Békés Megyei Hírlap, 2006. március (61. évfolyam, 51-76. szám)

2006-03-01 / 51. szám

2006. MÁRCIUS 1., SZERDA ÁRA: 84 FORINT LXI. ÉVFOLYAM 51. SZÁM SZALAY AUTÓHÁZ Kecskemét-Katonatelep Tel.: 06 (76) 505-600, WfT\ | 06 (20) 553-3428. IÁ ★ * * Félixék történelmet írnak? A kézilabdás Félix Annamária a Tenerife csapatával az első ligát célozta meg. ►is. oldal IDŐJÁRÁS HAZAI TÜKÖR 6 VILÁGTÜKÖR 7 ír. --áXV GAZDASÁG 8 AUTÓ&MOTOR 9 A reggeli köd SMS 10 csak lassan ritkul, A NAP TÉMÁJA 11 de napközben fel­HOROSZKÓP 12 szakadozik a fel­PROGRAMOK 12 hözet kevés nap­APRÓHIRDETÉS 13 sütés várható. SPORT 14-16 ►12. OLDAL ii ll Ilii IliiIIIU 1 lllll 06 051 1 1 iilil | wwwAmtmlap.hu j ! E-mall: szerk.bekes@axels.hu i v 7121 vn n fi n á n” ™™IIh! Egészségkultúra és életmód békéscsabai bemutató Az iskolai nevelésben is a megelőzésre kell figyelni Nem csak megyénknek, az egész országnak na­gyon sokat kell fejlődnie az egészségkultúra terén. Csiszár Áron- Stratégiai célnak kell tekin­tenünk az egészséges fejlő­dést és nevelést - mondta Szabó Istvánná, a Békés Me­gyei Humán Fejlesztési és In­formációs Központ igazgatója Az egészséges iskoláért című rendezvényen tegnap a békés­csabai ifjúsági házban. — Az egészségkultúra, mint az általános műveltség része, maga az életmód - hangsú­lyozta dr. Kovács József. A Pándy Kálmán megyei kórház főigazgató főorvosa szerint: a gyerekek tizenkét-tizenhárom évesen már elszívják első ciga­rettájukat, és húszpercenként meghal valaki Magyarorszá­gon a dohányzás káros követ­kezményei miatt, ezért nagyon fontos az egészséges életmód­ra való nevelés. A problémák­ból kivezető utat a megelőzés­re kell alapozni. ►a. oldal tüdőgondozók száma és forgalma 2004-ben Tüdőgondozók száma Tüdőgondozók betegforgalma 90338 Tüdőszűrő állomások száma fe. Tüdőszűrő vizsgálatok 173967 szama Éhből tovább vizsgálatra kiemeltek 11621 (Forrás: KSH) Az egészségre nevelés nemcsak a pedagógus, hanem a szülő feladata, sőt kötelessége is. Mindketten életmódjukkal mutathatnak példát. Élő hangutánzó show és verseny! jelentkezz autóhang-utánzó versenyünkre! Telefon: (66) 520-920. És az ajánlataink... ...jöjjön el és meglátja! CSABA AUTÓHÁZ, 5600 Békéscsaba, Gyulai út 65/2. | Tel.: (66) 520-920, (66) 520-923, (66) 520-921. www.csabaauto.hu Kulisszatitkok: a színházi kassza és a varázslat A Jókai színházban minden szakmai tudást és leleményt bevetnek, hogy a nézők az anyagi gondokból semmit se vegyenek észre. A színpadon csak jót, szépet, az életükről szólót lássanak, a színház meg­döbbentő és felemelő legyen - vélekedik Konter László igaz­gató-főrendező. — Amikor a kultúrában struktúraváltást tervezgetnek, az általában azt jelenti, hogy intenzívebben tolják át a terhe­ket a nézőre. Az állampolgár anyagi kondíciójától is függ, hogy képes-e többet áldozni például színházjegyre. Az anyagi jólét növekedési aránya összefügg azzal, hogy a színhá­zat megtölti-e a fizetőképes ke­reslettel bíró néző. Tehát az ál­lami támogatást csak olyan arányban szabad csökkenteni, amennyire az emberek tűrőké­pessége engedi - mondja a di­rektor. ►S. OLDAL Abarneváli bezárásról nem döntött senki Felröppent a hír, hogy március 31-ével meg­szüntetik a csirkevágást a békéscsabai Barnevál- nál, és 150 embert elkül­denek. Nyemcsok László Hirka Tamás, a Fidelitas békés­csabai elnöke tegnapi tájékoz­tatóján hangsúlyozta: Jami- nában gyűjtöttek kopogtatócé­dulát, és többektől hallották, hogy leálh'tják a csirkevonalat a Barneválnál. A Fidelitas elnöke felhívta a figyelmét a városve­zetésnek és a kormánynak is, hogy időben tudjanak a bezárá­si tervekről. Nehogy úgy járja­nak, mint a csabai tejgyár be- csukásánál, nevezetesen, hogy a polgármester akkor kezdett el levelezni, amikor már esély sem volt a tejüzem megmenté­sére. Dr. Zoltán Péter, a Carnex szóvivője - a Carnex a tulajdo­nosa a békéscsabai baromfi- feldolgozónak - kiemelte, a dolgok latolgatása nem egyen­lő a tényekkel. A csirkevonal leállítása valóban felmerült legvégső lépésként a legutóbbi felügyelőbizottsági ülésen, de semmilyen negatív döntés nem született. A madárinflu- enza-pánik miatt fogasztás- csökkenés történt, és az átadá­si árak lejjebb mentek. Ha ez a tendencia folytatódik, és a kor­mány, az agrárminisztérium nem avatkozik közbe kellő ha­tékonysággal, akkor a vállalat­nak valamit lépnie kell. A vesz­teséges termelés ugyanis hoszú távon nem folytatható. A baromfit külföldre nem tudják értékesíteni, belföldön pedig telített a piac. Emiatt csökken­nek az árak, és amíg kínálati piac lesz, addig nem is áll be a régi árszint. Fajtalankodott a lányával a férfi, fegyházra ítélték Szemérem elleni erőszakért hét év hat hónap fegyházat ka­pott jogerősen egy békéscsabai férfi tegnap a Szegedi ítélőtáb­lán. A vádlott két kisgyermeke testi és szellemi fejlődését is súlyosan, több éven át veszé­lyeztette, és az egyik ellen ne­mi bűncselekményt is elköve­tett. A férfi 2004 nyarától leg­kevesebb hét alkalommal az akkor kilencéves kislánya mel­lé feküdt az ágyba, s fajtalanko­dott gyermekével. Az édesanya észrevette, hogy a kislány vi­selkedése megváltozott, ezért őt is elvitte ahhoz a pszicholó­gushoz, aki már másik gyer­meküket kezelte. A kislány itt mondta el, miket művelt vele az apja. A Szegedi ítélőtábla a Békés Megyei Bíróság 6 év 6 hónapos fegyházbüntetésén súlyosbított. Az apa a vádbeli cselekmények elkövetését túl­nyomórészt beismerte.- ►ÍO. OLDAL DIGI TV. ELKEPESZTOEN jO MŰHOLDAS TV-CSATORNAK. Mindez az alapcsomagban O Ft-os havidíjért egy éven át! Megrendelés és információ: 06 40 180 180 • www.digi.tv *Az akciós ajánlat február 1-től a készlet erejéig érvényes, 2 éves hűségszerződés esetén.A szolgáltatás igénybe vételéhez a beltéri egységet meg kell vásárolni. Az alapszerelési díjat a csomagár tartalmazza. A tájékoztatás nem teljes körű. És Ön vevő a jövőre? í>FOTÓ: KOVÁCS ERZSÉBET

Next

/
Oldalképek
Tartalom