Napi Hírek, 1938. január/1

1938-01-02 [0409]

Kö/Y § A Mapar Táviwti Iroda jelenti: A kormányzó előtt uiév napján szerencsekivánataik elő­terjesztése vetett megjelentek Darányi Kálmán miniszterelnök, Beöthy László a felsőház alelnöke, a felsőház, • Sztranyavszky Sándor a kép­viselőház elnöke a képviselőház nevében, Majd fogadta a kormányzó Karafiáth Jenő főpolgármester vezetésével a székesfőváros küldottsé­gft» a hadsereg részéről Rőder Vilmos honvédelmi minisztert, Sónvi í^go gyalogsági tábornokot, : " főparancsnokát és vitéz Katz Jenő a 1 tábornagyéi, a katonai Mária Terézia rend részéről vitéz ba.ro,bzunaay Sándor nyugállományú gyalogsági tábornokot és vitéz J^nkyr Ktcsard nyugalmazott lovassági tábornokot, az Országos Vitézi Szek képviseletében vitéz Hellebronth Antal nyugállományúi - m tábornokot. A tisztelgők sorát a refoimátus egyház- Aüzérségi / megye küldöttsége zártaié. ' — mmm I Az évforduló álkalmáb ól már e<*dig is nagyszámú távirat érkezett a királyi palotába külföldi államfők, valamint külföldi és belföldi előkelőségek, vármegyék, testületek és magánosok részéről. o- Kö/Y §A Magyar Távirati Iroda jelenei: Dr. Darányi Kálmán miniszterelnök újév napján délelőtt 3/4 11 órakor kihallgatáson jelent meg vitéz nagybányai Horthy Miklós korm nyzónái, nogy a maga és kormánya nevében jókiván­Sagait fejezze ki az újév alkalmából. — r _ _ — • o- Má/íáá Szombathely, december 31, Guary Leó dr* nyugalmazott sárvári főszolgabíró pénteken délután Szombathelyen az utoan hirtelen összeesett és kórházba szál­lítás közben meghalt. Az orvosok megállapítása szerint agyvérzés ö3­te meg* /MTI/ o- 3za/K § A Magyar Távirati Iroda jelenti: Dr. Darányi Kálmán miniszierelnök ujeV napján délután félő L órakor Hóman Bálint vallás-* ósL közoktatásgyi mini® térrel néh.oi • napi üdülésre az egyik ausztriai fürdőhelyre utazott. Darányi Kálmán miniszterelnök a pályaudvarra feleségé­vel együtt éikezett. Kikísérte a miniszterelnököt Szép László minisz­teri tanácsos, továbbá Szentitoányi Domokos 1 ' kivetségi titkai és Incze Péter miniszteri titkár, a miniszterelnök titkárai. Hóman Balint vallás- és közoktatásügyi minis, ter Bálint fi társaságában érkezett a pályaudvarral őt Terbócz Miklós miniszteri tanácsos és Palkovics Pál miniszteri fogalmazó, a miniszter titkára kisérte ki. A m.kir. Államvasutak, részéről a Keleti pályaudvaron f>og; ós Ottó • • -e-" "JfLgazgató és Homonnay Dezső állomásfőnök fogadta a mirAszt exelnököt és a v»llas- és közoktatásügyi minisztert, # akiket a m notrencszerü gyorsvonat részükre fenntartott fülkéjébe kisértek. Tekintettel a miniszterelnök é? a vallás- és közokta­t.. V/i miniszter magánjellegű utazására a pályaudvaron hivatalos bú­csú z t 1 a s n a m volt. ^ \ÍM&tl

Next

/
Oldalképek
Tartalom