150. oldal, 3043 találat (0,237 másodperc)

Találatok

2981. 1930-01-25 / 20. (2241.) szám
[...] III eszközli Halál ozás Gyürky István ki érdeműit esperes nyug perbetei [...] auíógarázs díjmentes Szives megkere­sést kér Bozóky György tulajdonos Elfogták a biráJyhelmeci [...]
2982. 1930-01-29 / 23. (2244.) szám
[...] 17 40 Hangverseny Közreműködnek Sonkoly István hegedű és Sólymos Péter zongora [...] a 18 század zivataros időiből Bozóky Mi báty kát karbeli kótás [...]
2983. 1930-06-18 / 137. (2358.) szám
[...] tői hosszas tanácskozás után egyhangúlag Bozőky Géza dr t az egyetem [...] kétszázötven évvel ezelőtt Házasság Szőllős István rozsnyói gyógyszerész most tartotta esküvőjét [...] szerencsétlenség történt szombat dél­után Bethlen István gróf miniszterelnök inkei birtokán A [...] ispánja a 30 éves Ili István a birtokon lévő halastóra csónakázni [...]
2984. 1930-10-10 / 232. (2453.) szám
[...] taxiválla­latának egyik autója elütötte Belika István ke­resztúri gazda szekerét amely pozdorjává [...] Ráfael A modern élet útvesztői Bozóky Géza dr egyete­mi tanár Liziői [...]
2985. 1932-11-19 / 264. (3077.) szám
[...] autóját Budapesti ezerkeeztöiségünk telefonálja Horthy István gépészmérnök a kormányzó fia bejelentette [...] a zsidóvallásu hallgatókat azért mert Bozóky Ferenc egyetemi tanár előadásán valaki [...]
2986. 1933-03-21 / 67. (3177.) szám
[...] legújabb Ura a világirodalomban Kniezsa István A szlávok Mendől Tibor Táj [...] jckarban levő éttermi székei Ajánlatok Bozóky György Rím Sobcuta címre kül­dendők [...] kiadó Érdeklődni lehet ugyan­ott Ványai Istvánnál Kiadja a Prágai Magyar Hirlap [...]
2987. 1935-03-01 / 51. (3603.) szám
[...] Baranyay Edit Bérczy A ntika Bozóky Tábor Biedermann István Boczkó Éva Rokross Teri Béna [...]
2988. 1935-03-15 / 63. (3615.) szám
[...] 48 Talá d ki Biederinann István kere ztrejIvénye 4 5 Vízszintes [...] kicsi na na ra Biedermann István pótlóiéjtvéuye A hiányzó betűk e [...] Bödök Ete Iika Bosnyák Gyúr Bozóky Tibor Bihaiy Mihály Baranyay Edit [...] Jeszenák Győző Jeszonák Palika Kemecsey István Karsay Tibor Kansay Lajcsi Kis [...]
2989. 1935-07-12 / 157. (3709.) szám
[...] rejtvényeket helyesen fejtették meg Antony István Aykler Karola Bozóky Tibor Bairanyay Edit Baranyay Tériké Bállá Lenke Biedermann István Ceizmazía J László Ceeikii Erzsébet [...]
2990. 1936-12-06 / 280. (4129.) szám
[...] Magda Köszönésedet átadtam János bá­csinak Bozóky János Képrejtvényt nem közölhetünk Schvarcz [...] türelemmel sor kerül rá­juk Béres István Schvarcz Rózsi Bö dök Irénke [...] rejtvényeket helyesen fejtették meg Béres István Bozóky János Dévay Emil Gyürky Sándor [...] Müller Klá­ri Matus Szabina Rlesa István Perjéssy Eszter Pancza Kornél Pető [...]
2991. 1936-12-25 / 294. (4143.) szám
[...] már hamarosan felépül betegségéből Plesa István Kö szönetedet átadtam János bácsinak [...] ná váltó ős esik Plesa Ist­ván rejtvénye Régee régen Llscsák Ti­biké [...] Pancza Kornél rejtvénye Szerszám Plesa István rejtvénye Korsó Gyürky Sándor számrejtvénye [...] Esztike n Bb dök Ebelka Bozóky János Dévay Emil Gyürky Sándor [...]
2992. 1938-03-02 / 50. (4493.) szám
[...] előadás végéig hü kísérőjük maradt Bozóky László az ezredes Farkas István a lelkész Bútora Margit az [...] rendezését Op mann Ha Sípos István és Frenyó Lajos tanárok vé­gezték [...] segédkező diákrendezők neveit akik közül Bo­zóky László Smál Sámuel Kovács Bertalan [...]
2993. 1968-10-01 / 2. szám • Somogyi István: Nézzünk a múltba, hátha lehet tanulni belőle / Levelezőink írták (70. oldal)
[...] LEHET VALAMIT TANULNI BELŐLE SOMOGYI ISTVÁN nyug tanár Az első köztársaság [...] a bratislavai egyetemen működő dr Bozóky dékán és a többi tanárok [...]
2994. 1949-11-20 / 188. szám, vasárnap
[...] irodalom Összeállította Mar­thy Barna Közreműködik Bozőky István Ladomerszky Margit Ruttkay Éva Somló István Rendező Körmöczy László dr 17 [...]
2995. 1973-11-08 / 266. szám, csütörtök
[...] Balogh Edgár Bartpk Béla Gál István Ignotus Pál Kovács Endre E [...] hozzá­szóltak i Pár nap múlva Bozóky Mária grafikusművész és művészeti író [...]
2996. 1981-05-31 / 21. szám
[...] Az idősebb pionírok kategóriájában Földes István Csémi Miklós és Boros Zsuzsa [...] tanítónő tanított be Baranyai Attila Bozóky Zsuzsa Hajpál Vali Kiszel Erika [...] öt őrs A szöveg Fekete István Tüskevár című ifjúsági regénye volt [...]
2997. 1982-12-23 / 51. szám
[...] részesülnek Etelközi László Buzita Buzica Bozóky István Komárom Komárno Kusy Melinda Udvard [...]
2998. 1988-04-22 / 94. szám, péntek
[...] szóntjük a kedves férjet édesapát Bozóky Jenőt Helembán Chl aba aki [...] Kiss József helyettes főszerkesztő Szarka István és Csető János Szerkesztőség 815 [...]
2999. 1988-08-27 / 202. szám, szombat
[...] án ünnepli 40 születésnapját Szököl István Zselizen Želie­zovce E szép ünnep [...] jó feleséget édesanyát és nagymamát Bozóky Gizellát Helembán Chl aba akj [...]
3000. 1991-05-04 / 104. szám, szombat
[...] 80 árad 1911 ben született BOZÓKY László magyar fizikus radiológus akadémikus [...] telefon 210 4453 Főmunkatársak DUSZA ISTVÁN és TÓTH MIHÁLY Szerkesztőség 819 [...]

 

Találatok szűkítése Gyűjtemény
mind
Találatok szűkítése Sorozat
mind
Békés 1869-1937 21Békés Megyei Hírlap 1971-2010 156Békési Élet 1966–1981 2Békésmegyei Közlöny 1877–1938 23Déli Hírlap 26Délmagyarország 1910-2010 427Dombóvári Hírlap 1Dunántúli Napló 1944-2004 161Dunántúli Protestáns Lap 1890–1945 3Eger - hetilap 1863-1914 33Eger - napilap 1915-1944 19Az Egri Dohánygyár kiadványai 1Esztergom 1895–1932 13Esztergom és Vidéke 1886–1941; 1987–2007 27Életünk 1963-2014 14Észak-Magyarország 1956-2009 174Félegyházi Közlöny 2Heti Szemle 1899-1914 2Heves megyei aprónyomtatványok 4Heves Megyei Hírlap 1953-2018 203A Hét 1956-1996 2Hídlap 2003-2011 37Komárom-Esztergom Megyei 24 óra 240Könyvek Esztergomról 11Körösvidék 1920–1927 1Közérdek (Tolna megye) 4Lapok Pápa történetéből 1992-2015 1Magyar Földmívelő 1899-1913 2Magyar Paizs 1900–1917 2Nagybánya és Vidéke 1899-1918 1Nagybányai Hírlap 1908-1919 1Nagykároly és Vidéke 1899-1919 1Nemzeti Népművelés 1906-1908 3Nógrád Megyei Hírlap 1947-2016 109Nyírvidék 1882–1942 44Pápa és Vidéke 1923–1944 24Pápai Hirlap 17Pápai Lapok 1874–1919 3Pápai Újságok 4Pest Megyei Hírlap 1957-1995 99Petőfi Népe 1950-2011 502Prágai Magyar Hírlap 1922-1938 22Protestáns Egyházi és Iskolai Lapok 1842–1919 26Somogy Megyei Hírlap 1951-2018 151Szamos 1899-1919 9Szatmár 1899-1911 1Szatmár Vármegye 1905-1913 1Szatmármegyei Közlöny 1899-1920 3Szatmárvármegye Hivatalos Lapja 1903-1920 2Szekszárdi Vasárnap 1991-2016 1Szinérváralja 1904-1914 1Szlovákiai magyar irodalomtörténet 3Szlovákiai magyar szépirodalom 1Szocialista Nevelés 1956-1989 1Szolnok Megyei Néplap 1960-2000 131Tolna Megyei Népújsag 1953-2000 121Tolnamegyei Közlöny 13Tolnamegyei Ujság 13Tolnavármegye, Tolnavármegye és a Közérdek 3Történelmi mukák 1Új Ifjúság 1952-1989 2Új Kelet 1994-1998 21Új Szó 1948–2017 43Váci Hirlap 1887-1942 19Váczi Közlöny 1881-1895 3Veszprém megyei hivatalos heti közlöny 1Zalai Magyar Élet 1940-1944 2Zalai Összetartás 1944-1945 1Zalamegye 1882–1910 4Zalamegyei Ujság 1920-1944 22Zemplén 1