCZLI ISTVÁN halálának 4 évfordulóján Szerettei MEGEMLEKEZES [...]
19. 1895-10-27 / 43. szám
[...] Hupka Lajos dr bécsi ügyvéd Kerese Miklós pécsi kir törvényszéki vizsgálóbíró [...] méltó elégtételben részesittessék Csalás Bárdos István és Bárdos János decsi lakosok [...] i z t a i István és S z i t [...] Dunaföldvárott G a á 1 István ottani lakos ki minden pénzét [...]
20. 2010-12-13 / 289. szám
[...] az uni­ós joggal a bizottság kerese tének elutasítását javasolja az Európai [...] készül az OECD hez MIKOLA ISTVÁNT jelölik Pá­rizsba OECD nagykövetnek a [...]
21. 1906-05-24 / 21. szám
[...] László a földmivelésügyi bizottságba Szluha István a naplóbiráló bizottságba ifj Wéber [...] ügyvédi kamara közhirré teszi hogy Kerese Kálmán sásdi ügyvédet elhalálo­zása folytán [...]
22. 1978-09-09 / 213. szám
[...] Megtekinhető szom­bat vasárnap Mözs Szent István u 82 242 1981 ig [...] tapétázást rövid határidőre vál­lalok Farkas István kisiparos Gróf Pál u 18 [...] és re­gi művészei Szerkesztő Simon István Rendező Szegvary Menyhért Műsorvezető riporter [...] Aktuális összeállítás Hí­rek Zene hallgatóink kerese re 19 15 Német nyelvű [...]
23. 1922-12-31 / 58. szám
[...] és Sótonyi Sándor körgazda Kompa István könyvtáros Eperi Károly vigalmi elnök Eigner György vá­lasztmányi tagok Molnár István Schretner Károly Török István Nagy István Varga József II Bérdi József [...] Lenti József Szabiás János Farkas István Só­tonyi József Ambrusits István Bognár Gás­pár Németh Antal Korpádi [...]
24. 1999-09-25 / 224. szám
[...] kórházi személyzet Kelly szá­zados határozott kérése ellené­re sem adott záró jelentést [...] fontosnak jellemzőnek tartja Verssel Jánossy István Kántor János Kurszán Kőszegi Csaba [...] Leitner Sándor Oláh Zoltán Pákolitz István Rozsos Gábor Sepsy Judit Szakács [...] József jelentkezik Szépprózai írást Benedeczky Istvántól Gutái Istvántól László Lajostól és Lázár Ervintől [...]
25. 1989-12-04 / 287. szám
[...] 4 Balogh Ta­kács D 7 Kerese Mendel 2 Szek­szárd Szabó 8 [...] PVSK 83 59 Fotó Bencze István Mészáros a labdával lepattanót szerez [...] előteremtésében Sőt a díj­kiosztón Réti István az NSZK beli cég magyarországi [...] a legjobb játékos különdíját Porga István ASE a rendező egyesület legjobbjának [...]
26. 2009-04-05 / 13. szám
[...] hu Külképviseleti névjegyzékbe való felvétel kérése szemé­lyesen Városháza Béla király tér [...] földszint 3 as iroda Igazolás kérése személyesen Okmányiroda Bezerédj u 1 [...] Területi Választási Bizottság Szekszárd Szent István tér 11 13 Tel 74 [...] Területi Választási Iroda Szekszárd Szent István tér 11 13 74 505600 [...]
27. 2015-04-18 / 91. szám
[...] irodaszekszard gmail com címre 261747 Kerese k AWI kombinált hegesztőt laka­tost [...] erejéig 20 436 6040 ROGACS ISTVÁN 1941 2012 Hallom a hangod [...] PATRIK TEMETKEZÉSI IRODA Paks Szent István tér 7 Plébániával szemben Tel [...]
28. 1943-08-14 / 57. szám
[...] Stieber Lotti hőlgycsoportvezető Fehér J István vid biz elnök és sok [...] 10 drb széket Werthei pénztárszekiényt kerese 244 l P Mornai tele [...]
29. 1971-01-16 / 13. szám
[...] JT elnökségének tagja is Csorba István az NB III as bizottság [...] legjobb osztályzatot a szekszárdi Dravecz István kapta A további sorrend Vecsera [...] vita alakult ki különösen Dravecz István személye körül Csorba István ameliet kardoskodott hogy a legjobb [...] MÜSZFFGYÁR 1 HLLV TET pf KERES­e s 71 o r g [...]
30. 1917-01-25 / 4. szám
[...] Polgár Margit Schmideg Juliska Bodnár István Padángi Andor és Kenézy Endre [...] 200 korona pénzbünte­tésre Ítéltetett Márkus István si montornyai lakos búza rozs [...] mellőzését megtámadni kívánják e végből kerese ükét hat hónap alatt vagyis [...]
31. 1925-10-03 / 39. szám
[...] lünk ott künn nagyon szép kerese tűk van például Bátaszékre ezideig [...] község határában a Sióból Csapó István janyai lakos egy férfibullát emelt [...]
32. 2010-02-14 / 6. szám
[...] óráig Külképviseleti névjegyzékbe való felvétel kérése ügyfélfogadási időben személyesen Városháza Béla [...] föld­szint 3 as iroda Igazolás kérése személyesen Okmányiroda Bezerédj u 1 [...] Választási Bizottság TVB Szekszárd Szent István tér 11 13 Telefon 74 [...] bejelentése páitok független jelölt Igazolás kérése I és II fordulóra egyaránt [...]
33. 2010-02-07 / 5. szám
[...] óráig Külképviseleti néviegvzékhe való felvétel kérése ügyfélfogadási időben személyesen Városháza Béla [...] föld­szint 3 as iroda Igazolás kérése személyesen Okmányiroda Bezerédj u 1 [...] Választási Bizottság TVB Szekszárd Szent István tér 11­13 Telefon 74 505 [...] bejelentése pártok független jelölt Igazolás kérése I és II fordulóra egyaránt [...]
34. 1990-04-11 / 08. szám
[...] László Oláh László és Görcs István Rácz György irányí­tásával Úgy látszik [...] Zsolt Paksi SE 3 Görcs István Paksi SE 75 kg Szakrai [...] Röszler Szabó Bognár Jor dánovics Kerese Boros Szabó II Edző Román [...] munkatársat pénzügyi osztályára Jelentkezni Réder István főkönyvelőnél Bonyhád Rákóczi u 6 [...]
35. 2006-08-13 / 25. szám
[...] Választási Bizottság TVB Szekszárd Szent István tér 11 13 Országos Választási [...] 95 69 618 Elnökhelyettesek Kimmel Istvánná Szekszárd Frey István Szekszárd I Az önkormányzati választással [...] én 16 00 óráig Igazolás kérése személyesen vagy meghatalmazott útján 2006 [...] én 16 00 lg Igazolás kérése ajánlott levélben úgy hogy az [...]
36. 2002-09-01 / 30. szám
[...] Pesthy Endre Kimmel Istvánné Frey István Kovács Zoltán Választási Iroda vezetője [...] óráig 16 00 óráig Igazolás kérése személyesen Igazolás kérése írásban A választási bizottságok helyi [...] óráig Mezőgazdasági Rt Borkombinát HORVÁTH ISTVÁN képviselő II sz választókerület Szeptember [...] S Számú Általános Iskola PECZE ISTVÁN képviselő XIV sz választókerület Szeptember [...]
37. 1992-03-22 / 12. szám
[...] előtt AII Világháborús Emlékmű Bizottság kérése a lakossághoz Ahogy közeledik pünkösd [...] Hervai János Plank Ferenc Bodahelyi István Hollendus Ferenc Potyondi György Bogáncs [...] Stúder Ferenc Éppel Jánosné Kósa István Susák Ferenc Farkas István Laufer János Szántó Róbert Dr [...] Gabriella Kiss Károly Nógrádi Tóth Ist­ván Ihos József Oláh Kálmán és [...]
38. 1920-02-07 / 6. szám
[...] Forster Kottán Gödé Lajos Hock István Jakab László Kovács Károly dr [...] Fischer Miklós kisgazdapárti Sásé dr Kerese György kisgazdapárti Szalánta Nyuszti János [...]
39. 1904-07-17 / 29. szám
[...] állomá ba kössék bele Hymen Kerese Miklós pécsi törvényszéki biró házasságot [...] bátai I jegyző és Kreskai István bátai vizmester urak a bátai [...]
40. 1999-05-14 / 111. szám
[...] is töb­bek között Hujber Péter Kerese Gábor Tóth Adám és a [...] 2000 június 30 ig Szemes István András László Szőke Gábor és [...]
41. 2010-08-29 / 29. szám
[...] én 16 00 óráig Igazolás kérése személyesen vagy meghatalmazott útján 2 [...] én 16 00 óráig Igazolás kérése ajánlott levélben Jelöltet ajánlani Kompenzációs [...] 8 tól 14 óráig Igazolás kérése személyesen Okmányiroda Bezerédj u 1 [...] Választási Bizottság TVB Szekszárd Szent István tér 11­13 Telefon 74 505 [...]
42. 2006-02-12 / 5. szám
[...] Választási Bizottság TVB Szekszárd Szent István tér 11 13 Országos Választási [...] Babits Müv Ház színházterme Igazolás kérése 1 és II fordulóra egyaránt [...] du 16 00 óra Igazolás kérése 1 és II fordulóra egyaránt [...] Szekszárd Mikes u 24 HORVÁTH ISTVÁN II sz választókerület és ÁCS [...]
43. 1958-12-30 / 306. szám
[...] tudomá­nyos világot erősen foglalkoztatják Az István és a János napot so­kan [...] község Hazafias Népfront­bizottságának titkára Kurucz Ist­ván Illés István dolgozó paraszt Görbe Istvánná parasztasszony Györősi Kovács Gábor pedagógus a község megyei tanácstagja Mónus István vezetésével kéréssel fordul­tak Antos István pénzügyminiszter­hez A bogyiszlóiak kérése röviden azt tartalmazta hogy a [...]
44. 1893-06-18 / 25. szám
[...] telekkönyvi hatóság közhírré teszi hogy Kerese Miklós pécsi dr Gaál Béla [...] hatóság közhírré teszi hogy Pintér István hagyatéki ügyében a végrehajtási joghatályu [...]
45. 2004-04-04 / 11. szám
[...] Területi Választási Bizottság Szekszárd Szent István tér 11 13 Tel 74 [...] Területi Választási Iroda Szek­szárd Szent István tér 11 13 Országos Választási [...] 2004 május 14 ig Igazolás kérése személyesen 2004 június 11 én 16 00 óráig Igazolás kérése ajánlott levélben 2004 június 8 [...]
46. 1954-02-17 / 40. szám
[...] közül kj volt jobbik Szarvasai István Vak Bottyánt markánsan alakító játéka vagy Kiss István Csínom Palkója amely be annyi [...] sárszentlőrinci dolgozó gora szí oh kérése 1 hőgyészi kultúrotthon életéből A [...] illetve a lakosságnak ez a kérése is LEVELKZŐNK HÍJA I Ässu [...]
47. 2004-04-11 / 12. szám
[...] Területi Választási Bizottság Szekszárd Szent István tér 11 13 Tel 74 [...] Területi Választási Iroda Szek­szárd Szent István tér 11 13 Országos Választási [...] 2004 május 14 ig Igazolás kérése személyesen 2004 június 11 én 16 00 óráig Igazolás kérése ajánlott levélben 2004 június 8 [...]
48. 1957-01-01 / 1. szám
[...] csalát számára a pénzhiány a kerese csökkenése Mi tudjuk legjobban mit [...] műveltté tehessük i rlut Györy István a Megyei Tanács kereskedelmi osz­tályának [...]
49. 1997-10-27 / 250. szám
[...] és Koké aranyérmes Kovács Koko István atlantai aranyérmesünk Budapes­ten világbajnoki címmel [...] vb aranyérmét 1991 ben Kovács István az 51 kg osok között [...] felétől aztán a valódi Kovács Istvánt láthatták a BS be kilá­togatok [...] feladatul s úgy tűnt pont­beli kérése már az első félidő elején [...]
50. 1970-10-31 / 256. szám
[...] hevert a még gyereknyi Party Ist­ván lesállása előtt a három vaddisznó Party István ki­húzta mellét s a büszkeség­től [...] legalább telefonon ne keresné Party Istvánt Ha árad a Duna azért [...] és a nagykónyi tsz ek kérése Továbbmenően a megyei állatforgalmi és [...]