Napi Hírek, 1933. szeptember/2

1933-09-16 [0307]

í^o-o S London, szeptember 15. Aíasrar Távirati TrnrW Az Oxfordi utca egyik színházi kellékraktárában a? éj?eí tüz támadí A londoni.tűzoltóság harminc tüzoltókocsival vonult dp Xík Li, Járom órai megfeszített munka után tudta elolIaSii tízet Wi>HA$ ak gálatok során két tűzoltó megsebesült. íz anyagi kárlgen'nagy: 81 — •—•— £ mm . I 1 o, n d o n , szeptember 15. Á&ffvar Távirati TrnrW S7cí7-if omoereiotft követőit áldozatul. A vihar n hfrp.V ­&St döntötte romba és az emberek ezreit tette hajlék­Gu/Gti »—»— Lt § L o n d o n, szeptember 16,i Távir-.ti Iroda/ Bag­dadból jelöntik: Keleti pompával temették el tegnap "Bagdadban ?eysal királyt. Amikor a király földi maradványait szállít;^ aneol katonai repülőgép megérkezett a Bagdadi repülőtérre, ott már óri ási tömeg gyúlt egybe, Irak fővárosának majdnem égisz lakossága kisérte utolsó Útjára az elhunyt királyt. A koporsó utan'gépkocsin haladt .. I. Gházi király, az uj uralkodó I fekete gyászfátyolos arab nők nagy tömege festői! látványt nyújtott. A több mint hat kilométer hosszú menetben tumultuózus je­lenetek játszódtak le. A mohamedán hivők kegyeletük jeléül mindenáron meg a^ar>:ák érinteni a koporsót s a kivezényelt rendőrség csak nagy­nenezen tudta a tömeget visszaszorítani. Amikor a Tigr&s-f oly ó híd­jához ért a menet, a cömog olyan kö el ért a koporsóhoz, hogy a rencőrség kénytelen volt gösamibocOkkal szétoszlatni. A nagy nőségtől többen elájultak. Feysal holttestét a bagdadi királyi palota sírboltjában helyezték örök nyugalomra. Gu/H ~ r t §"8u karest, sseptemb ^rlő ./Magyar Távirati Iroda/ A román rádió-társaság úgynevezett ,T nem: eci órát ;: iktat:*.; műsorába. Az első "nem- eti crán", amely vasa mar- délután lesz, Károly k : rály SLÍnajaról tart előad is t. Gu/yi G 5 B u k a r e s t . szeptember 15./..'agyar Távirati Iroda/ Maniu tegnap Kolozsvárra érkezén s több bizalmas hívével tanácskozást fo ytatoto. Innen Aradra- mogv. ahol POP Csicsot látogatja meg. Gu/Vi .

Next

/
Oldalképek
Tartalom