750 találat (0,063 másodperc)

Találatok

1. 2007-02-08 / 33. szám
[...] időre jelentette be tegnap Gaskó István a szakmai szakszervezet illetve a [...] ÉS LÉPJEN Î MUNKÁLTATÓI ADÓMEGÁLLAPÍTÁS KÉRÉSE ADÓHATÓSÁGI ADÓMEGÁLLAPÍTÁS kérése a munkáltatótól vágj az APEH [...]
2. 2012-08-06 / 183. szám
[...] de Dani és a szülők kérése szerint nem szeretnénk nyilatkozni Dani [...] sportoló édesanyjának test­vére A szülők kérése szerint nem szeretnénk mi sem [...] a nagyszülőkkel átellenben lakó Sipos István au­tószerelő Persze sokat kellett úszni [...] Növénytermelési Szolgáltató Kft ügyvezetője Nagy István korábban azt kö­zölte mindent megtesznek [...]
3. 1957-02-06 / 11. szám
[...] egy fiatal nemzetőr Mossó czy István Petró József sajnos nem szá­molhat [...] tartóztatták le Pro kai b István egerszóláti lakost aki társával Kisses [...] új hentes pedig kinek kinek kérése szerint mért Nem tekintette a [...] MINT KEZDŐNEK van e valami kérése Évek óta ez volt a [...]
4. 2001-09-07 / 209. szám
[...] egyik napjának vendége volt Mikola István egészségügyi miniszter aki a magyar [...] MDF szóvivője szerint pártjának minden ké­rése teljesült a Fidesz MPP vel [...] lett volna Az MDF minden kérése teljesült Ön az utóbbi időben [...]
5. 1982-08-13 / 189. szám
[...] átjáróban egy gyorstehervonat elütötte Ta­kács Istvánná 82 éves ház­tartásbeli helyi lakost [...] és nevelőottho­nát mutatja be Pécsi István lapunk 4 es olda Ián [...] meg az egriek A rendőrség kérése Barna Ferenc 32 éves Atány [...] Heves megyei Rendőr főka pitányság kérése hogy aki Bar­na Ferenc Jelenlegi [...]
6. 1967-09-14 / 217. szám
[...] az ott lakók több éves kérése egy járda építése a ve­szélyes [...] Szerintünk is jogos a lakók kérése annál is inkább mert ott [...] és gaz­dasági következmények Dr Ken­de István írása 17 20 Baksay Ár­pád [...] Csalló Jenő 21 37 Csejtei István népi zeneka­ra játszik 21 49 [...]
7. 1970-04-15 / 87. szám
[...] vele hogy emberileg érthetőin riokolt kérése aamimsztraU szempontok miatt nem tol [...] me regy újabb felfedezésekre ju­tott kérése lényegét mind­három szerv teljesen ellen [...] személyautó ál­tatószámként kezelt ügyfél Pécsi István Állásfoglalás a garázdaság súlyosabb mc [...]
8. 1958-11-16 / 253. szám
[...] és nem utolsósorban a termelőszövetkezetek kérése volt az is hogy megfelelő [...] lakóinak jogos volt az a kérése hogy hozzájuk is jut­tassák el [...] Horthy rendszer 25 Emlékezzünk SUGAR ISTVÁN éve alatt jó volt ha [...]
9. 1960-01-10 / 8. szám
[...] sári JTST beszámoltatása előadó Bacsó István JTST elnök 2 Az agitációs [...] megnyertük a vízilabda tornát Pelle István két tornaszámban is győzött Énekes [...] az MLSZ Az új szám kérése a várható torlódás elkerülése miatt [...] ezt a szöveget Üj szám ké­rése Csatolandó két darab 4 x [...]
10. 1962-12-12 / 290. szám
[...] gyengének minősített termelőszövetke­zetek száma Szalay István Heves megyében az elmúlt esztendőkben [...] Vasöntő u 4 ház lakóinak kérése Gyöngyösi olvasóink közül a Vasöntő [...] Gás­pár aláírással kaptuk meg Olvasóink kérése az volt hogy az állami [...]
11. 1959-11-14 / 268. szám
[...] ítélhető meg a lakosak azon kérése hogy a tanács végre létesítsen [...] nyert hogy özv To­lsz Jánosné kérése jogos úgy­hogy a fiúnak egyéves [...] műemléki so­rán vagy a Dobó István téren akarnánk egy új alkotást [...] a ta­nácsháza épülete a Dobó István téren 5 megközelítően be kell [...]
12. 1958-11-19 / 255. szám
[...] nincs forgalom az uszodában Lövey István edző ezt szerette 000000000 volna keresztülvinni kérése azon­ban úgy látszik süket fülekre ta­lált Hasonlóképpen a JTST ké­rése is melynek elnöke valósággal könyörgött [...]
13. 1960-06-11 / 137. szám
[...] taxikon nincs csomagtartó Az utasok kérése teljesíthe­tő Hiszen a csomagtartók el­készítése [...] jogos igénye vésnék de jogos kérése Suki hály hírlapárusnak is Az [...] tudjuk kérjük várjon türelemmel Pásztor István Heves Rokkantsági nyugdíját megsür gettük [...] Harmadik napja tartózkodott ott Sós István tisztes házában elszállásolva amikor is [...]
14. 2012-06-12 / 136. szám
[...] Ft 20 807 7504 295728 Kerese k ügyfeleim részére belvárosi belváros [...] 8 00 18 00 290625 Kerese k régi bútort szőttest vászonzsákot [...] axelspringer hu Felelős szerkesztő STANGA ISTVÁN E mail istvan stanga axelspringer hu Lapmenedzser VARGA [...] ismerték és szerették hogy CSEHI ISTVÁN és CSEHI ISTVÁNNÉ csendesen eltávozott [...]
15. 1993-10-06 / 233. szám
[...] fejlesztési költségek előkalkulációja berendezésekre árajánlatok kérése hitelkérelmekhez üzleti tervekhez szakszerű formai [...] Ahol megállt az idő Szőnyi István otthona A házigazda Voith Ági [...]
16. 2005-01-19 / 15. szám
[...] Képünkön Körösi András és Sztakó Ist­ván tü főtörzsőrmester tartja tű alá [...] Radarállomás előz Bánkút légtérellenőrzés Nagyvisnyó kérése kormányfüggő Jövőre vagyis a megállapodás [...] Budavári Sándor BUDAPEST NAGYVISNYÓ Bocskai István a Honvédelmi Miniszté­rium HM kommunikációs [...] Kerecsend melletti demjéni dűlőben Bállá István ismert egri borász és munkatársai [...]
17. 2016-04-15 / 88. szám
[...] találkozott először egymással Tő zsér István és Géczi Andrea István­nak rögtön megtetszett az egri lány [...] mellett A pedagógus sztrájkbizottság meghökkentő kérése Ot percre álljunk le MAGYARORSZÁG [...] Pedagó­gusok Sztrájkbizottságá­nak kezdeményezését Gal ló Istvánná A Pedagógusok Szakszer­vezetének PSZ elnöke [...]
18. 2003-09-22 / 221. szám
[...] teg­nap a rendezvénysorozat zá­rásakor Simkó István a Skyline Magyarország Kft marketingigazgatója [...] területe sor­ra kerül A hadkiegészítő kérése a tanulmányokat folytatókkal szem­ben az [...]
19. 2016-01-28 / 23. szám
[...] egyik tanút adatai zárt kezelését Kérése volt az is hogy a [...] a tárlatról dr habil Erőss Ist­ván intézetvezető és Csontó Lajos a [...]
20. 2008-05-08 / 107. szám
[...] meg s a Polgári Frakció kérése elle­nére nem bontott szerző­dést a céggel Dr Balás István a köz igazgatási hivatal vezetője [...]
21. 2017-02-28 / 50. szám
[...] meg a süteménnyel A Mlinkó István Egységes Gyógypedagógiai Módszerta­ni Intézmény Óvoda [...] gyerekek­nek ez volt az intézmények kérése Ezúttal is a hátrányos helyzetű [...]
22. 1998-12-24 / 301. szám
[...] éppen tudni akarod ami­kor Pálffy Istvánnal olyan meghitten összesúgunk a hír­műsor [...] kritikát amiben azt írták Pálffy Istvánnal túl so­kat viháncoltok nevetgéltek a [...] nem kérdezheted a riportalanyt Ez István dolga a Jó estét Magyar [...] Juditot a lapban Az olvasó kérése természetesen parancs bár az elhatározáskor [...]
23. 1981-12-11 / 290. szám
[...] kétszobás csa­ládi ház Cím Tóth Istvánná Szil vásvárad Miskolci út 19 [...] egy órát kedvenceiveí 21 30 Kérése nem teljesíthető 22 20 Tíz [...]
24. 2011-04-11 / 84. szám
[...] állásajánla­tok jövedelemalku A dr Réthy István által tartott előadások április 13 [...] szuper­marketnél végzi a gyakorlatát Egyetlen kérése volt csupán sa­látát nem szeretne [...]
25. 2017-04-26 / 96. szám
[...] Nyíregyházi Egye­temen jelentette be Grezsa István Kárpátalja fejleszté­si feladatainak kormányzati koordinációjáért [...] kor­mánybiztos Kifejtette Orbán Viktor miniszterelnök kérése volt hogy a tanszéket minél [...]
26. 2006-03-21 / 67. szám
[...] Juhász Marianna gyöngyöshalász Nagynéném utolsó kérése az volt hogy egy­más mellett [...] Béla Az üggyel kapcsolatban Kohári István polgármestertől megtudtuk a temető gondozását [...]
27. 1988-03-26 / 73. szám
[...] jelentések a szabadságok és kimaradások kérése no és a fenyítések közlése [...] bevonulására is sor kerülhet Fazekas István A szakácsverseny győztesei Körtvélyesi Ferenc [...]
28. 1982-11-13 / 267. szám
[...] a jövedelemadó reálisabb differenciálásája vonatkozó kérése s így a körülmények figyelembe­vételével [...] titkársága tagjai sorába kooptálták Soltész Istvánt a Minisztertanács Tájékozta­tási Hivatala elnökhelyette­sét [...] kirendeltsége által rende­zett ünnepségen Pethes Ist­ván a járási pártbizottság első titkára [...]
29. 2015-06-17 / 140. szám
[...] vizs­gálathoz sem beutaló sem időpont kérése nem szük­séges A szűrés segítségé­vel [...] igazgató vehette át Dr Balázs István a Heves Megyei Kormányhiva­tal főigazgatója [...] vá­rosvezető Berecz Mátyás a Dobó István Vármúzeum igazgatója hozzá­tette a várfalsétány [...]
30. 2009-09-10 / 212. szám
[...] az újabb találat jóvoltá­ból Szeifert Istvánék jutottak előnyhöz Blaskó arcán az [...] gyöngyösi Keszthelyi Tibor volt egy kérése Ha rólam ír feltétlen említse [...]
31. 1987-10-01 / 231. szám
[...] létrehozták az ínyencek klubját Szacsuri István üzletveze­tő a klub titkára az [...] ételt kínálnak az étlapokról Szacsuri István arról is tájékoztatott bennünket hogy [...] károsodás nélkül el­végezhető A beteg kérése és beleegyezése nélkül azon­ban a [...]
32. 2009-03-04 / 53. szám
[...] fia végső nyughelyénél mondta Nyakó István az MSZP szóvivője Hozzátette ez [...] re vonatkozó kényes dokumentu­mokat Lados Istvánnak volt személy­ügyi titkárának a vallomását [...] televíziók pedig a rendőrség nyomatékos kérése ellenére sem voltak tekintettel a [...]
33. 2003-08-22 / 195. szám
[...] millió fo­rintra becsülhető A rendőrség kérése hogy aki a személyautóval kapcsolatosan [...] azt bármelyik rendőrrel A Szent Istvánhoz is köthető és a megye [...] munká­jának köszönhető tudtuk meg Francia István aranyjelvényes tú­ravezetőtől A szabály az [...]
34. 2000-02-24 / 46. szám
[...] nem korrekt Nagylaki Kálmán­nak a kérése mely szerint a Sze­ged LC [...] hír egy mondat ORSZÁGFUTÁS Sípos István szupermaratonista szerdán reggel Kelebiánál átlépte [...]
35. 2017-06-10 / 133. szám
[...] Rédei Miklós Közös­ségi Ház Szent István tér 2 ad otthont az ügyfélfogadás­nak Vasas Ágostonná jegyző kérése hogy a megjelölt idő­pontig főleg [...]
36. 2000-02-26 / 48. szám
[...] Fülöp József még aznap Simonffy István ezredeshez a moz­gósítási osztály helyettes [...] Minisztéri­um elnöki osztályának vezetőjét Kalkó Istvánt kereste fel A vezérkari ezredes [...] tár­saság láttán sza­badkozva kezdett hozzá kérése tol­mácsolásához A történet hal­latán ifj [...] most már csak huszon­kilenc SZILVAS ISTVÁN KiŐ Olvasóinkkal együtt emlékezünk a [...]
37. 2003-10-18 / 244. szám
[...] a laktanyában ibudavárd A kormány kérése után misze­rint a Parlament 2004 [...] Whitman jrag 5 oldal Hiller István a várkapitány Dobó István síremlékénél koszorúzott a Hősök termében [...] megyeszékhelyen A program vendége Hiller István kulturális mi­niszter volt Eger Magyarország [...]
38. 1968-12-13 / 292. szám
[...] megyei tanács vb elnöke Sipos István az Egri Városi Pártbizottság el­ső [...] csaknem va lamenyi számottevő kérdése kérése gondja terítékre ke­rült a nyugdíj [...]
39. 1973-11-17 / 269. szám
[...] a megyei pártbizottság titká­ra Petrovszki István az MSZMP KB munkatársa Kiss [...] s ez a résztvevők egyöntetű kérése volt hogy tájékoztató jel­legű hely [...]
40. 1998-03-17 / 64. szám
[...] 5 alkalom 9 perc Pálfy Istvánnal kapcsolatban 4 alkalom 23 perc [...] MSZP Morvái Ferenc Független Pálfy István MSZP Dr Puha Sándor SZDSZ [...] falugyűlésen elhangzott az idős em­berek kérése miszerint szeretnének maguknak egy olyan [...]
41. 2017-06-17 / 139. szám
[...] vizek­re kifejezetten veszélyesek A cég kérése a lakossághoz a védekezés időpontjában [...] ívű elképzelést sze­retnének megvalósítani Sós István szavai szerint ezek egyike hogy [...]
42. 2007-08-18 / 193. szám
[...] is egy falujabeli önkormányzati kép­viselő kérése nyomán vállalta el a szereplést [...] kedvesével töltheti az ünnepet Szent István napját Egy esti tűzijáték megtekintése [...]
43. 2011-08-11 / 187. szám
[...] a gázszolgáltatónak díjfize­téssel kapcsolatos tájékozta­tás kérése tárgymegjelölés­sel írt július 20 án [...] inflá­ció elérését Ötezerforintos emlékérme bibó István tiszteletére A Magyar Nemzeti Bank [...] szüle­tésének 100 évfordulóján A Bibó István emlékérmét a Magyar Pénzverő Zrt [...]
44. 2009-03-14 / 62. szám
[...] megzavarására ké­szülnének mondta tegnap Samu István az ORFK rendé­szeti főigazgatója Vasárnapra [...] is lesz a budapesti Szent István té­ren ahol 2006 október 23 [...] MDF képviselőcsoportjának de a frakció kérése miatt már­cius ló ával lép [...] ki­lenctagú MDF frakciót azonban Gyenesei István és Tóth András elmondásuk szerint [...]
45. 2000-12-16 / 294. szám
[...] addig a megyei önkormányzat lapunk kérése ellenére nem adhat felvi­lágosítást Információink [...] tehetséges fiatal tárlatát Nagy B István festőművész ajánlotta a meg nyitó [...]
46. 2006-03-08 / 57. szám
[...] Gábor is sőt bejelentkezett Csurka István MIÉP továbbá Thürmer Gyula munkáspárti [...] kormány tagja­inak Szijjártó Péter Kolber Ist­ván területfejlesztésért felelős tárca nélküli miniszternek [...] le­gyen jelentette ki lapunknak Göndör István A szocialista po­litikus saját maga [...] szerint azonban elég egy képviselő kérése és a házel­nöknek gépi szavazást [...]
47. 1995-01-18 / 15. szám
[...] nyújtott be a Soros Alapítványhoz Kérése meghallgatásra talált így létre­jöhetett az [...] váltott ki a közvéle­ményben Angyal Istvánt és testvérét Jánost még 1991 [...] adócsalás miatt feljelentést tett ellenük Istvánt másfél évig Jánost pedig öt [...]
48. 2013-11-29 / 278. szám
[...] is A pályázatot Kelebi Kiss István nyerte második helyezett lett Koscsó [...] minősül Korábban csak az előny kérése számított bünte­tendőnek annak elfogadása pedig [...] kérdések A f DR GÁL ISTVÁN a PTE ÁJK Büntetőjogi Tan­székének [...]
49. 2013-02-27 / 49. szám
[...] vezetésének csak az volt a kérése hogy a Fő tér rendje [...] összegezte az eredményt Bo zsik István alpolgármester aki kiemelte az április [...]
50. 2007-09-12 / 213. szám
[...] lévő átalakításának szakmai in­dokairól Simicskó István a nemzetbiztonsági bizottság KDNP s [...] zász­lókat illeti hiába Sólyom László kérése az államfő a vészkorszak viselőket [...]