1080 találat (0,294 másodperc)

Találatok

1. 1948-08-26 / 194. szám
[...] brii hadbíróság ked­den felmentette Valentin Feuer s cin tábornokot a Rommel [...] illetően áTgyaláso teat folytatnak Dóra Istvánnal de egyidejűleg az Edzők Tesiüle [...]
2. 1949-03-12 / 60. szám
[...] mint felbújtót halálra ítélte Barát Istvánt gyil­kosság büntette miatt életfogy­tiglani fogy [...] forintos nagydljában részesül Rtisz nyák István egyetemi tanár bel­gyógyász a vese [...] kapnak Kmetty János és Szönyi István tanárok A SZOBRÁSZÁT 10 000 [...] Heckenast Gusz­táv Karácsonyi Béla és Feuer Klá­ra két darab 10 000 [...]
3. 1949-08-07 / 182. szám
[...] szállító Színház melle 10 151 FEUER cipiszaizletét Irgahnasoh n I sz [...] DUNÁNTÚLI NAPLÓ Felelős swirtresitö RADó ISTVÁN Szerkesztőség és kiadóhivatal Perczel utca [...]
4. 1951-09-12 / 212. szám
[...] elmaradt ezen a téren KAMJÉN ISTVÁN Kamj én István éj regénye Szabó Mihály és [...] mint Ahog azt megnyitójában Kertész István W Ol b labdajáték osztályának [...] T szám nlatt n kiadóban FEUER sportkocsi eladó Zsinkó István u 3 fi á n [...]
5. 1955-07-21 / 170. szám
[...] városi pártbizottság h másod titkára FEUER JANOS a poszt sasaikszervezett bizottságának [...] hiába TőiÍLÍq Tavaly is kevés István aknai bányász kapott annyi hűség­jutalmat [...]
6. 1957-09-15 / 217. szám
[...] festőüzem Kifizeti a tizennégyezer fo­rintot Feuer Dánielnek aki Történnek még csodák [...] kell adni Mohácson tárgyal Kresz Istvánnal a B M Népbőlt Vállalat [...]
7. 1967-01-13 / 11. szám
[...] Találkozás az ősemberrel dr Benedek István előadása 19 05 A Tv [...] Láttuk hallottuk 19 00 Emanuel Feuer mann lemezeiből 9 45 Fúvószene [...] 05 vadászlakoma Irta Hegyi Füstös István 6 35 Fiatalokról fiataloknak 43 [...]
8. 1969-10-11 / 236. szám
[...] Béla Kovács Ferenc Hav rán István ürögi művelődési otthon Bágyi Ferenc [...] Les nik Gizella Takács János Feuer stahler József Vasas I Puskin [...] órakor Budai Lajosné dr Molnár Ist­ván dr Szakály Sándor Szé­chenyi Gimnázium [...]
9. 1971-05-22 / 119. szám
[...] verseskötet A Magvető Könyvkiadó Pákolitz István Jó­zsef Attila díjas költőnek a [...] a Petőfi adó műsorában Pákolitz István Gyíkocska című mesejá­téka hangzik el [...] személygépkocsi jobb oldalának esett Virovecz Istvánná súlyos de nem életveszélyes sérüléseket [...] szöveg állt Hergestellt in der Feuer Werkanstalt Berlin Spandau A lelet [...]
10. 1972-05-23 / 119. szám
[...] betegek nevében teje fonált Zámbó István Polláck Mihály u 15 sz [...] fő­iskolai tanár és dr Tóth István főiskolai docens vett részt az [...] műboltban június 2 án délután Feuer Mária a 88 muzsikus mű­helyében [...] gyalogolt a szökédi vasútállomáson Heil István nyugdíjas Az arra haladó vonat [...]
11. 1972-05-25 / 121. szám
[...] során kiderült az áldozat Szinjókovics István 38 éves potonyi lakos öngyilkossá­gi [...] folyamatosan megjelenő interjúk melyek ke­retében Feuer Mária a Muzsi­ka című folyóirat [...] lebilincselően iz­galmas itt tárja fel Feuer Má­ria az interjú irás e [...] gyorsabb megtalálá­sát A könyv szerzője Feuer Má­ria június 2 án Pécsre [...]
12. 1972-06-02 / 128. szám
[...] lehetőséget Rónaszéki Ferencné VENDÉGÜNK Beszélgetés Feuer Máriával 1958 tehát a Muzsika [...] József és Nagy Mária Báqyi István és Eunder lich Emma Kisvárdai [...] Józsefné sz Katona Mária Hauser Istvánná sz Balvin Mária Horváth Vendelné [...] Simonies Má­ria Hock József Kozma István Szili István Fábián Erzsébet Wick Julian­na Merényi [...]
13. 1973-04-16 / 95. szám
[...] új tanács­ban Pavlicsek Géza és Feuer stahler József közül az utóbbi [...] két legidősebb komlóihoz Kiss Zak Istvánhoz és feleségé­hez együtt 19 ó [...] iskola szavazó helyiségébeb szavazott Lovai István Állami díjas vájár és itt [...] hárman A kvartett ne­gyedik tagja István Galya­tetőn éppen nászúton van s [...]
14. 1973-12-07 / 326. szám
[...] részt vett Palkó Sándor Németh István Szabó Mátyás Cserna Sándor Jazbinsek [...] a Megyei Pártbizottság első tit­kárával Feuer Máriával a Mu­zsika című lap [...] Katalin Rücker János Nyira ti Istvánná Bernáth Katalin Huoer Kálmán Udvardy [...] Kuba Antal Szabó József Koncsck István Hogy István Vemkaviás Jö­MEGHALTAJC Egyed Katalin Mckos [...]
15. 1974-01-04 / 3. szám
[...] Csaba és Dékóny Ibolya Sonkoly István és Magyar Ibo­lya Kovács Jenő [...] Cha lupa Mária Járai Antalné Feuer stahler Terézia Kis Szabó István 1 Dénes István Lichtner Dezsöné Cson­ka Erzsébet László [...] Rozália Bo dis Imre Hosszú Istvánná Ferkov Franciska Bradics István TasnádI Ferenc Mészáros István März 1 st vánné Bayerle [...]
16. 1974-06-03 / 150. szám
[...] Cipőgyár Szom­bathely együttesével szemben Tihanyi István Kaposvár Az időjárás szombaton dél­után [...] a ví­i lágcsúcsot ostromolta A Feuer j bach az Egyesült Államok [...]
17. 1974-11-13 / 311. szám
[...] utazik a lengyel fővá­rosba Barth István klarinétmű­vész Bánkv József zongorán ű vész Gyei mán István hegedű művész és Kircsi László [...] Szövet­sége megbízásából A delegáció tagjai Feuer Mária a Muzsika című folyóirat [...]
18. 1975-03-04 / 62. szám
[...] órákban a sombereki úton Farkas István 20 éves szekszárdi lakos és [...] sombereki lakos személygépkocsijá­nak ütközött Farkas Ist­ván súlyos Boros Gyula könnyebb sérüléseket [...] az 5 sz választóke­rület tanácstagja Feuer stahler József a Vasas I [...] titkárává pedig Bogó Lászlót Honfi Ist­vánt és Tanai Imrét vá­lasztották meg [...]
19. 1980-04-03 / 93. szám
[...] vájárnak Halász György vájárnak Kocsis István vájárnak Pavlyás László vájárnak Stankóczi [...] szakmunkásnak Sötét Ferenc szak­munkásnak Szűcs István szakmunkás­nak Urbán István szakmunkásnak Az onkolóqiai ellátás és [...] két évtizedes kiemel­kedő eredményeiért Kollár Istvánnak az Országos Érc és Ásványbányák [...] Attila költő Erkel Ferenc díj Feuer Mária a Muzsika című folyóirat [...]
20. 1982-11-08 / 307. szám
[...] Jószerével magának mondja dr Matolcsy István na hol van hova is [...] ak­kori patikusok egyebek kö­zött Tóth István is aki az 1830 as [...] szegedi depor­tált orvos egyikük dr Feuer szegedi sebész másikuk dr Ká­dár [...]