2. oldal, 369 találat (0,048 másodperc)

Találatok

21. 1933-02-07 / 30. szám
[...] Kálmán altábornagy kitüntetése A kormányzó vitéz dr Shvoy Kálmán altá­bornagynak a [...] Miklósné Ruzicska János­né Faludy Jenőné Farkas Józsefné Bácz Kál­mánná Czékus Erzsike [...] Bé­láné idősb Danner Jánosné Danner Sándorné özv Vass Andrásné özv Balogh [...] Freuylinger Jánosné Kókay Istvánné Scherk Sándorné özv Fenyvessy Béláné Deák Sándorné Kiss Károlyné Takács jánosné Freuburger [...]
22. 1942-06-12 / 131. szám
[...] valamint az egyetem részétől dr Farkas Béláné és a Katolikus Vővédő [...] 12 pen­gőt Bakó László 10 vitéz Görög Ká­roly 10 dr Tnkats Sándorné 8 vitéz Tar Antal 8 vitéz Csongor Árpád 8 gróf Stomm [...] 5 dr Szilágyi Ferenc 5 vitéz Imrev Róbert 5 vitéz Gárgyán Imre 5 és Stampay [...]
23. 1928-01-15 / 12. szám
[...] Becker 1 2 Léderer és Vitéz 0 E héten folytatódnak a [...] nagyobb lerázza mint Toldi a farkast Hatalmas ütéseket kennek le számlálatlanul [...] Csernák Tános­né Császár Mihályné Deli Sándorné Dobó Jó­zsefné Füredi Béláné Gabona Medárdné Gácser Lászlóné Gyömbér Sándorné Halász Mihályné Hazai Ferencné Igaz [...]
24. 1942-09-12 / 206. szám
[...] 6 Vajda József Csemegi­jutca 31 vitéz Vigh József Csongrá­mányok özv Takács [...] sálat 2 pár vadászharis­nyát özv Farkas Istvánné Mh 887 1 drb [...] Mh 962 1 párna huzattal Far­kas József Mh 834 1 párna [...] utca 8 özv Baka esi Sándorné Korona utca 29 Bán Imre [...]
25. 1937-03-09 / 55. szám
[...] Antal nyitotta meg üdvözölte dr vitéz Shvoy Kálmán országgyűlési kép­viselőt aliit [...] kerék­páros bandérium és fogatok számára Farkas Im­re indítványozta hogy a vámdíjelengedést [...] P ért Igaz Erzsébet Bagaméri Sándorné 120 négyszögöl bánomi földjét 180 [...] földiét 1400 P ért Baranvl Sándorné Erdei János 405 négvszÖETÖl priieskősi [...]
26. 1930-02-02 / 27. szám
[...] Rónay Tiborné dr Kiss Albertné vitéz Szendrev Lászlóné Bába Imréné vitéz Fülekv Dezsőné vitéz Kubinyi Gyu láné dr Nagy [...] Mária Wolf Zsuzsa Zemány Zsuzsó Farkas Zsu­zsána Plauner Pympi Líchtcnegger Ibolya [...] Jucika Dobó Icuka Kakuszi Mária Far­kas Mária Hilkó Mária Farkas Erzsike Tóth Pan­nika Kecskeméti Lica [...]
27. 1936-05-10 / 116. szám
[...] Katalin Koncs László István és Farkas Viktéria Csonka József és Hódi [...] 56 Guba József 22 Bárdos Sándorné 78 Szánkó János 37 Dómónkos [...] Ernő és neje riadták Kársai Sándorné­nak a Rókusi f f 218 [...] pengőért Rácz Mihály eladta Zsemberi Sándornénak a Tarján dűlőben lévő 307 [...]
28. 1932-02-07 / 30. szám
[...] Józsefné ózv Kádár Béláné Kovács Sándorné Halász M­bályné ózv Németh Andorné [...] Ddkány Mihályné őzv Feayvessi Béláné vitéz Viph Józsefné dr Balogh Marcellné [...] istvánné Bárdos Béláné Klamár József­né Farkas Ferencné Kálal Anó ásné Süveg [...] Jolán Bock Margit Broda Manci Farkas Zsuzsi Barabás Kató Balogh Baba [...]
29. 1932-03-30 / 71. szám
[...] Erzsébet Glúck Ila dr GottsehaU Sándorné Grosszmann Magda Grüner Gyórgy Győri [...] Emmi Fürst Vilma Fekete Sándor Farkas Pál Gál Erzsébet Grünberger Ottó [...] nyertek Bodvai Károlyné Csikós Gyula Farkas Károly Garai Miksáné Jójárt János [...] 60 pontot ngertek Berta Antal vitéz Keresztary Jentl 59 pontot nyertek [...]
30. 1942-10-14 / 232. szám
[...] gyógyszertárak Lein­zinger örök k Tukats Sándorné Horváth M u 9 Pósa [...] ESTE 9 KOR o o Vitéz Horthy István nt Makón Makóról [...] 1 szappan és 5 pen­gő Farkas János 1 párna és 1 [...] kiszenvedett é megsebesítette annak társát Far­kas Vincét is Szándékos ember­ölés bűntettével [...]
31. 1930-02-23 / 45. szám
[...] Miksáné Klein Mórné özv Neu Sándor­né Fodor Ambrusné Miskolczy Arminné Rosen­berg Izldomé Wiener Izidorné Wiener Sándorné Szikszay Józsefné Fodor Miklósné Wollner [...] A jól sikerült bálon megjelenti vitéz Ilorválh Gyula vezértanácsnok vitéz Nagy Sándor testnevelési felügyelő Rőrmcndy [...] Mária Schutzler Ica Túri Man­dika Farkas Rózsika Weihold Mancika Vastagh Margit [...]
32. 1930-12-18 / 285. szám
[...] Labdarugó Szöveiség déli kerülete 50 Farkas Géza 1 dr Debre Péter [...] Józsefné 50 Veleckné 10 Nacsa Sán­dorné 50 Winternitz N 6 Hauser [...] 0 Peternelly Béláné 50 Csipei Sándorné 50 Vastag János 10 Bárkányi [...] László 1 Rozner János 1 vitéz Peterdy Lajos 1 vitéz Peterdyné Darázs Gizella 1 Tinkó [...]
33. 1925-11-14 / 143. szám
[...] Vendel Kálvária u l a Farkas István Tavasz u 17 Ginder [...] Balogh Jánosné földtulajdonos Hattvassor 43 vitéz Bullás Ferenc j rmat ucca [...] Csonka Vince Délibáb u 42 vitéz Dobó János Szabadsajtó u 64 özv Dobó Sándorné Röszkei u 26 Farkas József Pálfi u 94 vitéz Illés Ignác Paprika u 19 [...]
34. 1941-06-15 / 134. szám
[...] Imréné szegedi lakos eladta Dombovári Sándorné szegedi lakosnak Árviz u 76 [...] 3360 P vételárért özv Tandari Sándorné szegedi lakos eladta Móra Sándorné szegedi lakosnak Külső Csórva dülőbeli [...] Váradi János szegedi lakos eladta Farkas An­tal szegedi lakosnak Fódor u [...] fehéreket és Szegeden lesz játékosnézőben vitéz Ginzery szövetségi ka­pitány is Az [...]
35. 1935-10-01 / 221. szám
[...] Erdélyi Ignácné életjára­dékos őziv Kószó Sándorné érvjáradékos Bajor Andrásaié tartásdij élvező [...] Ferenc háztulajdo­nos Wagner Ernő háztulajdonos vitéz dr Shvoy Kálmán háztulajdonos A [...] Antal laka­tos Szamosvölgyi József lakatos Farkas Antal villanyszerelő Fodor Nándor és [...] korcsmáros ökrös Szil veszter korcsmáros Farkas József korcsmáros Szabó József korcsmáros [...]
36. 1937-01-31 / 25. szám
[...] előkelő közönsége találkozik A János Vitéz Sörözőben a rádióból közismert Farkas Béla és tempós cigányai ját­szanak [...] Csákv Andorné Csányi Antalné Dobó Sándorné Erdélyi Józsefné Gera Jánosné Hegedűs [...] Török Ferencné TakSes Fe­rencné Vőneki Sándorné Vida Jánosné Leások Bálint Bözsike [...] Erzsike Fejes Ilike Faragó Irénke Farkas Bözsike Gál Jucika Gárdián Ilonka [...]
37. 1995-10-24 / 249. szám
[...] Halálozás Hegyi Sándor Ede Szege­di Sándorné Richter Julian­na Baráth József Bodó [...] Antalné Fleischer Mária Vargyas Jó­zsefné Farkas Rozália dr Ottovay István Fodor [...] Kátai Istvánné Rovó Etelka Báthory Sándorné Fejér Margit Virág Sándor Farkas Imre Nagy György Imréné Spang [...] háztartási bolt új helyre költözött Vitéz u 13 15 T 62 [...]
38. 2008-02-07 / 32. szám
[...] Angélának Márk Boros Károlynak és Farkas Gabriel­lának Bence Károly Tamás Gyulá­nak [...] Imre Dani József Papdi Szilveszterné Vitéz Ilona Kincses László Sándor Barta [...] Hor­váth Antal Sohajda László Hegyközi Sándorné Frank Irén Karaszné Rédei Erzsébet [...] Anton Róza Csongrád Kajtár Pálné Farkas Erzsé­bet Fábiánsebestyén Rozmis Márton Lászlóné [...]
39. 1936-10-27 / 254. szám
[...] jelentik A főpol­gármester ma aláirta vitéz Kiss Lajos mi­niszteri osztálytanácsos Budapest [...] Testvéreknél Széchenyi tér özv Gróf Sándorné fájó sziwei tu­datja hogy testvére [...] Vazul A társasá­nak régi ellenlábasa Farkas István mugyares nádi földműves is [...] szokott a haragosok összeszólalko tak Farkas István Gurzó társaságából kihívta a [...]
40. 1940-10-06 / 228. szám
[...] Barna Endre Rigó utca 38 vitéz Balogh Sándor Polgár utca 26 [...] Korona utca 26 özv Csányi Sándorné Korona utca 26 özv Csányi Sándorné cég Korona utca 26 Erdős [...] Dezső dr Délibáb utca 11 Farkas Nándor Katona utca 25 vitéz Kiss Györgvné Szentháromság utca 48 [...]