19 találat (0,126 másodperc)

Találatok

1. 1915-06-09 / 158. szám
[...] kötelez A főegyházmegye növendékei kö­zül Bozóky Béla Káplár Ágoston Mudri István és Snircz János a szentferencrendi [...] hadapród Staud Antal és Kovács István önkéntesek A vak katonáknak A [...]
2. 1923-09-08 / 203. szám
[...] szerepe Magyarország nehéz napjaiban Révész István Katolikus szer­vezkedés Somogyi Szilveszter A [...] előadást A gyűlést Hanauer A Ist­ván elnöki beszéde és a pápai [...] Nagytemplomban Délután 3 órakor Zadravecz István tábori püspök elnöklé­sével harmadrendi díszgyűlés [...] katolikus és az egész társadalom­ban Bozóky Gyula ezredes Krisztus egyháza és [...]
3. 1924-06-21 / 142. szám
[...] szentelni a következő végzett teológusokat Bozöky János Gáli Gyula Gruber Sándor [...] atyának és jőbarátnak majd Barankovics István VII o t a tanűló [...] Válasz Végvárynak Köl­temények szavalják Erdélyi István és Ringelhann György III o [...] tisztelettel Érettségi vizsgálat Á Dobó István fő­reáliskolában f hó 16 18 [...]
4. 1924-11-05 / 255. szám
[...] Gröber Ferenc Gulyás Béla Vajda István Grosz man Sámuel Kérészi István Un gár Ignác Szabó Antal [...] Ferenc Viczián Jó­zsef Széplaky György Bozóky János ifj Borhy Bertalan Petheő [...] Csépány Béla Münkó Jenő Luby István Beniczby Elemér Kecs inár István Schwartz Dávid Ozakó Kálmán Szántó [...]
5. 1926-09-19 / 212. szám
[...] edácu lelkészek investiiurát kaptak Reviczky István sajcnémeti lel­kész Recskre Dr Seres [...] ugyanét lelkiekben lel­készhelyettes lett Kisantal Ist­ván Erdőkövesdről Sajóvárkony ba küldetett káplánnak [...] neveztetett ki Jász apátiba káplánnak Bozóky Já nos Szendrőből SzeDdróba Mól nár István Eesenyőtelekről Jász dósára Szalay Ferenc [...]
6. 1928-01-22 / 18. szám
[...] ál Simon Jenő dr Temesváry István vitéz Kánya Nándor Sztojka Bertalan [...] ba San Sebastian ba Szent István napján Lequeitio ban tisztelgés lesz [...] edes a B csoport vezetője Bozóky Gyula ezredes Jelentkezési határidő julius [...]
7. 1928-07-10 / 157. szám
[...] siroki lel­kész ideiglenesen nyugdíjazta­tok Scsavniczky István tisza berceli lelkész az újonnan [...] Ferenc pusztagyendai lelkész Sírokba Mudri István gyöngyösi káplán Tiezabercelre Terenyi László [...] Szalay Ferenc ózdi káplán diósgyőri Bozőky János jászapáti káplán me­zőkövesdi Bernát [...] József Bükkizenterzsébetről Sa jóvárkonyba Horváth István Verpelőtről Ózdra Zakkay Jó­zsef Rakamazről [...]
8. 1933-07-15 / 139. szám
[...] Ferenc a Mátraszanatóriumba szanatóriumi lel­késznek Bozóky János Bogácsra lel­késznek Barta József [...] Pártos Pétert Ózd ra Magyar Istvánt Harsányba Nemes Jánost Szendrőbe Prommer [...] újmiséseka következő diszpozíciókat kapták Barsy István Kápolnára Csehi László Arlóba Csurilla [...] betre Obeda Endre Kerecsendre Olay István Sátára Plankó János Kisnánára Schober [...]
9. 1933-12-15 / 237. szám
[...] 50 kötve 3 50 P Bozóky Ä szentföld leike kötve 18 [...] van a tetteseknek IRODALOM Tamás István Egy talpalatnyi föld 400 oldal [...]
10. 1933-12-16 / 238. szám
[...] 50 kötve 3 50 P Bozóky A szentföld lelke kötve 18 [...] 9 Hírek 9 20 Bertha István szalonzenekara 10 20 Idójárásjelentés 10 [...]
11. 1933-12-20 / 241. szám
[...] testnevelők részére 4 agyagfalvi Hegyi István meséi 4 45 Időjelzés időjárásjelentés [...] 5 A sífutó felszerelése Déván István előadása 5 30 Paul Tibor [...] 50 kötve 3 50 P Bozóky A szentföld lelke kötve 18 [...]
12. 1933-12-22 / 243. szám
[...] Niko lijevic Romanov Oroszország­ból Ádám István tanár Buda p stről és [...] visszatérhet ősei birioká ra Ádám István a katedráját veszti el mert [...] 50 kötve 3 50 P Bozóky A szentföld lelke kötve 18 [...]
13. 1933-12-23 / 244. szám
[...] az olvaióközönség körében A Szent István Tár ulat ki dása már [...] Kanáritenyésztők Egye­sületének előadása 6 Berta Ist­ván szasónzenekara 7 Rádió ama­tőrposta 7 [...] 50 kötve 3 50 P Bozóky A szentföld lelke kötve 18 [...]
14. 1933-12-29 / 247. szám
[...] Zsig mond Viski Károly Győrffy István Madarassy László Soly mossi Sándor [...] 50 kötve 3 50 P Bozóky A szentföld lelke kötve 18 [...]
15. 1936-12-01 / 190. szám
[...] kir honv törzsőrmester Gyula Tóth István m kir tszéki fogház felügyelő Ilona Sallay Ist­ván fakereskedő Kompolt Anna Nagy Sándor [...] Etelka egri la­kosok Meghaltak özv Bozóky Béláné sz Kobza Anna 77 éves Zaja István cipész 34 éves Kovács István napsz 33 éves Hrabóczki Lajos [...]
16. 1937-10-10 / 162. szám
[...] évfordulója van annak hogy Dobó István és vitézei a nagy túlerővel [...] nevüket a halhatatlanság aranykönyvébe Dobó István és hőseinek kardja is elporladt [...] október 13 át a Dobó István nevét viselő 14 egri honvéd­gyalogezred [...] vm másodfőjegyző mond a honvédséghez Bozóky Tasziló al­ezredes intéz buzdító beszédet [...]
17. 1937-10-12 / 163. szám
[...] Az ünnepségbe be­kapcsolódik a Dobó István nevét viselő 14 honvéd gyalogezred [...] A honvédséghez buzdító be­szédet intéz Bozóky Tasziló alezre­des Az ünnepség a [...]
18. 1937-10-14 / 164. szám
[...] Eger október 13 A Dobó István nevét viselő 14 egri honvédgyalogezred [...] 385 évfordulóján A hagyományai­ban Dobó István és hős katonái erényeit ápoló [...] ismét a dalárda énekelt majd Bozóky Tasziló alezredes intézett mélyen szántó [...] h ezredparancs­nok a 14 Dobó István honvéd­gyalogezred dr Loydl István vm tb aljegyző a vármegye [...]
19. 1939-03-05 / 37. szám
[...] és gépiparra Buda­pest Gr Tisza István u 6 sz IV em [...] szakmákra Budapest V Gr Tisza István u 8 sz V emelet [...] szemlén megjelenő Szentistvány József ezredesnek Bozóky Tasziló alezredesnek és Füzéry József [...]