Észak-Magyarország, 2001. november (57. évfolyam, 255-279. szám)

2001-11-02 / 255. szám

UK . n Barátok Megalakult Miskolc baráta­inak a köre /5 Kiütötte Összecsattantak, de komoly sérülés nem történt /5 Bányaműit Új életre keltik a funkciótlan üzemterületeket /8 IDŐJÁRÁS: Futózápor, hőzápor Nappal 5-10 °C Éjszaka 0, 5 °C Miskolc és Borsod-Abaúj-Zemplén napilapja K-MttVRRORSáG # ÁRA: 59 Ft, előfizetőknek: 30,70 Ft 2001. november 2., péntek 57. évfolyam, 255. szám Miskolc és környéke Ma Tv Plusz. Ismét jelentkezik mai számunkban a ÉM rádió- és televízió­melléklete, a Tv Plusz. Parketták: Tölgy: 2300 Ft-to. ezenkívül bükk, akáw kőris és éger I 5 év GARANCIÁVAL. 8 Minden, ami TAPÉTA ’ "szigetelő, pír, prégelt, habosított, öntapadó, hő- és karcálló. ■V.V.V.V.V.V.V.V.- -------- 06-80/222-222 _• i¥ Meglepetések ■| helyett! Keresse a piros-tener kockás taxikat! tm /.ViV.ViV.V.V.V.V díjmentesen hívható i , MATÁV-készülékröM ■ 322-222 ■* Személy-, teherfuvarozás, autómentés I —■ Keresse a piros-fehér kockás taxikat! ­9 ÉSZAKrMAOYARQRSZÁQ H 3501 Miskolc, Postafiók 351 ® (46) 414-022 LÁBBELIK •J •} 'j J J j'J' J"'j * J JW J'J J''*' ~ ~ Átlagos cipőárak Magyarországon 11 123 i ül Sportbolt Áruház Cipőbolt Távol- Használt keleti üzlet ruha bolt Forrás: Gfk Piackutató Intézet - Grafika: ÉM Vizsgálódnak a megyei kóriiázban Másfél hónapig is eltarthat a Térségi Mobil Ellenőrzési Csoportjának munkája Miskolc (ÉM) - Átfogó vizsgálatot kezdett kedden az Országos Egészségbiztosítási Pénztár (OEP) regionális szakemberekből álló csoport­ja Miskolcon a B.-A.-Z. Me­gyei Kórházban. A vizsgálatot a Térségi Mobil Ellenőrzési Csoport folytatja az OEP új ellenőrzési stratégiájá­nak részeként. Az ellenőrzendő intézményeket országosan egysé­ges szempontok alapján válasz­tották ki. (Mint arról korábban beszámoltunk, tavasz óta már nem csak akkor kezdeményez az OEP vizsgálatot az egyes intéz­ményeknél, ha az informatikai rendszer kirívó adatokat mutat.) Az országos vizsgálat kiterjed or­szágos, megyei és városi intéz­ményekre. Észak-Magyarország körzetében most csak a megyei kórház kerül sorra. A területen ez az egyetlen megyei kórház, amelyben a legtöbb szakellátási terület képviselteti magát, és re­gionális feladatokat lát el. A vizsgálatot folytató csapatot ellenőrző főorvosok, gyógyszerész, jogász, informatikus, finanszíro­zó és számviteli szakemberek al­kotják, akik országosan egységes szempontok alapján végzik mun­kájukat. Feladatuk a kórházban a kódolási szokások, az egészség- ügyi adatok biztonságának vizs­gálata, az elvégzett beavatkozások elszámolásának, a betegellátás színvonalának ellenőrzése - tájé­koztatta lapunkat dr. Fazekas Ág­nes Észak-magvarországi Térsé­gi Főigazgatói Főkoordinátor, a vizsgálat vezetője. Információink szerint a vizs­gálat hozzávetőleg másfél hóna­pot vesz igénybe. Csendesen, emlékezve. Mindenszentek napján a hideg, szeles idő ellenére a temetők már a reggeli órákban mindenütt megteltek az elveszített rokonokra, barátokra emlékezőkkel. /3 Fotó: Farkas Maya Legyalutta a hátulját Szerencsére csak az anyagi kár volt nagy Miskolc (ÉM - PT) - A Sajószigeti úton haladó Lada sze­mélygépkocsinak szinte legyalul­ta a csomagtartó részét az a Sko­da, amelyik eddig ismeretlen kö­rülmények között nekihajtott tegnap délután. A karosszériák összecsattanása után a Skoda a magasfeszültségű vezeték oszlo­pán landolt. A legyalult hátuljú Lada pedig fejre áll, és mintegy húsz méter csúszás után megállt. Az anyagi kár jelentős. A men­tők egy gyereket és egy felnőt­tet szállítottak kórházi vizsgálat­ra. Az eset körülményeit a rend­Fejteton Fotó: Puskár Tibor őrség vizsgálja. További fotók: www.boon.hu. Szenvedve Hazai pá­lyán szerepelt a Vegyész RC- Kazincbarcika férfi extrali­gás röplabda­csapata. A kék-sárgák a Szeged ellen diadalmaskod­tak 3:1 arány­ban. /9 Fotó: Ádám János Irodaház lenne a volt iskolából Elhúzódott az épület felújítása Miskolc (ÉM - BAL) - Irodaházat alakít ki a Nép­kert sarkán álló egykori iskolaépületből tulajdono­sa (bár nemrégiben az in­gatlan merőben más jelle­gű hasznosításával kapcso­latos híresztelések is nap­világot láttak). A ház sor­sa az elmúlt években, mió­ta eladta az önkormány­zat, rendre az érdeklődés középpontjába állt. A Budai J. utca 2. szám alat­ti épületben egykor gyógype­dagógiai iskola működött. Az intézményt az üzemeltető ön- kormányzat évekkel ezelőtt el­költöztette, az ingatlant előbb - üzleti céllal - kiadták, kis­vártatva pedig eladták. Két év csendet követően az elmúlt hó­napokban szembetűnő módon megújult a sarki ház: új tulaj­donosa nagyszabású felújítás­ba kezdett. A Szponzor Kft. - miután hónapokon keresztül bérelte - 1999 őszén vásárolta meg az ingatlant az önkor­mányzat szakcégétől, a MIK Rt.-től, a kft. ügyvezető igazga­tójának elmondása szerint az ingatlanra kiírt versenytárgya­lást követően (a vételárról nem kaphattunk információt). A fővárosi székhelyű kereske­delmi kft. akkoriban létesített miskolci fiókot, annak szánták irodaként a házat. A ház azonban, mint Ambriskó Istvánná tájékoztat­ta lapunkat, műszakilag lénye­gesen rosszabb állapotban volt, mint várták. A felújítás elhúzódott, sokkal többe ke- rül(t) a tervezettnél; a befeje­zését most jövő év elejére vár­ják. Az ügyvezető elmondta: jelenlegi elképzelésük, hogy a szobákat - az összalapterület mintegy 300 négyzetméter - irodákként más cégeknek ad­ják ki; talán maga a kft. is ott marad az egyik helyiségben. Még felújítják Fotó: Bujdos Tibor

Next

/
Oldalképek
Tartalom