Napi Hírek, 1925. október/2

1925-10-16 [0117]

í Hegy az Iparművészeti es Iparrajzoktatási kiállítás. ^Holnap , szom- 1 baton délelőtt riyilik meg az Iparművészeti és Iparrajzoktatási kiállítás Yaz Ülloi-ut 33-37 szám alatt az Országos Kanyar Iparművészeti Múzeum [ ^otájácan, Magyarország ,egkiválóbb iparművésze^ illetve mestertamt­ványai dokumentálják az uj kiállításon - ..... u . • r r 'uj irányú működésűket, Si^ay Imre, az Ors zágos-Magyar Királyi Iparművészet Iskola igazgatója, a kiállitás keretében vendbgül látja a székesfővárosi . Iparrajziskola, a Képzőművészeti Főiskola es az ipari szakiskolák java^ termesének alkotóit is. Á kiállitás naponta délelőtt 9 órátdl iél kettőig marad nyitva. /-/ Paris, cktdber 1*. Pétain marsall közölte a kormánnyal, £ hogy belátható időn belül Parisba fog menni és személyesen tesz jelentest a kormánynak a marokkói helyzetről. /MTI/ :: N e w y o r k, október 16. Washingtonból jelentik az Associated Pressnek: Itt a legnagyobb figyelmet keltette az a hir, hogy Locarno­ben megegyezés jött létre a nyugati szerződós tekintetében. Hivrtalos körökben mugis tartózkodnak 8 nyilatkozattételtől, mert 8 látszatát is el akarják kerülni annak, hogy a locarnoi eseményekkel összeköttetésben állanak. /MTI/ r Berlin, október 16,/Wolff/ Locarnoi értesítés alapján több lap azt irja, hogy a keleti német határck garantálása ügyében tett len­• gyei előterjesztés uj nehézségeket támasztott. Luther, Stresemenn, Cham­berlain, Briand és Vondervelde tegnapi megbeszélésükön ezekről a lengyel követelésekről, valamint az úgynevezett Memel-kórdésről tárgyaltaké A megbeszélés után Briand az újságírók kérde^őskcdésére a következő nyilat­kozatot tette: - Még nem ragyunk készen, , A lengyel követelések a Berliner Tegeblett szerint a következőket ~^ "fcs X "t öXttlö 2 3 Lali * A lengyel delegáció ugyanolyan területi biztosítékot is kíván, mint aminőt Franciaország a nyugati szerződésben kér Németországtól es/ f r hátúi«K tekintetében hasonló biztosítékot akar kikötni a maga szamara. Németország azonban ezt a területi garancia-adást minden körülmények kö­zött visszautasítja és a német kormányt eboen az állásfoglaláséban, mint a lap hangoztatja, kivétel nélkül valamennyi? .._ ...tám ogatni fogja. ffigLji^yne vezett m ell ékjcérd esek íj/ff" lop ggtJí'inE) kiélezték a helyze­tet, ^m. . ^ _ 7JÍ*xfleé*ffr** sny,oof«%'f-/é£ f r. P ár i s, október 16./Wolff/ A Havas Iroda locarnoi tudositóje/föz­16 &É ^/.Vondervelde külügyminiszter ki jelentette,yaz ő számára személye­sen lehetetlenség Mussolini üdvözlése. /MTI/ Í^ZoT"^ L*T**ÍcJt J r Paris, október Ifi. /Volff/ Montpellierből jeletítik a Kavas Iro­dának, hogy egy olasz állampolgárt, akit Franciaországból kiutasítottak . és aki . katonákat szökésre bujtogatott, Montpellierben letortóz- \ tattok. /MTI/ r Paris, október 16. /Wolff/ Csütörtök délután mintegy kétszáz­háromszáz sztrájkoló tüntetni akart a művészeti•kiállitás előtt. Több ^ sztrájkolónak. sikerült a kiállításra behatolnia. Négy tüntetőt letartoz­tattak, de személyi adatai^ megállopi táso után ismét szabadlábra helyez^ ték őket. /MTI/ «ncTÍfiOSLEVÉLTÁR

Next

/
Oldalképek
Tartalom