35 találat (0,195 másodperc)

Találatok

1. 1909-07-04 / 1. szám
[...] sz a és dr Antal Sándornak Dinnyéskert 16 szám alatt Közegészségügy [...] 3 tanítóval Pri­békfalván 2 tanítóval Szaniszlón 4 tanítóval és Madarászon 3 [...] éves izr Bright kór Puskás Sándor g kath 2 hónapos bélhurut [...]
2. 1909-07-18 / 3. szám
[...] ál­landó vendég tartózkodik Dr Grósz Sándor ügyvédjelöltet akit a napokban a [...] a nagyobb bajnak Betörés A szaniszlói postahivatalba jul 15 ére virradó [...] Baíogí József és Molnár Mária Sándor Oláh Dániel és Sulepka Juliánná [...] Ernő Pénzes Teréz Erzsébet Finiász Sándor és Glatz Gittel Géza nevű [...]
3. 1909-08-22 / 8. szám
[...] ismeretlen tette­sek betörtek Kirvai Gergely szaniszlói birto­kos lakásába és 350 K [...] minden tekintetben szépen sikerült Dénes Sándor szellemes felolvasása Kerekes Erzsiké ügyes [...] szálló Iégfütési beren­dezésének átalakítására Henffel Sándor vál­lalkozó 8613 K ért tett [...]
4. 1909-12-19 / 25. szám
[...] képezi Uj lap Szilágysomlyón Hegedűs Sán­dor és Keller Samu dr szerkesztésében [...] e hó 15 én Egy szaniszlói mérnök kormányoz­ható léghajója Aviatikái körökben [...]
5. 1910-01-09 / 2. szám
[...] és közoktatás ügyi miniszter Monoky Sándor urai ref elemi iskolai tanítót [...] tb főszolgabíróvá dr Lóng Jó­zsef szaniszlói és dr Kovács József érenrédi [...] Lipeczky Ágos­ton ügyvédjelöltet számtisztté Troknya Sán­dort és nyilvántartóvá Árvay Antalt válasz­totta [...] 1 K Császi János Demkő Sándor Erdei Ferenc Hajdú Sándor Kádár József Nagy Zsigmond N [...]
6. 1910-04-24 / 17. szám
[...] egyet pedig súlyosan megsebeztek Masin Sándor nyug szerb ezredes aki egyike [...] 111 o t ivén Félegyházi Sándor 1 Délczeg Lajos 10 10 [...] 111 o t ivén Gödény Sándor 5 k Kerekes Zsigmond Novék [...] I Kerti 1 Kerti M Szaniszló I Kovács K Heé S [...]
7. 1910-07-10 / 28. szám
[...] 15 Öngyilkossági kísérlet Miháj lovics Sándor fehérgyarmati bir végre­hajtó a nagykárolyi [...] Csoma köz t Mezőterem m Szaniszló nagysomkuti Bopt palád 5 u [...]
8. 1910-09-18 / 38. szám
[...] és köz oktatásügyi miniszter Hajdú Sándor oki tanítót a helybeli kir [...] még a következő helyeken Nkároly Szaniszló Tyúkod Batiz Szamoskóród Nagymadarász Ezen [...] legjobbat és legolcsóbban beszerezhetünk Benkő Sándor kávékereskedőnél Szatmár Kazinczy u 16 [...]
9. 1910-09-25 / 39. szám
[...] 2 év múltán Poszet Antal szaniszlói tekintélyes gazdálkodó Vendel nevű fiát [...] és kérlelhetetlen szószólója Főszerkesztő Braun Sándor Fe­lelős szerkesztő Hacsak Géza Naponkint [...]
10. 1910-11-27 / 48. szám
[...] Nagymajtény 20 kor V Osváth Sándor Csenger 20 koronát 3 éves [...] Csanálos 35 K 113 Biró Sándor Érkörtvélyes 25 K IV Hagen [...] mátészalkai Olcsvaapáti nagykárolyi Csomaköz t Szaniszló p nagysomkuti Hagymáslápos Puszta fentős [...] 45 u és 1 1 Szaniszló Vállaj nagysomkuti Bucsomfalva Csőit 3 [...]
11. 1910-12-11 / 50. szám
[...] az annak segélyére siető Szabó Sándort egy la­páttal úgy fejbe vágta [...] feljelentést Az üres persely A szaniszlói gör kath iskolában ahol az [...]
12. 1911-02-16 / 18. szám
[...] felemelik és a járőrüket lovasitják Szaniszlón Sonkádon és Mikolá ban már [...] között és ugyanolyan sze­Sérvkötőt Hercz Sándor ha jót és tökélete­set akar [...]
13. 1911-03-03 / 31. szám
[...] törvényszéki biró szavazóbirák dr Visky Sándor és Ftizessy Árpád voltak A [...] és Mezőpetri községet ideig­lenesen a szaniszlói posta és távirdahivatal postai kézbesítő [...]
14. 1911-03-22 / 47. szám
[...] fémmunkások táncvigalma a Pannóniában A Sándor nap vértanúi Mátészalkán esett az eset mint tudó­sítónk jelenti Balázsi Sándor nagy rumlit rendezett annak az [...] alább ki fog derülni Balázsi Sándornál nagyban mulattak főként pedig öccse [...] Zsukán Jánosné szül Mikulás Mária szaniszlói lakos f hó 17 én [...]
15. 1911-03-28 / 51. szám
[...] meg­indította A peres barázda Huszti Sándor ho dászi földmives már évek [...] jobbrafordultát Halál a dézsában Neumann Sán­dor vitkai fakereskedő 2 éves Róza [...] fogházra ítélte Puka János alibije Szaniszlón e hó 24 én éjjel [...] legjobbat és legolcsóbban beszeuezhetünk Benkő Sándor kávékereskedőnél Szatmár Kazinczy u 16 [...]
16. 1911-05-03 / 80. szám
[...] Könyvnyomdának Németiben lakó tulajdono­sai Sárközi Sándor és Szász Ferenc évi 5 [...] egyházban áp­rilis hóban Születtek Balogh Sándor József Boros Vilma Vigh Jolán [...] Czifra György Szi lágyi József Szaniszlói Imre Miklósi Mar­git Özv Balogh [...] János Bulyáki Juliánná Meghaltak Rácz Sándor Horváth Sán­dor Karikás Lőrinc Keresztesi Gábor Sipos [...]
17. 1911-05-14 / 90. szám
[...] vitte ingyen Ugyanaz nap Mózes Sándortól 3 darab din­nyét zsarolt Pap [...] ikére vir­radó éjjel Ambrus János szaniszlói lakos elő­szobáját ismeretlen tettesek feltörték [...] 78 korona értékben elloptak A szaniszlói csendőrség e rélyes nyomozás után [...] meg Önkéntes árverés A Demjén Sándor ur tulajdonát képező s SZatmárhegy [...]
18. 1911-07-11 / 135. szám
[...] szertartása sze­rint Az elhunytban Makay Sándor városi tb alkapitány édesatyját gyászolja [...] július hó 29 ig Oláh Sándor ref lelkész is­kolaszéki elnökhöz Szamoskrassó [...] öreget Akik gavallérosan fizetnek Vig Sándor Vig József és Zabó Sándor szaniszlói lako­sok néhány lábelit adtak igazítás céljából Kovács Sándor szanisziói cipésznek Ami­dőn azonban a [...]
19. 1911-07-13 / 137. szám
[...] korában hirtelen meghalt Pel gár Sándor nyomdatulajdonos A megboido gult aki [...] vett e gyérien egymás életét Szaniszló községben történt hogy Komlódi László [...]
20. 1911-08-01 / 153. szám
[...] legjobbat és legolcsóbban beszerezhetünk Benkő Sándor kávékereskedőnél Szatmár Kazinczy u 18 [...] Elkeseredett apa cigány Fecs­ke György szaniszlói szülntésü ci­gány a mezőterem határon [...] utcza Megrendeléseket a legpontosabban eszközöl Sándor Jónás kárpitos és diszitő Szatmár [...] fény vasalás bámulatos eredménynyel Joó Sándornál Márdomb u 16 Felvétel Attila [...]

 

  • 1
  • 2