Észak-Magyarország, 1957. december (13. évfolyam, 282-305. szám)

1957-12-06 / 286. szám

r 'í ESZAKMAGYARORSZÄG Péntek, 1957. december ff. hírek ÚJRA A „#€H KÉP?II?“ .4 napokban történt: Tucat Péternek valami dolga akadt a Hivatalban Kis-Fejes János fomxinkatarsnal. Óvatos duhaj és szomorú tapasztalatokkal ellátott em­ber lévén, Tucat Péter előbb telefonon érdeklődött. Kis-Fejes János tit­kárnője jelentkezett a drót túlsó végén; — Ki kéri Kis-Fejes elvtársat? — Tucat Péter. — Honnan? — Innen, a drót innenső végéről. Kis-Fejes elvtárs házon kívül van — s letette a kagylót. Tucat Péter nem hagyta magát ilyen olcsón lerázni. Űjra tár csázott. * — Ki kéri? — jelentkezett a titkárnő. — Itt Szürke Demeter beszél, de azt szeretném közölni, hogy meg­érkezett ide hozzánk a Főhivatalba Nagy fejű elvtárs a Hiper-Super-Fő- központból, s mivel gyermekkori barátja, szeretne beszélni Kis-Fejes elvtársival. — Azonnal kapcsolom — lelkendezett a titkárnő. — Kis-Fejes elv- .. társ magán kívül lesz az örömtől, — s már nyomta is le a piros gombot. így sikerült végre Tucat Péternek Kis-Fejessel beszélnie. A manó se’ hitte volna, hogy ilyen groteszk eset napjainkban elő­fordulhat ... (fy MnUdlHMimiMIMIMMIHHIIIIHMIIMlM IDŐJÁRÁS Várható időjárás pénteken estig: erősen felhős idő. sok helyen havazás, havas eső, nyugaton eső. Mérsékelt, majd meg­élénkülő nyugati, északnyugati szél. A hőmérséklet kissé emelkedik. Várható legalacsonyabb hőmérséklet ma éjjel: Nyugaton: nulla—mínusz 3, ke­leten minusz 3—mínusz 6 fok között, Dél­keleten helyenként minusz 6 fok alatt. ■Legmagasabb nappali hőmérséklet pénte­kért nyugaton: nulla—plusz 3, keleten nulla-mínusz 3 fok között.-oOo­—- Miskolc város Hazafias Nép­front Bizottsága december 9-én ülést tart, ahol Kükucska János elvtárs, a megyei párt végrehajtóbizottság má­sodtitkára tart külpolitikai beszámo­lót. Az értekezlet résztvevői megvi­tatják Ü* * moszkvai békefelhívást. — Újabb 20 bányászlakást adtak át a napokban a Selyemréten. A la­kások a kitűzött határidő előtt csak­nem egy hónappal hamarabb készül­tek el. — A borsod-nógrádi széntröszt párosversenyben harcol évi tervé­nek túlteljesítéséért. A verseny megkötésekor a borsodiak 60 ezer tonna terven felüli szén kitermelé- *ét vállalták. Nagyszerű munkájuk eredményeként ma arról adhatnak számot, hogy már százezer tonna terven felüli szenet küldtek félszín- te. — Hejőcsabán — a helyi népfront- bizottság javaslatára — cseréptetős házakat építenek maguknak a cigá­nyok. A házhelyeket már kijelölték, <s a környező üzemek építési anyag­gal segítik a lakásépítőket. A cigá­nyok maguk vetik a vályogot. — A Csernely és Vidéke Körzeti Földművesszövetkezet igazgatósága 16 taggal 30 hold földterülettel „ter­melési társulást-« hozott létre. A tagság 10 hold területre kötött cu­korrépa termelési szerződést. — Miskolc város KISZ-bizottsága értesíti a fiatalokat, hogy az Ifjúsági Akadémia második előadása decem­ber 6-án délután 4 órakor lesz meg­tartva a Borsodi Szénbányászati Tröszt helyiségében (Szemere u. 15.) Az előadás címe: Miskolc város tör­ténete. Előadó: Marjalaky Kiss La­jos, középiskolai tanár. — A miskolci Pamut fonó Vállalat­nál 40 taggal színjátszókor alakult. A fiatalok egyfelvonásos jelenetekkel készülnek a hónap végén megrende­zésre kerülő bemutatójukra. — Borsod megyében tegnap Miku­lás-esteket rendeztek a vendéglők­ben és cukrászdákban. Falvakban ezeket az estéket a földművesszövet­kezetek szervezték és tették a gyer­mekek részére hangulatossá, felejt­hetetlenné. — S a jószen tpé térén a helyi KISZ- bizottság december 8-án KISZ-bált rendez. A bál bevételét a szervezet kulturális és sportprogramjának végrehajtására használják fel. — A TTIT művészeti szakosztálya tíz estéből álló mikrobarázdás hang­lemez-koncert hangversenyt rendez. A megnyitó hangversenyre decem­ber 7-én, szombaton este 7 órakor kerül sor a TTIT klubhelyiségében. — Lapunk tegnapi számában tévesen közöltük a Művelődés Háza (D.-vasgyár) műsorát. December 6-án és 7-*n Egy éj­szaka helyett december 6-án 7-kor: A Bajadér, december 7-én fél 3-kor: Ár­mány és szerelem. Este 8-kor: A Bajadér kerül bemutatásra.-oOo­A posta kérése a közönséghez A posta decemberben bonyolítja 1c évi legnagyobb forgalmát. Év közben naponta átlag 5 ezer csomag és kö­rülbelül egymillió levél érkezik a fővárosba. Karácsony előtt a csoma­gok száma általában meghaladja a 20 ezret, a levelek száma pedig 16 mil­lióra rúg. A posta ezért azt kéri, hogy a nem romlandó tartalmú cso­magokat december 15-ig, a romlan­dókat pedig december 21-ig adják postára. Az üdvözlő lapokat és a leveleket lehetőleg december 20—22-ig dobják gyüjtőládákba. A posta karácsony előtti vasárnapon rendes hétköznapi, karácsony első napján pedig teljes csomagkézbesítést tart. Kertészeti előadássorozat A »Budai József gyümölcskerté­szeti szakkör« 1957. december 6-án, 18 órakor a miskolci gazdakörben (Major utca 2. szám) megkezdi téli kertészeti előadássorozatát. Az előadások minden héten ugyan­ezen időpontban és helyen kerülnek megtartásra és március végéig tarta­nak. Erre a rendezőség, a városi ta­nács mezőgazdasági osztálya minden miskolci földtulajdonost, gyümölcs- termelőt és szőlősgazdát szeretettel meghív. Az előadássorozat díjtalan. SZfíjanfíG VfíRORSlfíG Fiatal sportkörünk eredményesen dolgozik Városi tanácstagok fogadóórái December 7-én: Z. Tóth Jánosné Halász u. 1. sz. 17—19 óráig. Vass Andrásaié Maj- lá'th u. 14. sz. 16—17 óráig, Fehér László ;vezér u. 2. -sz. *10—12 óráig. December 8-án: Kormos György Major u. 2. sz. Gazdakör 15—16 óráig. Solymos- sy István III. Tölgy-u. 132. sz. 14—16 óráig, id. Árvái András Görömböly, Gyár u. 33. sz. 15—17 óráig. December 9-én: Meszléri Zoltán Csabai kapu 29. sz. 18—20 óráig. Kovács Antalné Segesvári u. 8. sz. 9—11 óráig. Fenyő Márton Szentpéteri kapu 57. sz. 16—18 ÓTái g. December 10-én: Toppay József Anna u. 14. sz. 15—17 óráig. Kolyankovszki Já­nos Kerpely A.-u. 3. sz. 16—18 óráig, Tu- róczy László Kohászati kultúrterem 17— 19 órái-g. —----------O--------------­M OZIK MŰSORA BÉKE. Dec. 5—11: Emberek vagy őr­mesterek. Olasz film. Kezdés: 4, 6, 8 óra. KOSSUTH. December 5—11-ig: Naple­mente előtt. Nyugatnémet film. Kezdés: fél 4, fél 6, fél 8, vasárnap fél 3, fél 5, fél 7. fél 9 óra. TÁNCSICS. Dec. 5—6: A szív újra do­bog. Színes szovjet film. Kezdés: 5, 7 óra. FÁKLYA. Dec. 6—7: Twist Olivér. An­gol film. Kezdés: fél 6, fél 8, vasárnap: fél 3, fél 5, fél 7, fél 9, csütörtök: fél 5, fél 7, fél 9 óra. HEJÖCSABA. Dec. 5—6: A vörös kocs­ma. Francia vígjáték. Kezdés: 5, 7 óra. DIÓSGYŐRI DIADAL. Dec. 6: Mert sze­gény vagy, hamarább kell meghalnod. Kezdés: 6 óra. DIÓSGYŐRI SÁGVÁRI. Dec. 6: Gyilkos­ság a Dante utcában. Szovjet film. Kez­dés: fél 5, fél 7 óra. PERECESBÁNYATELEP. Dec. 5—6: Da­ni. Uj magyar film. Kezdés: csütörtök: 5. 7, péntek 6 óra. A Szinvavölgyi mozi előadása decem­ber 5-én és 6-án technikai okokból el­marad. HÍRADÓ. Dec. 5—7: Uj magyar híradó. Irigy mackó. Nagyvilágon ekívül, VIT Moszkvában. 57—10. világhiradó. Futball­meccs Játékországban. Dec. 6: Emberek, vagy őrmesterek. Ui olasz film. Kezdés: délelőtt 10 órakor. Dec. 7: Mert szegény vagy hamarább kell meghalnod. Kezdés: 10 óra. Ma délután 3 órakor a Filharmónia rendezésében gyermekelőadás a Béke filmszínházban: Csodafurulya. SZÍNHÁZ DÉRYNÉ SZÍNHÁZ. (Déryné utca 5 sz.) December 6: Egy éjszaka (7). Dec. 7: Egy éjszaka (fél 8), Dec. 8: Megperzselt lá­nyok (3). Egy éjszaka (7). Művelődés háza. d.-vasgyár : December 6: A Bajadér (7). Dec. 7: Ár­mány és szerelem. Petőfi ifj. bérlet (fél 3), A Bajadér (fél 8), Dec. 8: Babatündér, Boleró, Seherezáde. (3), A Bajadér (7). APROHIRDETESE A Hirdetésfelvétel délután 4, szombaton délelőtt 10 óráig. Apróhirdetés 10 szóig hétköznap 11 forint (első szó vastaggal szedve). Minden további szó 1 forint. Vasárnap duplája. —- Vidéki hirdetőink a hirdetés díját postautalványon előre küldjék be a kiadóhivatalnak. Rádiója recseg? morgós? > Megjavítja gyorsan Kormos rádióműszerész. Kazinczy u. 10. udvarban. A Könnyűgépgyár azonnali belé­péssel felvesz marós és esztergályos szakmunkásokat. — Jelentkezés: KÖnnyügépgyár 5-ös kapu. Fényképezők felvételeit gyorsan nagyít­ja Feledy Ferenc. Kazinczy utca 2. szám, udvarban. 11948 125-ös, lemezvillás export Csepel eladó. Esztergályos u. 4. 4110 Egy, vagy három gépkocsi részére ga­rázst keres a Miskolci Élelmiszer kiskeres­kedelmi Vállalat, Széchenyi u. 36. 4129 A Borsod megyei Húsipari Vállalat azonnali belépésre keres húsipari szak­munkásokat. Jelentkezni lehet Miskolc. Vásártéri u. 21. sz. alatt. 4135 Figyelem! Kiss, káposztagyalus házhoz megy. Napot, órát csarnoki trafikba ké- rem leadni. Telefon: 16—505. __________4132 E ladó 2 darab 130 kg-os hízott sertés és világos háló. Buzogány utca 25. Tüzér­laktanya mögött,_________________ 12169 C soveskukoríca, 4 darab kisebb és 1 darab 2 mázsás hízó eladó. Hejőcsaba, Major u. 22. sz. 12168 Szerencs, Rákóczi u. 68. számú ház be­költözéssel eladó. Érdeklődni Tóthnál. 12166 FELHÍVJUK a lakosság és vál­lalatok figyelmét, hogy építési Anyag szükségletüket a TÜZÉP- telepekről most szerezzék be, mert december hó 27-től tele- í peink leltároznak. Asztaltüzhely eladó. Miskolc. Szövő ut­ca 14. szám alatt. 4119 Férfiszabó-munkást, nőt is (lehet kis-, nagy-, vagy vegyesmunkás), teljes ellá­tással, lakással keresek.. Cím a Hirdető- ben, Széchenyi u. 83._________________ 4117 F elvételre keresünk erős fizikumú dol­gozót, szénhordásra. Miskolci Ruházati Bolt, Széchenyi u. 30. sz. 4115 Férfi részére szállást adok. Vöröshad­4127 sereg útja 14. Tólnainé. Szőke, csinos, fiatal, elvált asszony férj- héz menne 28—43 év közötti független férfihez. Leveleket „Gyermek nem aka­dály 12162” jeligére kérek. Széchenyi u. 23. 12162 Nagyméretű női zöld műbőr kabát el­adó. László Jenő u. 60. 12161 A Bizományi Áruház Vállalat, Ta­nácsház-tér 22. Megvesz mindenféle használható férfi, női cipőt, ruhát, télikabátot, szőnyeget, festményt, bútort, munkaruhát. Ugyanott meg­vásárolhatók mindezek a cikkek. Telek Győri kapu 7—9. szám között el­adó. Kun József u. 44. Érdeklődni: esti órákban. 12158 Egy darab 100—130 kg-os hízott sertés egészben vagy felerészben eladó. Cím: Törösmart.y u. 54. sz. ___ 12154 S ürgősen eladó rövid körpáncélos zon­gora. Horváth L. u. 32. sz. _____12156 E ladó 3 kerekű gyermekbicikli, szoba- hinta. 25-ös fehér hócipő. Szemere u. 23. Merőné. _________12152 K onyhabútorok a legmodernebb kivi­telben fizetési könnyítéssel megrendel­hetők Dorkényi asztalosnál, Kazincbar­cika, Budai Anjal u. 29. (Felsőbarcika). 12151 Igényesnek középtermetre női panofix- bunda és férfi bőrkabát eladó. Huba u. 1. 12150 Fiatal házaspár bútorozott szobát ke­res. Gál György, Taktaezada^ 12149 Gyönyörű dióhálók, kombinálta zekré- nyek kaphatók. Szondy György u. 12/3. Fonoda felé. 12133 Baldachinos ebédlőszekrény és vitrin eladó. Vásárhelyi u. 9. 4106 Pufajkák, mikádók, téli munka­ruhák olcsó áron beszerezhetők a Miskolci Bizományi Áruházban. Tanácsház-tér 22. sz alatt. A putnoki decemberi országos vásáron választott csikókat és selejt lovakat ár­verésen értékesít a Putnoki Tangazda­ság;_____________________________________ 4099 E ladó modern, teledió háló, Széchenyi U. 63. 12098 Bot, gally, tuskó tűzifát vásárol ma­gánkereskedő.. ózd, Postafiók 40. 4101 Skoda-autó kézifék átalakítását garan­cia mellett vállalom. Siposs autójavító Mis­kolc, Fazekas u. 3. Telefon 16-631. 12074 Fájdalommal tudatjuk, hogy szeretett édesanyánk, nagyma­mánk és anyósunk FARAGÓ ISTVÁNNÉ Vaszil Erzsébet december 4-én 75 éves korában el­hunyt. Temetése december 6-án 3 órakor lesz a Szent Anna temető­ből. A gyászoló család. 1957 tavaszán hírt közölt az Északmagyarország, amely tudtul adta a megye sportközvéleményé­nek, hogy Sátoraljaújhelyen létre­jött a postás sportkör labdarúgó szalwsztálya. A csapat mindjárt alakulása után benevezett a me­gyei III. osztályba, ahol a lelkes munka és nagyszerű támogatás révén eredményesen szerepelt. Jó szereplésének köszönhette, hogy az 1957—58-as labdarúgó bajnokság­ban már a 11. osztályban szerepel­het. A bajnokságban a csapat köze­pes teljesítményt nyújtott, a fiatal postás dolgozóknak eleinte nehéz volt megszokni a magasabb osztály mérkőzéseinek légkörét. Tavasszal azonban minden bizonnyal eredmé­nyesebb működéséről adhatunk majd számol. Sportkörünk és labdarúgó csapa­tunk elért eredményében igen nagy része van a szakszervezet országos sportosztálya támogatásának. De el­ismerőleg kell szólnunk a MÁV SAC vezetőiről is, akik minden tá­mogatást megadtak szereplésükhöz. A dicséret és az elismerés hangján kell szólnunk a forgalmi szakszol­gálat és a műszaki hivatal vezető­jének lelkes támogatásáról is. Mindezeket egybevetve teremtették meg az alapját annak, hogy ma fia­tal sportkörünk és labdarúgó csa­patunk működéséről és eredmé­nyeiről számot oáhatunk. Mi, a labdarúgó szakosztály veze­tői ezúton mondunk köszönetét a csapat tagjainak lelkes munkáju­kért, s a különböző szervek, vezető testületek erkölcsi és anyagi támo­gatásáért. Ígérjük, hogy munkánk­kal továbbra is a szocialista sport ügyét fogjuk szolgálni. SZOMBATI ISTVÁN szakosztályvezető, Sátoraijaúj hely-ooo­A Sakk Két játszma Nemrég adtunk hirt arról, hogy a sá­toraljaújhelyi MÁV fiatal versenyzője a 13 éves Pozsgai Imre megszerezte az I. osztályú minősítést Közöljük Tömör I. osztályú versenyző elleni játszmájának befejezését. Pozsgai-Tömör 1957. Vil. Khl, Vh7, Bcl2, Hf5, Fb2, gy: a4. c3, e4. f3, g2, h3. (11 báb.) Sőt.: Kf8, VÍ7, Bc7, Hd3. He8, gy: a7, b6, c4, e5. f6, g7, hő. (12 báb.) Sötét lép. Vil. utolsó húzása a3— a4 volt, fenyeget Fa3-r. Sötét válasza lát­szólag mindent védett, vil. azonban ötle­tes kombinációval fordította a maga ja­vára a küzdelmet. 1. — Hb2: 2. Bdfl!! (hatalmas meglepetés) 2. — Ve6 3. Vh8 ! Kí7 4. Be8:! Ve8: 5. Hd6+ Ke7 6. He8: és vil. anyagi előnyével nyert. A világos bá­bok vezetője a legfiatalabb I. osztályú versenyző az országban. Bilek István mesterünk pedig gothai eredményével bőven teljesítette a nem­zetközi mesteri címhez szükséges normát. Valószínű tehát, hogy a FIDE (nemzetkö­zi sakkszövetség) következő kongresszu­sán Bilek mester megkapja a nemzetkö­zi mesteri címet, így ő lesz a legfiata­labb nemzetközi mester országunkban. Közöljük a gothai versenyen nyert egyik érdekes játszmáját. Malich—Bilek, Gotha 1957. Királyindiai védelem. 1. d4 Hf6 2. c4 g6 3. Hc3 Fg7 4. e4 d6 5. Fe2 e5 5. de: de: 7. Vd8:4- Kd8. (A királyindiai véde­lem cserevá3itozata ált elő. Vil. két terv közt választhat: vagy nyugodt fejlődő lé­pésekkel - Hf3 — 0-0 — Fe3 — Bfdl — Bacl-el igyekszik az egyensúlyt fenntar­tani, ez esetleg azzal a veszéllyel jár, hogy előbb-utóbb a d4 pont gyengesége érezhetővé válik: vagy mint a játszmá­ban, fejlődési előnyét és a sötét király rossz helyzetét kihasználva vezérek nél­kül as támadni igyekszik, újabb gyenge­ségek árán is.) 8. f4!? Hfd7 (Kockázatos lépés, mely további tempóvesztésre. kár­hoztatja sötétet. Jó volt Hbd7 9. Hf3 c6 egyenlő játékkal.) 9. Hf3 c€ 10. 0-0 Ke8 (aránylag a legjobb.) 11. Fe3 Ha6 12, Badl Fh6 13. g3? (Itt történt a kihagyás, 13. Fel! Fí'4: 14. Ff4: ef: 15. e5 kapcso­latban He4-el jó támadási folytatást adott.) 13. — Hc7 14. Fel He6! (mélyértel­mű gyalogáldozat. Világos kettősgyalog előnye csak gyengeség, amelyet sötét kö­vetkezetes nyugalommal használ ki. 15. f5-re a huszár beáll d4-re.) 15. fe: Fel: 16. Bc6 h6 17. Hdl Ke7 18. Hf2 a5 19. Bcdl Hdc5 20. Fd3 Hg5 21. Hgő: hg: 22. > Fe6 23. b3 Bhd8 (a4 még nem ment 24. b4 Hd7 25. Hd3 Fc4: 26. Hc3! taktikai mentség miatt.) 24. Kg2 a4 25. Hd3 (b4-re Hd7 után is nyerésre áll sötét.) 25. — He4: 26. Kf3 Hc3 27. Bd2 Bd4 28. Bel Fg4+ és vil. feladta. A miskolci körzeti szakszervezeti csa­patbajnokságot a MÁV I. csapata nyerte (Regős-Szabolcsi-Palágyi-Diviánszki). A megyei döntőt december 8-án, vasáman fél 9 órai kezdettel rendezik meg a SZOT Kossuth u. 11. sz. alatti kultúrtermében. BÁRCZAY LÁSZLÓ sakkmester.------------oOo----------­A MISKOLC! RADIO MAI MŰSORA? 18.00: Mi újság a pult mögött. Riport­összeállítás. 18.10: A népfront mezőgazdasági bizott­ságairól. 18.15: Szóvátesszük. 18.19: Hírek. 18.25: Szív küldi szívnek szívesen 18.50: Szén, a fekete szén. SPORTHÍREK Gönc—Tárcái 2:2 (0:1). a megyei H. osztályú labdarugó bajnoki mérkőzésen a- heves küzdelemben igazságos ered­mény született. Góllövők: Fábián, Jan- csó, illetve Molnár, Szabó. * Megyei I. o. labdarugó eredménvek: 'üde lény—Szerencs 7:1, Somsály—AIsó- zsolca 7:0, Szikszó—Bors.odvidéki Gép­gyár 3:0, Bánszállás—Sárospatak 3:0, M. Srdész—Rudabánya 2d. * Megyei II. o. labdarugó mérkőzések eredményei: Bodirogkeresztúr---Pácin 2:2, (a második félidőben félbeszakadt) Sze­rencs—Kenézlő 2:1. Sátoraljaújhelyi Pos­tás—Pálháza. 0:0, (a saujhélyiek megóv­ták a mérkőzést, mivel a pálházaiak jo­gosulatlanul szerepeltették Gólya Antalt.) Tokaj—Hidasnémeti 2:0. Taktaharkóny— Gönc mérkőzés elmaradt. * A Szerencsi MÁV Bocskai sportkör ma este 6 órakor a vasutaskor helyi­ségében sportnagygyűlést rendez. A je­lenlévők megvitatják a sportkör ezévi működéséről szóló jelentést, számos más fontos kérdést és több pontból álló ha­tározatot hoznak. Az MMTE megalakította IS taggal si szakosztályát. A fiatalok már megkezd­ték az edzéseket Tóth Dezső irányítása mellett. Jégpálya nyílt Miskolcon. A népikért! kézilabda pályán- az MMTE sportkör ve­zetői megnyitották jégpályájukat, ahol a téli sportot kedvelő fiatalok eleget tehet­nek szórakozási igényeiknek. * Az NB I. női röplabda csa'patbajnoki mérkőzések során a DVTK együttese 3:1 arányban vereséget szenvedett a Bp. Vil­lanyszerelők csapatától. A találkozó vé­gig igen változatos játékot hozott, a haj­rában a diósgyőriek visszaestek és ez elég volt ahhoz, hogy a fővárosi lányok győztesen kerüljenek ki a mérkőzésből. A Magyar Uszószövetség utánpótlásá­nak uszóversenyén elindultak a borsodi fiatalok is. A 100 „m-es ifjúsági hátuszás- ban Kondás, az MVSC tehetséges ver­senyzője 1:13.6 eredményével a harmadik helyet szerezte meg. * A kosárlabda NB I. legutóbbi fordulójá­ban a diósgyőri lányok vereséget, míg a férfiak győzelmet értek el. A férfiak a BVSC együttesét 69:66 arányban győz­nék le. A hosszabbítás után a tervsze­rűbben játszó diósgyőriek csak nehezen tudták a győzelmet megszerezni. A má­sik találkozón a Bp. Petőfi együttese fölé­nyes 73:52 győzelmet ért el a diósgyőri ányokkal szemben. * A Bükkaljai Bányász NB 11-es labda­rúgó csapata tegnap tartotta meg kótka- pus edzését. A csapatban Mező Jenő ed­ző változásokat tervez a Nyíregyháza el­leni mérkőzésre. Kankulya I. és Benes helyett Karükulya n-t és Vargát akarják szerepeltetni. ÉSZ ASM AGY AROKSZAG A Magyar Szocialista Munkáspárt Borsod megyei bizottságának lapja, Szerkeszti: a szerkesztőbizottság. Szerkesztőség: Miskolc. Tanácsháztér 2. A szerkesztőség telefonszámai: 16-046. 16-049. Kiadóhivatal: Miskolc Széchenyi u, 23. Kiadóhivatal telefonla: 16-213. Készült a Borsodmegvet NvomdábaRi Föleid« vorotő* Cselló Táros. Mély fájdalommal tudatjuk, hogy szeretett édesanyánk, testvé­rünk, sógornő és rokon özv. TAKÁCS LAJOSNÉ Kormos Julianna december 4-én 69 éves korában elhunyt. Temetése ma délután 13 órakor lesz a hejőcsabai ref. temetőből. A gyászoló család. Rövidesen megjelenik a Borsodi Fehérkönyv Ez történt Borsodban címmel. A könyv két kötetben, sok képpel dokumentálja az ellenforradalom rémtetteit. Ara kötetenként 5 forint. Kapható lesz az egész megye terü­letén a postahivatalokban, postás­kézbesítőknél és hírlapárusoknál.

Next

/
Oldalképek
Tartalom