Új Kelet, 1997. december (4. évfolyam, 280-304. szám)

1997-12-01 / 280. szám

mz wmüi . MarMMMMCSK * Ára: 28 Ft MMw«»nr^' mtm&WH/ wemtefmeammemmiimim. »«*£«M»ds*.««3*u||| f Munkatársaink FUJI alapanyagra és technikával dolgoznak. IV. évfolyam, 280. szám - 1997. december 1., hétfő december 1-től 31-éig.. Tapasztalt szakembereink számítógépen megtervezik és hamarosan össze is állítják konyhájában az Önnek legjobban tetsző, helyhez szabott konyhabútort. A konyhabútorokkal vásárolt beépíthető készülékek árából szintén 10% engedményt ad a Nyíregyháza, Rákóczi utca 14. Szombaton este 10*órakor Nyíregyházán, a Debreceni úton egy szabályosan közlekedő olasz kamion elé kihajtó Trabant okozta azt a közúti balesetet, amelynek két könnyű sérültje volt. A kamionvezető reflexének köszönhető, V - T r - * > hogy mindössze az út szélén parkoló személy- gépkocsinak ütközve meg tudott állni az árok­ban. A szerencsés kimenetelű balesetet a trabantos és a parkoló autóban ülők könnyebb sérüléssel megúszták. HAZAI Magyar Távirati iroda Titkos tárgyalások? Új Kelet-információ Hétfőn a Magyar De­mokrata Néppárt teljes csúcsvezérkara megyénkbe látogat. A delegáció veze­tője Szabó Iván pártelnök lesz. Tagjai: Farkas Gabri­ella főtitkár és Zsigmoiul Attila, a párt sajtó- és kam­pányfőnöke. Még nem tud­ni látogatásuk célját, de tény, hogy csak az elmúlt héten két új párlalaps/ervc- zet alakult megyénkben. Ragasztó­damping Új Kelet-információ Az elmúlt héten sem volt idejük unatkozni a pénz­ügyőröknek. A Vám- és Pénzügyőrség Hajdú-Bihar és Szabolcs-Szatmár-Bercg Megyei Parancsnokságának helyettes vezetőjétől, Tóth János századostól kapott tá­jékoztatás szerint a záhonyi vámhivatal munkatársai hatvan esetben vámszabály­sértés elkövetése, három al­kalommal pedig csempészet bűncselekménye miatt kez­deményeztek eljárást. Le­foglaltak 118 kilogramm fémhulladékot, 80 liter üzemanyagot, 185 kilo­gramm dióbelet, 318 jármű- alkatrészt és 205 darab szer­számalkatrészt. Szabálysér­tés miatt két alkalommal összesen 3 ezer forint pénz­bírságot szabtak ki és szed­tek be. A beregsurányi vám­hivatal kirendeltségein négy esetben vámszabálysértés miatt intézkedtek a „finán­cok”. Az eljárások során le­foglaltak 38 ezer forint ér­tékű üzemanyagot, dióbelel és cigarettát. Vámszabály­sértés miatt három esetben róttak ki bírságot, és az összesen hétezerötszáz fo­rintot a helyszínen be is szedték. A csengersimai határát­kelőhelyen a pénzügyőrök az ellenőrzések során 15 szabálysértést fedtek fel. A vámraktár készlete tovább gazdagodott 323 ezer forint értékben 200 doboz cigaret­tával, 197 liter szeszes ital­lal, 234 liter üzemanyaggal és 2376 darab pillanalra- gasztóval. A belterületi vám- és nyo­mozóhivatalok munkatársai folyamatosan járőröztek a közterületeken és a piaco­kon. Több mint 60 személyt ellenőriztek és öt estben de­rítettek fel jövedéki törvény- sértést. Őszi első az NYFC labdarúgócsapata az NB I B*ben 15. oldal ttum ms*******éaimmm Falujaro wmw Nyírpilis 8. oldal Munkatársunktól Várossá avatásának negyedik évfordulója tiszteletére ün­nepséget szervez a nagyhalászi önkormányzat december 1- jén, hétfőn a Petőfi Sándor Művelődési Központban. A dél­után 17 órakor kezdődő rendezvényen a helyi óvodások, óvodapedagógusok, általános iskolás csoportok, valamint a zeneiskola szólista és néptánc tagozatos növendékei adnak hangulatos műsort Szoboszlai Ottó polgármester köszöntő­jét követően. A rendezvény kiemelkedő eseménye lesz, hogy az 1993. december 1-jével várossá nyilvánított település kép- viselő-testülete nevében a polgármester két közéleti személy­nek Díszpolgári és két lakosnak Pro Urbe-díjat, oklevelet és elismerést adományoz. m 21 22 23 24 X 36 GO 38 3 9 50 51 53 54 65 66 67 08 Mi. A Szerencsejáték Rt. tájékoztatása szerint a 48. héten az I ötös lottó nyerőszámai: 57, 59, 67, 88, 90. Jokerszám: 0 4 3 0 9 3. A hatos lottó nyerőszámai: 10, 30, 34, 38, 41, 43. j Pótszám: 11. Visszafordult a Malév-járat Röviddel a felszállás után vissza kellett fordulnia a Ma­lév szombat reggeli 400-as, Rómába tartó járatának egy kontroli-lámpa meghibásodá­sa miatt. A műszer ugyanis azt jelezte, hogy a repülőgép nem húzta be az első futóművét. A pilóta emiatt Tápióság felett kiürítette az üzemanyagot, majd a Ferihegyi repülőtéren szállt le a légijárművel. Sérü­lés nem történt, a járat vala­mennyi utasa egy másik repü­lőgéppel elutazott Rómába. Trabanttal találkozott a kamion Téli gyermektalálkozó Nyíregyházán Öngyilkos börtönőr Öngyilkosságot követett el pénteken délután a Kalocsai Fegyház és Börtönben szol­gálatot teljesítő T. Péter bün­tetés-végrehajtási őr szolgá­lati fegyverével. A tragikus eset okának és körülményei­nek tisztázása érdekében megindult a vizsgálat. Erről Ruzsonyi Péter bv. őrnagy, a Büntetés-végrehajtás Orszá­gos Parancsnokságának saj­tóreferense közleményben tájékoztatta szombaton este az MTI-t. Ismét gyermekzsivajtól volt hangos szombaton Nyíregyhá­zán a Bujtosi Szabadidő Csarnok, hiszen itt rendezte meg hagyományaihoz híven a Nyírségi Gyermek Unió (NYIGYU) és a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Gyermekvezető Szer­vezetek Társulata a „Mi van a puttonyban?” elnevezésű IV. Országos Téli Gyermektalálkozót. Hatházi Andrea (Új Kelet) A Magyar Úttörő Szövetség helyi szervezetei fontosnak tartják, hogy minden évben két alkalommal lehetőséget adja­nak az általános iskolásoknak közös szórakozásra, ismerke­désre. A téli találkozó helyszí­ne a hagyományok szerint Nyíregyháza. November 28- 30. között közel 6000 gyer­mek számára szerveztek prog­ramot városunkban. Szabolcs- Szatmár-Bereg megyéből kö­zel négyezren vettek részt a ta­lálkozón, de a környező me­gyékből, sőt Budapestről és Szegedről is érkeztek. Péntek délután a csoportok a szállásuk elfoglalását követően fakultatív programként az Open Doors- ban kezdték az ismerkedést és a szórakozást. Szombaton dél­előtt három program közül is választhattak. Reggel 9 órától a Zrínyi Ilona Gimnázium tor­natermében kezdődött a küzde­lem „Játék határok nélkül” címmel. Itt 24 csapat mutathat­ta be ügyességét, s a selejtezők után 12 csapat versenyezhetett a felajánlott díjakért. A részt­vevők fele megyénk határán kívülről érkezett. A legügye­sebbnek Demecser csapata bi­zonyult, akiknek át kellett hogy adja a vándorserleget a nyír­egyházi 7. Számú Általános Is­kola csapata, hiszen a tavalyi győztes idén még az első hat közé se jutott. Második lett Gergelyiugornya csapata, őket követte Kótaj. Negyedikként végzett Tuzsér, az ötödik helyet tudta csak megszerezni a nyír­egyházi 3. Számú Bem József Általános Iskola csapata, s ha­todik helyen a vásárosnaményi gyerekek végeztek. Akit nem érdekelt a sportos küzdelem, a sóstói Vadasparkban és a Mú­zeumfaluban töltötte el dél- előttjét, illetve a Kölyökvárban részt vehetett kézműves foglal­kozásokon, illetve a Játszóház­ban. A városban sokan talál­kozhattak kifestett arcú gyere­kekkel, akik a Kölyökvárban szerezték jópofa „maszkukat”. Délután egy és négy órától a Fővárosi Nagycirkusz előadá­sát láthatták az érdeklődők. A két és fél órás műsort követően a gyerekek fél nyolctól az Ámokfutók lemezbemutató koncertjén s az azt követően diszkóban szórakozhattak. Kozsó szenzációs hangulatot varázsolt a csarnokba, a gyere­kek fergeteges jókedvvel fo­gadták a dalokat.

Next

/
Oldalképek
Tartalom