Szatmár, 1902 (28. évfolyam, 1-52. szám)

1902-01-25 / 4. szám

4 SZ AT M A R. jan. 25 TÖRKÖLY, SZILPRIUII, RUM ts F // KOROKÉT bárki hideg utón, minden készülék nélkül kitűnő minőségbe előállíthat. esi könyv es0,1 watt Erich a. BUD APEJSX, Víl. kér. Dohány-utcza 5-ik szám. Sörmérö készülékek, czikkek a borkeze­léshez, minden bőrbetegség elleni szerek Első és legrégibb üzlet e szakmában. Fennáll 30 év éta. A Richter-féle Liniment. Caps. comp. Horgony- Pain - Expeller egy régi kipróbált háziszer, a mely már több mint 33 év óta meg­bízható bodörzsölésűl alkalmaztatok köszvcnynél, csúznál és meghűléseknél. Intés. Silányabb utánzatok miatt ———- bevásárláskor óvatosak le­gyünk és csakis eredeti üvegeket dobozokban a..Horgony“ védjegygyei és a „Richter“ ezégjegyzésseí fogad­junk cl. — 80 f.. 1 k. 40 f. és 2 k. árban a legtöbb gyógyszertárban kopható. Főraktár:Török - József gyógyszerésznél Budapesten. Lichter F. Ad. és társa, t*s:is/, es ki-, nrivnii szállítók. Az 1895. évi cairói s az 1890 londoni egészségügyi kiállitáson díszoklevéllel és aranyéremmel kitüntetve. Orvosi tekintélyek által kiprópált s nagyobb hordókban kitűnő si­kerrel használt külszer a biztos s kiváló gyors hatása köszvény, csuz, reuma, ischiás sib. ellen. Hamsa meglep', amennyiben gyakran még a legidiiltcbb köszvény* és csuzfájdalmakat is már nehány* szőri bedörzsölésnél teljesen megszüntette. Egy iiveg á a használati utasítással i kor., ©röse!b!b % kor. 40 fillér. Szegfű-Cre me— ­szeplő, rnájfolt, nntessor s z- és kézbőr ,nin- tisztátlMiiságai el­len főúri körökben is előszeretettel használ va. Ara 1 kor. í*®* IfTi I a tein nek ildeséget s fi­nomságot kölcsönöz. — Fehér, rózsaszín s crémc sziliben. Egv doboz ára l korona. a fogak s foghus épségben A szájat dezinfi- fogaknak vakító fényt kölcsönöz Egy doboz 80 fillér, fogkefe 1 kor 1*1 ____ a legfinomabb tói let t sz appan, kiváló kellemes illattal. Egy darab 80 fii. a hajhullás, kopaszodás, f*jkorpa s hajkiki'pás biztos meggatlására szol­gál. Egy iiveg ara 3 korona. ry fl88 n a fogak s Szegfu-íogpor Haj-Elixir legkitűnőbb mi­nőségű saját tér. inésü hegyaljai borból készítve. Kitűnő s biztos hatású szer vérsze­génység, sápkór s id^ge**ség ellen. Gyermekek kelle­mes izénél fogva igen s/ivesen veszik be Féllűeres üveg 5 korona 1 lit r 9 koróna. 5 az egyedüli biztos sz. r tyúk­szem,' szemölcs és bőrv^sta- gódás gyökeres gyógyitá- Egy üveg ára 70 fillér. legkitűnőbb minőségű tokaji assza űrmösb’I készitv •. Biztos hatású a már legrégibb gyomor* bajok gyógyítására. Étvágytalanság, székrekedés, gör­csök s gyomorsűtés egyedüli biztos óvszere. Egy üveg ara 3 korona. Cyomoriior Kapható csaknem aa össaes gyógyszertárakban. Postán, utánvéttel, vagy » pérz előzetes beküldése után küldi a készítő gyógyszerész, Sátoraljaújhely. Főraktáraik Budapesten. Tőrük .József gyógyszertárában, tvirály-uicza 12. és az Egger-íéle .Nádor gyógyszertár -ban, Vnczi-korut 17. Raktárak Szatmáron : Bossín József, Rajzinger Sándor s Unger Ullmann Sándor; Nagy-Károlybun: Fitos Ferencz, Koritsánszky Károly, Hahn János; Szaniszlón : Kovács Nándor gyógyszerész uraknál. á:±±±3fcafcác2feác2fe3fcá:ácá:S!^:á:á: Egy jó családból való fin Egy I-ső emeleti ff m- tanulóul ^ 4 szobás lakás S/adnár—eidödi helyi érdekű vasút. Fa eladás. 2 eves vágású I-ső rendű könyvnyomdánkban felvétetik. Deák-tér 3-ik szám alatt kiadó. íasao- es mi-csem u házhoz szállítva köbméterenké t. Ilasáb-cserla 5 kor 20 fill. Dorong „ 4 „ 50 „ Legkevesebb 2 köbméter szállitható. Megrendelhető a Szatmár—erdődi 1). é. V. ü-letkezelőségénél Rákóczy-utcza 46. sz. a. és Józsika József megbízottnál Kölcsey-u. 23 Liniment. Capsid comp. Richter-féle Hargany-Pain-Expeller. Ezen elismert, kitűnő, fájdalomcsilla­.......... pitó bedörzsölcx bevásárlásánál. — mely minden gyógyszertár­ban készletben van, — mindig a „Horgony“ jegyre kérd figyelni. Nyomatott a kiadótulajdonosok Kálik és Szeremy könyvnyomdájában Szatmárou. EGYHÁZI ÉS ISKOLAI NYOMTATVÁNYOK A LEGOLCSÓBB ÁRBAN RENDELHETŐK MEG KÖNYVNYOMDÁNKBAN.

Next

/
Oldalképek
Tartalom