3. oldal, 245 találat (0,266 másodperc)

Találatok

41. 1978-10-08 / 41. szám
[...] Lajos r y lelkésznek Sirhán István Farkas Sándor és Farkas István kőműves mestereknek a vezeté­sével a [...] Schultz Katalin Fülöp Attila Berczelly István Orgonái Trajtler Gábor Vezényel Weltler [...] szőtt imádságaik a Végtelenben találkoznak Bozóky Éva
42. 1985-03-17 / 11. szám
[...] jobbra Káldy Zoltán püspök Ablaka István igazgató és Tóth Szöllös Mihály [...] Kecskeméti Petőfi Nyomdába kerül Ablaka Istvánnal a nyomda igazgatójával beszélgetünk a [...] össze hangolja közösségbe az odalátogatókat Bozoky Éva A KIÁLLÍTÁS SZEPTEMBER 30 [...]
43. 1986-01-12 / 2. szám
[...] elnöke Az ünnepi alkalmon Halmaji István miskolci kántor harmóniumjátékkal orv Sáfrány­áé [...] hangú köszöntések hangzottak el Sándor István tanácselnök a helyi tanács és [...] testvéri szeretet fogja össze őket Bozóky Éva 1985 évben a gyülekezet [...] 15 000 Ft értékben Domonyi István gondnok és fejesége valamint Zsíros [...]
44. 1982-06-06 / 23. szám
[...] meg­nyilvánulásait a béke érdekében Jánosy István író Jékely Zoltán­ról rajzol költői [...] részletét ismerteti frappánsan vi­lágos példákkal Bozóky Éva munkatársunk most társadalmi tanulmánnyal [...] reflexiókat Pomogáts Bé­la irodalomtörténész Jánossy Ist­ván összegyűjött verseit tartal­mazó Az álmok [...] irányítja a szer­kesztő pedig Haraszti István Pogy gyász nélkül című könyvét [...]
45. 1984-02-19 / 8. szám
[...] sorozat a TV ben Örkény István Rózsakiállítás c könyvének elején írja [...] ünnepi közgyűlést megtisz­telte jelenlétévéi Sándor István tanácselnök aki a község veze­tőinek [...] József végtelenbe látó jós Avar István fiát őszinte ön­váddal sirató apa [...] léthei léti sötétben örök pihenőt Bozóky Éva
46. 1982-06-27 / 26. szám
[...] felügyelő Zámbó Imréné gondnok Grénn István pénztáros­jegyző Pogány Antal számvevő széki [...] voltak a Kuruc Telkesi Török Istvánok akiknek adakozásai tet­ték lehetővé hogy [...] Tibor és Marton Andrea Arnóton Bozóky Éva és Balázs Tibor hir­dette [...] Buda Tok de 11 Rozsé István Budaörs du 3 Ro­zsé István Törökbálint du fél 5 Rozsé [...]
47. 1978-11-05 / 45. szám
[...] Sándor igazgató lelkész pedig Rözse István gyü­lekezeti felügyelőt és Babicz Ist­ván másodíelügyelőt Az ÜNNEPI ISTENTISZTE­LET IGEHI [...] köszöntötte a beiktatottakat Végül Rözse István felügyelő köszöntötte az új lelkészt [...] Magyar László Sajtóosztályunk legújabb kiad­ványa Bozóky Eva Claudia című kisregénye Száztizennégy [...]
48. 2003-10-05 / 40. szám
[...] ezeken az alkalmakon Már Bartha István kezdő a Csipetnyi Só internetes [...] Mező u 12 de 10 Bozóky Éva Óbuda III Dévai Bíró [...] Az ünnepi közgyűlésen elsőként Papp Istvánná felügyelő köszöntötte a megje­lenteket majd [...] annak iskoláját is Dr Léránt István
49. 1980-02-03 / 5. szám
[...] technikai fejlődése vet fel Jánosy István író István király című kéziratban levő drámájá­ból [...] költőtől A Kulturális Figyelőben Jáno­sy István méltatja Keresztury Dezső így éltem [...] a magyar filmek etikájáról ír Bozóky Éva Fényszóró ja ma­gyar folyóiratokban [...]
50. 1999-11-21 / 47. szám
[...] Miniszterelnöki Hi­vatal élén álló Stumpf István miniszter és Balogh Zoltán miniszterelnöki [...] emberi rontást Különös érdeklődéssel figyel­hettünk Bozóky Éva újságíró író mély gondolataira [...] nem igazán történt meg Szent István óta fennáll az a tagadha­tatlan [...] a mi volt igazgatónk Arató István fia a kapocs Egyben meghívott [...]
51. 1982-09-05 / 36. szám
[...] jus­sunk és kérdéseinkre mindig vá­laszoltak Bozóky Éva NÉMET NYELVTANFOLYAM A Német [...] Laborczi Géza nyíregyházi ifj Seben István ecsenyi segédlel­kész Szebik Imre miskolci [...] Kisebbségi részt vesz dr Nagy István a Fejér Evangélikus Egyházak Regionális [...] csodálkozó hála csendül dr Gömöry István fel­ügyelőnk visszaemlékezéseiből Ez a templom [...]
52. 1990-01-14 / 2. szám
[...] ün­nep előtt találkozott dr Gyenesei Ist­ván megyei Papp János városi taná­cselnökkel [...] Károly megyei Népfront elnökkel Horváth István egyházügyi titkárral dr Blázy Árpád [...] emelte Právics Ani­kó szólóéneke Várdai István főiskolai tanár orgonajátéka mellett Török [...] erre a napra készült el Bozóky Éva mutatta be Az emlékest [...]
53. 1998-05-31 / 22. szám
[...] kir u 31 de 10 Bozóky Éva Óbuda III Dévai Bíró [...] Muntag Andomé du 6 Pocsai Istvánná VIII Üllői út 24 de [...] Nagytemplom de 10 úrv Szabó István Rá­kosszentmihály XVI Hősök tere 11 [...] Szeverényi János du 6 Rőzse István XI Németvölgyi út 138 de [...]
54. 1989-01-29 / 5. szám
[...] Andomé du 6 ifjúsági Vető István Üllői út 24 de fél [...] úrv Szilas Attila du 6 Bozóky Éva Torockó tér de fél [...] 9 Budafok de 11 Rőzse István Budaörs de 9 Rőzse István Törökbálint du fél 5 Rőzse [...] másodfelügyelője Weiszthaupt János pénztárosa Szabó Istvánná jegyzője Dudás Pál a számvevőszék [...]
55. 1984-05-06 / 19. szám
[...] Boros Bo tond gödöllői János István veres egyházi felügyelő tfifter Ernő [...] lettek Boros Botond és János István gondnoknak vá­lasztották meg Mátis Zoltánt [...] Jánost pénztárnoki fel­adatot kapott Sándor István és Ladnyánszky Mihály a jegyzői [...] van a múlt bennünk él Bozóky Éva nom hogy ez a [...]
56. 1989-09-10 / 37. szám
[...] I Hafenscher Károly du 6 Bozóky Éva To rockó tér de [...] Tibor Budafok de 11 Rőzse István Budaörs de 9 Rőzse István Török­bálint du fél 5 Rőzse István Csillaghegy de fél 10 Donáth [...] Szentgyör gyi Ferencné 500 Németh István 600 Horváth Istvánná 500 Dr Lemlé Zoltán 200 [...]
57. 1978-11-19 / 47. szám
[...] egy a hangja H Németh István Autósok imádsága Este a garázsban [...] század ele­jén épült már Szepesi István ide­jében egészségtelenné vált aki negyven [...] ott­hona legyen Koszeghy Tamas Megjelent Bozóky Éva CLAUDIA című regénye Pilátus [...]
58. 2001-10-14 / 42. szám
[...] őket Ravasz László és Bibó István másként véleked­hettek politikáról haladásról népük [...] is uralomra segített rendszertől Bibó Istvánnak nemcsak rabtársa barát­ja de sok [...] és gyóntatója barátja kritikusa Jeleníts István versekkel is vonzó vitája Körösi [...] szóra vár hogy valahol befogadják Bozóky Éva MEGHÍVÓ A Magyarországi Evangélikus [...]
59. 1979-11-18 / 46. szám
[...] Október első vasárnapján Dr Nagy István es­peres szolgált a délelőtti isten­tiszteleten [...] szabadsag harc 300 évfordulójára Bottá István további kutatási eredményeket bocsát közre [...] a folyóiratunk részére adott verse Bozóky Éva Három hit határán címen [...]
60. 1988-11-06 / 45. szám
[...] tér de fél 9 Vető István Óbuda de 10 úrv Nagy Ist­ván XII Tartsay Vilmos u 11 [...] a HNF országos főtitkárának Hu­szár Istvánnak a megnyitó beszéde is A [...] a szeretetvendégségen a gyüle­kezet imatermében Bozóky Éva előa­dást és megbeszélést tart [...] a feltámadás igéjét özv Kovács Istvánná sz Horváth Róza az acsádi [...]