Új Kelet, 1994. június (1. évfolyam, 59-84. szám)

1994-06-06 / 63. szám

UJ KELET MEGYÉNK ÉLETÉBŐL 1994. június 6., hétfő 3 A matek nem tetszik FŐISKOLAI PROGNÓZIS Az írásbeli érettségi vizsgát köve­tően, rövid szünet után a szóbeli fele­letek „kínjai” várnak a végzős hall­gatókra. S ez az idő rohamléptekkel közeledik. Ezzel együtt pedig egyre közelebb kerül a felvételi vizsga idő­pontja is annak, aki nem volt olyan szerencsés, hogy a hozott pontszámai alapján, pontduplázással bekerüljön a választott felsőoktatási intézmény valamelyik szakára. Lapunk arra kereste a választ, hogy a nyíregyházi Bessenyei György Tanárképző Főis­kola mennyire kedvelt a továbbtan­ulók körében.- Az idén mintegy kétezer három­százötvenen jelentkeztek hozzánk - mondta Csizmadia Valéria, a tanul­mányi osztály vezetője. Nagyon so­kan, ezemyolcszázötvenen jelentkez­tek nappali tagozatra, és „csak” a töb­biek kívánják igénybe venni levelező oktatásunkat.- Önöknél élhetnek a tanulók a duplázás lehetőségével?- Részben igen, részben nem. Ha szakpárt választottak, az egyik tárgy­ból mindenképpen felvételizniük kell, a másik tárgynál azonban kérhető a középiskolai eredmény beszámítása. Vagyis abból a tárgyból, ha végig je­les volt a négy év alatt, a maximális harminc pontot kapja a diák. Ha azon­ban egy szakra jelentkezett valaki, akkor írásbeli és szóbeli vizsgát is kell tennie.- Mely szakok iránt nagy az igény?- A tavaly beindított rajz—vizuális kommunikációra körülbelül kilenc­szeres túljelentkezés érkezett. Szintén nagyon sokan választották a földrajz— testnevelés és a művelődésszervezés —történelem szakpárt is. Ezenkívül azt lehet mondani, majd minden szak­ra két-háromszoros a túljelentkezés.- Van-e kivétel?- Igen. Kevesen jelentkeztek a fizi­ka—kémia szakra és a matematika— más tantárgy párosítás sem nyerte el a diákok tetszését.- Mikor lesznek a felvételi vizsgák?- Az alkalmassági vizsgákon és az érettségivel közös írásbelin már túl vannak a jelentkezők. A központi írás­belire június 22-23- a között kerül sor. A szóbeli tervezett időpontja június 27. és július 1.- Mikor értesítik a diákokat a vég­eredményről?- A felvételi vizsgabizottság július 20-a körül dönt a felvételről, és utána küldjük ki az értesítést. Úri Mariann Ezen a kapun sokan szeretnének belépni... ! Az üzletben anyu a főnök! Az országútról észrevettem ugyan a magányosan álló házat, de eszembe sem jutott, hogy ez az a hely, amit keresek. — Azért megtalálnak bennünket —- mosolygott Kovács Istvánná, a nyírbogdá- nyi Liget panzió tulajdonosa, aki tavaly nyáron nyitotta meg az üzletet a község szélén. — De miért szánja rá magát egy há­romgyermekes családanya, hogy belevág­jon egy merésznek tűnő vállalkozásba? — Húsz évet dolgoztam a Tejiparnál mint adminisztratív csoportvezető. Nyu­godt, átlagos életünk volt, egészen addig, míg a férjemet baleset nem érte. Mikor kiderült, hogy nem dolgozhat tovább, vala­mit kezdeni kellett. Olyan munkát talál­nom, amit itthon is elvégezhetek. Nekünk az volt a szerencsénk a bajban, hogy ép­pen tíz éve megvettük ezt a telket, s építet­tünk rá egy kétgenerációs családi házat a gyerekeknek. Gondoltam, jó helyen van a 4-es út mellett, talán szerencsénk lesz ha megpróbálkozunk a vendéglátással. — Ez az épület azért nem egészen úgy néz ki, mint egy családi ház. — Most már nem. Nagy összegű hitelt vettünk fel, ebből megtoldottuk, terasszal egészítettük ki. Teljes átalakítás árán nyer­te el mai formáját a panzió. A földszinten diszkóbárt rendeztünk be, van konyha és étterem. Eredetileg 6 kétszemélyes szobát alakítottunk ki. Idén tavasszal a tetőtérben is nyitottunk további hármat. — Olyan nagy a forgalom, hogy már bővíteni kellett? — A kihasználtság úgy 50-60 százalé­kos. Van olyan hét, hogy egy vendégnek is örülünk, máskor négyet is elküldünk. De nem szívesen küldünk el senkit. A forgal­masabb napokra gondolva kezdtünk hozzá a bővítéshez. — Kik látogatják a panziót? — Főleg üzletemberek, akik közt már törzsvendégeink is vannak. Nem bánnánk, ha a turisták is felfedeznének bennünket. Sokan egy ebéd vagy vacsora erejéig tér­nek be hozzánk. Legtöbben szombaton­ként jönnek, ilyenkor tartjuk a diszkót. Előfordul, hogy háromszáz fiatal is össze­gyűlik. A program este 8-tól hajnali 3 óráig tart. Itt nyugodtan szólhat a zene. Olyan messze vagyunk a legközelebbi szomszéd­hoz is, hogy senkit sem zavarunk a zajjal. — Diszkó, étterem, vendégszobák... Hány alkalmazottal tudja működtetni a házat? — Ez egy abszolút családi vállalkozás. Gyakorlatilag minden munkát mi vég­zünk, senkit nem vettünk fel. Nagyon sze­rencsés vagyok, mert ügyesek, megbízha­tóak a lányaim, nélkülük hozzá sem foghattam volna az üzlethez. A nagylá­nyom most jár a tanárképzőre, angol— magyar szakos, s az angoltudása óriási előny a panzióban. A férjem ügyvéd, ráadásul jól boldogul az orosz nyelvvel. A kétiker lányom állandóan itt van, ők né­metül beszélnek. —Ahogy látom, bőséges a választék az étlapon. Ki főzi az ételeket? — Ez az én reszortom. Természetesen mindent frissen készítek. Persze kell hozzá némi rátermettség, de a legfontosabb a jól felszerelt konyha. Három fritőz, mikrosü­tő, mindentudó robotgép, gázzsámoly seg­íti többek közt a munkámat. Nálunk al­apszabály, hogy jól érezzék magukat a vendégek, és ebbe beletartozik az is, hogy gyorsan megkapják, amit rendeltek. Maxi­mum 15-20 perc alatt tálalunk föl egy ebé­det. —Ön elégedett embernek tartja magát? — Sok szempontból igen. Örülök, hogy volt bátorságom a vállalkozáshoz, és hogy egy emberként mellém állt a család. Azt korai volna megítélni, hogy sikeres-e az üzlet. De úgy látom, hosszú távon meg lehetne élni belőle, ha a mostaninál vala­mivel nagyobb lenne a forgalom. Meg­győződésem, hogy ez elsősorban rajtunk múlik. Hiszen, ha elégedettek munkánkkal a vendégek, akkor biztosan visszatérnek hozzánk. Házi Zsuzsa Az egyház és a fővárosi önkormányzat vifá/a Rendház vagy szociális otthon? A pszichiátriai betegek máriapócsi szociális otthonának a problémája egye­lőre megoldatlannak látszik. Az egyházi tulajdonok visszaadása kapcsán, négy évvel ezelőtt jelentkezett az épület eredeti tulajdonosa, a Nagy Szent Bazil rend, amelytől 1950-ben el­vették az épületet. Öregek szociális ot­thona lett, majd 1980-tól a főváros elme-szociális otthona. Ide Budapest összes kerületéből utalnak be betegeket. Néhányan még a korábbi otthon lakói voltak, de pócsi betegek is vannak. Négy éve a rendnek szándékában áll az otthont átvenni a jelenlegi funk­ciójával együtt. Ekkor néhány szerzetes be is költözött, hat helyiségbe — tájé­koztatta lapunkat dr. Bódorné Illés Erzsébet, az intézmény vezetője. A főváros hajlandó átadni az épüle­tet, ha száz gondozott elhelyezésére ga­ranciát kap, vagy cserébe Budapest kör­zetében kap hasonló befogadóképes­ségű otthont. Az elmúlt évben volt egy tárgyalás, amelyen a rend római köz­pontjának megbízottja, Rakaczky Bazil tartományfőnök személyesen itt volt. Ekkor úgy nézett ki, hogy létrejön az egyezség. — Az a hír járja, hogy fokozatosan leépítik az otthont. Mi igaz ebből? — Erről szó sincs! Továbbra is foga­dunk betegeket, de csak a fővárosi önkor­mányzatok által beutaltakat. A főpol­gármesteri hivatal a férőhelyekhez ra­gaszkodik, de belemegy abba is, hogy bérlőként tovább maradjon. Mit mond a másik fél? Hegedűs Józsefet, a rendi közösség ügyvezetőjét kérdeztük. — Mi továbbra is hajlandóak va­gyunk átvenni az otthont úgy, ahogy van, funkciójával együtt, de nekünk ne mondja meg a főváros, hogy hogyan üzemeltessük tovább, vagy kiket és honnan fogadjunk be. Azt majd a mi dolgunk lesz eldönteni. Szerintünk nem akarják átadni az épületet, a garanciák kérése csak időhúzás. — Milyen tervekkel? — A főváros kilép, mi belépünk a helyére. Az utcára senki sem kerülne ki. A szerzetesi közösséget szeretnénk erősíteni, mivel az országban, mi va­gyunk az egyetlenek, akik ezt az ősi rendet képviselik. Az ifjúságot és a szerzetes növendékeket is tovább kí­vánjuk nevelni. Fullajtár András Ebédosztás az egykori rendház falai között Győztek a helyiek Múlt hétfőn délelőtt rendezték meg a már hagyománnyá vált vöröskeresztes versenyt Nyíregyházán, a Bárczi Gusztáv Általános Iskola és Diákotthonban. A bor­sodi csapatok nem jöttek el, de Hajdúbö­szörmény, Hajdúnánás, Homok, Szolnok, Mátészalka és a vendéglátók szép szám­mal képviseltették magukat. A hangulat tanárok és diákok részéről egyaránt felsz­abadult, vidám volt. Kemény küzdelem alakult ki a gyerekek között, főleg a környezetvédelemmel kapcsolatos kérdé­sek okoztak némi fejtörést. A versengés­ben végül Szabolcs végzett az első helyen, Szolnok a második, Hajdúböszörmény pe­dig a harmadik lett. A jó eredményeken felbuzdulva a szer­vezők és vöröskeresztes titkárok össze­dugták a fejüket, terveket kovácsolva arra, hogyan lehetne országos szintűvé tenni a versenyt. A közös ebédet ajándékkiosztás, majd fotózás követte, aztán a kis társasá­gok lassan elindultak hazafelé... Az enyhén értelmi fogyatékos gyerekek jövő évi területi versenye — a sorsolás sze­rint — Jász-Nagykun-Szolnok megyében lesz.

Next

/
Oldalképek
Tartalom