73 találat (0,197 másodperc)

Találatok

1. 1941-07-19 / 58.szám
[...] Józsefné dr Breitwieser Pál­né Domonkos Sándorné Droxler Alajos­né vitéz Dudás Lászlóné Etter Ödönné Fandl Jánosné Farkas Lórántné Far­nady Endréné Guzli Sándorné György Lászlóné Hajnali Kálmánné dr [...] Józsefné 1 50 Bálint Lajosné vitéz Bántai Alfrédné Bínder Erzsébet Cséfán Béláné Frank Sándorné Haáz Kálmánné Havas Sán­dorné Hermann Lajosné Laiszky Káz­mérné Lintner [...]
2. 1941-01-29 / 9.szám
[...] özv Beck Jánosné Beré­nyi Szabolcska vitéz Dudás Lászlóné dr Felber Gyula [...] Gergelyné dr Gróh József illés Sándorné dr Jánoska Tibor Reitter Alajosné Reviczky Ele­mérné Serédi Sándorné Terescsényi Károly Tóth Imre vitéz Szívós Waldvo­gel József 5 5 [...] és a cípőszámla 5 engedménye Farkas Jenő ruhanemű Kemény Lajos cég [...]
3. 1937-10-10 / 80.szám
[...] színvonalra szál­lítja le a gáncsvetéseket vitéz Szabó István kir tanfelügyelő a [...] osztanak ki a győzte­seknek 1 vitéz Szivós Waldvogel József nyug tábornok [...] 3 Hajnali Gyula 239 4 vitéz Farkas 211 pont Gyorslővészetben 1 Formanek [...] Lahucsky Mihály 140 4 Nagy Sándorné 138 pont A szép dijakat [...]
4. 1939 / 28. szám
[...] Esztergom Süveges József kisgazda Csev vitéz Szívós Waldvogel József ny tábor­nok [...] dr Ru­dolf Béla dr Schmidt Sándorné dr Schmidt Sándor Gerényi Gyula [...] Istvánná Jezierszky Mihályné özv Magos Sándorné Machovich János dr Ma­jor Ödön [...] Augusztin Já­nos Fekete Rezső özv Farkas Elekné Jaky Sándor Jeliinek Ignác [...]
5. 1944 / 9. szám
[...] elnöklő főispán me lcghangon köszöntötte vitéz Sághy Antal lábatlani gyárigazgató megyebizottsági [...] mikor a katolikus nyári egyetemünkön Farkas Gyula és Szekfű Gyula egyetemi [...] dr Mattyasóvszky Béláné Jeszenszky Kál­mán Farkas Jenő özv Töldezsán I né [...] v Zsámbéky Pálné Se rédi Sándorné dr Felber Gyula Fekete Marianne [...]
6. 1939 / 6. szám
[...] Károlyné Berán Károly 10 10 vitéz Szívós Wald­vogel József dr Felber Gyula vitéz Romváry Ferencné özv Reitter Alajosné [...] Fuchs Györgyné Malatinszky Annié Guzli Sándorné Kerschbaummayer Károlyné 3 3 dr Katona Sándorné dr Mike La josné Markovits [...] Mihalik Bözsi dr Mike Lajosné Farkas Jenőné Del Ka cég Polgári [...]
7. 1937-03-18 / 22.szám
[...] megérdemelnek Fazekas Dezső Móczik Erzsébet Farkas Ancika Krischneider Mariska Korencsi Feri [...] Etter Ödönné dr Felber Gyula vitéz Romváry Ferencné Reitter Alajosné vitéz Szívós Wald­vogel Józsefné 5 5 [...] Kató Varjas Rudolfné Weisz Mór vitéz Szivós Waldvogel Józsefné vitéz Zsámbéky Pálné A kis óvodások [...]
8. 1935-04-28 / 34.szám
[...] éves Özv Gruber Józsefné sz Farkas Julianna rk 73 éves Burány [...] pár harisnya 1 pár cipő Farkas Jenőné 10 m flanell Farkas Buci 2 pár cipő Glatz [...] 5 drb szappan Dr Katona Sándorné 20 m kanavász Kerschbaummayer Ödönné [...] kg liszt 2 kg cukor Vitéz Zsámbéky Pálné 1 kabát 5 [...]
9. 1944 / 21. szám
[...] előadások után az elnöklő dr vitéz Onódy Jánoskúti József vármegyei főjegyző [...] kormányfőtanácsos országgyűlési képviselő Kéménd Pótta­gok vitéz Ékessy Zoltán Nagysáp vitéz Varga Mihály Bucs Az indítványokkal [...] Hölgyek Huszár Anna 126 Tölgyessy Sándorné 110 Riedl Ferencné 102 kör­egység [...] 118 Csipke Árpád 110 P Farkas László 104 Mayer József 103 [...]
10. 1944 / 7. szám
[...] N 6 6 P özv Farkas Elekné Gerendás Márton Braun Tivadar [...] 5 P Fritz Ernőné Frank Sándorné dr Orbán Dezső 0 S [...] iskolája bab liszt dohány mák vitéz Zsámbéky Pálné szaloncukor Molnár cukrászda [...] Tóth Gyula 20 liter bor Farkas kala­posmester alma Tóth József 1 [...]
11. 1943 / 57. szám
[...] Ur öfőméltósága leg­felsőbb elhatározásával megengedte vitéz Pisky Zoltán ezredes a horvát [...] Késmárki trey Vilmosné és Serédi Sándorné elnöknők továbbá az állomásparancsnokság és [...] János Szent Lőrincz út 1 Farkas Jánosné Szentkirály út Ferenczi Ferencné [...] Brigán Ferenc Kereszt­utca 1 kisk Farkas Ildikó Bánomi dűlő Fazekas István [...]
12. 1929-12-08 / 94.szám
[...] 10 Bánfy Györgyné 3 Bakos Sándorné 2 Bartmann Mik­lós 1 dr [...] özv Frey Ferencné Fis­choff Mihály Farkas Jenőné dr Gönczy Béláné dr [...] Lajosné Jalkóczy Erzsike dr Katona Sán­dorné Kaufmann Józsa Laping Mik­lós dr [...] dr Schleiffer Mátyásné Schwach Sándor vitéz Peinlich Béláné Petz H Lajosné [...]
13. 1935-02-02 / 10.szám
[...] dr Závody Albin dr Katona Sán­dorné N N dr Rudolf Béla Szla­bey Imre dr Mike Lajos vitéz Ma­tus Gyula Krompaszky Sándor Schmidt [...] Ein­czinger Sándor 100 db sütemény Farkas Buci dr Frey Vilmosné cu­kor keksz dr Katona Sándorné egy libamáj Kornháber Samuné egy [...]
14. 1935-01-24 / 7.szám
[...] 10 10 özv Drax­ler Alajosné vitéz Szívós Waldvogel József Gloger Antónia vitéz Roman Ferencné Drahos János dr [...] Ferencné 3 3 dr Katona Sándorné Madaras Aurél Szath máry Gyuláné [...] Albert Jánosné 2 2 Frank Sándorné özv Meszéna Lajosné Bellovits Ödön [...] Bözsi Giegler Ferenc Szla­bey Imréné Farkas Jenőné Mala­tinszky Annie Rochlitz Elemérné [...]
15. 1942 / 14. szám
[...] Albin dr Felber Gyula Serédi Sándorné dr Etter Jenő né Szvoboda Románná vitéz Szívós Waldvogel József Reusz Ferencné [...] 3 P Bauer Imre özv Farkas Elekné dr Rakovszky Menyhért Csics [...] fiúnadrág 4 ing 2 tri­kó Farkas J cég ruhanemű Klein cég [...]
16. 1943 / 33. szám
[...] a Baj­társi Szolgálat tagjai Serédi Sándorné vezetésével nagyszabású gyűjtést folytat­tak s [...] Asztaltársaság Stern Jenöné Szabadi István vitéz Matus Gyula Nelhiebel Jó­zsef Kolozsvári [...] P Balogh László Leidenfrost Ist­ván Farkas Jenő Rácz József Del Ka [...] János Szeidl cég Kókai Kálmán Farkas Gyula özv Hirsch Nándorné Pathy [...]
17. 1940 / 28. szám
[...] dr Brenner Antal h polgármester vitéz Szivós Waldvogel József ny tábornok [...] lelkes beszéd kisó­etében nyújtotta át vitéz Szívós Waldvogel József ny tábornok [...] özv Kitzinger Józsefnó Grósz István Far­kas Jenő 10 10 Bauer Imre [...] József György László özv Magos Sándorné özv Mácsik Istvánná 5 5 [...]
18. 1940 / 100. szám
[...] Nemes Hársak Dr Rajner János vitéz Sághy Antal Salgótarjáni Kőszénbánya Rt [...] Krizsanovits János Dr Lépőid Antal vitéz Leidenfroszt Pálné Mátray Gyula Dr [...] Kornháber Samu Matus özv Magos Sándorné Malatinszky Anna Dr Mike Lajosné [...] Einczinger Sándor Dr Etter Jenő Farkas Jenő Fekete Irma Fekete Rezső [...]
19. 1934-01-14 / 4.szám
[...] 2 özv Bello­víts Ferencné Frank Sándorné Uj­váry Gyurka 1 1 előadáskor [...] Marianne Bios Viktorné Giegler Ferenc Farkas Jenőné Heischmann Ferencné özv Jakoby [...] 1 összesen 85 pengő Természetben vitéz Boronkay Rudolfné 1 torta B [...] János dr dió mák Özv Farkas Józsefné 1 kosár dió Fetter [...]
20. 1989. február / 2.szám
[...] Mikk Pál Torma Lászlóné Kovács Sándorné CSATORNASZERELŐ Mezei József CSERÉPKALYHAS Benyik [...] Éber István Henger István Horváth Sándorné Juhász László Kisbalázs András Lehoczky [...] u 11 Vasas u 35 Vitéz u 4 Vasvári P u [...] János Búzás József Cziglényi Tibor Farkas Aladár Győző Csaba Kósa János [...]