64 találat (0,289 másodperc)

Találatok

1. 1928-06-19 [0181]
[...] Fehér Dezső K 100 000 Büchler Büchler és társa voltaképen Kerzog Móric [...]
2. 1938-11-05 [0429]
[...] Pál Budapester Montagszeitung kiadója ózv Büchler Vilmosné felelős szerkesz­tője büchler Vilmos Uj kiadója Petyke Mihály [...]
3. 1934-02-09 [0316]
[...] esztendőre válasszák és ne életfogytiglan Büchler József szerint JÍECS veszedelem abban [...] jogát is meg kell szorítani Büchler József hasonló értelemben szólalt fel [...]
4. 1932-11-09 [0286]
[...] Aidaházi Kasnya Béla Buchinger Manó Büchler József kétrendbeli Ssztergályos János kétrendbeli [...] ügye lO Vty u 2 Büchler József Esztergályos János Farkas István [...]
5. 1939-05-05 [0441]
[...] félix Bisohoff László Bun József Büchler Bértáb­lán Buchler Izsó Csepreghy Jenő dr Darányi [...]
6. 1925-06-12 [0109]
[...] csehországi némefc szociáldemokrácia részéről továbbá Büch­ler a magyar párt képviseletében és [...]
7. 1933-01-28 [0291]
[...] Gaál Endre l auffer Gábor Büchler József pallavicini György őrgróf Musa [...]
8. 1928-07-02 [0182]
[...] osztrák ókatolikus egyházmegyei zsinat Dr Büchler Róbert eddigi püspöki helynököt az [...]
9. 1930-05-16 [0227]
[...] Esztergom­ban a pestvidéki királyi törvényszék Büchler Zsigmond mészáros bűn­ügyét aki cnyilt [...]
10. 1938-11-18 [0430]
[...] Távirati Híradó özv Btichler Vilmosné Büchler Vilmos sz Auhert Olga Szolnoki [...]
11. 1946-11-18 [0046]
[...] p özmunkí t náes elnöke Büchler József a Hemzeü opok alelnöke [...]
12. 1934-02-07 [0316]
[...] polgárme ste r len ne Büchler József szerint nincs is szükség [...]
13. 1943-02-27 [0530]
[...] gimnáziumi igazgut i cimet dr Büchler Pál nyugalmazott marosvásárhelyi felső kereakedelmi [...]
14. 1933-09-26 [0307]
[...] és repülőgépeket a másik pedig Büchler hires vegyész vezetésével mérges gazokat [...]
15. 1923-02-10 [0053]
[...] Erzsé­betvárosi Demokrata Kör 25 000 Büchler Vilmos 10 000 Napilapok Rendőri [...]
16. 1932-02-22 [0269]
[...] vett Propper Sándor Nagy Emil Büchler József Szilágyi Lajos Kelemen Koméi [...]
17. 1929-04-04 [0200]
[...] Bulyovszky Aladarné Burg Kornél dr Büchler Zsigmond Deák Pál dr Dolecskó [...]
18. 1944-01-18 [0552]
[...] P e Bichler Artúr és Büchler Henrik rSP es 20 lt [...]
19. 1929-12-15 [0216]
[...] Jánosnó Hegedűs Lola Zlinszky Lászlónéj Büchler Lajosné özv dr Krcsz Gézánó [...]
20. 1928-01-14 [0170]
[...] indokok alapján nem okozhat nehézséget Büchler József a szociáldemokratapárt képviselője hangsúlyozza [...]
21. 1934-02-09 [0316]
[...] meg Csatlakozót t Te trováczhoz Büchler József Olyan törvén t kell [...]
22. 1934-10-08 [0332]
[...] dr K eresztény Gyuláné született Büchler Anna Békáscsabán életének nyolcvanadik évében [...]
23. 1945-04-13 [0010]
[...] ügyvezető bizottság tagjai Bános Fereno Büchler Bertalan Kovaos Brill R Független [...]
24. 1939-02-03 [0435]
[...] m Ln Pécs február 3 Büchler János 48 éves marhahajcsár bikát [...]
25. 1922-10-23 [0046]
[...] Egyesületéhez a következő adományok érkeztek Büchler Vilmos a Budapester Monlagszeitung főszerkesztője [...]
26. 1938-01-11 [0409]
[...] bizottság tagjaivá megválasztott Bessenyei Ferenc Büchler Izsc Erdély Zsigmond Katona Zsigmond [...]
27. 1934-02-08 [0316]
[...] a szakbizo ttság véleményét meghallgathatja Büchler József még az ötvenezer pengős [...]
28. 1934-02-14 [0316]
[...] vol t meg Hugó és Büchler József szintén a szövegezés ellent­mondásaira [...]
29. 1934-02-14 [0316]
[...] főpolgármester kezébe adja a választást Büchler József csatlakozott Hassay fejtegetéseihez Payr [...]
30. 1934-02-07 [0316]
[...] tanács fenntartását tehát szükségesnek tártja Büchler József inditványozta hogy a tanácsot [...]
31. 1934-12-11 [0336]
[...] a pénzügyminisz­ter előterjesztésére megengedte hogy Büchler Lajos m kir kincstári főta­nácsosnak [...]
32. 1947-04-18 [0056]
[...] részéről Jaszenszky Ferenc vezérigazgató és Büchler József alelnök továbbá a J [...]
33. 1934-05-22 [0323]
[...] bizottsági ülésteremben ülést tart amelyen Büchler József kétrendbeli Esztergályos János Fardkas [...]
34. 1939-12-08 [0455]
[...] 10 P Bichler ürtur és Büchler Henrik együtt Bakó István ííubinyi [...]
35. 1938-11-08 [0429]
[...] Terézia Nero Fémáru Kovák Jánosné Büchler Lajos Kenyeres Miklós villányi Gyula [...]
36. 1925-10-29 [0117]
[...] és Howard tisztelet­beli elnöki Anglia Büchler Svájc és Hémptinne gróf Belgium [...]
37. 1937-11-08 [0405]
[...] Ubányi István 6 6 P Büchler Ármin és fia V E [...]
38. 1934-02-07 [0316]
[...] a törvény életbeléptetésével szüntessék meg Büchler József helyt ele ni tett [...]
39. 1924-09-30 [0092]
[...] Előadok S ondi LiPót és Büchler Pál egye tömi tanárse w [...]
40. 1934-02-14 [0316]
[...] fogadták el A 16 szakasznál Büchler József kifogást 1 emelt de [...]
41. 1934-02-09 [0316]
[...] e miplye n járandóságot kap Büchler József azt kérdezte hogy a [...]
42. 1934-02-15 [0316]
[...] interregnum alatt érintetlenül akarná hagyni Büchler József és Payr Hugó észrevételei [...]
43. 1926-09-18 [0138]
[...] püspök vitéz Simon Elemér főispán Büchler László és lapp Kálmán prépost [...]
44. 1933-11-29 [0311]
[...] Ödön I ojzos János és Büchler József jelentették be mentelmi jogsérelmüket [...]
45. 1933-11-07 [0310]
Büchler József tá rgyi és az [...]
46. 1936-11-23 [0382]
[...] P dr Nyéki líároíy dr Büchler Zsigmond Frosch Pál özv Agobián [...]
47. 1934-02-09 [0316]
Közigazgatási bizottság II folytatás Büchler József szerint helyes volna annak [...]
48. 1937-11-17 [0406]
[...] tudományegye­tem rektora 100 100 P Büchler Adolf JUnger József Antal Budapesti [...]
49. 1938-11-11 [0429]
[...] Auspitz Viktor dr Graák Béla Büchler Zsigmond és Társa 20 20 [...]
50. 1932-12-10 [0288]
[...] Sámuel or vos Scharlott Gyula Büchler Ármin Maucks Vilmosné x Leibnitz [...]

 

Találatok szűkítése Gyűjtemény
mind
Találatok szűkítése Sorozat
mind