657 találat (0,078 másodperc)

Találatok

1. 1948-08-26 / 35. szám
[...] gyűlésükön egy­hangúlag megszavazták egy órai kerese tűket a Dolgozók az iskoláért [...] 4 Üveggyár Botrány a Szent István kupa mérkőzésen Pénteken Szent István napján kezdték el a kupamérkőzéseket [...] csapatnak további működését A Szent István kupa elődöntő eredmé­nyei Üveggyár II [...] a tanítói lakással együtt Kis Ist­ván v tanító meleghangú köszönő­levelet juttatott [...]
2. 1948-12-23 / 52. szám
[...] gazdasági hely­zetünk megengedi ezt a kérésé 1 is teljesíti kormányzatunk a [...] Győri elvtárs helyettese ßcdna nits István Mint kárpitossegéd korán hehe rűlt [...]
3. 1949-01-20 / 3. szám
[...] engedélyezze Valamikor régen ez a kérése már fennállt a községnek olyan [...] 2 órakor az Ipartestületben Paiay István meleg szavak kíséretében átadta a [...]
4. 1950-05-13 / 19. szám
[...] vívmányai­val közvetlenül is megismerkedhessünk Pártunk kérése ma már valóra vált Megyénk [...] vasöntödé­jében Bella Gyula és Szántó István üzemtechnikusok a vasolvasztó kupolón nagyjelentőségű [...] íaszénn eg takarítást eredményez Bocsi István kemencekőműves nagy jelentőségű újítást alkalmazott [...]
5. 1950-06-24 / 25. szám
[...] A sodroivygyár felé az a kérése a rúdvasüzem dolgo­zóinak hogy mérefre [...] építésvál­lalkozónak egy disznót adott Rác Ist­ván hentes és mészáros különböző ér­tékeket [...]
6. 1950-07-22 / 29. szám
[...] mert ez nemcsak az ő kérése hanem a járás és községünk [...] 150 mázsát szolgáltattak be Burján István dolgozó paraszt 160 százalékban tett [...]
7. 1950-09-16 / 37. szám
[...] foglalnak helyet Gyón Ja­nos Antal István és a többiek meg hatódottan [...] Majd a kitüntetettek közül Antal Ist­ván ígéretet tett hogy ezután még [...] parasztsága vándorzászlót ka­pott Megjutalmazták Csernák István terménybegvüjtöt 500 Kristóf István terményfelelöst 300 és Varga Imre [...] 500 forint volt a havi kerese tem azóta új gépek érkeztek [...]
8. 1950-12-30 / 57. szám
[...] foko­zottabb termelése nélkül elképzelhetet­len Alapi István nyolcholdas ktsparaszt Pászlú 0 A [...] elő a szén­termelés fokozását Újházi István Szo­rospatak pergőfúrő rudazat 100 száza­lékos [...] ó U j János Veszelovszki István és Mórics Ernő A NEPBOLT [...] Tari levélíró Üzenjük hogy levelét kérése szerint eljuttatjuk illetékes hely­re Paskó [...]
9. 1951-10-03 / 41. szám
[...] boldogabb élet legyen hazánkban Bálint István a salgótarjáni Tűzhely gyúr gépformálója akinek havi kéré­se e i 200 forint 5 [...] 1126 forint jutalmat kapott Szabó István 24 százalékos üzemanyag megtakarítást ért [...] kapott még Iluszír Mihály Erdélyi István és Hajdú József traktoros A [...]
10. 1951-10-31 / 46. szám
[...] is sokat hiányoznak így Gulyás István Mészáros János Ba­logh Lajos Tógyer [...] leve­gőellátását a dolgozóknak ez a ké­rése is süket fülekre talált Vince [...] egy alkalommal afelől érdeklődött Kovács Istvánná versenyfelelosnél hogy brigádjuk hogyan áll [...]
11. 1951-12-16 / 53. szám
[...] el igen jó ered­ményt Molnár István íSanmskT 4 la e természettudományokban [...] le a próbákat de Túrán István a sportkör labdo mS rri [...] igazo ványon a december havi kerese bez bozzászámí ani nem lelte [...]
12. 1952-01-19 / 6. szám
[...] vezetőségébe olyanokat választott mint Godló István géci aki élen járt a [...] hailandó elszállítani Hiába volt minden kérése és magyarázata az hogv most [...] vezetője Szabó József csoportvezetője Pirók István és munkaügyi előadója Podínanlbzki Pál [...] és 4000 forint pénzbün­tetésre Pirók Istvánt 3 havi börtönre Podmaniczki Páit [...]
13. 1952-09-24 / 77. szám
[...] megoldásához kí­ván sok sikert Staktu István Nógrádkövesd község tanács­elnöke Fokozzuk a [...] százalékra tel jésitette tervét négyük kerese téből jól megél a család [...]
14. 1952-10-25 / 87. szám
[...] községi tanácsnál sertésvágási engedő y kérése előtt hogy a sertés a [...] hibák Ugyancsak Nógrádszakál köz­ségben Palik István hétholdas dolgozó paraszt aki a [...]
15. 1952-11-12 / 92. szám
[...] tagjai mutatnak ebben példát Herczeg István 5 Fia la József né [...] selypi cukorgyár dolgozóinak az a ké­rése a cukorrépa kiszedésében elmaradt termelőkhöz [...] A cukorgyár dolgozóinak az a kérése a községi tanácsokhoz községi pártszervezetekhez [...] támaszt az indulók­kal szemben Sárkány István állami tornász­edző a következő előkészületi [...]
16. 1953-08-19 / 66. szám
[...] az építkezést Mivel Dancsó Gyula kérése nem teljesült a szakmunká­sokat más [...] két­szeres jelvények sztahanovisták vagy Tajíi István DISZ brigád vezető Halász János [...]
17. 1953-09-23 / 76. szám
[...] ad­jon rendszeresen elméleti ta­nácsadást Cpernus István cserhátszent ivni népnevelő arról beszélt [...] mondott el a tanácskozáson An­tal István hugyagi népnevelő Hugyag községben a [...] a csoport tag­ságának az a kérése hogy gyak­rabban látogassák meg őket [...] kért a járási pártbizottságtól Martinko Istvánná fe sőpeté nyi tszcs tag [...]
18. 1953-09-26 / 77. szám
[...] a felesleges megterheléstől Dr Malmos Istvánná gyó gyszerész Salgótarján A szerkesztőségtől [...] hogy a honvédség a hadsereg kérése előtérbe kerüljön Gazda­sági helyzetünk okozta [...]
19. 1953-10-28 / 86. szám
[...] terme­lésben élenjáró dolgozók Kő halmi István elvtárs a Nógrádi Szénbányászati Tröszt [...] elmondotta hogy a dolgozók nagy kérése a fürdő létesítése Bár az [...] brigá­dok kiváló teljesítményei is Tóth István Mihály vájár csa­pata november 7 [...]
20. 1953-12-12 / 99. szám
[...] felugrani A technikum hallgatói jogos kérése ezidáig nem nyert elin­tézést bár [...] rogjákra de esért iparkodik Naigy István kőműves is aki ép­pen a [...]