2. oldal, 64 találat (0,024 másodperc)

Találatok

21. 1995-10-11 / 239. szám
[...] kereskedelmi fi­lozófián hogy A vevő kérése parancs vagy Mindent a vevőkért [...] Halotti be­széd koráról dr Szathmári István egyetemi tanár a nyelvtudomány doktora [...] az irodalomtudomány kandidátusa pedig Bella Ist­ván Halotti Beszéd című költeményéről beszél [...]
22. 1996-11-21 / 272. szám
[...] órától Az előadásokat dr Várfalvi Ist­ván a Pénzügyminisztérium főosztályvezetője tartja a [...] és termé­szetbeni juttatásokról dr Ha­zai Istvánná a Népjóléti Mi­nisztérium helyettes államtit­kára [...] mini­mum négy év Az ügyfél ké­rése szerint a havonta befize­tett minimumösszeg [...] útra A kínai faló Palotai István Új Kelet Szilárd meggyőződésem hogy [...]
23. 1996-08-30 / 202. szám
[...] csütörtöki bejelentésére hivatkozva Teréz anya kérése Teréz anya akit egy kalkuttai [...] De hisz ezek mind ráfize­Palotai István Uj Kelet A minisztériumi határo­zat [...] magyar szer­ződés újratárgyalását akarja Palotai István Új Kelet Pekingben cáfolták és [...]
24. 1997-09-17 / 217. szám
[...] jól ismerik Megkérdeztük tehát Fónagy Istvánt a Színes Hír­nök ügyvezető főszerkesztő­jét [...] árusokhoz fejezte be nyi­latkozatát Fónagy István fő szerkesztő Tekintettel arra hogy [...] vezérigazga­tóját is A főszerkesztő úr kérése nyomán az ilyenkor természe­tes intézkedéseket [...]
25. 1995-08-05 / 182. szám
[...] sor Az ifik közül Szabó István Tóth Zsolt valamint Osztojkán Fe­renc [...] futballpályára A helyi sportegyesület Ónbodi István vállalkozó pat ronálásával ötcsapatos tor­nát [...] vállalkozók Volt e valamilyen kü­lönleges kérése a középpá­lyásokhoz hogy hova adják [...]
26. 1997-07-29 / 175. szám
[...] napokban közöljük Nagyváradi csalódás Palotai István kritikája Vasárnap este végre igazán [...] fo­gadták el az érintett kép­viselőtársak Kérése alapján a korábbi frakció 23 [...]
27. 1996-01-06 / 5. szám
[...] 13 rendbeli csalás csődbűntett Majzik István csődbűntett Radvánszki József csalás okirat [...] nem he­lyezik szabadlábra az ügyészség kérése ellenére amely indokolt­nak tartja az [...]
28. 1995-10-26 / 251. szám
[...] annak a szamosszegi kisgazdának a kérése elől aki arra kért hogy [...] jó must Fotó KvZ Vikár István tárlata a jósa városi görög [...] Az idén ötvenöt éves Vikár Ist­ván Harminc évvel ezelőtt vég­zett Debrecenben [...] nem pedig egymás ellen Palotai István A VMK 96 os hármas [...]
29. 1997-04-18 / 90. szám
[...] remények Berzicza Tamás és Majoros István az esélyekről beszél­get Fotók Racskó [...] küldöttségnek egyébként az volt a kérése a rendezőkhöz számukra olyan menüt [...] említett Berzi­cza Tamást és Majoros Istvánt Berzicza Tamás a Zalahús SC [...] minél előkelőbb he­lyen végezni Majoros István a Szegedi Birkózó Egylet versenyzője [...]
30. 1994-12-14 / 226. szám
[...] központban r y A máltaiak kérése A Magyar Máltai Szeretetszolgálat Nyírbátori [...] tájékoz­tatta a lapunkat dr Bánszki István a gimnázium igazgatója Angol font [...]
31. 1996-03-26 / 72. szám
[...] hogy az úgyneve­zett tárgyalási szünet ké­rése indokolatlan Ezért is­mét megtagadta a [...] kötelező összehívni az ülést Palotai István Uj Kelet Alig néhány hónap [...] új KELET Hírről hírre Palotai István Új Kelet Dunai Imre független [...]
32. 1996-02-28 / 50. szám
[...] a szabolcsi gárdát A hazaiak kérése csupán annyi volt hogy hétfőn [...] vál­toztatott a kezdő csapaton Ba­lázs István az NYVSC edzője Pampuch kisebb [...] csapat felkészülését a rájátszásra Balázs István edző­nek arra is lehetőséget adott [...]
33. 1996-03-28 / 74. szám
[...] csupán annyi a művelődési ház kérése hogy egy egy kis tál [...] szer­vezésben nagyon sokat segít Új­helyi István faszobrász akinek az alkotásai Nagyhalász [...]
34. 1997-06-13 / 136. szám
[...] bejelentette hogy az Egyesült Államok kérése ellenére megtartják a hadgyakor­latot amelyet [...] lenne Világkrónika Vigyázat Robbanásveszély Palotai István Új Kelet Amit már régen [...]
35. 1996-02-10 / 35. szám
[...] egymásai a titkosszolgálatok közölte Nikolits István deb­receni sajtótájékoztatóján A polgári titkosszolgálatokat [...] A készülő ügynöktörvény kapcsán Nikolits István nem tart ja indokoltnak hogy [...] a fehérgyarmati egész­ségügyi intézménnyel Határozott kérése volt Sánta Miklós dr Varga István dr Turóczi Zoltán és Fórizs [...]
36. 1998-02-19 / 42. szám
[...] húzóemberek otthon ma­radtak és Ökrös István edzővel már a mai meccsre [...] férfi kézilabdacsapat a sportági szakszövetség kérése ellenére megállapodást kötött amelyre egyébként [...]
37. 1998-01-28 / 23. szám
[...] a bajnoki mérkőzéseken ér­velt Fecsku István játékos­edző Eközben két futballista már [...] es egyesület A kapus Varró Ist­ván is kérőre talált ő a [...] Aranyi László gardírozza Laci bá kérése invitáltjai legyenek szívesek a nagy [...] Val ter Kft Nyíregyháza Szt István ü 1 Nyíregyháza Hősök tere [...]
38. 1996-06-06 / 131. szám
[...] Uj Kelet olvasótáborát hívja segítségül Kérése annyira meghatotta a szerkesztőség tagjait [...] Sportszerkesztő Révay Zoltán Lapigazgató Hajdú István Szerkesztőség és lapigazgatóság 4400 Nyíregyháza [...]
39. 1996-03-23 / 70. szám
[...] Népjóléti Minisztéri­um képviseletében ár Kakuszi István helyettes államtitkár és Gáspár Károly [...] észrevételeket A kirámolt E Misszió kérése Az E Misszió Természet védelmi [...] 7 sz gyógyszertár Nyír­egyháza Szt István u 10 Már­cius 25 től [...] tart a kátyúzás kérdeztük Szamos Ist­vántól a nyíregyházi Közúti Igazgatóság igazgatóhelyettes [...]
40. 1996-05-11 / 110. szám
[...] Ko­vács János tehetséges szakem­berek Nádasdi István Már­Tájfutás földi István és dr Helmeczy László is [...] még nem jutott el szurkolóik kérése Természe­tesen én is hiszen nyíregyházi [...] hosszú távú országos bajnok Wágner István és Cserpák Zsolt Első nap [...] Kupán a felnőtt férfiaknál Wágner Ist­ván és Kiss József a legesélye­sebb [...]

 

Találatok szűkítése Gyűjtemény
mind
Találatok szűkítése Sorozat
mind