Napi Hírek, 1934. október/1

1934-10-01 [0332]

/G/ §Bukarest , október 1. /Magyar Távirati Iroda./ ivaresu marsall pártja tegnap Galacon gyűlést tartott, amelyen Avarescu élesen kikelt^az ostromállapot és a cenzúra ellen, Hangoztatta, hogy a kormány állandóan a demokráciát hirdeti, holott Romániában csak áldemokrácia van. Követelte az ostromállapot és a cenzúra megszüntetését, Mihalache Kimpolungban politikai beszámolót mondott, .lesen kikelt a jelenlegi szabadelvű kormány ellen, amely - szégyene a régi szabadelvű kormányoknak és épen ezért nem is lesz hosszú éle fű. To/To /G/ T § B ( u ka r_e s t , október 1, /Magyar Távirati Iroda./ A Curen­-tul értesülése szerint Pniu Dumitrescu, a román király volt szárnysegé­de, akit Parisból kiutasítottak, Genfbe utazott, de ott sem adtak neki letelepülési engedélyt. Dumitrescu a napokban előreláthatólag visszatér Romániába• To/To , -:­N § B u k a r e s "i» , október 1. /l¿agyar Távirati Iroda./ Hir sze­rint ^román-orosz exporthivatalt állítanak fel Bukarestben, amely a két ország közti kivitelt, valamint a kölcsönösen kivitt áruk elszámolását ás .kii ize tés ét intézi. To/To -:­/Gr/ _ % Bukarest , október 1. /Magyar Távirati Iroda./ Károly ro­mán király visszatért szászrégeni vadászatairól. Ugyancsak Bukarestbe érkezett Tatarescu miniszterelnök is. Holnap minisztertanács lesz, amelyen Slavescu pénzügyminiszter számol b^ genfi és párisi tárgyalásairól. To/To rr § P á r i s , október 1. /Havas/ Tegnap este a volt orosz front­harcosok szövetségének Rue du Coliseen levő székházában az 4toile város­negyedben bomba robbant. A robbanás senkiben sem tett lart./Mii/ R/Kr. — rr § London, október 1. /Havas/ Marina hercegnő r ma . délelőtt II órakor szüleivel együtt Parisba utazik, /'fifi/ 11/ Kr. — rr § E o n d o n , október 1./Havas/ Mária román anyakirálynő . tegnap este Scarboroughból ideérkezett. Hária királynő a balmorsli királyi kastélyban tett látogatása után néhány napot Scarbproughban fioltott./Mii/ R/Kr. rr ^> L a o n , október 1./Havas/ ÁZ itteni időközi választáson Lenaini, a nemzeti unió jelöltjét 6574 szavazattal a kerület uj képviselő­iévé választották. Block szocialista 6486 szavazatot kapott Leduc radiká­lis szocialistaDárti 2746 szavazatot, míg a kommunista Felatra mindössze 9,szavazat esett. /MTI/ R/Kr.

Next

/
Oldalképek
Tartalom