427 találat (0,139 másodperc)

Találatok

1. 1910-05-28 / 5. szám
[...] kérdéséi­vel foglalkozott Kimerítően reflektált Tisza István támadásaira és részletesen kitért Héderváry [...] lyözb en foglalkozott azután Tisza Istvánnak a választói reform kérdésében elfoglalt [...] beszédébőlx hogy ő ellen­tétben Tisza Istvánnal az általános egyenlő demokratikus választói [...] atháttérbe szorította Marósludasról jelenti tu­dósítónk Bozóky Árpád szolnoki ügyvéd volt országgyűlési [...]
2. 1910-06-02 / 9. szám
[...] amelynek leglelkesebb legintranzigensebb katonája Tisza István gróf az ország ma győzelemre [...] Szász József Wesselényi Ferenc báró Bozóky Árpád és még többen A [...] aradi választás elé ahol Tisza István gróf és Ba­rabás Béla állottak [...] Ernő mp gy 9 tt Bozóky Árpád Jp ellen Fehértemplom Pescha [...]
3. 1910-06-03 / 10. szám
[...] Andor Petrogalli Oszkár Be re István Embery Árpád Telbisz Alajos Narlányi [...] n Ferenc Lipthay Sándor Keller István Bozóky Árpád Gyelmis Ernő Mahler György [...] Csanak János Endrey Gyula Szappanos István Csépány Géza Gáspár János Szemere [...] Babocsay Sándor Nagy Barna Kuszka István Éber Antal Baloghy Ernő Kállay [...]
4. 1910-07-01 / 34. szám
[...] Fáy Albert dr és Szakáll István küldöttségi elnököket visszaélésekkel vádolja A [...] szemben A választás ellen Ber­talan István és 10 társa a Kúriához [...] munkapárti képviselőjelöltet a kunszentmártoni választókerületDen Bozóky Árpád Justh párti jelölttel szemben [...] ellen ér­kezett be apetició Rakovszky István Csorna Janiga János dr Szabadka [...]
5. 1910-10-15 / 122. szám
[...] ajtón de nem kapott választ Bozóky István házmestert hivta segítségül aki az [...] házmester A leány nem felelt Bozóky lét­ráért szaladt és a két [...] Antalt Dudás Lászlót és Baz­nócski Istvánt Már lövöldözésre került a sor [...]
6. 1911-09-19 / 214. szám
[...] rneg Esküdtek Vermes Vilmos Komlósi István Nemessák József Szeobay Miklós Epsteíri Gyula Hoffer Jenő Kertész Sándor Bozóky Péter Péh Márton Kende­resi János [...] vá­sártéren leütötte és kirabolta Vámos István piaci árust Onnan egy közeli [...]
7. 1913-06-06 / 130. szám
[...] Lajos 20 éves kőfaragósegéd s Bozóky János betértek az alsóvárosi Puszta [...] lett a vége Horváth és Bozóky ekkor mindjárt eltávoztak a korcsmából [...] a korcsmából és csak Beznóczky István nevü barátját találták ottan Horváth [...]
8. 1915-01-15 / 14. szám
[...] kűttek csomagot énnekem a szent istván társulattól jött megért 10 vagy [...] és cigarettát amihez még Pap István földbirtokos egy hektoliter bort is [...] Az ételek elkészítésében éis szétosztásában Bozóky Mi­liáiyné társulati vezető Trepschitz iGyuláné [...]
9. 1916-12-31 / 311. szám
[...] Becsey Károly szövetkezeti ügyész iSzűcs István és Ökrös Lajos főszabászok Takács [...] Antal Firityász­ky Veliir Sipos József Bozóky Imre Kal­már István Szili István Korpásy Nándor Beszélgessünk A faihonvéd [...]
10. 1918-06-06 / 130. szám
[...] Erdélyi Sándor Török Antal Kiss István Botza Pál Kovács Dávid Dezső [...] 2 be Mayer Antal Schweiger István és Szeifert Károly hivatalnokot Ezen­kívül [...] Drencsényi Sándor Kovács Sándor Tóth István Bozóky Imre Schmidl Viktor irodakezelők Pávai [...] Széli József Maronyák János Cser István Rozsnyai Árpád és Agócsy Gyula [...]
11. 1927-02-19 / 40. szám
[...] dr S o ó s István polgármestert hogy néhány tanárral együtt [...] és aki a pénzt felvette Bozóky Péler tanyai föld­mives Egy más alkalommal Bozóky Félegyházán Kumonyi Kálmántól azzal az [...] és V pengő pénzbüntetésre ítélte Bozókyt Az ügyész és a védő [...]
12. 1927-03-15 / 60. szám
[...] a munkás dalkör énekszámokkal Pes­talics István és Olejnyik József szavalatokkal szerepelnek [...] Domaszéki Gazdasági Egyesület helyiségében ifj Bozóky József a Talpra magyarts Ábrahám [...] r Károly dr K ó­szó István dr Buócz Béla és még [...] ünnepségen az emlékbeszédet dr Kószó István tartotta majd a vacsora alkalmából [...]
13. 1927-05-25 / 120. szám
[...] után rendelni ugy menjen Horváth István különleges cipőkészítő Szeged Tisza Lajos [...] fel Ritoók Margil 18 Dr Bozóky Dezső felolvasása Kí­nai emberek 18 [...]
14. 1928-07-20 / 163. szám
[...] az ott tartózkodó munkások közül Bozóky Pál 50 éves algyői embert [...] éppen a mécsest gyújtotta agyonsújtotta Bozóky Pál jajszó nélkül holtan terült [...] keletke zéséért a felelősség Ruszlán István bádogosmestert terheli akinek munkásai a [...] délután beidézték a főkapitányságra Rnsxhnt Ist­ván bádogosmestert és hét munkását K [...]
15. 1930-03-09 / 57. szám
[...] Hu­bay Pusztai hangok Hegedű Zsigmond István Zongorán kiséri Gaal Klára Tanár [...] 25 M irbesznrtak egy munkást Bozóky Antal 20 éves Alsónyomássoron lakó [...] meg ám adta és mellbeszurta Bozókyt a men­tők a közkórházba szállították [...]
16. 1930-05-08 / 102. szám
[...] A csendőrség tényleges állományában őrnaggyá Bozóky László századost a szegedi V [...] órakor az iparkamara termében Petróczy István ny repülőezredes előadást tart a [...]
17. 1930-06-17 / 134. szám
[...] ott volt a fiam Vincze Istvánná a törvényszék előtt is be­ismert [...] egyedül jött társaságában volt Vargha István is A legények nevetgélve közeledtek [...] Leesett az eperfáról karját törte Bozóky Mi­hály 22 éves asztalossegédet hétfőn [...] jobb karját eltörte A mentők Bozókyt a sebészeti klinikára szállították x [...]
18. 1930-07-16 / 158. szám
[...] Ábrahám Nevezzük Alsóvárosi Ábrahám­nak Ábrahám István 1719 ben mint tanácsbeli vallomást [...] előtt Való­színűleg azonos azzal az Istvánnal ki a pol­gárok 1723 iki [...] súlyos szerencsétlenség ért egy mun­kást Bozóky András 45 éves géplakatos létrán [...] javításán Munkaköz­ben a létra megingott Bozóky András pedig négy méter magasból [...]
19. 1931-02-08 / 31. szám
[...] Dr Bectő Imrénl dr Sin­ger István dr Singéi Istvánná dr Kertész Béla rlr Schultz [...] Strell Józsefné Lengyel Ferencné Len­gyel Istvánná Tóth Istvánná Horváth Zoltánná Aigner Nándorné dr [...] zsike Hernádi Jucika Fehér Pannika Bozóky Mancika Márton Bözsike Kaszás Ilonka [...] fele­sége akit becsületes nevén Tápai Istvánnak hív­lak De hát az igazi [...]
20. 1931-03-17 / 62. szám
[...] Dlamant Béla Szamek György Adorján István és Felekl László zeneszámokkal járultak [...] Horváth Kázmér Szabó Gyula Nagy István Kovács Ist­ván Sipos Miklós Tétsy László Popper [...] iparostanonciskola ünnepélyén sze­repeltek Ambrus Rózsi Bozóky Ilona Balla Erzsi Kiss Rózsi [...] szabadságünnepet rendezett vasár­nap délelőtt Kecskés István lelkes szavakkal nyi­totta meg az [...]