2. oldal, 38 találat (0,157 másodperc)

Találatok

21. 1913-02-26 / 16. szám
[...] Születtek Ledermajer Ferenc ácsmester fia Sán­dor rk Zeman Károly szövőgyári munka­vezető [...] pályamun­kás leánya Mária rk Jeszenszky Sán­dor napszámos leánya Mária rk Amb­rus [...] napszámos fia Lajos rk Pozsár Sándor járásbiró sági Írnok leánya Mária [...] földmives leánya Etel Mária rk Szaniszló Imre gyógyszertári labo­ráns fia Gyula [...]
22. 1913-11-16 / 88. szám
[...] Én is hallottam róla Nagy Sándortól és Hubert Józseftől Hat féle [...] kegyet­lenkedéséről és hozzátartozói üldözéséről Fehér Sándor ugyanis éjszakának idején kiűzte a [...] Ilona Kámilla ág h ev Szaniszló József asz­talosmester fia Lajos rk [...] kocsifényező leánya Erzsébet rk Burai Sándor urasági tehenes fia Sándor rk Kalecz István ács fia [...]
23. 1914-10-07 / 76. szám
[...] s fő­leg maga az uralkodó Szaniszló voltak a kik az országot [...] Lengyelor i szággal szemben II Sándor a nagy refor­mátor terveivel induló [...]
24. 1914-12-13 / 95. szám
[...] Géczi Lajos Juhász Mihály Körös Sándor Liska Sán­dor Nagy István Pesko János Prizand Salamon Sarecz József Setényi Sándor Steiner Lipót Sztranyan István Szűcs [...] Gyula Pál István Perlusz Miksa Sándor Hugo Szurmay Dezső e é [...] Rózner Ármin e é ö Szaniszló József Szabó János Székely Károly [...]
25. 1917-03-04 / 9. szám
[...] Ivopuno vits István Kubovits Ferenc Sándor Pál Lendvay Gusztáv e é [...] Mizser István Kiss János Együd Sándor Reihenberg Ignác Gönczöl János Urbán [...] r k vele­született gyengeség Pintye Sándor uhá sz fegyenc 46 éves [...] éves r k féloldali bénu­lás Szaniszló János föidmives r k 74 [...]
26. 1917-06-17 / 24. szám
[...] íöldmives leánya Margit r k Szaniszló József asztalos mester fia Sándor r k Csepregi István máv pályaőr fia Sándor r k Gönczöl Ferenc kőműves fia Sándor r k Kiss Sándor városi rendőr fia László r [...] Busái János máv lámpakezélő fia Sándor r k Engel mayer König [...]
27. 1917-08-12 / 32. szám
[...] dr Preszly Elemér tagok Nagy Sándor Sáfár Béla Perlusz Márton Gavaldik [...] Gyula Váró Károly Lővinger F Sándor és Király Gyula Mil tényi [...] Kóbor Tamás Boermann Adolf Nachus Sándor Neumann Sándor Szomaházy István Steiner Arnold Miklós [...] Kéri Pál Krämer Pál Tímár Szaniszló Scwarzenherg Béla Jászi Oszkár Jako [...]
28. 1923-01-07 / 2. szám
[...] elő­adáséi nagyban emelte P Bende Szaniszló ferencrendi alva Szinyérv József min [...] G Gölíner M 50 50 Szaniszló í 40 ko­ronát A pásztorjátékot [...] el Í 8 gyellö Csiky Sándor rendőrfelügyelő helyébe a belügyminiszter ifj [...]
29. 1923-01-28 / 5. szám
[...] Pálinkás N Szebeö M Szim Sándor Budai N Stáhl Ilonka Csányi [...] Emma tanítónő fókameséjét majd Páter Szaniszló hitoktató ferencrendi atya mackómeséjéí a [...] sz A Ä SS LEOPOLD SÁNDOR oki tánctanitó Satemüwegfek Magy raktár [...]
30. 1925-09-30 / 71. szám
[...] Jenő dr törvényszéki bíró Kacskovics Sándor ib főszolgabíró Kalmár Gyula köz­ségi [...] Stahl Károly áll szakiskolai gondnok Szaniszló Ferenc plé­bános Tárkány Ferenc k [...]
31. 1927-11-23 / 90. szám
[...] rk Meghaltak Dobos Gergelyné sz Szaniszló Anna 73 éves rk Kurdi [...] és Pápai Juliánná rk Truba Sándor földmíves rk és Vincze Mária rk Bartos Sándor géplakatossegéd rk és Szeder Mária [...]
32. 1930-05-07 / 34. szám
[...] főfelügyelő Márton Lajos festő­művész Kühn Szaniszló bencés gim­náziumi tanár a Kancellária igaz­gatója Teleky Sándor a Kancellária titkára és Ury [...] Miklós Szödy Szilárd és Berg­man Sándor vonósnégyes két szép Schubert darabot [...]
33. 1934-07-15 / 54. szám
[...] végrehajtatónak ismeretlen he­lyen tartózkodó Konarszky Szaniszló ügygondnoka dr Vigh Viktor ii [...] aug ra kiadó Bővebbet Búzás Sándor Körút 15 Egy motorcsónakminta eladó [...]
34. 1937-12-05 / 91. szám
[...] minisztérium elkészítését nem engedélyezte Micsinay Sándor főfegyőr azt a vallomást tette [...] családja mindig meg volt elégedve Szaniszló Imre volt a tejel
35. 1942-06-17 / 48. szám
[...] Jolán leánya Jolán rk Szilágyi Sándor és Lédermajer Ilona fia Gábor [...] Julianna fia Géza rk Csepregi Sándor és Vir singer Róza fia Sándor rk Varjú Pál és Ernyey [...] és Inczédy Magdolna dr Radó Sándor és dr Turcsányi Éva Csiliig [...] Bogányi Béla és Kis Mária Szaniszló Gyula és Ma­darász Margit
36. 1942-08-15 / 65. szám
[...] agy­rázkódást és csonttöréseket szenvedett Dobrovszky Szaniszló kocsikísérőt aki lábát törte és [...] Szoba konyhás Ügynököt díjazok Szabó Sándor molnár Váci Hengermalom Tehéntrágya adó [...]
37. 1942-12-09 / 97. szám
[...] apád anyád és rokonaid Neuhaus Sándor T p 113 47 Drága [...] T pi 11 Át felveszek Szaniszló J IUJJU 1 LI zsef [...]
38. 1942-12-16 / 98. szám
[...] Mária leánya Erzsébet rk Bucsak Sándor és Dózsa Erzsébet leánya Mária [...] fia István rk Szobo nya Sándor és Hubai Zsófia leánya Éva [...] 75 éves éves rk Pisák Sándor 3 hónapos rk Eckhardt József [...] f I I Ót felveszek Szaniszló Jó lUnUIüT zsef cipészmester Kos [...]

 

  • 1
  • 2