Észak-Magyarország, 2006. augusztus (62. évfolyam, 178-204. szám)

2006-08-01 / 178. szám

Fűtéstámogatás Már meg kellett érkezniük az igénylőlapoknak13. Forintjubileum A mai napon hatvanéves lett a magyar forint 16. Döntött A kapitány vállalja, amit fociügyben elrendelt /8. Kulcs a szakképzés Van, ahol túlképeznek, másutt hiány van /11. labdarúgó ÉM Megpíi i. ^ osztályának sorsolása IS NAPLÓ V­V MAGYARORSZÁG Független napilap LXII. évf., 178. sz. Ára: 79 Ft, előfizetőknek: 54 Ft 2006. augusztus 1. Kedd Délelőtt még süt a Nap, délutántól felhősödésre számíthatunk. Reggel Délben Este A Miskolc és környéke kiadás tartalmából Nincs megoldás? Nincs megoldás a parkrongá­lások (-rongálódások) ellen? A helyreállítás sziszifuszi munka. /7. Artmozi plusz Még két művészmozi-terem nyílik Miskolcon. Kettő van a Kossuthban, még kettő lesz a Művészetek Házában. Nem lesz a négy sok? /7. Díszelegnek Díszelgő alegységek nemzet­közi fesztiválja lesz a hét végén városunkban. /7. A Művészetek Háza premierje ere­detileg az operafesztiválon lett volna, az­után sző volt arról, hogy - mivel átadása csúszik - ideiglenesen, egy koncert erejéig bemutatkozik, hogy azután befejezzék. Nem így történt, jó is, mert egészen biztos, hogy még több kritika érte volna, mint így. Gőz­erővel dologoznak rajta. (Fotó: Ádám János) 77013303502606178 ÉSZAK-MAGVARORSZÁG H 3501 Miskolc, Postafiók 351 © (46) 502-900 Regisztrált gazdasági szervezetek t agyarországon, június 30-án, darab ___________1 200 643 / Vállal- 2005 kozás „ 2006 1 218 6344 Költségv. 2005 j 15 338 és társ.-bizt, szervezet 2006 Nonprofit 2°05 szervezet 9 883 $ Grafika: Észak-Magyarország, forrás: KSH Az ÁNTSZ is ■ Mától negyvenhat dolgozójától válik meg az ANTSZ az Észak-ma­gyarországi régióban. Miskolc (ÉM - KHE) - Nógrádban 13, Hevesben 14, Borsod-Abaúj-Zemplénben 19 álláshely szűnik meg a tiszti- orvosi szolgálat megyei és vá­rosi kirendeltségein. A leépí­tések érintik az igazgatás, a járványügyi, a közegészség- ügyi, s az egészségügyi igaz­gatás területét. A hírrel kapcsolatban Buj­dosó László országos tiszti főorvos lapunknak elmondta: a leépítés ténye és az ÁNTSZ regionális átszervezése biztos, de az, hogy pontosan mely me­gyék alkotnak majd egy-egy régiót és hol lesznek ezek köz­pontjai, arról döntés még nem született. Országos szinten 563 főt érint a leépítés, és az ÁNTSZ alkalmazkodik majd a tervezési statisztikai régiók­hoz. A tiszti főorvos hangsú­lyozta: az elbocsátottak száma Heveshez és Nógrádhoz képest azért több Borsod-Abaúj-Zemp­lénben, mert itt kétszer annyi­an dolgoznak, mint a másik két megyében. Arányaiban te­hát nem sújtja jobban me­gyénket a leépítés. A szakem­ber hozzátette: az elbocsátások az előírt feladatok teljesítését nem veszélyeztetik, az engedé­lyező típusú ÁNTSZ helyett ellenőrző típusú ÁNTSZ-t kí­vánnak létrehozni. Nyári ötlet Ha elfogy a fagyi, töltsük meg JpÉf a tölcsért hideg vízzel. Az is na- pP§i gyón jól hűsít. (Fotó: Kocsis Zoltán) 'mm, F■ > Legális-e a szélhordta bűz? ■ A Debreceni-tó Hejőkeresztúr felőli ré­szén bűz tapasztalható. Szabályos a sertéstelep? Miskolc (ÉM) - „A 35-ösön levő Muhi-körforgalom után jobbra található sertéstelepről bűzt hord szét a szél” - írja Agoránk egyik levelezője. Víz és bűz Mint fogalmaz: „A helyie­ket megkérdezve... ez állandó­sult állapot, a búkét a domi­náns északi szél hozza ... szin­te mindig, amikor fúj... a sza­gok elsősorban este, éjjel ter- jengenek.” Sárkányrepülő ismerőse szerint fentről lilás- barnás fekáliatenger látható a fent említett sertéstelepen. Agorázónk kérdése: „Melyik szervezet és milyen módon felelős a vizeink megóvásáért, illetve, hogy a környező tavak vize ne fertőződjék? Megfele- lő-e jelen esetben a sertésürü­lék és egyéb kezelése, elszállí­tása, tárolása? Szagártalom mint olyan nem létezik?” A kérdéseket továbbítottuk az Észak-magyarországi Kör­nyezetvédelmi, Természetvé­delmi és Vízügyi Felügyelő­ségnek, ahonnan várjuk a vá­laszt. (Azt már most tudjuk, hogy a szag nem az ő reszort­juk, az az ÁNTSZ-é. Természe­tesen őket is megkérdezzük majd.) Más agorázók egyebek kö­zött az alábbiakkal egészítették ki a fentieket: „A sertéstenyész­tés velejárója a hígtrágya- és bűzképződés. Nagyüzemi szin­ten ezek a hatások fokozódnak. A hígtrágyakezelésre és -elhe­lyezésre szigorú környezetvé­delmi előírások vonatkoznak.” A megrongált busz (Fotó: K. z.) Focimeccs után Miskolc (ÉM) - A vasárna­pi diósgyőri focimérkőzés után történt vendégszurkolói randalírozás során két helyi járatú, városi autóbuszban is kárt tettek. A rendőrség tö­meges előállítás mellett dön­tött. /8. Nyitás: MA! reggel 8 óra TESCO /4 UqAueét U It! Hipermarket és benzinkút Ingyenes buszjárat Dózsa Gy. u. 3. MEZŐKÖVESD- Tesco HIRDETÉS

Next

/
Oldalképek
Tartalom