267 találat (0,174 másodperc)

Találatok

1. 1949-06-18 / 58. szám, szombat
[...] és középparasztságának voltak kiküldöttei Fábry István a Cs K P központi [...] szükség­szerűségét felismerje állapította meg Fábry István és maga is tudatosítsa hogy [...] a faltusi munkástömegek kizsákmá­nyolását Fábry István ezután az egységes földműves szövetkezetek [...] a község szövetkezeti tagjainak ily­irányú kérése rövidesen megvalósul Pap Sándor nagykaposi [...]
2. 1949-07-14 / 78. szám, csütörtök
[...] VIKTOR SOVilffKA MÉG MINDIG BÉKÉTLEN István Jó estét gazduram S o [...] az asszony meg a gyerek István Köszönöm a kérdé­sét Jó egészségben [...] hallom Hát megtartottad a keresztelőt István Meg hát De mér néz [...] tudnék bsios dol­eán se teni Kérése helytálló és ezért is felkérjük [...]
3. 1950-01-05 / 4. szám, csütörtök
[...] csinálunk magunknak csi náljittk Aleksza István bányász Csúcsom Kedves elvtársak Az [...] demokrácia vasutas egyenruháját hordja Varga István Léva A zsélyi EFSz közös [...] a helyes irányt Majd Fekete István mun­kás emelkedett szólásra Rövid idő [...] Ügy a verse mint a kérése naiv Mi fordításokkal nem foglalkozunk [...]
4. 1950-02-25 / 48. szám, szombat
[...] szolgálják a dolgozók köztársaságát Nagy István elvtárs kezdeményezésére a losonci CSE­MADOK [...] a Ba­lázs család Bajúzs elvtiársnőnek kérése van napközi gyermekotthonra van szük­ség [...]
5. 1950-06-11 / 133. szám, vasárnap
[...] hogy Sebes Gusztáv és Krajcsovics István beha­tóan tárgyaltak a lengyel labdarúgó­sport [...] bevezetését kérték A dolgozó ifjak kérése most teljesül A minisztertanács elrendelte [...]
6. 1950-07-14 / 159. szám, péntek
[...] és gyárak követhessék pél­dájukat G István Nem egészen értjük a maga [...] forduljon a Nemzeti B zottsághoz kérése biztosan meg­hallgatásra talál R Olga [...] ha legközelebb újra jelent­kezne Polák István Olvastuk kéz­iratát amelyet ön tartalmánál [...]
7. 1950-09-07 / 206. szám, csütörtök
[...] így is eléggé megszolgálta a kerese tet mégis még hatvan napot [...] Hasonlóképpen jó munkát végez Lő­rinc István kat pap is a feledi [...] eleget tegyen beszol­gáltatási kötelezettségének Hulák István például aki több mint húsz [...]
8. 1951-03-15 / 63. szám, csütörtök
[...] Bizottság összes elképzelhető hivatalait hogy kérése meghallgatásra találjon és hogy ott [...] továbbra is szabadon garázdálkodha­tik SZARKA ISTVÁN I
9. 1951-08-19 / 194. szám, vasárnap
[...] Aratódal 6 Muradeli A kolhoz kérése f Dunajevszkij Virágzik a rózsa [...] Desliu elbeszélő költe­ménye Fordította Kormos Ist­ván Bemutató a román nemzeti ünnep [...]
10. 1951-08-28 / 201. szám, kedd
[...] sohasem hagy cserben ben­nünket Vidor István A LÉVAI JÁRÁSI SAJTÓÉRTEKEZLET EREDMENYE [...] oldalról Szentesen a hely tényezők kérése helytelen vodt A járási pártbizottság [...]
11. 1951-09-02 / 206. szám, vasárnap
[...] Verbunkos induló 8 A kol­hoz kérése 9 Emlék 10 Fut a [...] György hegedül zongorán kíséri Hajdu István Hangfel­vétel 15 00 Kérdezz fele­lek [...]
12. 1951-09-09 / 212. szám, vasárnap
[...] Sándor vezetésével Farkas Ilonka Czövek István és Tóth Sándor énekel 11 [...] d Vendégnóta 5 A kolhoz kérése 13 15 A rádiő szórakoztató [...]
13. 1951-10-07 / 236. szám, vasárnap
[...] IJacsó Péter szín­művéből írta Majoros István 22 00 Hirek Sport 22 [...] vidám kolhoz 3 A kolhoz kérése 4 Nincsen távol az amire [...] 00 Horvay Erzsébet hegedül Hajdú István zongo­rázik 21 00 Hírek franciául [...] 30 öreg Beke Antal Takács István elbeszélése 12 00 Hírek Hangos [...]
14. 1951-12-26 / 300. szám, szerda
[...] visszaélés a gyermek sa­ját anyja kérése jogosságának el nem ismerésével Ezt [...] tervévben sem maradnak le JUNICSEK ISTVÁN Szenei téglagyár keresen folynak az [...]
15. 1953-05-23 / 125. szám, szombat
[...] megkapja a becsületes jutal­mat Jakab István 42 éves Arcát bar­nára égette [...] szép kis családi otthon Jakab Istvánról már a mult évben úgy [...] sem tudták a faluban Jakab Istvánokról hogy mikor járnak munkába és [...] hurrá a párt és Jakab István csoportjának élteté­se Szarka István tagok június 30 ig hét [...]
16. 1954-04-23 / 98. szám, péntek
[...] adj a kérési Ik­re Alulírottak kérése az anyagi támogatással kapcsolatban kielégít­hető [...] kétharmada A délutáni műszakban Mllcsevics István csapata 22 óráig befejezte a [...]
17. 1954-12-15 / 303. szám, szerda
[...] majorjában Hronec elvtárs gépész Jámbor István ma­lommunkás társaikkal nyomban hoz­záfogtak a [...] szülő és hitves hangja és kérése Fogadjuk meg ezt saját érdekünkben [...]
18. 1956-09-23 / 266. szám, vasárnap
[...] mellett érdekesebben fel­vetni mondotta Gál István a gép­és traktorállomás dolgozója Kétségtelen [...] iránti végte­len odaadása Az olvasók kérése jogos De a sajtókonferencián sajnos [...]
19. 1957-08-17 / 228. szám, szombat
[...] mindenki aki­nek a cárhoz valamilyen kérése volt belehelyezhette a maga alázatos [...] fejlesztésétől még Húzódózó fiataloknak Gacsó István Csemadok gyűlés Starý Hájban Augusztus [...]
20. 1957-09-02 / 244. szám, hétfő
[...] varasztok mint Mézes Lajos Varga Ištván 110 százalékra teljesítették gabona­beadásukat A [...] ászió­né Polyák Jánosné és Csehó István ma már szövetkezeti tagok Ők [...] tagja legyen a szövetkezetnek Deák István Zsigárd Szépítik a várost Nyáron [...] vagyo­nával MARTOS ifjúságának teljesült a kérése és ma már minden héten [...]