Új Kelet, 1996. december (3. évfolyam, 281-304. szám)

1996-12-23 / 299. szám

Lapzárta 12 1996. decembfer 23., hétfő UJ KELET H qmslkóp KOS (III. 21.—IV. 20.) Fáradtan ébred, szinte azt sem tud­ja, hol van. Egy kis.gondolkodás után rájön, hogy ma hétfő van és dolgoz­nia kell. Teljesen szétszórt lesz ma. Minden kiesik a kezéből, mindent elfelejt. Szedje össze magát. BIKA (IV. 21.—V. 20.) A hétvégi látogatás egy kissé ki­szívta erejét. Nem tudott sokat pihen­ni, és ez ma ki is bukik Önön. Vé­gezze el a dolgait, és ha hazamegy, próbáljon minél hamarabb ágyba kerülni és kipihenni magát. IKREK (V. 21.—VI. 21.) Teljesen karácsonyi lázban ég. Az ajándékok csomagolásával lesz el­foglalva, de legszívesebben már oda is adná őket. Süt, főz, és azon izgul, hogy el ne felejtsen valamit. A sok munkának meglesz az eredménye. RÁK (VI. 22.—VII. 22.) Remek hangulatban ébred. Sok a munkája, de ez nem megerőltető az Ön számára. Mindent megcsinál, és mégsem fárad el. Az ünnepekre ne hagyjon félbemaradt munkát, intéz­ze el őket. OROSZLÁN (VII. 23.—Vili. 23.) Kisebb összetűzésbe kerülhet ma valakivel. Igazából mindkettőjüknek igaza van, de egyikük sem látja be a hibákat. Próbáljon meg zöldágra vergődni vitapartnerével, és higgadt fejjel megbeszélni vele a történteket. SZŰZ (VIII. 24.—IX. 22.) Ha nincs kedve dolgozni, vegyen ki szabadnapot, és töltse azzal, ami­vel szeretné. Az otthoni foglalatos­kodás teljesen leköti, és észre sem veszi, hogy fáradtság nélkül mennyi mindent elintéz. MÉRLEG (IX. 23.—X. 22.) Sajnos, vége a hétvégének, és újult erővel kell belevetnie magát a hétköznapok fogaskerekébe. A meg­szokott ütemben fog telni a nap, sem­mi érdemleges nem történik Önnel. SKORPIÓ (X. 23.—XI. 21.) Nincs tisztában érzéseivel, vagy ha igen, még nem meri bevallani önmagának. Itt az ideje, hogy mé­lyen magába nézzen, és egy kissé el­gondolkozzon belső világán. Ne ha­zudjon önmagának. NYILAS (XI. 22. — XII. 22.) Jól fog telni a mai napja. Lehet, hogy találkozik egy új szerelemmel, vagy egy régi ismerőssel. Bármelyik is történjék, remekül el fog tudni beszélgetni velük, és ez nagyon jó hatással lesz lelki világára. BAK (XD. 23.—1.20.) Megint egy reggel, és ez a munka ideje. Hideg van, és Önnek semmi kedve nincs dolgozni menni. Inkább szívesebben lustálkodna otthon, de ha tehetné akkor átaludná a nap hu­szonnégy óráját. VÍZÖNTŐ (1.21—II. 19.) Legyen ma egy kissé visszafogot­tabb. Ne jáijon feleslegesen a szája, és fanyar humorát is tegye félre. Könnyen megbánthat valakit vele, aki nem olyan fogékony az ilyesmi­re mint Ön. HALAK (II. 20.—III. 20.) Az utóbbi időben egy kissé elha­nyagolja önmagát. Figyeljen jobban oda, mit vesz fel reggel, és ne felejt­sen el megfésülködni sem. De ne csak ma tegye ezt, hanem az elkö­vetkezendő napokban se vegye fél­vállról ezeket a dolgokat. A káliói őrs „karácsonya” L. T. L. (Új Kelet) Ünnepek előtti ünnepé­lyes hangulat költözött be szombaton pár perccel ti­zenegy óra után a nagy- kállói rendőrőrs épületébe. Ekkor adták át ugyanis azt a számítógépet és két nyom­tatót, amelyek szükségessé­gére először dr. Pásztor Mik­lós, Nyíregyháza város ren­dőrkapitánya hívta fel a fi­gyelmet. Kérése után öt ön- kormányzat képviselő-tes- tülete úgy döntött, hogy kö­zös összefogással, részará­nyosán segít az őrsnek a be­ruházásban. Mivel a ren­dőrségnek nem volt keretje a fejlesztést illetően, Nagy- kálló, Bököny, Geszteréd, Biri és Érpatak önkor­mányzata gyorsan lépett az ügyben. A példaértékű ado­mányt a jelen lévő polgár- mesterek nevében Fodor János, Nagykálló polgár- mestere nyújtotta át Képes Lajos őrsparancsnoknak, egy kézfogás formájában. Ezzel a fejlesztéssel az igaz­gatásrendészeti ügyintézés gyorsítására törekednek, ami minőségjavulással jár­hat együtt. Az ügyeletek jelentik Új Kelet-információ A rendőrség ügyeletének tájékoztatása szerint csendes volt a hétvége. (Tartsa meg a jóisten a csibészeket ebben a jó szokásukban...) A mentők rengeteg apró, de annál kellemetlenebb esetről számoltak be. Rengeteg a kéz- és lábtörés. (Örüljünk a fehér karácsonynak, de legyünk óva­tosak! Ajég még a régi. (Csú­szik.) A tűzoltók is csak egy jelen­téktelen esetet jelentettek: Nyírbátorban, a Krúdy Gyula utca 1. szám harmadik emele­tén a konvektor meggyújtott egy függönyt, de mire a tűzol­tók a helyszínre értek, a lakók már eloltották a tüzet. (A hirte­len jött hidegben természetes dolog, hogy az ember „odacsa­var” a konvektornak, azonban legyünk körültekintők! És még egy időszerű jó tanács: szent­estén csak a gyertyát gyújtsuk meg, ne a karácsonyfát...) Hl Sötét pillanatok SZILVESZTER! MULATSÁG Örökösföldön, az Otthon Étteremben ÉLŐ ZENE, MŰSOR, TOMBOLA soha meg nem üresedő svédasztal (16 féle étel, 18 féle ital korlátlanul). Asztalfoglalás: előleg befizetésével az Otthon Étteremben és a szomszédos fiókkönyvtárban. Részvételi díj: 4500 Fl/fő Fajtalankodó tizenéves Fajtalankodás bűntetté­nek alapos gyanúja miatt in­dított eljárást a rendőrség H. János (15) eperjeskei lakos ellen. A siheder még decem­ber 14-én délután a falu hatá­rában fához kötözött egy 11 és egy 7 éves kisfiút, majd ott fajtalankodott velük!... A fel­jelentést a sértettek szülei a napokban tették meg. Az utóbbi napokban az egyik legsúlyosabb bűncselekmény, a rablás elég gyakran előfordult. Az esetek többségében a bűn- cselekményt csoportosan köve­tik el. Baktalórántházánál a 41 - es főút mentén lévő Fenyves Csárdánál december 20-án déli 12 órakor J. Béla (24), B. Jó­zsef (24), B. Tibor (18) és J. Margit baktalórántházi lakosok megtámadtak egy gépkocsijá­val ott parkoló férfit, majd erőszakkal elvettek tőle 17 ezer forint készpénzt. A bandát a rab­lás elkövetése után a rendőrség rövid időn belül elfogta, és őrizetbe vették őket. Egyelőre ismeretlenek an­nak a rablásnak a tettesei, akik december 19-én este nyolc óra után Nyíregyházán, a Du­gonics utcában megtámadtak két ipari tanulót. Mindkét sér­tettet levetkőztették, és elvették tőlük az összes ruházatukat! A két szerencsétlen fiatal alsó­nadrágban maradt a helyszí­nen, míg a támadóik elmene­kültek. Kisvárdán három úton­álló „dolgozott”. A zsiványok december 20-án este a Sárköz utcában támadtak meg egy 17 éves tanulófiút. Az egyik fel­szólította a sértettet, hogy pa­kolja ki a zsebeit, míg a társai hátulról már le is fogták. így könnyűszerrel elvették a nála lévő 5500 forintját, majd elpu­coltak. Az utóbbi két rablás tet­teseit keresi a rendőrség. Elfogták a késes rablót. Mint arról szombati számunk­ban beszámoltunk, december 19-én 22 óra 45 perckor Kis­várdán az Attila utcában lévő Csemege ABC-be egy isme­retlen személy bement, és előbb vásárlást színlelt, majd egy alkalmas pillanatban elő­kapott egy kést, a 19 éves bolti eladót a bevétel átadására akarta kényszeríteni. Ám a meglepett hölgy az ijedtségtől mozdulni sem tudott, így a rabló „kiszolgálta” magát, a kasszából 13 ezer forintot zsebre vágott és gyalogosan elmenekült. A legfrissebb hí­reink szerint a rendőrség el­fogta F. István (26) kisvárdai lakost, aki alaposan gyanúsít­ható a rablás elkövetésével, és egyelőre a rendőrség vendég­szeretetét élvezi. Meg nem adott adósság miatt kerekedett vita két má­tészalkai férfi között. Végül az adósságot követelő ember egy kalapáccsal egy esetben fejbe kólintotta a neki tartozó sér­tettet, akit életveszélyes fejsé­rüléssel szállítottak kórházba. Súlyos állapota miatt sürgős műtéti beavatkozásra is szük­ség volt. Alaposan kirámolták de­cember 20-án éjjel Nyíregy­házán, a Park Üzletházban lévő egyik butikot. Az eddig még ismeretlen tettes (tette­sek) 1 millió 300 ezer forint értékű ruhaneműt, cipőt és egyéb árut vitt (vittek) el. Rajtevesztett egy 22 éves főiskolai hallgató, amikor de­cember 20-án a postán meg­kísérelt beváltani egy darab 1 millió forint értékűnek látszó Postabankjegyet. Mint kide­rült, az értékpapír valójában csak 50 ezer forintot ér. maximum minimum 0 liLJO a Borult lesz az ég, sokfelé várható havazás, délen ónos [ eső, eső is előfordulhat. Éjszaka néhol köd képződhet. Több­nyire mérsékelt, néha megélénkülő keleti, északkeleti szél várható. SZALAGFUGGÖNYc REDŐNY, RELUXA HARMÓNIKAAJTÓ A gyártótól 1 év garanciával REDŐNY. RELUXA . ff 3/0-435 ff 402-650 ff . \Tótti Katalin vállalkozó, Nyháza, Kiss Ernő u. Valuta MNB középárfolyamok _______ An gol font 274,43 Ausztrál dollár 131,28 Belga frank (100) 514,58 Dán korona 27,73 Finn márka 35,53 Francia frank 31,40 Görög drachma (100) 66,91 Holland forint 94,47 ír font 272,86 Japán yen (100) 144,39 Kanadai dollár 120,65 Kuvaiti dinár 549,90 Német márka 106,06 Norvég korona 25,51 Olasz líra (1000) 107,82 Osztrák schilling 15,07 Portugál escudo (100) 105,09 Spanyol peseta (100) 125,90 Svájci frank 123,55 Svéd korona 24,07 USA-dollár 164,97 ECU (Közös Piac) 204,03 Vámtartozási illeték Új Kelet-információ Az Illetéktörvény mó­dosítása miatt 1997. ja­nuár 1-jétől a vámtarto­zások igazolása iránti kérelmet ezerforintos il­letékbélyeggel kell ellát­ni — tájékoztatta lapun­kat Lupkovics György őr­nagy, a Vám- és Pénz­ügyőrség Hajdú-Bihar és Szabolcs-Szatmár- Bereg Megyei Parancs­nokságának helyettes vezetője. December 23., hétfő A nap kel: 7 óra 30 perckor, nyugszik: 15 óra 57 perckor. A hold kel: 15 óra 19 perckor, nyugszik: 5 óra 43 perckor. Mottó: „Ahol a politika kez­dődik, az igazság végződik." (Giuseppe Tomasi di Lampedusa) Viktória napja. A latin eredetű név jelentése győzelem, s az ó- korban természetesen a Győ­zelem istennője viselte. Egyéb­ként a görög Niké megfelelője volt. Manapság is sokfelé a világ­ban az emberek a két ujjúkból formált V betűvel mutatják a győzelem jelét. Ma köszöntsük Dagobert és Dagomér nevű is­merőseinket is! Mai évfordulóink Száz éve született GIUSEPPE TOMASI Dl LAMPEDUSA olasz író. Híres szicíliai arisztok­rata család saija volt, s mint neve is mutatja, Lampedusa és Palma hercege. így neveltetése kifogás­talannak mondható, a palermói hercegi palotában cseperedett, ahol minden rendelkezésére állt, hogy nagy műveltséget szerez­zen. Sokat utazott Európában, s ezáltal is számos élménnyel gaz­dagodott, megismerkedett az an­gol és a francia irodalommal. Egy balti származású bárónőt vett fe­leségül, aki egyébként kiváló pszichológus volt. Egyébként a világtól elvonultan élt birtokain, de tehetséges szicíliai fiatalokat gyűjtött maga köré, akiknek lehetőséget teremtett a nyugodt tanulásra. Visszavonultságát 1954-től azzal oldotta, hogy szűk körű előadásokat tartott az angol és a francia irodalomról. Százhuszonöt éve született KUBACSKA ANDRÁS tanár. A szabolcsi főváros, Nyíregyháza szülötte volt, s oly kiváló tanár, hogy országos hírnevet szerzett. Dolgozott a budapesti tudo­mányegyetem növénytani tanszé­kén, s évtizedekig tanított a bu­dapesti evangélikus gimnázium­ban. Népszerű ismeretterjesztő cikkeket út. Boldog születésnapot! Ma ünnepli 50. születésnapját EDITA GRUBEROVA szlovák operaénekesnő. Pályafutását egy kis szlovák templomi kórusban kezdte, ahol a kántor ismerte fel kivételes tehetségét, s addig rág­ta a fülét, amíg végre jelentkezett a pozsonyi konzervatóriumba. Ma már ő a világ első számú ko- loratúrszopránja, aki bejárta a vi­lágot, s a legnagyobb operaházak­ban is megbecsült művésznek számít. Egyébként több mint ne­gyedszázada a bécsi Staatsoper tagja, de „hivatalosan” London­ba él. ílIXelet szabolcs-szatmar-berks megyei napilap Laptulajdonos és kiadó: Start Rehabilitációs Vállalat és Intézményei Nyíregyháza, Bujtos u. 32. Tel.: 411-433 Felelős kiadó: Balogh Zoltán vezérigazgató Lapigazgató: Hajdú István Főszerkesztő: Kézy Béla Belpolitikai szerkesztő: Tapolcai Zoltán Gazdaságpolitikai szerkesztő: Kanda Ferenc Kulturális szerkesztő: F. Sipos József Sportszerkesztő: Révay Zoltán Főmunkatársak: Palotai István, Száraz Attila Szerkesztőség és lapigazgatóság: 4400 Nyíregyháza, Árok u. 15. Tel.: sportrovat 42/437-006, titkárság/fax:: 437-012, újságírók: 437-013 Hirdetésfelvétel a Start Vállalat központjában a felvételi irodán. Bujtos u. 32, a Nyírségi Nyomda nyomtatványboltjában, Árok u. 15, valamint a megye valamennyi postahivatalában. Terjeszti előfizetésben a Magyar Posta Rt. Debreceni Igazgatósága (4046 Debrecen, Bethlen u. 1., telefon: 52/412-111) Igazgató: dr. Kovács József Árusításban terjeszti a Rónahír Észak-Alföldi Postai Hírlapkereskedelmi Rt. (4046 Debrecen, Péterfia u. 4. Levélcím: 4001 Debrecen pf. 270. Telefon: 52-347-988/21, 22. Fax: 52-347-988/21., Ügyvezető igazgató: Kuthy Antal. Előfizetési díj: egy hónapra 430 Ft. Előfizethető bármely hírlapkézbesítő postahivatalnál, postai, valamint hírlapkézbesítőknél és a kiadónál. Nyomtatás: a Start Vállalat Nyírségi Nyomdaüzemében Nyíregyháza, Árok u. 15. Felelős vezető: Murczkó Károly nyomdaigazgató Csak a megrendelt kéziratokat, fotókat őrizzük meg! A lapban közölt saját információk, írások, reklámgrafikák felett kizárólagosan a kiadó és a szerző rendelkezhet, felhasználás, utánközlés csak közös jóváhagyásukkal lehetséges. ISSN 1217-9914

Next

/
Oldalképek
Tartalom