67 találat (0,138 másodperc)

Találatok

1. 1936-08-19 / 188. (4037.) szám
[...] Máirta leánykori tag és Szilvássi Sándor legénylköri tag vallásos tárgyú köl­teményeket [...] emberbaráti szeretet kimiélyitéséről Utána Szabó Sándor nagy szőllősi igazgató tamitó az [...] jubiláló leánykör tízéves történetét ismertette Szaniszló Irma leányköri tag alkalmi költeményt [...] elnöke Horkay Barna lel­kész és Szaniszló Sándor egyházgondnok érdeme A nagyszőllősi református [...]
2. 1936-09-09 / 206. (4055.) szám
[...] Szege Jenő gondnok helyébe pedig Szaniszló Sándort választották meg FÉLTÉKENYSÉGBŐL MARÓLÚGGAL ÖN­TÖTTE [...] Blei Márkot és sógorát Eisenibauim Sándort Későlbb szabadlábra helyezték őket viszont [...] rendőr­ségen az igazat vallották Eisenlbaum Sándor iné különösen azt tagadta hogy [...]
3. 1929-02-01 / 27. (1950.) szám
[...] dr Török Miklós dr Kroó Sán­dor dr Neufeld Sándor Szaniszló Sándor Richter József és Guttmann Mór [...]
4. 1936-12-13 / 285. (4134.) szám
[...] Ronkai István ügy­vezető elnök Sípos Sándor alelnökök Szakács Péter és Tóth [...] I Bácskái István ellenőrök Csatlós Sándor és Bod jjnár János Szolnocska [...] elnök Kocsvay Pál alelnök Ujházy Szaniszló Béla Fazekas István titkár Tamás [...] Sztropkó Imre ellenőrök Gresó András Szaniszló András Németh István Tamás András [...]
5. 1936-11-22 / 268. (4117.) szám
[...] elnök Ambrus János alelnökök Hancsz Sándor és Bartók Sándor titkár id Raj czy István [...] Jáno 6 Cselh János Kovács Sán­dor Stepán József Mátyus Lajos é [...] jegyző L Büdös András pénztáros Szaniszló Pál titkár Csáji István szerv [...] Papp Bálint gazdasági bizottság elnöke Szaniszló Ist ván kulturális bizottság elnöke [...]
6. 1924-07-24 / 166. (614.) szám
[...] Ének az éjben Szombat OROSZ SÁNDOR A fehér őzbak Vasárnap FALU [...] egy sikollyal a padlóra zuhant Szaniszló a várkáplán lelte meg ájultan [...] cafattá tépik a korbácsok húsát Szaniszló a káplán megfogta és vezet­te [...] Pncrkos tenyér A terasszon letelepedtek Szaniszló elő­vette a bibliát Isten végtelen [...]
7. 1933-04-25 / 95. (3205.) szám
[...] Mándk Kocsis Ba ráhky Sebes Szaniszló Szegő Cseh Ger­gely Dudás Titkos [...] főleg Görgey és a békéscsabai Szaniszló tűn­nek ki Az első félidő [...] a 29 percben esik amikor Szaniszló hátrajátszott labdáját Szabó beengedi Ettől [...] csatársora bevált A meccset Biró Sándor vezette A derby meees előtt [...]
8. 1938-05-01 / 100. (4543.) szám
[...] Elek nápolyi érsek Kakow skí Sándor varsói érsek Dougherty Dénes philadelphiai [...] érsek Prédán Lipót olmüci Gsar Sándor bukaresti érsek Rodic János fran [...] püspök eperjesi apostoli adminisztrátor Rospond Szaniszló krqkkói segédpüspök Pacira Ágoston temesvári [...] Remáger János prágai segéd­püspök Adamski Szaniszló kattovici püspök Fiedler István nagyvárad [...]
9. 1933-05-14 / 111. (3221.) szám
[...] alelnök Zsófi Barnabás titkár Nagy Sándor felső jegyző Benedek Ká mán [...] pénztárnak Tóth István jegyző P Szaniszló János titkár Tuba László gazda [...] elnök Kailas János alelnök Kalas Sándor jegyző Kálimánczy György titkár Csodti [...] elnök G Bacsó Gyula alelnök Szaniszló Géza titkár ifj Alsó Bőd [...]
10. 1933-06-27 / 144. (3254.) szám
[...] küldöttségekkel A gyűlést Ka litza Sándor központi titkár nyitotta meg Dr [...] Tóth Beadász Kuruc Skirjak Kovács Sándor Krajnyaik Krizs I Szukovszky a [...] áll fel mig a KAC Szaniszló Tóm ka Drotár Gajdos Burtovszky [...] a győzelmet A KAC mái Szaniszló Tomkú Burtovszky Darabos Paszternák az [...]
11. 1935-02-09 / 34. (3586.) szám
[...] debreceniek Leg­nagyobb meglepetésére távol maradt Szaniszló II a jeles fedezet játékos [...] neim jött meg Kiderült hegy Szaniszló közben Erdélybe távozott és ott [...] munkácsi Makla­bea a szatmári Meiohneir Sándor személyéből akinek működéséitől a vivósport [...] tagok lettek Brácfaita Fülöp Frisch Sándor Féld mamii Vilmos dr Balázs [...]
12. 1926-09-22 / 216. (1254.) szám
[...] első osztályába léptem amikor Szontagh Szaniszló akkori ná mesztói járásbiró hozzánk [...] Családunkat Szontagékhoz közeli sógorság fűzte Szaniszló öccse Hugó akkori kismartoni aljárásbiró [...] művésznő­re gyalog elindult a Főherceg Sándor utca irá­nyába majd észrevette hogy [...] nyomon követi őt A Főherceg Sándor utcában hátrafordult és meg­kérte Papp [...]
13. 1925-10-14 / 232. (975.) szám
[...] Antal kisgazda Pilis Bencsik Béla Sán­dor András kisgazdák Kikokoriia Horkovics Gyula [...] Hekikel János kisgazdák Bússá Végh Sándor Tóth Bertalan Molnár Já­nos kisgazdák [...] Bodo n Ráfael földmives Beretke Szaniszló Barna gazdatiszt Gömör­panyit Ifj Nagy [...] Miklós Csery János projzó Benedek Sándor Belő János Pölhös Sán­dor Kopcsányl Sándor Csery Vince Csery Ist­ván kmiso [...]
14. 1936-01-19 / 15. (3864.) szám
[...] József és Ragáilyi Pál pénztá­ros Szaniszló András jegyző Hntih József titkár [...] Gy Gyüre János titkár Kovács Sándor jegyző Tóth Dániai pénztáros Kovács [...] ö es­ésé re Halász Szabó Sándorra terelődött A csend őrségi nyomozás [...] feleségével Vargánét és Halász Szabó Sán­dort letartóztatták A fiatalember rövid vallatás [...]
15. 1931-12-16 / 286. (2803.) szám
[...] korok gyakori jelensége mondta Tokody Szaniszló az utolsó főispán titkára Drágóczy [...] lépett a bódéhoz Hadd abba Sándor ezt az izetlen vic­cet Csak [...] erkélyen álldogáló cigányokkal ős a Sándor kézé t szorongatta Szervusz Sándorka [...] Tutyu hirtelen csókot nyo­mott a Sándor arcára és elszaladt a Három [...]
16. 1925-10-14 / 232. (975.) szám
[...] János föld­mives Rimasnnouyi Rácz Gyula Szaniszló László Balogh Lajos Balogh István [...] Bátky Aladár birtokos I ralik Sándor gé­pész Nagy Károly Csomók Béla [...] níj Tóth Ferenc Tóth János Sándor földműve­sek Sajólénárifalva Madarász József Hamócz Lajos Csizi Sándor G Csizi Pál földmivesek Runya [...]
17. 1936-11-27 / 272. (4121.) szám
[...] elnök Pintér Béla alelnökök Gergely Sándor Vadkerti Menyhért Maczkó La­jos Csikós [...] József bodnár alelnök ifj Mi­hály Sándor mihók jegyző Tőre Antal pénztáros [...] ellenőrök Tőre József és Urbán Sán­dor kis Kosutih elnök Fekete Zoltán [...] elnök Hank József választmá­nyi tagok Szaniszló János Hank Sándor és Fo­dor János Felsőtur elnök [...]
18. 1938-02-24 / 45.(4488.) szám
[...] szerkesztő­ségünk jelenti telefonon Dr Lumnitzer Sándor budapesti magántanár galamblövő viCágbajnak Győr [...] detektívjei szerdán várat­lanul megjelentek Hrabák Szaniszló műszaki tisztvise­lő pestszentlőrinci lakásán és [...] egy százlejes bélyegklisét találtak Hrabák Szaniszló elmondotta hogy a klisét Amos [...]
19. 1930-06-08 / 130. (2351.) szám
[...] íaSs Tulajdonos Reisner Esténként BITTÓ SÁNDOR muzsikál Mrnii fw iimutbv viffirrmff [...] tették Lubomirski Sebestyén fia I Szaniszlő aki a podolini piarista kolostort [...] a ruzsbachi fürdőélet akkor amikor Szaniszlő gróf a törökön nyert fényes [...]
20. 1934-07-15 / 159. (3490.) szám
[...] között nagy lelkesedés­sel fogadták Sztojka Sándor görögkatolikus püspököt ílosván Beregszász julius 14 Saját tudósítónktól Sztojka Sándor a munkácsi görögkatolikus egy­házmegye püspöke [...] Bartók Gyula Bartók Péter Szanyi Sándor Géczy Lajos Oehlsléger Vilmos Bábás [...] Tóth István ügyv elnök ifj Szaniszló Pál pénztáros Péter András Körtvélyes [...]