Észak-Magyarország, 1961. február (17. évfolyam, 27-50. szám)

1961-02-19 / 43. szám

Í5 északmagyarorszag Vasárnap, 1961. február 19. HÍREK Á MISKOLC! MOZIK MŰSORA BÉKE. Figyelem! Február 20-ig! A se­villai borbély. Olasz, szines iilm. Széles változatban. Korhatár nélkül. Kezdés: 4, C, li órakor, vasárnap íél 3, fél 5, íél tél 9 órakor. Matiné vasárnap délelőtt íél 10 és fél 12 órakor: Mehéz kesztyűk. Magyar film. KOSSUTH. Február 22-ig: A próbaút. Magyar inni. Széles változatban. 14 éven alul nem ajánlott. Kezdés: február 20-ig tél 3, fel 5, tél 7, íél ü órakor, íebruá 21-én és 22-én íél 4, háromnegyed 0 és a órakor. Matiné vasárnap délelőtt 10 é3 íél 12 órakor. Kisfiúk. Szovjet film. HÍRADÓ. Február 18, 20: A próbaút. Magyar film. Széles változatban. 14 éven alul nem ajánlott. Kezdések: 0, 11 órakor. SZIKRA. Febr. ,19-én, 20-án, 21-én: Ro­veré tábornok. Olasz film. 10 éven alul nem ajánlott. Kezdés: hétköznap a, 7 órakor, vasárnap 3, 5, 7 órakor. Matiné vasárnap délelőtt 10 órakor: A Ids ponty kalandjai. Meseíilm. FÁKLYA. Február 18, 19: Fűre lépni szabad. Magyar film. Korhatár nélkül. Február 20, 21, 22: Lángok a határon. Kínai iilm. 14 éven alul nem ajánlott. Kezdés: hétköznap íél G, íél. 8 órakor, vasárnap fél 4, íél 0, íél u órakor. Ma­tiné vasárnap délelőtt 10 és íél 12 óra­kor: Őfelsége kapitánya. Amerikai iilm. TÁNCSICS.1 Február 19—21: Lámpaláz. Nyugatnémet film. Korhatár nélkül. Kezdés: hétköznap 5, 7 órakor, vasárnap 3, s, 7 órakor. Matiné vasárnap délelőtt 10 és íél 12 órakor: Főnyeremény. MÁV. ERKEL. Február-HO: Foma Gor- gyojuv. Szovjet film. 14 éven alul item ajánlott. Kezdés: 4, 0 órakor. Matiné va­sárnap délelőtt 10 órakor: Tenger törvé­nye. Bolgár iilm. BM. ALL. ÉPÍTŐIPARI VÁLLALAT MOV. OTTHONA. Február 19: Arcnél- küli város. Magyar film. Korhatár nél­kül. Február 21: Csendes Don I. rész. Szovjet iilm. Korhatár nélkül. Kezdések: 5 és 7 órakor. Matiné vasárnap délelőtt 10 órakor: Csuka ajándéka. Szovjet iilm. MISKOLC-TAPOLCA. Február 18, 19, 20:- A köpeny. Szovjet film. 10 éven alul nem ajánlott. Február 21, 22: A Fekete­tenger lánya. Szovjet iilm. Korhatár nél­kül. Kezdés: lü-án, zo-an és 21-én 8 óra­kor, február 19-én és 22-én fél 4 és 0 órakor. Matiné vasárnap délelőtt 10 óra­kor: A 30-cs dandár. Magyar íilrn. ADY. Február 19: A Noszty-fiú esete Tótli" Marival. Magyar film. 10 éven alul nem ajánlott. Kezdés: 4, G órakor. Ma­tiné vasárnap délelőtt 11 órakor: A Nosz- ty-ílú esete Tóth Marival. MŰVELŐDÉSI HÁZ. Fc-br. 19—22: A bí­ró. Olasz Ilim. Korhatár nélkül. Kezdés: 5 7 órakor. Matiné vasárnap délelőtt 10 órakor: Fel a fejjel. DIÓSGYŐRI SAGVARI. Febr. 10-én, 2u-án, 21-én: Hívatlan láto­gatók. Szovjet film. 10 éven alul nem ajánlott. Kezdés: hétköznap S, 7 órakor, vasárnap 3, 5, 7 órakor. DIÓSGYŐRI DIADAL. Február 13, 19: ítélet magánügyben. Német film. 14 éven alul nem ajánlott. Kezdés: 18-án íél 7 órakor, 10-én lél 5, íél 7 órakor. Matiné vasárnap délelőtt íél 11 órakor: Két sze- leburdi. Német film. GÜRÜMUÜLY. Február 18, 19: A kutyás hölgy. Szovjet film. 14 éven alul nem ajánlott. Kezdés: hétköznap íél 7 óra­kor. vasárnap íél 5, íél 7 órakor. Ma­tiné vasárnap délelőtt 10 órakor: Barlang titka. Szovjet film. PERECES. Február 19, 20: Hüvelyk Ma­tyi. Amerikai iilm. Korhatár nélkül. Kez­dés: 19-én íél 3, 5 és 7 órakor, 20-án G órakor. Matiné vasárnap délelőtt 10 óra­kor: Ha a világon mindenki ilyen volna. JÓZSEF ATTILA. Február 19: Mágnás Miska. Magyar iilm. Kezdés: 4, G órakor. Vasárnap délelőtt 10 órakor: Mágnás Miska. Figyelem! Február 20-án: Ferkó E csodák országában elmarad. DIÓSGYŐRI PAPÍRGYÁR. Február 18, 19: Elcserélt lénykép. Szovjet Iilm. Kor­határ nélkül. Kezdés: 18-án 7 órakor, 19-én 5 és 7 órakor. S Z ! N H Á 1------------------------------—— .......... HnOBBi. M ISKOLCI NEMZETI SZÍNHÁZ: Február 19: Hajnali tűz (3). Bérletszü­net. — Sybill (7). Bérletszünet. Február 20: Nincs előadás. Február 21, 22: Sybill (7). Bérletszünc- tek. KAMARASZÍNHÁZ: Február 19: Pin okkló. Délelőtt 10 óra­kor. — Nebáncsvirág (3). — A fösvény (7). Február 20, 21, 22: Nincs előadás. Bartók Béla Művelődési Ház Február 19-én délelőtt J0 órakor: Mese- filmek gyermekek részére. Belépődíj: gyermekeknek 2, felnőtteknek lórim Február 19-én délután 3 órától ß óráig: Híradó-mozi. Folytatolagos előadások. Belépődíj 2 forint. Február 20-án délután fél 3 órakor Előadás az általános iskolák tanulói ré­szére: A technika csodálatos világa. Elő­adó: Rácz Tibor tanár. Utána filmvetítés: Első a világon. Az emberiség nagy győ­zelme. Február 20-án este fél 7 órakor: A munkásakadémia term. tud. tagozata ke­retében: Barátaink és ellenségeink baktériumok. Előadó: Tóth Kálmán ta­nár. Utána filmvetítés: Láthatatlan el­lenségeink.-o­TÍ7-HIREK Előadások február 20-án MISKOLCON: Fél 3 órakor az acélöntődében: Es még­is mozog a Föld. Előadó: Szabó Gyula csillagász. Fél 3 órakor a Bartók Béla Művelődési Házban: A technika csodálatos világa. Előadó: Rácz Tibor tanár. 5 órakor az Erkel Művelődési Házban: Boszorkányperek. Előadó: dr. Túrós De­zső. G órakor a hámori Iskolában: Miskolc városrendezési kérdései. Előadó: Kovács György mérnök. Fél 7 órakor a Bartók Béla Művelődési Házban: Barátaink és ellenségeink: a baktériumok. Előadó: Tóth Kálmán tanár. 7 ólakor az Értelmiségi Klubban: Hazai üzemanyagok és kenőanyagok célszerű használata különböző kocsitípusoknál. Előadó: Berzy Lajos, az ÁFORT mérnöke. sajöbAbonyban: Fél 6 órakor a lakótelepi moziban: A házasság biológiája (nőknek). Előadó: dr. Nemecskay Tivadar egyetemi tanár, me­gyei szakosztály elnök. GARADNÁN: 2 órakor módszertani megbeszélés: Ba­bonákról, mai szemmel. Előadó: Bodgál Ferenc muzeológus. S A JÓSZENTPÉTEREN: 5 órakor a Lévsy-szállóban: Alkohol és bűnözés” címmel dr. Tímár László, a T/a sas szállóban ..Társadalomba beillesz­kedni nem tudó fiatalok” címmel dr. Lu­kács László, a MŰM. 103. sz. tanulóinté­zetben „Szabadság és szükségszerűség” címmel Niklay Colbert Adám költő tart előadást. PUTNOKON: Este 6 órakor a Rákóczi u. 2. sz. alat­ti klubban: Megyénk és járásunk mű­emlékei és természeti szépségei. Előadó: Benedek Imre gimnáziumi tanár.-------------0(3°-----------­A Miskolci Rádió műsora: (A 138 méteres hullámhosszon 18—19 óráig) Február 19., vasárnap. Vasárnapi jegyzet. Zenés ajándékműsor az új termelőszö­vetkezeteknek. Szekrényesi Lajos elbeszélése. Hétfő: Napi krónika. Tudomány és gyakorlat. — A vegyipar fejlesztése Borsodban. Operarészletek. Levelekre válaszolunk, A vasárnap sportja. Szórakoztató zene.------OQO-----­A TELEVÍZIÓ MAI MŰSORA: 10.00: Nyomolvasó kamera. Rejlvénymű- sor. 10.05: Ifjúsági filmmatiné. Az első levél. A Jereváni TV kisfiímje. A cicaház. Magyarul beszélő szovjet rajzfilm. 11.00: Közvetítés az Állami Bábszínházból. „Ar- gyilus királyfi.” 16.20: 7. sz. Magyar Hír­adó. 16.30: Asztalitenisz országos bajnok­ság döntői. Közvetítés a Sportcsarnok­ból. IS.30: Utazás a Föld körül. Vietnami őserdők. Csehszlovák kisfiim. 18.55: Rövid szünet, 19.00: Élőújság. 19.50: Vasárnapi vers. Puskin: Téli reggel. — Utána: „Mártha’*. F. Flotov operája nyomán filmre írta: Harald Itöbbeling és Arthur Pohl. -- Kb. 21.30: Hírek. TANÁCSTAGI FOGADOORAK: Megyei tanácstagok: Február 19-én: Dakos Géza, Karos, ta­nácsháza, 9 órától; Szaniszló István, Má- lyinka, tanácsháza, 8 órától. Február 20-án: Kiss Bertalan; Mezőke­resztes, tanácskirendeltség, 17 órától; Kristóf Bálint, Nyíri, tanácsháza, 16 órá­tól; Rubint Vilmos, Szentsimon, tanács­háza, 9 órától; Csikós Istvánná, Sajóhid- vég, tanácsháza, 8.30 órától. Miskolc városi tanácstagok: Február 19-én: Minkovics István, Sze­retet úti ált. iskola, 15 órától; Kormos György, Feszty A. u. 27., 16 órától. Február 20-án: Törő Gábor, Puskás T. u. ált. iskola, 18 órától. I. kér. tanácstagok: Február 20-án: Bodnarik Ferenc; Nap­fürdő u. 11., 17—19 óráig; Tóth Sándor, Beloiannisz u. 28., 17—19 óráig; Madarász Jánosné, Bajcsy-Zsilinszky u. 1.. I. em., 1. ajtó, 18 órától; Szalúki Mihályné, Arany J. u. 2., 1., 17—39 óráig. II. kér. tanácstagok: Február 20-án: özv. Csacsovszky Jó­zsefné, Hutás u. 45., 16—18 óráig: Tóth László, Tátra u. 6., 17 órától; Oltvölgyi Béláné, Maros u. 20.; 16—17 óráig. III. kér. tanácstagok: Február 19-én: Kiss Mártonná, Ingat­lankezel ő Vállalat helyisége, 15—16 óráig; Kovács Károly, Vár u. 18., 15—17 óráig. Február 20-án: Frigyik Ernő, Hegyalja u. IO.; 17—18 óráig. HELYREIGAZÍTÁS A Filozófiai vizsgán című, pénteken megjelent cikkünkben elírás történt. A mondat helyesen így hangzik: A termé­szettudományos eredményeket fllozóflai- lag általánosítani kellett és „az anyaá eltűnt” idealista elmélet materialista bí­rálatát kellett adni. Értesítés A Városi Rendőrkapitányság értesíti a lakosságot, hogy őrizetében van Kalo- tai Teréz miskolci lakos, aki i960, novem­ber, december, valamint 1961. január és február hónapban a város területén csa­lánt és lopást követett el. Módszere az volt, hogy idős embereket keresett fel, akik előtt magát családtag­jaik ismerősének mondotta, kölcsönöket kért rövid határidőre kabát és cipő vá­sárlásra, valamint ha lehetősége volt rá, ruhaneműeket és egyéb tárgyakat tulajdonított el. Kérjük a sértetteket, hogy panaszaik felvétele végett 1961. február 20-án 8 órá­tól 17 óráig jelentkezzenek a Városi Rendőrkapitányság II. em., 46. sz. szobá­jában. s Rlplabdás lány ai elmalt év SaiaMi sportolói között F évai Marika közel lakott az ^ MVSC sporttelephez, szinte mindennapos vendég volt a pályán. Egyszer a kézilabdázók edzésén fi­gyelte két bátyjának a játékát, más­kor a kosarasok mozdulatait leste. Legtöbbször a röplabdások edzést- nézegette és szívszorongva gondol arra, milyen jó lenne a lányok kö­zött tanulni a nyitást, a feladást c a leütést... Valahogy azonban nen- volt bátorsága, hogy a többiek köz ' álljon. Végre elhatározta magái hogy a három „kiszemelt” .sporté'' közül a röplabdát választja, s az egyik edzés előtt odasietett a nő> röplabda csapat akkori edzőjéhez és arra kérte, engedje meg, hogy ő is felszerelést kaphasson és megtanul­hasson röplábdázni. Az edző — látva a vékony, nyúlánk kislányt — arra gondolt - először, hogy egy lánnyal több vagy kevesebb, már nem szá­mít — bátorító hangon ennyit mon­dott Marikának: — Mondd meg kislányom a szertá­ros bácsinak, hogy adjon neked is felszerelést, öltözz át és a többiek­kel együtt siess, mert nemsokára kezdődik az edzés ... És Marika ekkor úgy érezte, hogy nincs nála boldogabb kislány a föld­kerekségen . . . Mezbe öltözött és nagy örömmel végezte az edző által meg­szabott gyakorlatokat. . . Mindez kö­zel nyolc esztendeje történt... A napokban találkoztam Lévai Marikával, aki éppen tornatermi ed­zésre sietett. Elkísértem, közben be­szélgettünk ... — Nagyon készülünk a tavaszi sze­zonra — mondja —, mert legalább két hellyel szeretnénk feljebb kerül­ni a tabellán. A lányok lelkiismere­tesen készülnek, szívesen végzik az edzéseket és valamennyien bízunk a sikeres tavaszi szereplésben . .. — Mióta játszik az első csapat­ban? — Amikor röplabdás lettem, talán : % mMim nem volt nálam szorgalmasabb lány az MVSC-nél. Az edzéseken túlóráz­tam, szerettem volna minél gyorsab­ban haladni. Félévi tanulás és állan­dó gyakorlás után bekerültem az első csapatba és azóta csak akkor nem játszottam bajnoki és más ba­rátságos mérkőzéseken, ha sérüléssel bajlódtam. \ ö' zután elmondja, hogy a női csa- ^ pat minden játékosa nagyon el volt keseredve, amikor kiestek az NB I-ből. iiomola György edző irá­nyításával valamennyien elhatároz­ták, hogy bajnokságot nyernek az NB II-ben. Csillogó szemekkel beszél ar­ról a nagyszerű kollektív szellemről, amely az NB II. tavaszi fordulójá­ban a legszebb jellemzője volt a csa­patnak. És az eredmény? Tavasszal minden mérkőzést 3:0 arányban nyertek meg és visszajutottak az „ígéret földjére ...” Újból a legjobb magyar női csapatok közé kerültek. — Harmadik éve vagyunk megsza­kítás nélkül az ország legjobbjai kö­zött — mondja. — Az első esztendő­ben a kilencedik helyen végeztünk, majd a következő bajnokságban he­tedikek lettünk. Most Ősszel nen» ment minden úgy, ahogy szerettük volna és jelenleg a nyolcadik helyet foglaljuk el. — Mondjon valamit élményeiről. — Az MVSC-vel kétszer játszot­tam már Csehszlovákiában és a vasutas válogatott tagjaként Romá­niában szerepeltem, a hat nemzet tornáján. Felejthetetlen élmény ma­rad számomra ez a három külföldi út, ahol megismerkedhettem a kiváló szovjet, csehszlovák, román, bolgár, lengyel röplabdás lányokkal. A vas­utas válogatott gyengébb volt a többi csapatnál, de ez egyáltalán nem be­folyásolta a különböző nemzetek lá­nyai között létrejött barátságot. Kü­lönösen a csehszlovák és a szovjet lányok játszottak remekül, akiktől igen sokat tanultam. Lévai Marika szerényen elhallgat­ja, hogy a magyar nagyválogatott keretnek a tagja. Amikor erről kez­dünk beszélgetni, elmondja, hogy őszi sérülése kisebb visszaesést oko­zott, de ez csak átmeneti visszaesés volt és határtalan lelkesedéssel ké­szül a válogatott edzésekre, mert leghőbb vágya, hogy egyszer magára húzhassa a címeres mezt... A Hejőcsabai Cement- és Mészmű megbecsült dolgozója a röplabdás kislány és nagyon büszke arra, hogy tagja a vállalat KISZ vezetőségének. Szabad idejében igen sokat olvas és nagyon szeret színházba járni. Ami­kor további céljai felől faggatjuk* mosolyogva csak annyit mond, hogy igen szeret röplábdázni és még éve­ken át szeretne csapata rendelkezé­sére állni. F lköszönürik Lévai Marikától, megyénk elmúlt évi legjobb női röplabdásától. Valósággal futva teszi meg a tornateremig az utal, első akar lenni az edzésen ... Lcskö Pál Készülődés a tavaszi versenyekre A Megyei és Városi Atlétikai Szö­vetség hivatalos helyiségében a szö­vetségi napokon nagy a sürgés-for­gás. A sportkörök vezetői a minősí­tési könyveket hozzák be érvényesí­tésre. A társadalmi aktívák, Molnár Kálmán, Dombóvári Károly, dr. Cse- hil István, Tálas Barna és a többiek azonnal munkához látnak, hogy a versenyidényre valamennyi atlétá­nak rendben legyen a minősítése. Amikor az előkészületek felől érdek­lődünk, dr. Csehil István, a Városi Atlétikai Szövetség .elnöke arról tá­jékoztat, hogy a város és a megye elnöksége kibővített elnökségi ülé­sen rögzítette az első negyedévi munkatérvét. Megállapították a me­zei bajnokság idei programját. Március 12-én az Ózdi Kohász erdei versenyével kezdődik a mezei versenysorozat. Március 19-én a MEAFC rendez mezei versenyt az Egyetemváros környékén; Március 25-cn tömegver­seny keretében í’cndezik meg Mis­kolc város mezei bajnokságát. Már­cius 2G-án kerül sor a járási baj­nokságokra. A miskolci járási TST kérése alapján úgy döntött az elnök­ség, hogy a megyei mezei bajnoksá­got az idén Bőcsön rendezik meg. Döntöttek az idei egyesületi baj­nokságok megrendezésének színhe­lyéről is. Az I. fordulót Űzd, a II. és IV. fordulót Diósgyőr, a III.-at pe­dig Sajószentpéter rendezi. Ezen ki­vid kétfordulós csapatversenyt Írnak ki Borsodi Kupa néven. §!!SOS‘í?S8I*ek — Megkezdődtek a magyar aszta­litenisz bajnokságok küzdelmei. Az első nap legnagyobb meglepetését a kiválóan játszó miskolci Oprável szolgáltatta, aki remek játékban :0-ra legyőzte Halpertet.- A magyar és román Labdarugó Szövetség is bejelentette tiltakozá­sát az UEFA-nál az ellen, hogy a portugál hatóságok nem akarnak be­utazási, vízumot adni az NDK ifjú- ági válogatottjának a március 30-tól kezdődő tornára. Amennyiben nem biztosítják a beutazási engedélyt, a magyar és a román ifjúsági váloga­tott nem vesz részt a tornán. Mai miskolci spertniíísor Kézilabda: Sagvári utcai általános iskola tornaterme, reggel 8 órától fo­lyamatosan: a városi kézilabda te- embajnokság küzdelmei. (Érdeke­sebb délutáni mérkőzések: DVTK— Borosdi Bányász, Műegyetem I.— Miskolci Bányás#, MMTS— DVTK- Kossuth férfi és az MVSC—Özdi Kohász női bemutató. Sakk: Széchenyi utca 26. szám alatti klubhelyiségben 9.00: MMTE— Bp.' Petőfi Maróczy-kupa sakkcsa­patbajnoki mérkőzés. Sí: Bükkszentkereszti síugró-sánc 10.30: A síugrósáncot avató nemzet- :özi ugróverseny, két csehszlovák és legjobb magyar síugrók részvéte­lével. Spartakiád: Sportszékház, 9.00: Miskolci járás sakkbajnoksága. Vil­lamosipari Technikum 9.00: Miskolci árás asztalitenisz bajnoksága. Mind­két versenyt a falusi spartakiád ke­retén belül rendezik meg. Labdarúgás: Népkerti sportpálya 10.30: MMTE—Di. Bányász labdarú­gómérkőzés. — Az idei műkorcsolyázó világ- bajnokságot, — amelyet február 22—25. között Prágában rendeztek volna meg — a Nemzetközi Műkor­csolyázó Szövetség vezetősége dön­tése alapján nem rendezik meg, az amerikai műkorcsolyázók tragikus repülőgépszerencsétlensége miatt. — Hétfőn az új párizsi pportpalo- tában Pnpp László Chioeca ellen lép szon'tóba. Papp ellenfelét még soha­sem ütötték ki ökölvívó találkozón. Felhívás A Szakszervezetek Megyei Taná­csa tömegsportbizottsáfa 1961. év­ben is megrendezi Miskolc város szakszervezeti, kétfordulós (tavaszi­őszi) asztalitenisz és sakk csapatbaj­nokságát. Asztaliteniszben 3 fős fér­fi, 2 fős női, sakkban 4 fős férfi csa­patok részvételével. Felhívjuk az üzemek sportíelelő1 seit, hogy nevezéseiket az asztalite­nisz és sakk csapatbajnokságokra február hó 20-ig a Szakszervezetek Megyei Tanácsa székhazában (Mis­kolc, Kossuth utca 11. sz.) a 22. sz. szobában adják le. Sportakadémia A Miskolci TST és a Hazafias Népfront városi bizottságának közös rendezésében a sportakadémia elő­adássorozat negyedik előadója dr. Mező Ferenc, a Nemzetközi Olimpiai Bizottság magyar tagja lesz. A sport­akadémia negyedik előadását 1961 február 20-án délután 5 órakor tart­ják meg a városi tanács tanácster­mében. Az előadás címe: A három- ezeréves olimpia. Az érdeklődők sok új és érdekes eseményt hallhatnak majd az olimpia múltjából. Elhatározták az Atlétikai Szö­vetség vezetői, hogy a Kilián Testnevelési Mozgalom sikere érdekében versenybírói tanfolyamul szerveznek Miskolc székhellyel. Felszólítják a járási szövetségeket hasonló tanfolyamok szervezésére, amelyeknek a lebonyolításához szak­mai támogatást nyújt majd a Megyei Szövetség. Az előző években nem volt elég­gé szervezett az edzők szakmai to­vábbképzése. Az idén ezen változtat­nak. Március 5-ón, vasárnap délelőtt filmvetítéssel egybekötött edzőto­vábbképző előadást rendeznek, fő­városi előadóval. A Városi Atlétikai Szövetség az idén is megrendezi április 4-én a hagyományos felszabadulási váltófu­tást. Az ifjúsági atléták foglalkozta­tása érdekében városok közötti ifjú­sági válogatott "verseny rendezését tervezik. November 7-én pedig ha­gyományossá akarják tenni a nép­kerti sétányokon megrendezendő tö- megversenyt. Szó van arról, hogy végre Miskolc városa is kap nagyje­lentőségű nemzeti atlétikai ver­senyt, amelyet a diósgyőri sta­dionban rendeznének meg ki­lenc nemzet és a legjobb magyar atléták részvételével, örvendetes eseménynek tartja a Városi Szövetség elnöke, hogy a nagy múlttal rendelkező MVSC is­mét megalakította atlétikai szakosz­tályát. Most már csak az szükséges, hogy az ugró- és dobópólyákat is készítsék el, hogy az új szakosztály tagjai zavartalanul készülhessenek fel versenyeikre. De fontos e létesít­mények elkészítése a Kilián Testne­velési Mozgalom sikeres megindítása szempontjából is. Az idén újszerű lesz atlétikában a Népköztársasági Kupa keretében ki­írásra kerülő Borsodi Kupa. Az erre vonatkozó versenykiírást, n szövetség a napokban készítette el. Folyik a készülődés a Városi, a Megyei Szövetségben. Legdöntőbb feladat, hogv minden sportkör a leg­rövidebb időn belül nyújtsa be érvé- nvesítésre a sportolók minősítési könyvét, mert a mezei bajnokságon csak érvényesített minősítő könyvvel indulhatnak a versenyzők. A pályá­val rendelkező sportkörök pedig a kedvező idő beálltával kezdjék meg a futópályák felújítását, az ugró­dobóhelyek rendbehozását, hogy mi­re megindul a versenyidény a salak­pályákon is, megfelelő lehetőségek biztosítsák majd a jobb eredmények elérését. Megkezdődött az idény az Atlétikai Szövetségben, folyik az élet. az edzés a termekben, szabadban egyaránt. Néhány bét múlva már hallatni fognak mag',' "ől az atléták is. Nemes Péter tun—»—mu——————————————— Előjegyzés mindennap: 11—12 óra között. 1212 — Orvosi hir. Dr. Sass Lajos kór­házi orvos megkezdte rendelését Selyemrét A/3. (Selyemréti nagy fű­szer mögött) 1-es kapu, I. emelet, 2. Rendel: szerdán, pénteken délután 6—7-ig, csütörtökön, szombaton reg­gel 7—fél 8-ig. 1235 — HORGÄSZBÄL egy hét múlva. Az Északmagyarországi Horgász Egyesület hagyományos horgászbál­jára február 85-én este 8 órai kez­dettel kerül sor az „Avas Szálló? összes termeiijen.-------------­----—. — A HAZAFIAS NÉPFRONT Mis­kolc városi bizottságának helyiségé­ben (Tanácsház tár 5. sz. alatt) min­den héten szerdán délután 5 órától (1 óráig ingyenes jogi tanácsadási ad a Jogi Bizottság egyik tagja. A hónap utolsó szerdáján pedig a vá­rosi tanács igazgatási osztályának főelőadója, dr. Mezei Ferenc, délután 5-től (i óráig jogvitás lakásügyekben ad ingyenes tanácsadást. — Az Ének-Zenetagozatú Alt. Is­kola-, Tanácsház tér 6. — mint ahogy a miskolci rádióban is jeleztük — február hóban tartja az első osztály­ba kerülő gyermekek előjegyzését.

Next

/
Oldalképek
Tartalom