150. oldal, 3297 találat (0,255 másodperc)

Találatok

2981. 1980-04-04 / 80. szám
[...] az érzelmek erősödé­sénél is nélkülözhetetlen BOZÓKY ÉVA Packázok a hivatallal Kedves [...] is köszönve szerető hívük CSÁSZÁR ISTVÁN Hincz Gyula rajza SZERGEJ MARKOV [...]
2982. 1980-09-04 / 207. szám
[...] zuhanyozott testfelületen szabad használni SZŰCS ISTVÁN Szovjet lapokból lyet N Medvegyeva [...] fiúk és lányok Á mellékletben Bozóky Éva Testvérmúzeumok című riportja tájékoztat [...]
2983. 1980-09-14 / 216. szám
[...] élén a 70 éves Vas Istvánt köszönti Sőtér István esszéje és Takáts Gyula költeménye [...] Ká­rolyi Amy Mészöly Miklós Pákolitz István Pécsi Gab­riella és Zelk Zoltán [...] ér­demel Melczer Tibor írása Kormos István költészetéről és Nemes Nagy Ágnes [...] álla­mosítást követő időkben Agárdi Gábor Bozóky István Dobos Ildikó Ditrói Ilona Galambos [...]
2984. 1980-12-04 / 284. szám
[...] az Elnöki Tanács elnökétől Bognár István Szovjet lapokból SZOVJETUNIÓ A vezércikk [...] brigádjainak tartalmas éle­tét mutatja be Bozóky Éva Asszonybrigádok Veszprém megyében című [...]
2985. 1980-12-04 / 284. szám
[...] Trabant Lim eladó öcsény Zala István Petőfi u 29 sz 76 [...] Mély fájdalommal tudat­juk hogy DR BOZOKY LÁSZLÓ belgyógyász főorvos 60 éves [...]
2986. 1980-12-18 / 296. szám
[...] előadásának születését s a rendező Bozóky István munká­ját kísérte végig a műsort [...] megyei Bizottságának lapja Főszerkesztő FEJES ISTVÁN főszerkesztő helyettes SZÁLAI JÁNOS Szerkesztő­ség [...] 11 422 Felelős vezető SZELL ISTVÁN Terjeszti a Magyar Posta Előfizethető [...]
2987. 1981-04-16 / 89. szám
[...] A tomerömű épitkezés Mezőgazdasag Kelemen István osztályvezető helyettes és az osztályvezető [...] tudo­mányok osztálya az Akadé­mia székházában Bozóky László akadémiai levelezőtag a Nemzetközi [...]
2988. 1981-05-01 / 101. szám
[...] Változott mint maga a vi­lág BOZÓKY ÉVA Egy római kori város [...] Zsuzsa régész ve­zetésével a székesfehérvári István király Múzeum mun­katársai A bemutatott [...]
2989. 1981-10-25 / 251. szám
[...] Szelestey László és ta­lán Joanovits István képein is Természetközelség a sajátja [...] Jakab szerepében a pályakezdő Dégi Istvánnal a Miskolci Nemzeti Színház Arturó Uija Sztlankay Istvánnál ai címszerepben 1 a tragikus [...] bromztükreivel méltó otthona lehet a Bozóky István vezette társulatnak mely azzal hogy [...]
2990. 1981-11-20 / 272. szám
[...] századi műemlék épületet az úgyne­vezett Bozóky féle házat adott a helyi [...] megyei Bizottságának lapja Főszerkesztő FEJES ISTVÁN főszerkesztő helyettes SZALAI JANOS Szerkesztőség [...] 11 422 Felelős vezető SZÉLL ISTVÁN Terjeszti a Magyar Posta Előfizethető [...]
2991. 1982-09-21 / 221. szám
[...] Gá­bor Miklós barátját Horatiót Avar István alakította Ez az előadás nem [...] Nem lláthatta Gábor Mik­lós Avar István Bessenyei Fe­renc Tolnai Klári Ajtay [...] legjobban s jó Drahota Andrea Bozóky István és Kern András Tahi Tóth [...] és tanulságos Az Ablak Wisinger István és segítői jóvoltából nem nyo­mozói [...]
2992. 1983-03-11 / 59. szám
[...] most az orszá­gos hírű Kiss István szobrász művész munkáit láthatják az [...] udvara kicsi növelni kellene a Bozóky ház udvarával oz udvarban lévő [...] népes tábora azért ra­gaszkodik a Bozóky házhoz mert az szinte szerves [...]
2993. 1983-12-10 / 291. szám
[...] de ez már filozófia PAKOLITZ ISTVÁN Visszás A botfülű kéretlen intonál [...] a hattyú is életerős eleven Bozóky Éva
2994. 1988-12-06 / 290. szám
[...] János Nagy László és Örkény István Olvashatunk Gergely Mihály László Gyula [...] megszólalnak mások is például Volly Ist­ván népdalkutató vagy Bozóky Mária mükriti kus Folytathatnánk a [...]
2995. 1988-12-27 / 307. szám
[...] Nemzeti Múzeum alapját képez­ték Széchenyi István gróf Nagycenket és Kiscenket édesapja [...] egységes klasszicista homlokzatot kapott Széchenyi István Hild Ferdinánd ugyancsak soproni építésszel [...] szolgálták a család kényelmét Széche­nyi István kastélyának sorsa 1945 elején a [...] szálló és a különterem fa­lait Bozóky Mária festőművész akvarelljei díszítik ihletőjük [...]
2996. 1991-08-18 / 194. szám
[...] korona első nagy kirá­lyunk Szent István koronázása óta a nemzet legfontosabb [...] II Szilveszter pápa küldte Szent Istvánnak Ezzel koronázták meg első királyunkat [...] megőrizte első királyunk emlé­két az Istvánok névnapi kö­szöntő dalai Szent Istvánról is szólnak Igaz kora zenei [...] királyhoz című kórusát Verse a Bozóky énekeskönyv ből 1797 való a
2997. 1992-09-02 / 207. szám
[...] MASSIVE Hungária Kft kép­viseletében Hódosi István ke­reskedelmi igazgató Külön értékelték a [...] CSAPATOK­RÓL Atomerőmű SE Gosz tola István Remélhetőleg a bajnokságban való részvétel­hez [...] rendeznek meg A szervezők egyike Bozóky Dénes maga is testes ember [...] Budapest 3 5 5 Péter István Bátaszék 3 5 6 Péter [...]
2998. 1992-11-09 / 264. szám
[...] villant a piros lap dr Bozóky játékvezető kezében Jakab Elek Teszler [...] Szekszárd 1200 néző V dr Bozóky Szekszárd Mausz Koller Dzsinovics Agapov [...] de Horváth partjelző beíntésére dr Bozóky les címén érvény­telenítette a gólt [...] gólarányt is javít­hattak volna Lubastyik István Küzdelmes mérkőzésen helyzetei alapján megér­demelten [...]
2999. 1993-09-06 / 207. szám
[...] szünetben Ká mán Edző Varga István MTK Piel Turbék Híres Vincze [...] Székesfehérvár 3000 néző V dr Bozóky Videoton Walt ham Mitring Varga [...]
3000. 1993-09-27 / 225. szám
[...] Pécs 4000 néző V dr Bozóky PMSC Csaban Bódog Zare Braun [...] 46 percben Jakab Edző Varga István Gólszerzők Répási a 21 Szedlacsek [...]