Új Kelet, 1996. augusztus (3. évfolyam, 179-203. szám)

1996-08-21 / 194. szám

1996. augusztus 21., szerda Világkrónika Jövőre sem lesz döntés „1997-ben bizonyosan nem lesz döntés a NATO-ba való belépésről” — nyilatkozta Franz Vranitzky osztrák kancel­lár a Der Standard című napilap főszerkesztőjének. A politi­kus szerint a kormányfőnek azt a nézetet kell képviselnie, ami az országnak leginkább a javára válik. Mivel a bizton­ságnak nem kizárólag katonai összetevői vannak, és ez idő szerint a szervezett bűnözés terén nagyobb kockázatok lé­teznek, mint katonai téren, azért Vranitzky úgy véli, hogy a NATO-ba való belépés semmi többletet nem hoz a bizton­ság terén. Az alelnök titkos útja A tajvani televízió jelentése szerint Lien Csan alelnök, aki az ország miniszterelnöke is egyben, egyesült államokbeli útja befejeztével rövid kitérőt tett Bécsben, majd állítólag az ukrán fővárosban. A jelentés nem jelöli meg az.információ forrását. Az alelnök titkos útjáról több tajvani lap is hasonló találgatásokat közölt, egyikük Magyarországot is megemlí­tette a titokban felkeresett országok sorában. Hazug állítások Hazugnak nevezte a pozsonyi SME napilap hasábjain Bauer Edit, az ellenzéki Együttélés Politikai Mozgalom al- elnöke azokat az állításokat, amelyek szerint a nemzetközi dokumentumok nem tartalmazzák az autonómia bizonyos formáit. Hangsúlyozta, jelenleg Európa 16 országában al­kalmaznak valamilyen formájú autonómiát, és a kisebbsé­gek hatékony részvétele az őket érintő kérdésekben nem va­lósítható meg legalább személyi autonómia nélkül. Felrobbant a Zsiguli A dagesztáni Mahacskalában kedden délelőtt egy pokol­gépes merénylet következtében életét vesztette Hamid Hamidov, az autonóm köztársaság pénzügyminisztere. Szem­tanúk közlése szerint a pénzügyminisztérium bejáratánál parkoló Zsiguli felrobbant, s a gépkocsi közelében tartózko­dó miniszter szörnyethalt. Jelcin Valdajra utazott Borisz Jelcin orosz elnök kedden két napra a Tver megyé­ben található Valdajra utazott. Az államfő körülnéz a vidé­ken, hogy eldöntse, alkalmas-e a hely szabadságának eltöl­tésére— közölte az Interfax szerint Szergej Jasztrzsembszkij, Jelcin szóvivője. A szóvivő a sajtóhoz eljuttatott közlemé­nyében egyúttal azt is közölte, hogy az elnök Viktor Csernomirgyin kormányfővel az új kormány összeállításán dolgozik. A közlemény szerint Jelcin a hét folyamán vissza­tér Moszkvába, és találkozik az új kormány tagjaival. Magyarok Európában A honfoglalás 1100 éves évfordulója a sokrétű ünneplés mellett nagyszerű alkalmat ad eltöprengeni a magyarok Eu­rópában játszott szerepén — írja a Frankfurter Allgemeine Zeitung című német lap keddi számában. A tekintélyes új­ság beszámol az évforduló alkalmából tartott megemléke­zésekről és rendezvényekről, s a magyarok eredetét ismer­tetve emlékeztet rá, hogy a finnugor népcsalád legnagyobb tagjáról van szó. „Az első világháború óta az egyelőre meg­változtathatatlan történelmi tények közé tartozik, hogy a 15 milliós magyarságnak csak mintegy kétharmada él az ország­határokon belül, míg a többiek a szomszédos országokban kisebbségben, vagy a világban szétszórtan élnek”. Jimmy Carter, az Egyesült Államok volt elnöke Szigetszentmiklóson felavatta a baptista gyülekezet új templomát. A képem dr. Almási Mihály, a magyarországi Baptista Egyház elnöke és Jimmy Carter Fotó; MTI-Press Pulikovszkij kérlelhetetlen „Nem az én gondom” MTI Konsztantyin Pulikovszkij, a csecsenföldi szövetségi erők parancsnoka nem szándékozik visszavonni azt a követelését, hogy a békés lakosság hétfő éjféltől számított 48 órán belül hagyja el Groznijt. Ezt közölte a tábornok telefonon kedden délután Aszlambek Bucsula- jevvel, az orosz elnök mellett működő csecsen képviselet helyettes vezetőjével. Az Interfax hírügynökség kérdésére, hogyan akarja ulti­mátumát a pincékben tartózko­dó emberek tudomására hozni, Pulikovszkij így felelt: „Nem az én gondom”. A moszkvai cse­csen képviselet a tábornok ulti­mátuma ügyében felhívással fordult az oroszországi közvé­leményhez. A dokumentum szerint Pulikovszkij követelése emberek százezreinek halálos ítéletét jelenti, akik nem tudják elhagyni Groznijt. A csecsen fővárosban a képviselet szerint jelenleg 200—250 ezer lakos van, s két nap alatt ekkora tö­meg saját erejéből nem tudja elhagyni a várost. Ráadásul a Groznijban maradtak között sok a sebesült, nő, terhes anya, kiskorú gyermek, idős személy, akik képtelenek menedékükről távozni. A moszkvai csecsen képvise­let felhívta az oroszországi köz­véleményt és a tömegtájékoz­tatási eszközöket, hogy szánja­nak szembe a tervezett tömeg­gyilkossággal, és állítsák meg a véres háborút. Kereszttűz A román—magyar alap- szerződésről beszélgetett a Tele 7 abc nevű bukaresti magántelevízió Kereszttűz című hétfő esti műsorában Radu Vasile szenátor, a Ke­reszténydemokrata Nemze­ti Parasztpárt főtitkára és MarcelDinu román külügyi államtitkár. Vasile — aki korábban hevesen ellenezte az Európa Tanács 1201-es ajánlását — kijelentette: Románia századvégi, leg­újabb történetének legfon­tosabb pillanata a szerződés megszületése. Cseh atomtörvény MTI A cseh kormány újra át kí­vánja tekinteni az atomtör­vény-tervezetet és még a par­lamenti tárgyalása előtt úgy akarja megváltoztatni azt, hogy az óhajtott NATO-csat- lakozást követően cseh terü­leten is lehessen állomásoz- tatni a szövetség atomfegy­vereit. Ezt sajtójelentések szerint Miroslav Tvrzik cseh ipari- és kereskedelmi miniszterhe­lyettes erősítette meg, akinek minisztériuma a törvényjavas­lat kidolgozásáért felelős. Az atomfegyverek esetleges állo- másoztatásának engedélye­zéséről már hónapok óta viták folynak. Míg a koalíció politikusai azt vallják, hogy Csehor- szágnak a tagságból eredő minden előnyt, de kötelezett­séget is vállalni kell, addig az ellenzék egyértelműen ellen­zi az atomfegyverek állomá- soztatását. Egérfogó házőrző Ausztriában Arafat kérése Mubarakhoz MTI-Panoráma Egy voralbergi polgár a bíróságon keresztül azt akarta elérni, három őzpin- csét nyilvánítsák házőrző­nek, hogy ne kelljen utánuk ebadót fizetnie. A 25 vagy legfeljebb 30 centiméteres állatkák mindössze 3—4 kilo­gramm súlyúak, tehát macs- kaméretűek, és ennek meg­felelően kedvenc időtöltésük az egérfogás. Gazdájuk azonban „kötötte az ebet a karóhoz”, hogy nem a faj­tától, hanem a neveléstől függ, hogy egy kutya házőr­zőnek tekinthető-e. A bizony­ságul szolgáló fényképeken az apró kutyák a fotelben üldö­gélve valóban nagyon harcia­sán tekintenek a világra. Az elfogult gazdi keresetét végülis elutasították, mégpedig egy előbányászott 1991-es ítéletre hivatkozva, miszerint a jóval nagyobb cocker-spániel — fajtájánál fogva — alkalmat­lan őrző feladatok ellátására, így tehát őzpincsekre kár is szót vesztegetni. Az elszánt igazságkereső fellebbezésére aztán a bécsi Legfelsőbb Bíró­ság is kénytelen volt foglalkoz­ni az üggyel. Hősünknek ők sem adtak igazat, ám az egy­értelmű állásfoglalás alól ki­bújtak: az őzpincsek gazdá­jának azért kell ebadót fizet­nie, mivel lakásába be van vezetve a telefon. Tudniillik ez is kizáró ok Ausztriában, hogy egy kutyát lehet-e házőrzőnek tekinteni. Ausztriában területenként eltérő módon adóztatják a kutyatartókat. Bécsben pél­dául az első kutya után évi 600, minden további kutya után pedig 900-900 schillin- get kell fizetni, a házőrzőnek minősülő eb után pedig eb­adómérséklés jár. MTI Jas szer Arafat palesztin elnök arra kérte egyiptomi kollégáját, Hoszni Mubarakot, hogy közve­títsen közte és Benjamin Netan­jahu izraeli miniszterelnök kö­zött. A közvetítést annak érde­kében kérte, hogy Ciszjordániá­MTI A szlovákiai reformátusok legnagyobb gondja a lelkészkép­zés, mondta el a szlovák sajtó­iroda szerint Erdélyi Géza püspök keddi találkozójukon Michal Kovác köztársasági elnöknek. A püspök közölte, hogy emiatt a ban és a Gáza-övezetben ne hajtsák végre az izraeli telepek kiterjesztését. „Az izraeli kor­mány telepítési politikája követ­keztében a palesztin birtokosok és az izraeli telepesek között a helyzet robbanással fenyeget”— hangsúlyozta Arafat Mubarak­nak küldött e heti üzenetében. református lelkészeket Prágá­ban, Budapesten és Kolozs­várott kénytelenek felkészíteni leendő hivatásukra. Az egyház azt tervezi, hogy a közeljövőben önálló főiskolai kart hoz létre, s az oktatásban és a jótékonysági szervezetekben nagyobb szere­pet szán a diakónusoknak. Papképzés Pozsonyban ÚJ KELET \ Hírről V hírre Palotai István (Új Kelet) Teljesen megbolondult Ázsia. Szinte a legkeletibb csücskétől a legnyuga­tibbig csak a tüntetés és az öldöklés. Mint a meg­szállottak, akiket démon gyötör! A koreai diákok délen nemzetegyesítést követel­nek, államuk pedig még azt is bűnnek tartja, ha va­laki Phenjannal leveleket vált... Északon nincs mit enni, délen meg azt sem tudják, hogy milyen ko­csikkal furikázzanak, még­is dél az, amelyik egységet követel. Ki érti ezt? Ők nem, az biztos! Könnyen meglehet, hogy jót tenne nekik egy kis kommunista „kiképzés”? Egy biztos: ezzel a viselkedésmóddal, amit most a déli diákok gyakorolnak, csak a világ ellenszenvét vívják ki ma­guknak. A békés Jordániában is tüntetések. A hadseregnek kell rendet teremtenie, mert az Irak által felpiszkált tö­meg tör-zúz az utcákon. Úgy tűnik, hogy Szaddam Husszein régen kapott már leckét... Folyamatos tüntetések és öldöklés Kasmírban, az in­diai szubkontinens leghek­tikusabb pontján. A lázon­gó és önállóságot követelő szikhek (kasmiri mohame­dánok) és az új hindu-na­cionalista kormány között egyre mélyül a szakadék. Ázsiától Dél-Keletre, Ausztráliában is olyasmi történik, ami még soha — a gazdasági megszorítások ellen tüntető tömeg úgy felbőszül, hogy betör az ausztrál parlament épü­letébe; a katonaság és rohamrendőrség a minisz­terelnöki szobától csak pár méterre tudja megállítani őket. A harc — mert mi másnak is nevezhető egy kétórás kézitusa — csak két óra elmúltával hagyja el az ausztrál országházat, hogy az utcán folytatód­jon... A lázadás legfőbb bázisa az ausztráliai benn­szülöttek tábora, ami azért is roppant sajátságos, mert talán a világ legbékésebb népéről van szó... Valaki csak-csak felpiszkálta őket is. De ki? Csecsenföldön megszü­letik — halva ugyan — a béke, és egy percig sem tart. A fegyverekkel és biz­tatással remekül feltöltött mohamedán csecsének és a porig alázott oroszok elke­seredett állóháborúba kez­denek a fővárosban. Már minden romokban áll, alig van lábon épület. A harcok tehát már csak egy elvi Groznijért folytatódnak, mert Groznij már nem lé­tezik. Összerakhatnám a ké­pet, de nem teszem. Tegye meg a kedves olvasó. Min­denesetre az teljesen vilá­gos, hogy valakiknek már megint túl sok a pénzük, és nemigen nyughatnak...

Next

/
Oldalképek
Tartalom