119 találat (0,503 másodperc)

Találatok

1. 1963-01-26 / 21. szám
[...] Bajai Járási és Városi TST Távoli tanyákon r A Sportvezető és Edzokepzo [...] ki célul megkísérelve bevonni a távoli tanyákon élő fiatalokat a sportolásba a [...]
2. 1973-04-17 / 89. szám
[...] munkájukat a sza­vazatszedő bizottságok a távoli tanyákra a szövetkezet gépkocsi­jával vitték [...] szavazatszedő bizottság elnöke elmondta egy távoli tanyán lakó asszonyt vittek haza [...] választók szállí­tását gépjárműveket biztosítottak a távoli tanyákon lakók részére Ennek is köszönhető [...] rendben történt V ándorurnákkal a tanyákon A kunszállási választók három külterületi [...]
3. 2001-05-21 / 117. szám
[...] is Különö­sen ott ahol egymástól távoli ta­nyákon élnek az emberek és a [...]
4. 1995-04-05 / 80. szám
[...] nyugdíjasok­nak akik közül nagyon sokan távoli tanyákon élnek magá­nyosan s még csak [...]
5. 1973-07-01 / 152. szám
[...] kezdhe­tik az új tanévet a távoli ta­nyákon élő diákok A gyors munka [...]
6. 1970-11-20 / 272. szám
[...] fény átérzik e hogy a távoli tanyákon mit jelent ha még csak [...]
7. 1954-12-01 / 284. szám
[...] maradt család városainkban falvainkban a távoli tanyákon és a messzi pusztákon akit [...]
8. 1972-04-15 / 88. szám
[...] házhoz pedig különböző folyóirat A tá­voli tanyákon nehéz körül­mények között élő emberek [...]
9. 1955-09-20 / 221. szám
[...] elé A falvakban és a távoli ta­nyákon még dühöngve pusztí­tott az átkr [...]
10. 1963-06-14 / 187. szám (137. szám)
[...] ágazatában dolgoznak és különösen a távoli tanyákon igen nagy a szerepük pártunk [...]
11. 1970-07-08 / 158. szám
[...] fény átérzik e hogy a távoli tanyákon mit jelent ha még azok [...]
12. 1960-08-06 / 185. szám
[...] egyének kü­lönböző rémhírekkel próbálták a távoli tanyákon lakó egyéni gazdák nyugodt munkáját [...]
13. 1959-06-16 / 139. szám
[...] eddig hozzáférhetetlen fehér foltjain A távoli ta­nyákon működő pedagógusok lelkesedéssel támogatták könyv­tárosainkat [...]
14. 1965-11-07 / 263. szám
[...] a legeldugottabb falvakban s a legtávolibb ta­nyákon is ha volt két könyv [...]
15. 1969-10-31 / 253. szám
[...] orvos könnyen magá­val viheti a távoli tanyá­kon és falvakban élő bete­geihez A [...]
16. 1972-08-16 / 192. szám
[...] Sajnos fárado­zásunk olykor sikertelen A távoli tanyákon lakó kicsi­nyek számára egyelőre el­érhetetlen [...]
17. 1976-05-30 / 127. szám
[...] legeldugottabb falvakban vagy akár a távoli tanyákon Ma már nehéz lenne meg­különböztetni [...]
18. 1970-04-10 / 83. szám
[...] fény átérzik e hogy a távoli ta­nyákon mit jelent ha még azok [...]
19. 1966-07-31 / 180. szám
[...] mozdulatlan alusznak A banda tagjai távoli tanyákon Orgovány Helvécia Kecskemét határában laknak [...]
20. 1988-12-22 / 304. szám
[...] Egy halom hasított fa A tanyákon mindenki azt beszélte hogy Köteles [...] Vágó Pálnét Márpedig ha a tanyákon mondanak valamit annak mindig van [...] hasított fa miatt beszélték a tanyákon hogy Köteles Jóska meg Vágó [...] Tóth István fotóművész képei ezúttal távoli földön láthatók Szívünk szerint ajánlanánk [...]