Napi Hírek, 1933. november/2

1933-11-16 [0311]

I /Gr/ § B w u k a r Q s t , novsttber 16. /Magyar Távirati Iroda,/ Néhány I héttel ezelőtt Andrutos,brail i gabonakereskedő, kirabolta és meggyilkol­ta az egyik brailai cég pénzboszedojét. A gyilkos tegnap a hrciiii tör­vényszék börtönépület ében felakasztotta magát, fogolytársai azonban ész­vet ték és levágták. Önkívületi állapotban beszállították c kórh&ba. Az orvosok nem bíznak felépülésében. To/To " • /G/ § B u karost, nov tí mber 16. /Magyar Távirati Iroda./ Petro­zsenyban a betogsogélyző-hivatal Csata János nevü altisztje orvosi rende­lés után a műszereket gyorsforralón fertőtlenítés céljából kifőzte. A gyorsforraló felrobbant, amitol Csata János ruhája tüzot fogott. Olyan súlyos égési sobokot szenvedett, hogy a kórházban egy órai kínlódás után kiszenvedett. To/To /G/ § B u ka rest, novombor 16. /Magyar Távirati Iroda./ Czcrno­witzban tagnap délután, az utcán egy veszett kutya mintegy negyven embert megmart. .. . . A megmirt embereket te szállí­tották a bukaresti Pasteur-intézetbe. To/To A § P á r i s, november 16, /Magyar íávirati Iroda/ A saiid nagy érdeklődéssel foáalKozik a német-lengyel viszony ki alakul áss val, •valamint Hitler és a berlini lengyel követ tegnapi megbeszélésével . Általában ugy vélik, hogy a küszöbönálló tárgyalások egyaránt dönt" jelentőségűek 3t s -nek .Juropa *s a béke lövőiére. &U/Vi A § P á r i s, november 16./"apyar íávira:ti Iroda/Paul-Bon­coumak tegnapelőtt éjszaka a képviselőházban elmondott külpolitikai beszédét a külügy iniszterium külön füzetben kinyomatja s megküldi sz egyes állaisok kozmánvsLnak, valamint a külföldi parlamentek külügyi bizóUságaioak> A Suai a»0rs«y ugy véli. hogy a beszéd módszeres és' teljes összefoglalása az utolsó" Hat év francia külpolitikájának s egy­ben ha tározó után kö rvonalas :.a Franciaország álláspontját az uj genfi helyzettel kapcsolatban. WxfVí

Next

/
Oldalképek
Tartalom