5. oldal, 99 találat (0,082 másodperc)

Találatok

81. 1972-11-02 / 259. szám
[...] őr­ző fényes és tiszta értelem Bozóky Éva HETI FILMJEGYZET Fekete tollú [...] rokon a két filmnek Takács István á z idő szubjektív voltát [...]
82. 1976-07-13 / 164. szám
[...] volt A vetítés előtt Szabó Ist­ván rendező emlékezett a ze­Szombaton este [...] helyét ebben a kö­zegben Kovács István sem a legalkalmasab Kosztya a [...] Korniss Rezső Konecsni György Gádor István Gorka Géza Kiss István Varga Imre Frank Frigyes Z [...] kerekedik ki a könyvek lapjai­ról Bozóky Mária az olvasót Losonczy Tamás [...]
83. 1982-05-08 / 106. szám
[...] Béli Béla aerológia aeroklimato lógia Bozóky László sugárfizika sugárvédelem Flerko Béla [...] rocndokrinológla Grassely Gyula geokémia Hahn István ókortör­ténet és vallástörténet Hajnal András [...] Bérezik Árpád hidrobiológia ökológia Borzsak istvan klasszikus nyeivek Csi kós Nagy [...] és matematikai fi zika Tariska Istvan klinikai neuropathológia Tuschák Róbert szabályozási [...]
84. 1979-08-04 / 181. szám
[...] gondos ve­zetéssel Mint a madarak Bozóky Éva Hangverseny Jelentős eseményre kerül [...] de két évvel később Mikes István J festő­művész irányításával megkez­dődött újjászervezése [...] Ernőné Boros Zsigmond és Gáspár István müveit tekintheti meg Péli Tamás [...]
85. 1982-05-06 / 104. szám
[...] kapott meghívást A zsűri Dobray István kar­nagy főiskolai tanár Kovács Lajos [...] 7 számú álta­lános iskola Szabóné Bozoky Flóra vezette kórusának és a [...] töb­bek között Benjámin László Vas István Illyés Gyula Nagy László Zelk [...] a western műfaj gyöngysze­me Takács István
86. 1978-03-21 / 68. szám
[...] Balogh Ke­serű Tóth Edző Jeszenszky István Várpalota Palotai Czompó Csapó Kisbej [...] Radinov Xavér Far­kas Edző Dósai István A lendületes kezdés után a [...] Mónoki Szemző Bocskai Bajkó KSC Bozóky Beles Elekes I Ele­kes II [...] Magos Sza­bó kettős és Jónyer István Bronzérmesek Szabó Gab­riella és Kreisz [...]
87. 1992-03-30 / 76. szám
[...] Ifi 0 1 Tud Horváth István Nagykáta Tápiószent márton 0 0 [...] Bag 1500 néző V dr Bozóky Bag Lippai Mészáros Kovács Cseke [...] a verseny feladására vagy Sípos István aki 211 kilo­métert már maga [...]
88. 1980-08-16 / 192. szám
[...] em­lékezetében a gyermekkar édenét jelentheti Bozőky Éva Horgászoknak Kapás melegben Meleg [...] u 6 Aknay János Haász István Holdas György Joláthy Attila és [...] hall a néző mondja Kocsis Ist­ván a diaporáma kiváló is­merője a [...]
89. 1979-04-07 / 81. szám
[...] szárnyakat kap az alkotó szenvedély Bozóky Éva A tojásfestés több változata [...] Mestere a Kép­zőművészeti Főiskolán Csók István volt de elsősorban Kas­sák Lajos [...]
90. 1980-03-01 / 51. szám
[...] séta a májusi kert útjain Bozóky Éva Fürdőruha 80 Kinn még [...] a fiatalsáigot összeállította Kovács T István
91. 1979-06-19 / 141. szám
[...] A Dolgozók Lapja Komá­rom méltatta Bozóky Mihály­nak a magyar barokk egyhá­zi [...] segíthetnék mások is Kovács T István Váci kiállítás Leányfalun Június utolsó [...]
92. 1973-12-13 / 291. szám
[...] egyház ünnepi ülésén pedig Balló István miniszterhelyettes az Állami Egyházügyi Hivatal [...] élelmezés ügyi miniszter és Szabó Ist­ván a Termelőszövetkezetek Országos Tanácsának elnöke [...] versről Palotai Erzsi Péchy Blanka Bozóky Éva és a legfiatalabb korosztály [...]
93. 1977-11-19 / 272. szám
[...] munkaközösségeknek ajánlják A bevezetőt Sarlós István az országos tanács tit­kára és [...] nap szerelemért című alkotá­sát Kállai István dolgozta át magyar színpadra a [...] hozzám fejezte be bizako­dóan beszélgetésünket Bozóky Éva Megbíztak bennem Használati utasítás [...]
94. 1976-12-30 / 308. szám
[...] g‍o‍n‍d‍o‍l‍k‍o‍d‍á‍s‍r‍a‍ n‍e‍v‍e‍l‍é‍s‍t‍ A‍m‍i‍t‍ N‍e‍m‍e‍s‍ k‍ü‍r‍t‍y‍ I‍s‍t‍v‍á‍n‍t‍ i‍d‍é‍z‍v‍e‍ ú‍g‍y‍ f‍o‍l‍y‍t‍a‍t‍h‍a‍t‍u‍n‍k‍ N‍e‍k‍ü‍n‍k‍ a‍ [...] a‍z‍ B‍e‍r‍n‍á‍t‍h‍ A‍u‍r‍é‍l‍ f‍e‍s‍t‍ő‍m‍ű‍v‍é‍s‍z‍ K‍i‍r‍á‍l‍y‍ I‍s‍t‍v‍á‍n‍ i‍r‍o‍d‍a‍l‍o‍m‍t‍ö‍r‍­‍ t‍é‍n‍é‍s‍z‍ v‍a‍g‍y‍ S‍z‍e‍n‍t‍ G‍y‍ö‍r‍g‍y‍i‍ [...] n‍e‍k‍ü‍n‍k‍ a‍ b‍e‍s‍z‍é‍l‍g‍e‍t‍é‍s‍e‍k‍ k‍ö‍z‍r‍e‍a‍d‍ó‍i‍ i‍s‍ B‍o‍z‍ó‍k‍y‍ É‍v‍a‍ C‍s‍o‍n‍t‍o‍s‍ M‍a‍g‍d‍a‍ C‍s‍u‍l‍á‍k‍ M‍i‍h‍á‍l‍y‍ [...] a‍z‍t‍ n‍e‍m‍ m‍i‍n‍d‍e‍n‍k‍i‍ s‍z‍e‍r‍e‍t‍i‍ T‍a‍k‍á‍c‍s‍ I‍s‍t‍v‍á‍n‍
95. 1991-11-04 / 258. szám
[...] 8 Bag 2000 néző V Bozóky Bag Lippai Nagy P t [...] Ifi 2 1 Tud Horváth István Bugyi Hévizgyörk 0 0 Bugyi [...] Ifi 4 1 Tud Jelencsik István Nagykáta GEAC 0 2 0 [...] Ifi 0 2 Tud Ambrózy István Jllíért nrm a mulc ok [...]
96. 1980-04-03 / 79. szám
[...] Bizottságának tagjai Borbándi János Hu­szár István és Szekér Gyula a Minisztertanács [...] szakmunkásnak Sötét Fe­renc szakmunkásnak Szűcs Ist­ván szakmunkásnak Urban Ist­ván szakmunkásnak Az onkológiai ellátás és [...] két évtize­des kiemelkedő eredményeiért Kollár Istvánnak az Országos Érc és Ásványbányák [...] együttes Liszt Ferenc díjas vezetőjének Bozóky Istvánné Barta Máriá­nak a Szegedi [...]
97. 1990-09-11 / 213. szám
[...] nagy magyar reforme­rnek gróf Széchenyi István tak nyugvóhelyén Nagycen­ten rendeznek nemzetközi [...] Orosháza 600 néző V dr Bozóky Fehér Akác SE Halász Pásztor [...] rendelkezünk Szociális Főgialkozta tó Ráckeve István tér 11 2300 Telefon 261 [...] a Vági lakótele­pen Érdeklődni Föl­di István Széchenyi tér 6 Okleveles szakközgaz [...]
98. 1990-11-09 / 263. szám
[...] Nagyszénás 200 né­ző V dr Bozóky A hazai csapat most aratta [...] té­mák is szóba kerültek Névery István svájci megbeszélésein Svájcban székel a [...] elnöksége En­nek keretében dr Boldizsár Ist­ván elnök pénzjutalmakat nyúj­tott át a [...] 1 414 444 Ügyintéző Bá­nyai István 12882 13 K I nkognito [...]
99. 1990-10-26 / 251. szám
[...] Fenyő­vári Noémi 77 2 Tóth Istvánná 79 3 Lola Ryan USA [...] Nagyszénás Dabas 13 30 dr Bozóky Duna csoport Du­nai Kőolaj Várpalota [...] i 0 forin­tért eladó Doczi Ist­ván Dany Templom u 3 2118 [...] naplófőkönyv­vezetést pénztár­könyvvezetést vállal Cím Dóczi Istvánná Dány Templom u 8 2118 [...]

 

Találatok szűkítése Gyűjtemény
mind
Találatok szűkítése Forrás
mind
Találatok szűkítése Sorozat
mind