2. oldal, 64 találat (0,086 másodperc)

Találatok

21. 1997-12-08 / 286. szám
[...] Keserű Sándor Siklósi Csaba Szcntjobbi Ist­ván Palotás Csaba Varga János csapatvezető [...] ter Joma Sport Nyíregyháza Szt István u 1 Telefon 60 472 [...] Olimpiai Bizottság el­nöke továbbá Harcsár Ist­ván államtitkár az OTSH elnöke is [...] elnökség lemon­dani kíván A másik kérése az volt hogy az utóbbi [...]
22. 1996-12-23 / 299. szám
[...] ren­dőrkapitánya hívta fel a fi­gyelmet Kérése után öt ön kormányzat képviselő [...] szerint a rendőrség el­fogta F István 26 kisvárdai lakost aki alaposan [...] Balogh Zoltán vezérigazgató Lapigazgató Hajdú István Főszerkesztő Kézy Béla Belpolitikai szerkesztő [...] Sportszerkesztő Révay Zoltán Főmunkatársak Palotai István Száraz Attila Szerkesztőség és lapigazgatóság [...]
23. 1996-08-30 / 202. szám
[...] csütörtöki bejelentésére hivatkozva Teréz anya kérése Teréz anya akit egy kalkuttai [...] De hisz ezek mind ráfize­Palotai István Uj Kelet A minisztériumi határo­zat [...] magyar szer­ződés újratárgyalását akarja Palotai István Új Kelet Pekingben cáfolták és [...]
24. 1994-01-28 / Próbaszám
[...] január 19 én este B István felszolgáló talán egy korábbi sérelmén [...] állomá­soztak A vajda elmagyarázta hogy kérése nincs összefüggésben a település biztonságával [...]
25. 1997-09-17 / 217. szám
[...] jól ismerik Megkérdeztük tehát Fónagy Istvánt a Színes Hír­nök ügyvezető főszerkesztő­jét [...] árusokhoz fejezte be nyi­latkozatát Fónagy István fő szerkesztő Tekintettel arra hogy [...] vezérigazga­tóját is A főszerkesztő úr kérése nyomán az ilyenkor természe­tes intézkedéseket [...]
26. 1995-08-05 / 182. szám
[...] sor Az ifik közül Szabó István Tóth Zsolt valamint Osztojkán Fe­renc [...] futballpályára A helyi sportegyesület Ónbodi István vállalkozó pat ronálásával ötcsapatos tor­nát [...] vállalkozók Volt e valamilyen kü­lönleges kérése a középpá­lyásokhoz hogy hova adják [...]
27. 1994-06-06 / 63. szám
[...] Azért megtalálnak bennünket mosolygott Kovács Istvánná a nyírbogdá nyi Liget panzió [...] átadni az épületet a garanciák kérése csak időhúzás Milyen tervekkel A [...]
28. 1995-01-04 / 3. szám
[...] a nyír­egyháziakat a román röplabdaklub kéré­se Miben kérte a segítségeteket a [...] Pá­rizs férfiak rúd 5 Bagyula István 2 szabadtéri Európa bajnokság Helsinki [...] 4 78 kg 5 Gulyás Ist­ván 2 plusz 95 kg 5 [...] 2 1000 m 3 Béé István Szíjjártó Sz István 4 k 4 1000 m [...]
29. 1996-03-26 / 72. szám
[...] hogy az úgyneve­zett tárgyalási szünet ké­rése indokolatlan Ezért is­mét megtagadta a [...] kötelező összehívni az ülést Palotai István Uj Kelet Alig néhány hónap [...] új KELET Hírről hírre Palotai István Új Kelet Dunai Imre független [...]
30. 1995-10-14 / 242. szám
[...] Zsámbékon he­lyezték örök nyugalomra Budaházi István Társadalmi munkával Könyvtáravató Vásárosnaményban Új [...] a forgalom a hídon Szom­szédaink kérése alapján a KHVM vezetői javasolják [...]
31. 1996-02-28 / 50. szám
[...] a szabolcsi gárdát A hazaiak kérése csupán annyi volt hogy hétfőn [...] vál­toztatott a kezdő csapaton Ba­lázs István az NYVSC edzője Pampuch kisebb [...] csapat felkészülését a rájátszásra Balázs István edző­nek arra is lehetőséget adott [...]
32. 1998-02-04 / 29. szám
[...] nak kö­szönheti A művésznő kü­lön kérése volt hogy a fia­tal tehetség [...] űilu Mándok Hollywood Hawaíí Palotai István Új Kelet Vannak még csodák [...]
33. 1994-07-13 / 95. szám
[...] a jelenlegi bér­lők kérdeztünk Romanovics Ist­vánt a Polgármesteri Hivatal Vagyon és [...] híveknek a szobor érkezése Szent István felajánlotta a Szűz­anyának országát és [...] egy polgármes­teri döntés A szülők kérése és döntése volt ez miután [...]
34. 1996-08-21 / 194. szám
[...] soztatását Egérfogó házőrző Ausztriában Arafat kérése Mubarakhoz MTI Panoráma Egy voralbergi [...] KELET Hírről V hírre Palotai István Új Kelet Teljesen megbolondult Ázsia [...]
35. 1997-04-01 / 75. szám
[...] az államalapító magyar királyhoz Szent Istvánhoz hasonló tisztelet övezi s a [...] kért és kapott engedélyt Palotai István Új Kelet Nagy kérdés hogy [...] sem Azt hiszem az ola­szok kérése meglephette a ka­tonai és politikai [...]
36. 1997-05-16 / 113. szám
[...] ártunk vele Skandináv környezet Palotai István Új Kelet A mi értelmezésünk [...] hogy még a rendőrség nyomatékos kérése elle­nére sem hajlandók le­mondani róla [...]
37. 1996-04-22 / 94. szám
[...] összeget csalt ki A rendőrség kérése hogy akik sérelmére F Csaba [...] múzeum­igazgató az említett kiállítást Palotai István Új Kelet Immár nyolcadszor kerül [...]
38. 1996-08-17 / 193. szám
[...] év Ősha­za Kárpát medence Szent István Államiság Nemzet Nemzetállam Nemzeti szín [...] és süteményeket A települések boltok kérése sze­rint Lászlótanyán csak huszon­öt kenyeret [...]
39. 1996-06-05 / 130. szám
[...] szerint a hangfelvétel ha­misítvány Kohl kérése II János Pálhoz Lelkiismereti kérdés [...] az egyén felelősségének kérdése Palotai István jegyzete Japán nem szokott ok [...]
40. 1995-05-04 / 103. szám
[...] az eseteket amikor bizonyos szervek ké­rése esetén akkor is ki kell [...] foglalkoznak kezdte beszélgetésünket Pá lovics István a Royal Sluis Magrovet területi [...]