Napi Hírek, 1936. október/1

1936-10-01 [0379]

M a cl X i cl , október 1./lavas/ A hadügyminisztérium hivatalos harctéri helyzetjelentése a következőket mondja* Az aiagóniai arcvonalon a körmeiig csapatok a barbastroi szakaszon nagy sikert értek el, A felkelők megismételt támad apait vi sszave tettük. A központi harctéien a kormenycsa L Jatok Bargasnál érzékeny veszteségeket okoztak a felkelőknek. /WLf I JÍU/KU - - ­Paris ,október 1. Toledóból Irkező -jelentés szerint az Alcazar tábori kolhozában az ostrom taztama alatt több mint hétszáz sebesültet ápoltak. Á sebesül­tek közül mindössze egy halt bele sérüléseibe. A villanyvil^it^ hiánya sokszor rendkivüli mócon megnehezítette a mütáti beavatkpzásokat, ' amelyeket az ostrom utolsó napjaiban már helyi érzéketlenités és altatás nélkül: • - • * ' -:; végeztek. /MTI/ ,7 lüi/lu - - ­N e » í o i k, október l» f A "Piesident Boosevel " óceániáió 235 tengerész váratlan munkabeszüntetése következtében nem tudott kifutni a tengerié. HewYorkban attól tartanak, hogy a hajó legénységének munkabeszüntetése " jel volt az általános sztrajkmozgalomra. /Ml/ ti Vili - - - | L o n d o n,_ október 1. Az arabok a Haifa és Jeruzsálem közötti uton fel akartak robban­tani egy angol katonai szállitmáhyt. A merényletet az a véletlen körül­mény hiúsította meg, hogy a szállítmány a kitűzött idő előtt indult elJ^aifából, ugy hogy az arab felkelők még nem végeztek el teljesen előkészületeiké ti* és csak a bombái elhelyezésére szánt lukak fúrásáig jutottak el. Jafía közelében az arabok agyonlőttek egy Örményt, aki az egyik katonai üzemben dolgozótt./lJTI/ $ Eu/Ku - - - ;'|| Monteivideo, október 1. A jikötői hatóságok nem engedték befutni a "Cabo San. Antonoi" spanyol motoroshajót, mert a hajó fedélzetén nem tartózkodnak tisztek; és igy a haj ónakjiincs jogában!: •' . A tengerészeti hatóságok salózhajónak nyilvanitották/a spanp'l hajót, amely kommunista legénység vezetése alatt áll. %WÍ/ Sí Ku/Ku ' '*^'^*! fl "^M^hXit v-f^&í.->í.v •• t o n á o n, október lé A Beuter-Iroda szerint az angol hadsereg a zavargások kitöiéso ota halottakban két tisztet és tizennyolc közlegényt, sebesültekben pedig .. tizeáhat tisztet ós nyolcvanhét katonát vesztett. /MTI/ vf %/Ku - - ­I o n d o n, október 1* VIII.Edward király t tizenegynapos tartózkodás után elatazott a skóciai -Balmoral-kastér/DÓl , hogy visszatérjen Londonta. Az uralkodó visszatérése után a Buckingham-palot: ba költözik .Mary anyakirályné,aki eddig a Buckinghaa-palotában lakott, most a Liarlborough-palotába költözik. /MTI/

Next

/
Oldalképek
Tartalom