3. oldal, 260 találat (0,075 másodperc)

Találatok

41. 1978-06-13 / 137. szám
[...] Fitala valamint Dudás Gy Fazekas István Az NB II további eredmé­nyei [...] 1800 néző V Maczkó KSC Bozóky Gulyás Beles Elekes I Elekes [...]
42. 1978-07-04 / 155. szám
[...] azonosak Mensáros László és Bújtor István Itt az al kálom lám [...] ott a képernyőn És Bujtor István aki robusz­tus termete helyett lelkének [...] mint Michelson aki a vég­Bujtor István Michelson tábornok tett emberi tett [...] az átélt alakításra Bencze Ferenc Bozóky István Páger Antal Bulla Emma például [...]
43. 1978-10-11 / 240. szám
[...] a világot térben és időben Bozóky Éva Lemezekről Kormoránékkal Bemutatkozott az [...] nép­dal hete 22 33 Antal István­ra emlékezünk 23 30 Pur­cell művek [...]
44. 1980-01-29 / 23. szám
[...] Drahota Andrea és a Tudós Bozóky István A MONDANDÓ nem min den [...] egyértelműb­bé Karinthy Frigyes és Ma­joros István egykori komé­diáját amelyet jó érzékkel [...] faluszépítési moz galómhoz is Császár István Köszönet mindazoknak akik támogatták hét [...]
45. 1980-03-16 / 64. szám
[...] az érzelmek erősödésénél is nélkülözhetetlen Bozóky Éra A MOLDOVA LEGENDA Moldova [...] há­nyán élünk Kamondy Lász­ló Szabó István Gerelyes Endre már nincs köztünk [...] Imre induló fólytatását írom Gulay István
46. 1980-04-03 / 79. szám
[...] Ma­gyar Népköztársaság érde­mes művészének Avar Ist­vánnak a Nemzeti Színház Kossuth díjas [...] Magyar Népköztársa­ság érdemes művészének Balogh István Munkácsy Mihály díjas alkalmazott grafikusművésznek [...] Magyar Népköztársaság ér­demes művészének Molnár István koreográfusnak a Budapest Táncegyüttes nyu­galmazott [...] Együttes Liszt Ferenc díjas vezetőjé­nek Bozóky Istvánná Barta Máriának a Szegedi Nemze­ti [...]
47. 1980-07-03 / 154. szám
[...] tanszékvezető professzora volt Fai baSrv István tanártársával tökéletesített ólomakkumu­látort fejlesztett ki [...] az akkumulátorok működéséhez Fat baky Istvánnal együtt úttörő munkásságot végzett a [...] tanács s 5 sekfoázá biaík Bozoky István korábban a miskolci ée aze [...] Lugossy Lászlónak ef Zám bó Istvánnak Bernáth y Sándornak Wahomt Andrés­ [...]
48. 1980-09-07 / 210. szám
[...] álla­mosítást követő időkben Agárdi Gábor Bozóky 1 st A án Dobos [...] Szabó Sándor Szirtes Ádám Sztankay Ist­ván E hevenyészett névsor­ban nincsenek benne [...] krónikájában Benedek Miklós Delelőn Kovács István felvétele
49. 1981-06-14 / 138. szám
[...] Változott mint maga a világ BOZÓKY ÉVA Múltidézőben A Nagy Eged [...] szép­ségérzet relikviái az egri Dobó István Vármúzeumba kerültek hogy a raktárak­ban [...] biztos jövőt teremteni kí­vánó I István milyen csak azértis kitartással terjesztet­te [...] annyi századévá vei ezelőtt Pécsi István Fotó Kőhidi Ki tudja mennyi [...]
50. 1981-10-17 / 244. szám
[...] gondolkodásmódjáról világlátásukról Az egri Dobó István Vármúzeum klub­termében megtekinthető kiállítás darabjai [...] Jakab szerepében a pályakezdő Dégi Istvánnal a Miskolci Nemzeti Színház Arturo [...] otthona lehet a Bo zóky István vezette társulatnak mely az­zal hogy [...] ma lesz Vörösmarty drá­mai költeményét Bozóky István rendezte A díszelőadásról a színház [...]
51. 1982-06-03 / 128. szám
[...] Katona József Színház tagja Szőke István nem először rendez Sarkadi drámát [...] és Tündéjét a színház igazga­tója Bozóky István állítat­ta színpadra A Pécsi Nem­zeti [...] A veszprémi Petőfi Szín­házban Csurka István már háziszerzőnek számít ez­úttal a [...] életének Hétfőn este a Dobó István Gimná­zium leánykara rövid időn belül [...]
52. 1985-05-07 / 105. szám
[...] oldalon viszont ott van Báthori István lengyel király és erdélyi fejedelem [...] tisztelik s ama másik ko­rábbi István a kenyérme­zei törökverő aki ezt [...] kardja Brandenburgi Katalin levele Báthori Ist­ván adománylevele de még Madách Imre [...] és hiszi visz szajön még Bozóky Éva Részlet a Krucsay oltárrúl [...]
53. 1985-07-09 / 159. szám
[...] vay F er encre és Bozóky Istvánra is akik arra biz­tattak hogy [...] Várkonyi Zoltánról Apáthy Imréről Egri Istvánról Ka­zimir Károlyról akivel ti­zenhárom évig [...] utódom dolga K Gy LÖKOS ISTVÁN Száznegyven év a felnémeti tanítói [...]
54. 1985-10-05 / 234. szám
[...] budapesti premieren revelációként hatott Verebes István rendezése és a színészek játéka [...] a szerző elve­zet minket Verebes István rendezése éppen attól nagy­szerű hogy [...] rült megtöltenie figurája kór vonalát Bozóky István ve­zérigazgatója előbbre vitre a cselekményt [...]
55. 1988-07-12 / 165. szám
[...] Nemzeti Múzeum alap­ját képezték Széchenyi István gróf Nagycenket és Kiscenket édesapja [...] egységes klasszi­cista homlokzatot kapott Szé­chenyi István Hild Ferdinánd ugyancsak soproni építésszel [...] szolgálták a család kényelmét Széchenyi István kastélyának sorsa 1945 elején a [...] szálló és a különterem falait Bozóky Mária festőművész ak varelljei díszítik [...]
56. 1989-01-14 / 12. szám
[...] nem szabad véka alá rejteni Bozóky Éva Az NSZK ban évente [...] a következők nyertek könyvutalványt Kovács István Petőfibánya Stander János Eger Tóth [...]
57. 1990-03-14 / 63. szám
[...] Színház Jászai Mari díjas színművésze Bozóky István nyugalmazott szí­nész rendező Böszörményi Géza [...] G is jól játszott lvády István tarnaleleszi kö­zéphátvéd a mezőny legjobbja [...] Mészáros Kiss Seres Lengyel Kladiva István Bujdo­só Domány Döntetlent ért el [...]
58. 1991-09-28-29 / 228. szám
[...] sportoló Balogh Nán­dor és Németh István egyetemen tanul tovább s ezt [...] öt eszten­dő tapasztalatait elemezte Var­ga István városi sportvezető ar­ról szólt hogy [...] Nemes né Fekete Edző Kosziba Ist­ván Az Eger mostani még csiszo­latlan [...] Bag Marcsok Horváth Gy dr Bozóky 15 óra NB 111 Mátra [...]
59. 1992-03-21-22 / 69. szám
[...] Benkő Palotásné Messzinger Edző Nagy István ESE Vojth Cserkaszova Ur vancova [...] Kurucz Ne mesné Edző Kosziba István Vajon van e annál bosszan­tóbb [...] vélemények a találkozó után Kasziba István A két cen­terünk Vojth és [...] Hajdúnánás László Gy Ring dr Bozóky Nyíregyháza Békéscsaba Kaba Kazinc barcika [...]
60. 1992-04-18-02 / 93. szám
[...] a ma 55 esztendős Szidni István Azt a hazáig vezető Bécs [...] sok sok gól ez Sztáni István névjegye Fotó Molnár Zsolt Ma [...] Eger SE Kazincbarci­ka Ring dr Bozóky Bede Salgglass Budafok Kecskemét Szeged [...]