2. oldal, 58 találat (0,113 másodperc)

Találatok

21. 1973-12-01 / 281. szám
[...] egy I nő itt a távoli tanyavilágban ahol a férfiak sem [...] kétezer ember s ezek zöme ta­nyákon a központtól több kilo­méteres távolságban [...] kétezer lakosból 1600 távol a tanyákon él A körzetem Csaba csűd [...]
22. 1989-12-23 / 304. szám
[...] Különösen érvényes volt ez a ta­nyákon élő családokra amelyeknek belső melegsége [...] eze­ket a parányi közösségeket A tanyákon élő emberek létkörülményei egyébként is [...] viszont a kutyák ugatásától egy távoli vonatfüttytől vagy a városból déltájban [...]
23. 1967-01-17 / 14. szám
[...] kicsinyek het­ven százaléka viszont a tanyákon él így hát sokszor 20 [...] lá­togatni Agika barátkozik ban a távoli tanyavilágban a ki­csinyek akikre őrködnie [...]
24. 1982-08-10 / 186. szám
[...] mindenütt megkongatták a Miközben a távoli Ja­pánban Hirosima főterén megkondult az [...] uta­zik 35 magyar turista a tá­voli egzotikus Brazíliába az IBUSZ szervezésében [...] ugyanakkor 32 4 százaléka külterületen ta­nyákon lakott Napjainkban a népesség több [...]
25. 1973-02-18 / 41. szám
[...] ami azt bizonyítja hogy a ta­nyákon élő embereknek nagy vonzóerő a [...] vár­ható Ez a közeli és távoli jövője Endrőd nagyközségnek s ha [...]
26. 1964-09-02 / 205. szám
[...] A kollégisták esetében felszámo­lódott a tanyákon lakó felső ta l Sarkadon [...] diáknak pedig nem kell a távoli Békéscsabára és Orosházára vonatoznia H [...]
27. 1998-03-16 / 63. szám
[...] ebédet a gondozónők Nehezen meg­közelíthető tanyákon szerencsé­re már kevesen élnek inkább [...] az a nem is oly tá­voli idő amikor a volt állami [...]
28. 1993-09-25-26 / 224. szám
[...] a módosabb réte­gek települtek át távoli orszá­gokba Az egyházi kultúra vi­szonylag [...] beszélő lakosságtól A népművészetet a tanyákon élők őrizték meg a legtovább [...]
29. 1980-11-25 / 276. szám
[...] hagy­ja érintetlenül a még oly tá­voli kis falut sem A Bagdadi [...] a munkások a kistele­püléseken a tanyákon élő lakosság művelődését segí­tették elő [...] L Ekrem Ejliszli Bagdadi utazás Távoli rokonságban irodalmunkkal Békésnek támogatás a [...]
30. 1975-08-01 / 179. szám
[...] részt vevő fiataloknak a jelenlegi tanyákon élő mintegy 150 ezer fiatal [...] szívvel mondunk köszöne­tét közeli és távoli rokonaink­nak ismerőseinknek s mind­azoknak akik [...]
31. 1961-01-31 / 26. szám
[...] János sorral keresik fel a távoli kis üzemegységeket tehenészeteket termelőszövetkezeti és [...] előadásokat rendeznek a fal­vakban és tanyákon így pl rö­vid jeleneteket mutatnak [...]
32. 1984-11-17 / 270. szám
[...] A városban meg a környező tanyákon gazdálkodó nép állatainak volt a [...] nyomát is befújta a szél távoli üzenetei Kö­zöttük alig találni tenyérnyi [...]
33. 2006-03-25 / 71. szám
[...] jártam s egyetlen nagyon is tá­voli közöm vele annyi hogy fe­leségem [...] megye városaiban falvaiban vagy a tanyákon élők többsége rossz kifejezéssel ahogy [...]
34. 2000-11-21 / 272. szám
[...] Kiskunmajsa és Bodoglár körzetében lévő tanyá­kon Az akció során összesen mintegy [...] Ha új munkahelyet csak egy távoli nagyvárosban vagy Budapesten találnék akkor [...]
35. 1960-04-26 / 97. szám
[...] mondta Népeink baráti kapcsolatai a távoli múltban gyökereznek Oroszország haladó közvéle­ménye [...] figyelmébe ajánlott így például a tanyákon élő parasztság körében nagysikerű ismeretterjesztő [...]
36. 1981-08-02 / 180. szám
[...] vásárhelyi ornamentikát és az orosházi tanyákon hasz­nált eszközök színeit virá­gait díszítő [...] nép egyetlen vi­lág formakultúrája sem tá­voli újra álmodja és újra al­kotja [...]
37. 1977-03-20 / 67. szám
[...] torokmaró kisüstit és megkezdődött a tanyá­kon a népünnepély számba menő disznóvágás [...] bagyasztóbbak az esték Ragyogóbbak a távoli budai hegyek színei Ilyenkor a [...]
38. 1975-03-16 / 64. szám
[...] meg­oldva Közöttük olyanoké akik a távoli falvakban tanyákon él­nek A téma fontosságát érzé­kelteti [...]
39. 1969-08-14 / 187. szám
[...] fényesi soron és a környező tanyákon több mint kétszáz csa­lád él [...] a jó ivóvízre Még a távoli tanyákról sem voltak restek az [...]
40. 1965-10-20 / 247. szám
[...] néni marad családláto­gatásra indul a távoli tanyák felé Újra kanyarog az [...] jár­junk behunyt szemmel A távol tanyákon ahol hajdan urasági cseléd volt [...]