Új Kelet, 1997. december (4. évfolyam, 280-304. szám)

1997-12-08 / 286. szám

Labdarúgás 1997. december 8., hétfő Keserűék jóízűen kortyolhattak a kupából A vasárnapi eredmények: Révay-Ladányi Tóth (Új Kelet) _____________ A kakasszóval vetekedtek a szegediek és a tarpaiak. Va­sárnap már fél nyolckor meg­kezdődött az erőltetett menet, két mérkőzést még a tizenhat közé jutásért rendeztek. Az Első Beton simán legyőzte a Pikoló Sörözőt, az Argentum viszont csak a „túlórázásban” fektette két vállra a Szamos Kft.-t. Ezáltal kialakult a nyol- caddöntő mezőnye. A kétszer tizenöt perces meccsek mindegyike az egye­nes kieséses rendszer jegyé­ben telt el. A sort a Nyíregy­házi KFC nyitotta, amely a te­rembajnokságban egy osztállyal előzi meg a Bokafogót. A kate­góriakülönbség ezúttal egyetlen gólban nyilvánult meg, a 2-1 során az NYKFC talál a tail kVa.vz- nai Zs. és Nagy Cs. szerezte. Ki­esett az ASE! A pottyanáshoz kétség nem férhetett, a fiatalos lendületű Standox már 5-0-ára is vezetett az NB I B-s társulattal szemben. Főleg Marcsek jeles­kedett, mesterhármasával ko­moly szerepet vállalt a sikerből. A szegediek éppen csak kifúj­hatták magukat, újabb erőpróba következett számukra. Közülük Szűcs a legjobbkor, tizenöt má­sodperccel a hármas sípszó elhangzása előtt villant meg, ezzel lett 1-1 az eredmény. A büntetőknél pedig a lélektani előnyhöz jutó csongrádi csapat volt a jobb. A címvédő is elbú­csúzott: az Egri Fiúkat a Berek Rolád TH náspángolta el. Tizenegy tájékán elúszott a hajó a Nyíregyházi FC számára is. Az a PFC-Heveder örülhetett, amely a csoportmeccsek során a másik NB I B-s gárdával, a Tiszavasvárival szemben szin­tén helytállt, akkor „iksz” lett az eredmény. Geszti és Siklósi gól­ja a PFC ázsióját növelte. Me­gyei derbi következett. A Gdo- vinnal felálló Fersped Rohod meghajolt a Nyírbátor előtt. A teremben ász Rubeola, az NB II Keleti csoportjának meghatáro­zó tagjával, a Dcmecserrel mécs­eséit, és Horváth higgadtságá­nak köszönhetően büntetőkkel a Kinizsi nyert. Az utolsó nyol- caddöntőben, akárcsak a gyula­házi mezőnyben, itt is összeke­rült a Hódmezővásárhely az Argentummal. A HKFC ezúttal szintén jobbnak bizonyult. Nyíregyházi házirangadó az elődöntőbejutás fejében: NYKFC- Standox. Spisák és Krasznai Zs. góljára egyedül Feczkó felelt, eképpen a Standox búcsúzott. Hasonlóképpen minimális kü­lönbséggel esett el a legjobb négybe kerülés lehetőségétől a Berek Rolád Technika Háza, az Első Beton lépett tovább. A Püspökladányi FC-Heveder so­ros „áldozata” a Nyírbátor lett, 6-0 után már a szépítés maradt a Bátor tiszte. Hogy az elődöntő másik párharcában is legyen megyei reprezentáns, arról a Demecser gondoskodott a vásár­helyiek legyőzésével. Máraűnálé voltaiét az NYKFC- Első Beton meccsen. A teremlab­darúgó NB I-ben Szegeden helyi siker született, itt is a hazai pálya előnyét élvező fél diadalmasko­dott. Banka és Spisák góljával elhúztak a nyíregyháziak, a finis­ben Gréczi szépített. A Ladány a Vasvári, a Nyíregyháza és a Nyírbátor után a Demecser „tes­tén” is átlépett (Szentjohhi, Siklósi, valamint Palotás Z. mel­lett Balogh .1. ért el gólt), és im­már a döntőben találta magát. Ott Palotás Z. jutalomjátéká­val (mindegyik találatot ő je­gyezte) a nyírségi kispályásokat zabolázták meg. Banka duplája csupán a hajrát tette izgalmassá. A ladányiak ha nem is palotást, de legalább örömtáncot lejtettek a Buszaesa küzdőterén. Selejtező a nyolcaddontőbe jutásért: Első Beton Szeged-Pi- koló Söröző Tarpa 5-1 (2-0), V.: Balázs, Drucskó, Szamos Kft. Csenger-Argentum FC 3-3 (I -1), V.: Balázs, Drucskó, büntetők­kel továbbjutott az Argentum FC. A legjobb tizenhat között: Nyíregyházi KFC-Bokafogó 2- 1 (1-1), V.: Lánczos, Berta, ASE Tiszavasvári-Standox Nyíregy­háza 1-5 (0-1), V.: Cserna, Sza­bó J., Isobau Kft. Nyíregyháza- Első Beton Szeged 1-1 (0-0), V.: Lánczos, Berta, büntetőkkel to­vábbjutott az Első Beton Szeged, Egri Fiúk-Berek Rolád Technika Háza 2-6 (0-4), V.: Cserna, Sza­bó J., Nyíregyházi FC-Püspök- ladányi FC Heveder 0-2 (0-1), V.: Varga S., Sápi, Nyírbátori FC- Fersped Rohod 4-2 (2-2), V.: Hajdó, Veres L., Rubcola-De- mecser 1-1 (0-0), V.: Varga S., Sápi, büntetőkkel továbbjutott a Demecser, Hódmezővásárhelyi KFC ’93 Szuperinfó-Argentum FC2-1 (1-1), V.: Hajdó, Veres L. Negyeddöntő: Nyíregyházi KFC-Standox Nyíregyháza 2-1 Mucha mondta- Színvonalas mérkőzéseket láttam, úgy érzem, hogy a két legjobb csapat került a dön­tőbe, ott pedig megérdemelten nyertek a püspökladányiak. Ami a válogatottat illeti: a januári egyiptomi túra elma­rad, valószínűleg az oroszok­kal játszunk legközelebb - említette Mucha József, a kis­pályás válogatott szövetségi kapitánya. (0-0), V.: Vágner, Török, Első Beton Szeged-Berek Rolád Technika Háza 7-6 (I-1), V.: Varga S., Sápi, Püspökladányi FC-Heveder-Nyírbátori FC 6- 2 (5-0), V.: Balázs, Drucskó, Demecser-Hódmezővásárhe- lyi KFC 3-1 (2-0), V.: Cserna, Szabó J. Elődöntő: Nyíregyházi KFC-Első Beton Szeged 2-1 (1 -0), V.: Hajdó, Veres L., Püspök­ladányi FC-Heveder-Demecscr, 3-1 (2-0), V.: Lánczos, Berta. Finálé: Nyíregyházi KFC- Püspökladányi FC-Heveder 2-4 (0-3), V.: Vágner, Török. A győztes kerete: Dóró Krisztián - Geszti Imre, Pulo- tás Zoltán, Keserű Sándor. Siklósi Csaba, Szcntjobbi Ist­ván, Palotás Csaba, Varga János, csapatvezető. Lazányi László. Különdíjasok: Krizsanov- szki András (NYKFC, a leg­jobb kapus), Siklósi Csaba (PFC-Heveder, a legjobb me­zőnyjátékos), Kirchmayer Ti­bor (NYFC, gólkirály). ★ Teremcipők ★ „A kupákért akciósán” 5800 Ft-tól Val-ter Joma Sport Nyíregyháza, Szt. István u. 1. Telefon: 60/472-992 Decemberben minden nap. Lemondott az MLSZ elnöksége, ugyanakkor... A Magyar Labdarúgó Szövetség szombati eves ren­des közgyűlésén a küldöttek tudomásul vették Laczkó Mihály elnök és a teljes elnökség lemondá­sát. A küldöttek döntöttek arról, hogy öttagú munka- csoportot alakítanak, majd annak összetételét meg­szavazták. Ez a bizottság részt kíván venni annak, a kormány által nemrégiben létrehozott munkabizott­ságnak a munkájában, amely Tibor Tamás elnökle­tével dolgozik, azzal a céllal, hogy a magyar labda­rúgósport kibontakozásának útjait, módjait megjelöl­je. A közgyűlés végezetül arról döntött, hogy az MLSZ rendkívüli, tisztújító közgyűlését 1998. február 21­én 10 órára összehívják. MTI A Vízművek Váci úti munkásszállójának esemé­nyén Vass Géza levezető el­nök elsőként bejelentette, hogy 111 szavazati joggal rendelkező küldött jelent meg. A vendégek sorában ott volt Schmitt Pál, a Ma­gyar Olimpiai Bizottság el­nöke, továbbá Harcsár Ist­ván államtitkár, az OTSH elnöke is. A napirendi pon­tok összeállítása kapcsán Kovács Attila, az NB I/B-s és NB Il-es klubok közös képviselője méltatlannak tartotta, hogy a honi fut- ballsport e két osztályának képviselői az alapszabály értelmében nem rendes jogú tagok. Eme észrevételét később „jogorvoslat” követte, alapszabályt módosítot­tak. Laczkó Mihály, az MLSZ elnöke ezután két javaslattal élt. Egyrészt kérte, véleményezzék azt a korábbi döntést, melynek értelmében ő és az általa irányított elnökség lemon­dani kíván. A másik kérése az volt, hogy az utóbbi napokban a futballsport eredményei javí­tását célzó elnökségi re­formtervekről is nyisson vi­tát a közgyűlés. Ez utóbbi napirendi pontot nem fogadta el a tagság, azt nem is hallhatta, következés­képpen nem is cseréltek ar­ról eszmét. További alapsza­bály-módosításnak is szerét ejtették, hiszen a legutóbbi közgyűlés óta eltelt időben változott a bajnoki kiírás, másrészt az Európai Labda­rúgó Szövetség (UEFA) köz­gyűlésén elfogadott új, a tagországok számára köte­lező érvényű változásokat is módosításnak kellett kö­vetnie. Szó esett arról, hogy a roma származású futballisták is önálló bizottságot igényelnek az MLSZ-en belül, hiszen már javában játssza mérkőzéseit a cigányválogalott. Az erről nyitott vita után a tagság el­vetette az önálló romabizott­ság felállításával, működteté­sével kapcsolatos beadványt. Laczkó Mihály elnöki beszá­molója került terítékre. A korábban a közgyűlésnek lemondását felajánlott sport­vezető szóbeli kiegészítésében szólt arról, hogy a sporttör­vénytől ugyan sokat várt a lab­darúgás is, ám ezekből a várako­zásokból kevés valósult meg. Laczkó fölidézte: egy éve köztestületté alakult át az MLSZ, de ennek előnyeit alig érezhette a sportág. Pozitív fejleménynek nevezte azt, hogy az MLSZ az utánpótlásképzés területén fon­tos eredményeket mutatott fel. Kiemelte, az edzőképzés is új alapokra helyeződött az or­szágban. Visszautasította azo­kat a megjegyzéseket, melyek szerint az elnökségnek nem volt, nincs is hathatós szak­mai programja. Nehezmé­nyezte, a Gerevich-alapít- ványból a futballsport nem látott pénzt, s hogy a magyar labdarúgásban egyáltalán nincs piacgazdaság, mert a jogszabályi környezet ezt nem teszi lehetővé. TOTO 49. JÁTÉKHÉT 1. Bremen-Karlsruhe 2-4 2 2. Bielefeld-Bochum 0-2 2 3. Duisburg-I. FC Köln 2-2 X 4. Leverkusen-Schalke 04 0-0 X 5. 1860 München-VfB Stuttgart 1-3 2 6. Mönchengiadbach-Hamburg 1-1 X 7. Brescia-Empoli 3-1 1 8. Lecce-Vicenza 0-1 2 9. Piacenza-Napoli 1-0 1 10. Roma-Atalanta 3-0 1 11. Udinese-Bologna 4-3 1 12. Chievo-Venezia 1-1 X 13. Ravenna-Torino 1-1 X pluszmérkőzés: 14. Wolfsburg-Rostock 1-1 X Szűcs - Kaiserslautern! MTI A dpa német hírügynök­ségjelentése szerint a német labdarúgó Bundesliga első osztályának éllovasa, a Kai­serslautern szerződtette az újpesti Szűcs Lajost. A Kai­serslautern sokat bírált ka­pusát, Andreas Reinkét szom­baton műteni kellett, mivel kiújult egy régi sérülése. Otto Rehhagel vezetőedző nem számíthat az újonc cseh Petr Koubára sem, szintén sérülés miatt. Ezért igazol­ták le gyorsan Szűcsöt, akit korábban többször tesz­teltek. A Kaiserslautern biztosan vezeti a Bundesliga mező­nyét. A Bayern elleni 2-0-ás győzelem után már hét pont a csapat előnye a címvédő bajor gárdával szemben. A Kaiserslautern eddig há­romszor (1951,1953, 1991) nyert bajnoki aranyérmet. Edzőváltás Kisvárdán!? ...avagy senki nem tud semmit Egy kishír, amely nagy meghökkenést okozott. A sport­napilap vasárnapi számában jelentette: edzőváltás tör­tént Kisvásrdán. „1997 december 5-én megtartotta évadzáró közgyűlését a Kisvárdai SE vezetősége. Mi­vel a csapat várakozáson alul szerepelt a Tisza-cso- portban, ezért a klub közös megegyezéssel megvált a vezetőedzőtől, Komáromi Györgytől. A közgyűlésen új vezetőséget is választottak, amelynek összetétele: Kovács Géza elnök, Bogár Attila szakosztályvezető, Kovács Bertalan szakosztályvezető-helyettes.” K. T. (Új Kelet) _________ Ez lenne hát a csupasz tény. Ehhez képest... Az NB III-as labdarúgócsapat környékén szorgoskodók még csak nem is hallottak erről a lépésről.- Még jó, hogy ültem, ami­kor reggel elolvastam az írást — bökte ki Kocsis János tech­nikai vezető. - Kiesett az új­ság a kezemből, kizártnak tar­tom, hogy ez megtörténhetett. Bár az az igazság, hogy en­gem már nem lep meg semmi: amilyen „rázós” őszünk volt, itt bármi megeshet... Komáromi György joggal feltélezheti: szórakoznak vele. Merthogy őt is elfelejtették meghívni a közgyűlésre (?), s ez volna a kisebbik baj. Félre- állításáról lakásában gubbaszt­va értesült. Szemtől szembe senki nem merte közölni állí­tólagos leváltását.- Fogalmam sincs, mi ez az egész... - értetlenkedett a tré­ner. - Én is vasárnap délelőtt tudtam meg, hogy mit „hozott le” a sportújság, amikor Kocsis János felhívott telefonon. Ha neki meglepő volt a hír, akkor mit szóljak én? Úgy érzem, nem csak rajtam múlt, hogy a csapat így szerepelt, sőt... Az én lelkiismerem tiszta. Fel kellett vállalni a fiatalítást, más út nincs. Különben so­hasem lesz jó futball Kisvár­dán. Ha valaki eltér ettől az iránytól, az később visszaüt. Az, hogy Kovács Bertalan szakosztályvezető-helyettes (mármint a „neki járó titu­lus” szerint) nem tette tiszte­letét a pénteki összejövetelen - a fentiek ismeretében szin­te természetes. Nem is tehet­te, mivel nem is szóltak neki... Egyébként is, mint mondja: elnöksége sincs a KSE fo­cialakulatának. Eképpen ő nem lehet szakosztályvezető­helyettes sem az új érában. Eme módfelett cifra ügy­ben Oláh Bertalan polgár- mester sem lát tisztán, olyany- nyira nem, hogy számára is homályos: honnan ered a közgyűlés eredményét ki­hirdető „füles”...- Rendkívül furcsának ta­lálom az edzőváltást tálaló hírt, annál is inkább, mert magam is tagja vagyok a vezetőségnek. Ezt írja meg szó szerint.. Volt-e közgyűlés vagy sem? Mi lesz Komáromi György sorsa? Ne kérdezzék. Talán valamikor kiderül. Kiderül?... Itt még a PFC-Heveder játékosai (Varga, Palotás Cs. és Keserű) nézik az egyke bátori próbálkozását, a finálé után viszont a csúcsról nézhettek le

Next

/
Oldalképek
Tartalom