35. oldal, 720 találat (0,045 másodperc)

Találatok

681. 1952-01-31 / 25. szám
[...] a kormány tuniszi poétikája TOLDI ISTVÁN ÓZDI munkás első levele A [...] Magára marad a négy gyermek Ist­ván ekkor már 11 éves 1 [...] legeltetési társu­lat pásztornak alkalmazza Toldi Istvánt Sorsa így sem lett jobb [...] sajtónak amely at övé Toldi Istváné is és minden jelszer bódult [...]
682. 2009-04-11 / 86. szám
[...] 23 FELSŐZSOLCA Bárczay kastély Szent István u 2 Századok útke­reszteződésében Régészeti [...] Vidám aktuális talk show Bodnár István Körmendi Ta más Ismét jelentkezik [...] a háromszög aztán tudjon hazudni Kérése telje óriásokat és a varázslókat [...]
683. 1965-06-25 / 148. szám
[...] autóbuszok télen nyáron volt a kérése hogy létesít esőben hóban még [...] a Kazincbarcikai városi Tanács Csikós Istvánná vb elnök értékelte a vb [...]
684. 1990-10-20 / 247. szám
[...] komfor zettség nem fontos jegyzékünket kérésé tos I emeleti lakáso szempont [...] felejthetetlen férjem és édes­apánk MOLNÁR ISTVÁN temetésén megjelentek utol­só útjára elkísérték [...]
685. 1955-02-10 / 34. szám
[...] délután 4 órakor Kesznyétenben Milyó István február 19 én délután 2 [...] a földművesszövetlkezetek munkájával kapcsolatban panasza kérése vagy javaslata van a fogadó­napon [...] vizsgázott fűtőt keres a Miskolci István malom Zsolcai kapu 46 sz [...]
686. 1951-11-18 / 269. szám
[...] építés meggyorsításáért a békéért Meiíusz István eivtárs sztahanovista acélgyártó fnüvezető elmondja [...] veze tcségválaszió taggyűlése Mer usz Ist­ván eivtárs sztahanovista acélgyártó művezető is [...] Diósgyőri Gépgyár süllyesztékes kovácsmíihe lyének kérése a diósgyőri kohászati partértekezleihez Kedves [...] TÓTH BÉLA nlapszervezai titkár hrokorai István puinolti pártonkiviili dolgosó paraszt ecete [...]
687. 2006-08-30 / 203. szám
[...] 09 17 77 000 Ft Kérésére postázzuk ingyenes katalógusunkat GRAND TOURS [...] 22 00 Tiszta zene SZT ISTVÁN RÁDIÓ 5 00 Napköszöntő 6 [...]
688. 1957-12-06 / 286. szám
[...] Bajadér kerül bemutatásra oOo­A posta kérése a közönséghez A posta decemberben [...] 15 16 óráig Solymos sy István III Tölgy u 132 sz [...] sport ügyét fogjuk szolgálni SZOMBATI ISTVÁN szakosztályvezető Sátoraijaúj hely ooo­A Sakk [...] osztályú versenyző az országban Bilek István mesterünk pedig gothai eredményével bőven [...]
689. 1954-03-02 / 51. szám
[...] végezte el az trcrobbarttásoknál Puskó István a rendkívüli hidegben az érchídon [...] százalékot teljesített Köszönettel tartozunk Flóri Ist­ván Tamás József és Fógel Benjá­min [...] a minisztertanács állat­fejlesztési határozatának LICSKAI ISTVÁN vb titkár Erdőbénye Éjszakai ügyeletes [...] március 2 Mexikói lány Diákok kérése a papírgyár dolgosaihoz Az utóbbi [...]
690. 1966-07-23 / 173. szám
[...] hálószobabútor Ér­deklődni Miskolc Görömböly Né­meth István u 45 Vincze Egyszemélyes modern [...] beépíthető házhely Mis­kolc Görömböly Németh István u 15 E ladó szoba [...] Ba­ross Gábor utca 31 Arnóth Ist­ván Megtekinthető szombaton 16 órától vasárnap [...] üres nagymére tú különbejáratú szobát kérésé a belvárosban bérletbe vagy e [...]
691. 1983-12-04 / 286. szám
[...] Holtai András vendége du Hetónyi István pénzügyminiszter vala­mint felesiége és barátai [...] műszaki áruval várjuk Kedves Vásárlóinkat Kérésére alkalomhoz illő ajándékcsomagot készítünk MINTATEREM [...] Búcsúzik két fia Imre és István menyei unokái dédunokája Soha cl [...]
692. 1961-02-19 / 43. szám
[...] Karos ta­nácsháza 9 órától Szaniszló István Má lyinka tanácsháza 8 órától [...] Szentsimon tanács­háza 9 órától Csikós Istvánná Sajóhid vég tanácsháza 8 30 [...] tanácstagok Február 19 én Minkovics István Sze­retet úti ált iskola 15 [...] baj­nokságokra A miskolci járási TST kérése alapján úgy döntött az elnök­ség [...]
693. 1952-01-27 / 22. szám
[...] A vonatok és az autók ké­rése folytán 19 nap alatt 1500 [...] A m egyei bíró­ság Tirpár Istvánt a ársadatm tulaj­don mee rnnsráiásáér [...]
694. 2001-11-20 / 270. szám
[...] és szurkolóinak a támogatást Vlncze István elnök Megfélemlített játékve­zető sportszerűtlen ellenfél [...] Moczó Szántó Gazdik Edző Tóth István Onga Nagy Szilasi Varga Kriston [...] senki Ifi 5 1 Tóth István Ha így akartunk volna az [...] Erdőhorváti Vajdácska mérkőzést a ven­dégek kérése akik a meccs eredeti időpontja [...]
695. 1958-05-03 / 103. szám
[...] rendbehozzák bevezették a villanyvilágítást az István b irlang ba és nyáron [...] iskola Május 9 Radván szky István 17 órától Miklós úti új [...] 4066 Megismerkedne 30 éves jól kérésé dol­gozó nő jó megjelenésű magas [...]
696. 1971-12-04 / 286. szám
[...] komplett fődarabok kaphatók Ügyintéző Stefán István művezető Telefon 15 440 Miskolc [...] 8 16 30 ig Kiss István tí ő négyszögöl fiatal gyümölcsös [...] telken négy­lakásos társasház épí­téséhez társakat kéré­sé Építési engedély van Miskolc László [...]
697. 1973-05-29 / 123. szám
[...] 1 P dolgozóinak több éves kérése nyomán az éjszakai műszakról hazaté­rők [...] Mohácsi MVSC Rapcsák Krompaszki Herr István Szabó Molnár Lukács Bé­res Karczagi [...] Zöldi Bereznai Szabó Edző Tábori István Küzdelmes mérkőzésen fordított eredmény Jók [...] Bálint Mixtai Polonyi Ed­ző Virágb István Jó iramú mérkőzést hozott a [...]
698. 1953-01-20 / 16. szám
[...] óké volt H Szar sun Ist­ván Molnár János kulákoké Patai és [...] dolgozókat az operához Az a kéré­se hogy készítsenek filmet nainijaink rót [...] Ti borecal T tz r István 0 rra szólította fel a [...] 20 án délután órakor Gyöngyösi István elvtárs Borsodnádasd január 22 én [...]
699. 1976-08-25 / 200. szám
[...] elcserélném miskolci komfortosra Cím Molnár István Budapest 1196 Bat bori ti [...] m u n ká s kerese m azt az öz vcgy [...]
700. 1957-09-04 / 206. szám
[...] Diósgyőr Mártabányai utón Czel láth István 8971 Martintelep Mező u 14 [...] Valamennj i társadalmi szövetség ismé­telt kérése a megyei és városi tanács [...]