369 találat (0,081 másodperc)

Találatok

1. 1914-10-18 / 265. szám
[...] A renidőrtseg másnap kinyomozta hogy Farkas Imre az áldozat öcsicise vo [...] megszólí­tottam egy jóképű magyar bakát Vitéz ur hogy esik a háború [...] dr Czukor Ignácné 7 Csányi Sándorné 5 Varga Borbála 12 Alsóvárosi [...]
2. 1915-02-25 / 49. szám
[...] ütköző gyilkosság mii­att halálra Ítélte Farkas Pált Az elitélt feleb­bezése folytán [...] emberölés bűntettében mondották ki bűnösnek Farkast és 12 évi fegyházra ítélték [...] szep­tember 6 án vívott harcban vitézül hősi és vértanúhalált szenvedett mert [...] kis üveg likőr Hanser Rezső Sándorné 1 díszes virágtartó A sorsjegyek [...]
3. 1916-01-09 / 6. szám
[...] pénte­ken pedig Kenyérmezőre utaztak ahová Farkas László udvari tanácsos kísérte őket [...] az ellenség­gel szem ben tanúsított vitéz magatartása el­ismeréséül a Lipót rend [...] 5 Raffner Dezsőné 4 Vaj­da Sándorné 10 dr Gerey Zsigmondné 10 [...]
4. 1918-12-01 / 290. szám
[...] A heti műsort csütörtökig bezárólag Farkas Imre szenzációs sikerű dalcsjáCéka a [...] A heti műsor nagy részét Farkas Imre dalos játéka foglalja le [...] kö­zül szombaton az öröiksaóp János vitéz va­sárnap pedig Hotel Impaxial van [...] működő tagjai a következők Patzauer Sándorné dr Apor Anna Qábor­né Elefánt [...]
5. 1921-06-05 / 128. szám
[...] felvilágosítást tud adni keresse fel Vitéz utca 5 11 Kamocsay Sándornét A valódi JANINA cigaretta sodrópapirt [...] ir ár az Aranybörtön­ben Halálozás Farkas Dániel vá­rosi adóvégrehajtó váratlan körül­mények [...]
6. 1925-03-27 / 70. szám
[...] borbély Margit utca 31 Josefert Sándorné borbély Báró Jósika utca 24 [...] tér 11 Markovits Zsigmond borbély Vitéz utca 1 Éberhardi Imre borbély [...] Zs Moulageok bemutatása 3 Dr Farkas Bela A distomum hepaticum fejlődése [...]
7. 1925-09-16 / 94. szám
[...] Fáry Ilona Ábrahám Júlia Erdélyi Sándorné Friedmann Teréz Fenyvessy Júlia Csonka [...] otuschnik Kamill özv Fiaschner Lajosné Farkas Erzsi délelőtt 11 órára Teleki [...] órára Dudás Mihály Rigó Balázs vitéz Rigó István Zsivin Béla 1925 [...] András Dékány József Kiss Pál Farkas Mihály Ambrus Já­nos délelőtt 11 [...]
8. 1925-09-23 / 100. szám
[...] 9 órára Révész Rózái Weinberger Sándorné Ábrahám Lajosné Rózsa Illés Berta [...] Rosenberg Petronella Burger Jakab özv Farkas Béláné Szányi József Müller József [...] Gólya Antal délelőtt 9 órára Farkas Mihályné Toásó Aurél Vigh Rudolfné [...] Szabó Imre Vítus Anna özv Vitéz Mihályné Eíek Ferenc délelőtt 11 [...]
9. 1925-11-14 / 143. szám
[...] Vendel Kálvária u l a Farkas István Tavasz u 17 Ginder [...] Balogh Jánosné földtulajdonos Hattvassor 43 vitéz Bullás Ferenc j rmat ucca [...] Csonka Vince Délibáb u 42 vitéz Dobó János Szabadsajtó u 64 özv Dobó Sándorné Röszkei u 26 Farkas József Pálfi u 94 vitéz Illés Ignác Paprika u 19 [...]
10. 1925-11-21 / 149. szám
[...] Alföldi u 27 hentese sertésvágó Farkas u 3 Fazekas j árus [...] 569 özv í Szentmihálytelek 660 vitéz Szekeres 36 ifj Paop József Röszke 613 Röszke 568 Kispéter Sándorné S 59 Vass Máté Szentmihálytelek [...]
11. 1925-11-21 / 149. szám
[...] 27 hentesek Papp József sertésvágó Farkas u 3 Fazekas János piaci [...] özv Szabó Tamásné Szentmihálytelek 660 vitéz Szekeres Mihály Röszke 36 lfj [...] Kálmán János Röszke 568 Kispéter Sándorné Szentmihálytelek 59 Vass Máté Szentmihálytelek [...] Vaspálya u 14 özv Bálint Sán­dorné Pálfy u 72 Szécsi István [...]
12. 1925-12-12 / 166. szám
[...] 1925 december 12 én 1 Farkas Gergely Főfasor 2 Mihályffy László [...] Lajos körút 45 6 Papp Sándorné Kálvin tér 2 7 Balla [...] u 30 27 Nagy Gy Sandorné Vitéz u 18 28 Kéri István [...] bál intimitásai A röntgenszem hölgy Farkas Imre lelkiklinibát nyit a Szinházi [...]
13. 1927-02-05 / 28. szám
[...] Béla fényképész Kárász u 7 Vitéz Hegedűs József kel­mefestő Itákóczi u [...] Csuka u 8 Özv Csikós Sándorné Sándor u 18 Bucsi István [...] Mátyás Ilaltyu u 46 a Farkas Mihály ilolnár u 8 önczi [...] Párisi körut 21 Özv Nagy Sándorné Tündér u 17 ökrös Jánosné [...]
14. 1927-02-08 / 30. szám
[...] Liliöm u 14 Czuez Ferenc Vitéz u 19 Dobó Sándor Berlini [...] tárgyalja Február 9 én Rózsa Sándorné Teréz u 28 Rosenberg Rózsa Hóbiártbasa u 35 Susula Sándorné Tűndér u 22 Özv Seller [...] Ábrahám Istvánné Fel­támadás u 19 Vitéz Farkas József Uj tér 9 Ludvig [...]
15. 1927-02-09 / 31. szám
[...] tárgyalja Február 9 én Rózsa Sándorné Teréz u 28 Rosenberg Rózsa Hóbiárlbasa u 35 Susula Sándorné Tündér u 22 Özv Seller [...] Balog Péterné rva u 21 Vitéz Horváth József Kossuth L su­gárut [...] Ábrahám Istvánné Fel­támadás u 19 Vitéz Farkas József Uj tér 9 Ludvig [...]
16. 1928-01-15 / 12. szám
[...] Becker 1 2 Léderer és Vitéz 0 E héten folytatódnak a [...] nagyobb lerázza mint Toldi a farkast Hatalmas ütéseket kennek le számlálatlanul [...] Csernák Tános­né Császár Mihályné Deli Sándorné Dobó Jó­zsefné Füredi Béláné Gabona Medárdné Gácser Lászlóné Gyömbér Sándorné Halász Mihályné Hazai Ferencné Igaz [...]
17. 1928-04-06 / 80. szám
[...] Istvánné Battonya Enyedi István Gyulavári Farkas Antal János Szarvas Filadelfi András [...] Berekböszörmény Karkalik János Tótkomlós Kech Sándorné Orosháza Kiss Ferenc Sientes Klein [...] Albert Szentes Máté György Békéscsaba vitéz Mátéffy Dezső Szentes Matkovits Jenő [...]
18. 1928-10-06 / 226. szám
[...] Feketesas u 22 I 0 Vitéz ueca 25 szímu emeletes lókarban [...] ezentúl felelősséget nem vállalok Vápái Sándorné 310 sz Keszler Józsa Kohn [...] évi szeptember hő 25 napiáji Farkas klr bir véaehattó
19. 1930-01-26 / 21. szám
[...] szé­pen illusztrált füzetben ezenkivüt Hestedüs Sán­dorné Falu Tamás Tlly János Sztrókav [...] intézet vezető főorvosa x OUománt vitéz Dóczynál vegyen Hid u 60 [...] a láncról elszabadult és özv Farkas Imréné lábát oly súlyosan harapta [...]
20. 1930-02-02 / 27. szám
[...] Rónay Tiborné dr Kiss Albertné vitéz Szendrev Lászlóné Bába Imréné vitéz Fülekv Dezsőné vitéz Kubinyi Gyu láné dr Nagy [...] Mária Wolf Zsuzsa Zemány Zsuzsó Farkas Zsu­zsána Plauner Pympi Líchtcnegger Ibolya [...] Jucika Dobó Icuka Kakuszi Mária Far­kas Mária Hilkó Mária Farkas Erzsike Tóth Pan­nika Kecskeméti Lica [...]