29 találat (0,148 másodperc)

Találatok

1. 1905-06-24 / 26. szám
[...] de vesztére mert a Gyarmati Sándor háza előtt oly sze­rencsétlenül bukott [...] 18 án alakult meg a Szaniszlói hitelszövetkezet 90 taggal és 10 [...] fillé­res befizetéssel Működési köre csak Szaniszló községre terjed ki Igazgatósági elnök [...] Pataky József Bartha István Kosa Sándor Hauler Pál és Heinrich Jakab [...]
2. 1901-12-14 / 50. szám
[...] Baktárak Szatmáron Bossin József Rajzinger Sándor s Unger Ullmann Sándor Nagykárolyban Fitos Ferenoz Koritsánszky Károly Hahn János Szaniszlón Kovács Nándor gyógyszerész uraknál Nyomatottá [...]
3. 1907-05-11 / 19. szám
[...] tilos Váitóhamisitó körjegyző K E szaniszlói körjegyző 2000 K váltót hamisított [...] le is szá mitoltatta a szaniszlói Arina uj oláh banknál Csak [...] elintézetlen afférja volt egy Pfeifer Sándor nevű és a ká­véház kártyaszobájában [...]
4. 1902-01-25 / 4. szám
[...] Raktárak Szatmáron Bossín József Rajzinger Sándor s Unger Ullmann Sándor Nagy Károlybun Fitos Ferencz Koritsánszky Károly Hahn János Szaniszlón Kovács Nándor gyógyszerész uraknál á [...]
5. 1902-01-18 / 3. szám
[...] Raktárak Szatmáron Bossin József Rajzinger Sándor s Unger Ullmann Sándor Nagy Károlyban Fitos Ferencz Koritsánszky Károly Hahn János Szaniszlón Kovács Nándor gyógyszerész uraknál Egy [...]
6. 1901-12-21 / 51. szám
[...] nk Szatmáron Bossin József Rajzinger Sándor s Unger Ullmann Sándor Nagy Károly o n Fitos Ferenez Koritsánszky Károly Hahn János Szaniszlón Kovács Nándirgy g vszerész uraknál [...]
7. 1908-11-15 / 46. szám
[...] vezetése alatt Justh Gyulánál Wekerle Sándor dr nál és Apponyi Albert [...] Blatnicky István Dingróve Károly Gerey Sándor dr Horváth Benő Jelenik Lajos [...] Béla és Unger Uli mann Sándor Közgyűlés után a Pannó­nia különtermében [...] püspök Szatmárra segédlelkészül Szűcs Já­nos szaniszlói segédlelkészt helyezte át
8. 1902-01-11 / 2. szám
[...] Szatmáron Bossin Jó séf Rajzinger Sándor s Unger Ullmann Sándor Nagy Károly bon Fitos Ferenez Koritsánszky Károly Hahn János Szaniszlón Kovács Nándor gyógyszerész uraknál I [...]
9. 1901-11-30 / 48. szám
[...] Raktárak Szatmáron Bossin József Rajzinger Sándor s Unger Ullmann Sándor Nagy Károlytoan Fitos Ferenoz Koritsánszky Károly Hahn János Szaniszlón Kovács Nándor gyógyszerész uraknál Nyomatott [...]
10. 1901-12-07 / 49. szám
[...] Bnktárak Szatmáron Bossin József Bajzinger Sándor s linger TJllmann Sándor Nágy Károlyban Fitos Ferenez Koritsánszky Károly Hahn János Szaniszlón Kováos Nándor gyógyszerész uraknál Nyomatott [...]
11. 1902-01-01 / 1. szám
[...] Raktárak Szatmáron Bossin József Rajzinger Sándor s Unger Ullmann Sándor Nagy Károlyban Fitos Ferenoz Koritsánszky Károly Hahn János Szaniszlón Kovács Nándor gyógyszerész uraknál 9 [...]
12. 1908-11-15 / 46. szám
[...] 5 Kinevezés A belügyminiszter Kürthy Sándor fizetés nélküli határszéli rendőr­fogalmazót fizetéses [...] született Szőnyi Ilonát dr Szűcs Sándor helybeli ügy­véd képviselte Halálozások Fodor [...] nagy és kissikárlói valamint a szaniszlói szülésznői állásra Amannak határideje folyó [...] Jó­zsef kávé üzletét átvette Benkö Sándor kinek előzékenysége és szakismerete biztosítja [...]
13. 1901-11-23 / 47. szám
[...] Raktárak Szatmáron Bossin József Rajzinger Sándor s Unger Ullmann Sándor Nagy Károlyban Fitos Ferenoz Koritsánszky Károly Hahn János Szaniszlón Kovács Nándor gyógyszerész uraknál Haj [...]
14. 1911-04-09 / 15. szám
[...] hogy a múlt éjjel Molnár Sándor ottani jómódú gazda lakását ismeret [...] Fecske András Szájbei István stb szaniszlói cigányok egész télen űzték gyalázatos [...] tulajdonossá A hűtlen cseléd Kánya Sándor mátészalkai pénzügyőri biztosnál szol­gált Kovács [...]
15. 1906-09-08 / 36. szám
[...] Mihály zsarolyáni oki tanitót Pusztadaróezra Sándor Józsefet Mándra Szabó Józsefet Mutolcsra [...] Borús Józsefné leányának Jolánkának Fried Sándor rákospalotai gyógyszerész e hó 4 [...] Sámuol földbirtokos leányával Saroltával Benzsay Sándor fiumei máv raktárnok e hó [...] Nagykároly Kemény Kál­mán uradalmi intéző Szaniszló Madák Mihály iparos Nagykároly dr [...]
16. 1907-04-20 / 16. szám
[...] Összenyomta a kocsi rudja Tóth Sándor szat­mári illetőségű kocsist f hó [...] siratja Pénzhamisítás Szaniszíón Bulger De­meter szaniszlói lakos jómódú gazda létére még [...] mel­letti korcsmában részegen belekötött Fekete Sándor szolgálattevő csendőrbe sőt ezt tettlege­sen [...]
17. 1901-10-19 / 42. szám
[...] A sza badelvüpárt jelöltje Dobieczky Sándor győzött Warga Kossutpártival szemben ami [...] hat órakor kihirdették hogy Dobieczky Sándor szabadclvüpártit 172 szótöbbséggel meg­választották Nagy [...] o t első előadó Krompaszky Sándor VH o t második előadó [...] miniszter Polyánszky István gazdasági szaktanítót Szaniszlóról minőségének megtartásával a derecskéi gazdasági [...]
18. 1907-05-11 / 19. szám
[...] ezredünk pótkeret zászlóalj parancsnokát Varjú Sándor százados évek hosszú során át [...] állomásra helyezve Lelkész meghívás Széles Sándor nagy palli ev ref lelkészt [...] én tartott ülésében Dr Szűcs Sándor ügy­védet főjegyzőnek választotta meg Eljegyzés [...] Gizivel Jubileum Láng György dr szaniszlói körorvos a napokban ünnepelte meg [...]
19. 1903-01-24 / 4. szám
[...] alelnökhöz utasija Anyakönyvi kinevezés A szaniszlói anya­könyvi kerületbe Mangu Dezső s [...] liázszentelési ünnepély Jelenvoltak Dr Antal Sándor és neje Dr Wallon Gyula [...] Dr Némethy József dr Szűcs Sándor Szűcs Lajos Bartha Kálmán dr [...] tornaórákat Eljegyzések Berenczei ésjárdánházi Ko­vács Sándor nagybányai szolgabiró eljegyezte kiripi ós [...]
20. 1899-04-08 / 10. szám
[...] Kinevezés A kultuszminiszter Bodnár Mariskát Szaniszlóba óvónőnek nevezte ki Eljegyzés Ungar UH mann Sándor gyógyszerész in hó 11 én [...] gazd egyesület el­hunyt elnöke Keresztes Sándor helyébe elnö­kül Joó Ferenczet választotta [...]

 

  • 1
  • 2