Szatmár, 1902 (28. évfolyam, 1-52. szám)

1902-01-01 / 1. szám

4 S Z A T M A R. jan. 1. TÖRKÖLY, SZILVORIUN, RUM és F LIKŐRÖKET bárki hideg utón, minden készülék nélkül kitűnő minőségbe előállíthat. WATTERICU A. BUDAPE3ST, VII. kér. Dohány-utcza 5-ik szám. Sörmórö készülékek, czikkek a borkeze- léshez, minden bőrbetegség elleni szerek Első és legrégibb üzlet e szakmában. Fennáll 30 év éta. A Richter-fóle Linimsnl. Caps, com Horgony- Pain - Expeller egy régi kipróbált háziszer, a mely már több mint 33 év óta meg- bizliatóbedörzsölésűl alkalmaztatik köszvénynél, csuznál és meghűléseknél. Intés. Silányabb utánzatok miatt ’ bevásárláskor óvatosak le­gyünk és csakis eredeti üvegeket dobozokban a„Horgony“ vódjegygyel és a „Richter“ czégjegyzéssel fogad­junk el. — 80 f., 1 k. 40 f. és 2 k. árban a legtöbb gyógyszertárban kapható. Főraktár:Török József gyógyszerésznél y Budapesten. Ucliter F. Ad. ás társa, csúsz cs liir. udvaii szállítók. . Rudolstadt. _ _ . S/.atmár — erdödi helyi érdekű vasút. Fa eladás. 2 éves vágású I-ső rendű nasao- es aoronp-cseria házhoz szállítva köbméterenké t. Il;tsub-C8erla 5 kor 20 fill. Dorong „ 4 „ 50 „ Legkevesebb 2 köbméter szállítható. Megrendelhető a Szatmár—erdődi h. é. v. ü/.letkezelőségénél Rákóczy-utcza 46. sz. a. és Józsika József megbízottnál Kölcsey-u. 23 Liniment. Capsid comp] Ricíiter-félfi Horgony-Pain-Expeller. Ezen elismert kitűnő, fájdalomcsilla- | pitó bedörzsölés bevásárlásánál, — mely minden gyógyszertár­ban készletben van, — mindig I a „Horgony“ jegyre kérünk | fi evelni. Az 1895. évi cairóí s az 1890 londoni egészségügyi kiállításon díszoklevéllel és aranyéremmel kitüntetve. Orvosi tekintélyek által kiprópált s nagyobb hordókban kitűnő si­kerrel használt külszer a biztos s kiváló gyors hatása köszvény, csuz, reuma, iscliiás stb. ellen. Hatása meglepő, amennyiben gyakran még a legidültebb koszvény* és csuzfájdalmakat is már nehány- szőri bedörzsölésnél teljesen megszüntette. kor., erősebb ß kor. 40 fillér. legkitűnőbb mi­Egy üveg át zegfti-Gréme üveg á^a használati utasítással 1 szeplő, májfolt, nntesser s az arcz- és kézbőr min­dennemű tisztátlanságai el­len főúri körökben is előszeretettel használva. Ara 1 kor. S f>!i fl J a lein nek üdeséget s fi­Z8öttl-r QUÖ6P uomf®sot kölcsönöz. ­jj Feher, rózsaszín s creme színben. Egy doboz ára 1 korona. fogak s foghus épségben tartására. A szájat dezinfi- _ cziálja, a fogaknak vakító fényt kölcsönöz. Egy doboz 80 fillér, fogkefe 1 kor ]Di a legfinomabb toilett szappan, kiválókellemes illattal. Egy darab 80 fii. hajhullás, kopaszodás, frjkorpa s hajkikopás biztos meggátlására szol­gál. Egy üveg ara 3 korona. Szegfü-fogpor;1; Haj-Elixirjj; Tokaji Cbina-Vasbor borból készítve. Kitűnő s génység, sápkór s idegessé; me9 izénél fogva igen szív üveg 5 korona 1 liter 9 k Tourista-Olaj sara. — Egy üveg ára Gyomorbor nosegu sajat tér. mésii hegyaljai borból készítve. Kitűnő 8 biztos hatású szer vérsze­génység, sápkór s idegesség ellen. Gyermekek kelle­mes izénél fogva igen szívesen veszik be. Félliteres üveg 5 korona 1 liter 9 korona. az egyedüli biztos szer tyúk­szem, szemölcs és bőrvasca- godás gyökeres gyógyítá­sára. — Egy üveg ára 70 fillér. legkitűnőbb minőségű tokaji asszu ürmösbó) készítve. Biztos hatású a már legrégibb gyomor­bajok gyógyítására. Étvágytalanság, székrekedés, gör­csök s gyomorsütés egyedüli biztos óvszere. Egy üveg ára 3 korona. Kapható esakaem áss összes gyégysiaertáraklian. Postám, utánvéttel, vagy a pénz előzetes beküldése után küldi a készítő: gyógyszerész, Sátoraljaújhely. Főraktárak Budapesten. Törők József gyógyszertárában, Király-ulcza 1*2. és az Egger-íéle „Nádor gyógyszertár -ban, Váczi-körut 17. Raktárak Szatmáron : Bossin József, Rajzinger Sándor s Unger Ullmann Sándor; Nagy Károlyban: Fitos Ferenoz, Koritsánszky Károly, Hahn János; Szaniszlón: Kovács Nándor gyógyszerész uraknál. 9o°c°? O°0°o° üo ° o0oüo0o0o°o°o 0°on°'°o O Oo d n®0 O 0.0 00-, 0o O 0 uoofl o.o_oa„°.°o° 0°0Jo Oo000o°oo o O - -Q O o Oq o ° OO, o 6 0 0 u ’ O o °o0o0o0o0oo0o§°0^°o°°oä^L°S o°o°ooooo.o °oocoo ooOqoOo oo 00°00°0 0 qo?o? 0o0o0 Ooo ?o%°%*** °§o°°o°°o O oZpo o°o o o ° O o cy Oo 9 06 0-0%%$*' oOgo.O 00 00' o°o°,oo r If C' 0°o° ö o« °o0°o0o °ft°o0 0°00°c o O ° 0 O C> ^ q , O O O Q 0 OO0 O O° 0O°O 0 O ° rPrPn o 0.0 Q o c Cl O O O o ^ O O o popoo o °\o o O ° o o ( O 0\ o O;0 o o o 0 o° o O O o o OaOq O O O o ° 0Q O o o o °n^o SlS°r?0O°00, ° °0°o0oo0oo0o0o0o ° ° P °0' 0 0 o o o " -° .o O'O O OÖ O O O'O O O Oo0o0o0o0° Oo°° o° 0§0°o0óo°0 p0o0000o o \° O o o o'O O OQ o ooo OiOOc o o o o /n OOOO °0 °On °ö °o 0-0° PS'o O O O O o o °-° o o o Oo O O C_O_0 o °n °0 °o°oQ° °o oOor n oo '00°000 _ °O°000 o.O o o0^0 0 o°-o ■oöo qO^O; OOP. .go, rnrnrnrnrnmarnammmmmm -----------------------------—------ -TattMZttKBBMM OC GO^ oooPo.Q Nyomatott a kiadótulajdonosok Kálik és Szeremy könyvnyomdájában Szatmáron.

Next

/
Oldalképek
Tartalom