17 találat (0,091 másodperc)

Találatok

1. 1906-03-04 / 9. szám
[...] egy boltba ment Közben védte vitézül a rendőr regement Azonközben nekünk [...] Pozsony Ékessy Adolfné és Berta Farkas Vicike Pilis­maróth özv Fährlich Gyuláné [...] Hätz Pálné és Erzsike Hegedűs Sándorné Horváth Kálmánné Janics Im­réné Irén [...] Kurcz An­tónia Langasszer Helén Magos Sándorné és Bertike Marosi Ferencné Marosi [...]
2. 1910-11-13 / 46. szám
[...] összes hivatalos hatal­mukat latba véve farkas étvággyal rávetették magu­kat a néppártra [...] veri a mellét az öreg vitéz Hiába mutat vissza érdemdús elő­életére [...] szódavízgyártó szervi szívbaj özv Feigler Sándorné szül Vim mer Éva r [...]
3. 1914-10-18 / 42. szám
[...] a szivükhöz szólhatott mert a vitéz hadfiak ugyancsak ontották könnyeiket F [...] dr Goldberger Leó Bpest dr Farkas Bpest Baross Istvánné Bpest Bohém [...] a fentieken felül dr Katona Sándorné 1 db bárányt amelyből gulyást [...]
4. 1914-12-20 / 51. szám
[...] Nedeczky Zsigáné 2 K Magos Sándorné névnapi megváltás cimén 20 K [...] Ez időszerint közel ezer sebesült vitéz magyar katona van az esztergomi [...] Budapest felső és alsó ruhákat Farkas Adolf és Fia theát cognacot [...] zsebkendő 12 pár sokni Kubányi Sándornétól 3 K Drahos Jánostól 5 [...]
5. 1915-01-31 / 5. szám
[...] Rajner Lajos püspök Magurányi József Farkas Tivadar Brutsy János és dr [...] fölebb­valói bámulattal adóztak a bátor vitéz szurkos feketeképü legénynek mint annyi [...] tucat haris­nyát Ezenfelül Dr Katona Sándorné 2 vég Fe­kete Linka pedig [...] Annavölgy 10 koronát Dr Katona Sándorné 3 koronát Dvihally Géza 2 [...]
6. 1916-01-01 / 1. szám
[...] t Komáromy Ferenc özv Hübschl Sándorné Gönczy Bélánó Farkas T Frey Ferencné dr Molnár [...] kukoré­koltak kotkodácsoltak a jó magyar vitézek jelez­ték mindert képzelhető módon mit [...] Magurányi Jó­zsef 20 K Kuti Sándorné beteg katonáknak kará­csonyára 10 K [...]
7. 1916-06-04 / 23. szám
[...] sok di­cséretet kapott bátor s vitéz magatartásáért a gyászháznál szerdán d [...] Frey Ferencné Czo­bor Gyuláné Magos Sándorné Grosz Ferencné Magurányi Józsefné N [...] Pálné Szol­lár Jánosné Erős József Farkas Gyuláné Pe­rényi Árpádné Mattyasóvszky Marianna Nedeczky Miklósné dr Katona Sándorné Farkas Jenőné Bellovits Gyuláné Schmidt Lujza [...]
8. 1922-03-05 / 28. szám
[...] N N Pirchala Imre Poós Sándorné Porgesz Béla Radó Béla Dr [...] Scheiber Emil 70 K t Farkas Ferenc Jakus János Dr Kőmives [...] Schwarz Márk 50 K t Vitéz SZÍVÓS Wald­vogel József Bayer Gnsztáv [...] Dr Gedeon Kálmánnó Jellinek Adolfnó Vitéz Kasz­tóry fhdgy Kiss Endre Dorog [...]
9. 1926-02-21 / 14. szám
[...] nó Ma­rosi Ferenc Reusz Ferenc vitéz Szivós­Waldvogel Józsei Fehér Sándor Ke­mény [...] Takarékpénztár Herczegh G L nó vitéz Benke Ferenc Vörös József cég [...] K Szekcsik Elek Marosi Ferencné Farkas Károly N N dr Antóny [...] N N Krach János Ju­hász Sándorné Knisch Sándor Fritz J Pázmány [...]
10. 1927-09-25 / 75. szám
[...] dijtalamul játszott kitűnő zenekará­val úgyszintén Farkas István levente nek aki saját [...] várostól 374 P órt házhely Vitéz Tót Lajosnó 355 P órt [...] Battyány Lajos u ház Komondi Sándorné Romanek Jánosné­tól 120 P órt [...] Koto­lácsi Etelka rk földmives leánya Far­kas Ilona rk vonatrendező leánya Re­ményi [...]
11. 1929-08-04 / 94. szám
[...] Öreg Hársfák­ál UHU hoz Balog Sándorné Egy különbejáratű 58 Ä 335 [...] alakult zene­kar hangversenye 3 00 Vitéz dr Marton Andor Tudnivalók apró [...] 00 Pontos idő­jelzés hírek Majd Farkas Jenő cigány­zenekarának hangversenye Budapestről első [...]
12. 1929-09-28 / 138. szám
[...] Déli ha­rangszó időjárásjelentés 12 05 Farkas Jenő és cigányzenekarának hangversenye 12 [...] Pontos időjelzés hirek 5 10 Vitéz Faragó Ede országos vezető tiszt [...] tér 7 szám alatt Frank Sándorné vezetése mellett takarít meg ha [...]
13. 1929-12-07 / 197. szám
[...] teljesif A kormányzó névünnepe Nagy­bányai vitéz Horthy Miklós úr Őfő­méltóságának Magyarország [...] Sándor Frey Ferencné Fischhof Mihály Farkas Jenőné dr Gönczy Béláné dr [...] Lajosné Jalkóczy Erzsike dr Ka­tona Sándorné Kaufmann Józsa Laping Miklósné dr [...] Vodicska Józsefné dr Vécsey Kálmánné vitéz dr Zsiga Jánosné A Tóvárosi [...]
14. 1930-01-26 / 21. szám
[...] a legna­gyobb elismeréssel nyilatkoztak a vitéz Borbély Maczky Emil irányí­tása alatt [...] esz­tergomi állatvédő egyesület csütör­töki közgyűlésén vitéz Szívós Wald­vgel József szóvátette hogy [...] Lugosi rendőr­őrmester halvaszületett leánya Házasságkötések Farkas Lajos va­súti üzemi segédtiszt és [...] Helcz Emma rk 77 éves Farkas Sándorné sz Iskovics Julianna rk 54 [...]
15. 1930-05-21 / 93. szám
[...] Glatz Gyula dr Sághy Imre vitéz Matus Gyula v Szivós­Waldvogel József [...] Sajó Lajos dr Závody Albin vitéz Zsiga János Ágfalvy Imre Andrássy [...] é vendégek szives pártfogását BALOGH SÁN­DORNÉ RÁDIÓ Kedd május 20 án [...] 00 Pontos időjelzés hirek Majd Farkas Jenő és cigányzenekara nak hangversenye [...]
16. 1931-12-16 / 139. szám
[...] Széchenyi Kaszinóban 3 zombat este vitéz dr Endre László a gödöllői [...] sz Szentgyörgyí Er­zsébet és Stern Sándorné sz ül Schwarcz Irmától özv [...] P Özv Kósa Mihály­né sz Farkas Teréztől Mészáros Imre és neje [...]
17. 1932-12-21 / 134. szám
[...] például dr Bangha Béla és vitéz Bajcsy Zsilinszky Endre baj­I vívásában [...] Frey Vil­mosné 20 drb hasé Farkas Jenőné 1 libamáj Gonda Ferencné [...] né 1 torta dr Katona Sándorné 1 torta