Szatmár, 1902 (28. évfolyam, 1-52. szám)

1902-01-18 / 3. szám

4 S Z A T M A R. jan. 18. TÖRKÖLY. SZILKOR ss F // KOROKÉ bárki hideg utón, minden készülék nélkül kitűnő minőségbe előállíthat. £r Kezelési lijv ís árlapok ingyen. ^ WATT ER ICH A. BUDAPEISX, VII. kér. Dohány-utc/a 5-iIc szám. Sörmérö készülékek, czikkek a borkeze- téslie/,, minden bőrbetegség elleni s/.erck Első és legrégibb üzlet e szakmában. Fennáll 30 év óta. A Richter-féle lmmml Cm. com Horgony - Pain - Expeller egy régi kipróbált báziszer, a mely már több mint 33 év óta meg- bizhatóbedörzsölcsfilalkalmaztatik köszvénynél, csúznál és meghűléseknél. Intés. Silányabb utánzatok miatt — bevásárláskor óvatosak le­gyünk cs csakis eredeti üvegeket dobozokban a „Horgony“ védjegygyei és a „Richler“ czógjegyzéssel fogad­junk el. — 80 f., 1 k. 40 f. és 2 k. álban a legtöbb gyógyszertárban kapható. Kőraktár: Török J ózsef gyógyszerésznél Budapesten. I icktsr F. Áíl. és társa, I'MI-Z «S Ui . • <lv:t i {í/atlitők. ,Rudol3tacit. S/aUnár—erdödi helyi érdekű vasút. Fa eladás. 2 éves vágású I-ső rendű íiasao- es aorono-cseria házhoz szállítva köbméterenké t. Hiisúb-cserla 5 kor. 20 fill. Dorong; „ 4 „ 50 „ Legkevesebb 2 köbméter szállítható. Megrendelhető a Szál már—erdödi h, é. v. ü/.letk(-zelőségénél Rákóczy-utcza 4 6. sz. a. és Józsika József megbízottnál Kölcsey u. 23 Lioimeot. Capsici com. R cíiter-íéle Horyony-Pain-Expeller. Ezen elismert kitűnő, fájdalomcsilla­pító bediirzsölés bevásárlásánál. — mely minden gyógyszertár­ban készletben van, — mindig \vj _ a „Horgony“ jegyre kérünk figyelni 1 Az 1805. évi cairói s az 1898 londoni egészségügyi kiállításon díszoklevéllel és aranyéremmel kitüntetve. Orvosi tekintélyek által kiprópált s nagyobb hordókban kitűnő si­kerrel használt külszer a © biztos s kiváló gyors hatása köszvény, esuz, reuma, ischiás stb. ellen. Hatása meglepi amennyiben gyakran még a légidültebb köszvény* és csuzfájdalmakat is már nehány- szori bedörzsölnél teljesen megszüntette. Egy üveg á a használati utasítással 1 kor., erősebb B 2 kor. 40 fillér. szeplő, májfolt, mitesser s az arcz- és kézbor rnin- dennemü tisztátlanságai el­len főúri körökben is előszeretettel használ va. Ara 1 kor. a tein nek iideséget s fi­nomságot kölcsönöz. — Fehér, rózsaszín s créme színben. Egv doboz ára 1 korona. a fogak s foghus épségben tartására. A szájat dezinfi- cziálja, a fogaknak vakító fényt kölcsönöz. Egy doboz 80 fillér, fogkefe 1 kor a legfinomabb tol lett szappan, kiváló kellemes illattal. Egy darab 80 fii. a hajhullás, topaszod.is, f*jjkorpa s hajkikopás biztos moggátlására szol­zegfii-Oréme főúri körökhen is elöszer* Szegfii-Pouder színben. Egv doboz ára 1 Szegfíi-fogpor fényt kölcsönöz. Egy doboz Szegfű-szappan Haj-Elixir legkitűnőbb mi­nőségű saját tér. mésü hegyaljai borból készítve. Kitűnő 8 biztos hatású szer vérsze­génység, sápkór s idegesség ellen. Gyermekek kelle­mes izénél fogva igen szívesen veszik be. Félliteres üveg 5 korona 1 liter 9 korona. az egyedüli biztos szer tyúk­szem, szemölcs és bőrvasta­godás gyökeres gyógyítá­sára. — Egy üveg ára 70 fillér. legkitűnőbb minőségű tokaji asszu ürmösb’l készitv . Biztos hatású a már legrégibb gyomor- bajok gyógyítására. Étvágytalanság, székrekedés, gör­csök s gyomorsütés egyedüli biztos óvszere. Egy üveg ára 3 korona. Tokaji Cliina-lfasbarí borból készítve. Kitűnő 8 génység, sápkor s idegessé roes izénél fogva igen szív üveg 5 korona 1 liter 9 k Tourista-Olaj sára. — Kgy üveg ára @yomort)or gál. Egy üveg ara 3 korona Kapható csaknem az összes gyógyszertárakban. Post»n, utánvéttel, vagy a péi z előzetes beküldése után küldi a készítő gyógyszerész, Sátoraljaújhely. Főraktárak Budapesten. Török József gyógyszertárában, Király-utcza 12. és az Egger-léle .Nádor gyógyszertár -ban, Váczi-körut 17. Raktárak Szatmáron: Bossin József, Rajzinger Sándor s Unger Ullmann Sándor; Nagy-Károlyban: Fitos Ferencz, Koritsánszky Károly, Hahn János; Szaniszlón: Kovács Nándor gyógyszerész uraknál. Egy jó csalidból való fin ÁönyYnyo m dánkLan felvétetik. Egy I-ső emeleti 4 szobás lakás Deák-tér 3-ik szám alatt kiadó. Nyomatott a kiadótalajdouosok Kálik és Szeremy könyvnyomdájában Szatmáron. EGYHÁZI ÉS ISKOLAI NYOMTATVÁNYOK A LEGOLCSÓBB ÁRBAN RENDELHETŐK MEG KÖNYNYOMI IÁNKBAN.

Next

/
Oldalképek
Tartalom