Észak-Magyarország, 1991. június (47. évfolyam, 127-151. szám)

1991-06-06 / 131. szám

ÉSZAK-MAGYARORSZAG 6 1991. június 6., csütörtök A Videoton Márkaszerviz az alábbi szolgáltatásait ajánlja tisztelt ügyfelei részére. ♦ Videoton, Akai, Thomson, Samsung termékek garanciális fizető és átalánydíjas javítása. ♦ Import készülékek áthangolása és javítása. ♦ Egyedi műholdvevők telepítése. //# VIDEOTON Elektronika Kft. Miskolc, Szabó Lajos út 52. sz. Telefon: 46-40-293 APRÓHIRDETÉSEK expressz ötéves Mitsubishi Galant 1,6 eladó. Te­lefon : 46/56-732. ______ E lveszett németju­hász kan 15 hetes kis­kutyánk. Ismertető­jele: a fülében 99099. EAN 1000 eszterga Tállyán 800 tőke, 3 eladó. Csótal .József, éves furmint eladó. Miskolc, Déryné 12. Érd.: 26-438. lárma vegyes szám van tetoválva. k°l11 - 3B” Nyomravezetői ét ma- PulyaKne. gas jutalomban ré­szesítjük. Trabant Lim., két- Felhívjuk szíves fl- ütemű, garanciális el- gyelmüket, hogy Ri­adó. Telefon: Füzér- DÖNY-, RELUXA- Trem- TELEPHELYÜNKET áthelyeztük. üj cí­___ 408-as Moszkvics, műnk: VERTEX KFT., ___ __..___ Miskolc, bontva eladó. Érdek- 4*)- Telefon: G yőri kapu 137. Te- lődni a 44-079-es tele- »2-418.________________ l efon: 41-089.__________fonon. Sík u. 37. sz. A Mátra Füszért A „Turbo GMK To- Jó állapotban lévő Miskolci Raktárháza kaj, Achim A. út 11. berendezett büfékocsi értesíti a tisztelt vá- számlaszám: OTP 279- eladó. Érd.: Miskolc- sár,»közönséget, hogy 98225/518. Eng. sz.: Görömböly, Rezi K. a,z Állomás u. 1. sz. 250/1990/4. Adószám: 33. alatti Mim Füszért 22811891-2-09” feliratú rtiirzknrsi felszerel Diszkontáruháza bélyegzője elveszett. “ , d- Érdeklfirini hosszabbított nyitva 1001 ten eiaao. n,raeKioani —_____ H asználata 1991. júni­us 1-jétől érvényte­len !__________________ M agas jutalmat adok Gróti nevű, egyéves, arany setriver szuka kutyám megtalálói á­non, 18 órától. Arany-, ezüst ÉKSZEREK, ADÁSA-VÉTELE TOKAJBAN a Skála Áruház I. emeletén. Szeretne ön külföldön dolgozni?! (Németországban, Angliában, Svájcban, USA-ban stb.) Címünk: Career Service, 6701. Szeged, Pf.: 264. lozott, egyéves karosz­nak. Fülteto^áiás szá- széria, felújítva, vá­rná: 76-0. Eigner, Mis- tommt 2107-es, törött kok;, Aulich L. u. 22. karosszéria eladó. Ér- Telefon: 64-143. deklődni: Rakamaz, ——w-----—v----------- Béke út 14. A kar ön jól keres­ni? Csinos, fiatal höl­ta.rtással üzemel: munkanapokon hétfő kivételével 18 óráig, 17 EZER KILOMÉ- hétfőn 16 óráig, szom- TERT futott, zárt UAZ baton, pedig 7—13 órá- és 2105-ÖS, karambo- ig tart nyitva. REDŐNY, RELUXA JAVÍTÁS—SZOLGÁL­TATÁS ! Expressz- ügyelet! Tel.: 62-418. Hibás kádak új.ra- zománc ozását válla ­— ------------ --------_----. Toyota Corolla Lift- lom. Vidékre is. Mliis­g yeket keresünk mis- back 1,85-os dízel, 5,5 kolc: 53-224. kolci esitic show-ba, éves, 5 liter/100 km- sóder- hrunnt wT maga.s kereseti lehe- es_ fogyasztású^_s_z_gk. to^de|s’ ^IdszmüÁ' tőséggel. Jelentkezni eladó. Tel.: 49/11-375. hí??,1: ^Pfry?í‘ „£■ 14- Autósok, figyelem! csYval. 48-25L alatt. Tel.: 44-932. Alkatrészek nagy vá­1500-as Lada 2000 lasztékban kaphatók: hufVinnonnc al. 7nof'itrn Tnrlo TJ rí: ' i&yiU-yJ-. billenős tehergépko- >ival. 48-251 Tanár — minden nyári km, hathónapos, el- Zastava, Lada, P. Fi- módszertani foelaíko- adó. Érdeklődni: mun- at, Wartburg, Trabant ^kon^ Skészlt á^- kaidőben 48/31-966. típusokhoz. Főtengely, tatónoT Iskolásokat ­fip- a következő tanévre. 77-850°l0 U' 3°/a' TeL: ErdeM"dini: 73-176-on. ——'-------— -------------- Pótvizsgára mate­T erepcs IFA friss maliikáhól, fizikából műszakival és kétéves középiskolások ielké- IFA-fulke eladó. Ér- szításét vállalom. Dr. deklődni: Farkas La- Tömpe. 46/78-297. Éjszakai' és nappali j°s> Bükkábrány, Sá- Butiknak és víkend- munkára lovak mellé y —.---------------------háznak alkalmas fa­d olgozókat felveszünk. Eladó új, 1,1-es négy- ház készítését bár- Jelenitkezés szemé- ütemű Trabant Com- milyen méretben vál­állás APRÓHIRDETÉSEK ly-esen hegyi Eger, Eged- bi. Tel.: 48/31-524. lovastanya Mezőkövesd köz­pontjában bevezetett üzlet eladó. Érd.: Dó­zsa György 4. Tele­fon : 12-946.____________ T artós használatra, n agy k eres k edelmi célra alkalmas, tele­fonos. 200—300 nm raktárhelyiséget bé­relnénk. Ajánlato­kat a 06-52'25-231 te­lefanra kérjük. ______ E ladó 617 nm-es beépíthető telek. Érd.: Miskolc. III. kér. Fenyves út 18. sz. alatt. _____________ 2,5 szobás szövetke­zeti lakásomat mis­kolci családi házra cserélem ráfizetéssel. Középszer u. 64. IV/1., 18 óra után.__________ E ladó a Thököly 28. sz, alatt 47 négyzet- méteres. tehermentes, OTP-öröklakás. Ér­deklődni a 82-197-es telefonszámon. 17 óra után.___________________ Eladó diósgyőri, 1 + 2 fél szobás, I. em., 54 nm-es szö­vetkezeti lakás. Te­lefon: 78-863._________ I griciben 2 szobás családi ház -f mellék- épületek. 2284 négy­zetméteres telekkel, beültetve eladó. Irány­ár: 650 ezer Ft. Érd.: 46'64-184._________ 1 +2 fél szobás. i-ehermervt.es szövet­kezeti, belvárosi la­kás sürgősen etodó. Érd.: esti órákban, a 45-i6fl-ag telefonon. Ernőd. Árpád út 47. sz. alatti szöba-konv- ha. fürdőszoba, spái- zos kis lakóház el­adó. __________ É let járadékot fizet­nék idős személvnek, t a nácsi lakásé rt j s. Leveleket: ..Odaköltö- zés 304148’* jeligére a kiadóba.______________ E ladó Diósgyőrben 1.5 szobás, saját tu- toidonú bérházi la­kás. Érdeklődni e~te: 77-823. ________________ G arázs eladó a Szin- va-parton, a Gép­ipari Technikumnál. Telefon: 74-164. Eladó 2,5 szobás társasház a Dessew- £fy u. 12. mfszt. 2. alatt. Megtekinthető: szombat, vasárnap egész nap.____________ Elcserélném miskol­ci, 2 szoba-összkom­fortos tanácsi laká­somat 2 szobás csa­ládi házra. Miskolc vonzáskörzetében (JO—15 km). Minden megoldás érdekel. Le­veleket: ..Csere 513794” jéligére a hirdetőbe. Eladnám vagy el­cserélném felújításra szoruló családi háza­mat. Csere esetén kb. 55 négyzetméteres, gázos tanácsi lakás érdekel. Érd.: Bábo- nyibérc, Alsósor 17. Eladó Miskolc, Ba­csó Béla utca 38. sz. alatti 105 négyszög- öles ingatlan, ipari árammal ellátott, mű­helynek alkalmas 96 négyzetméteres épít­ménnyel. Irányár: 1,3 millió Ft. Érdeklődni: 46/68-256-os telefon- számom______________ Kazincbarcikán 3.5 szobás, 90 négyzetmé­teres, belvárosi, te­hermentes öröklakás eladó. Érd. telefonon: 48/10-174-e.n.__________ E ladnám vagy el­cserélném szír mabe­senyői szintes családi házamat 3 szobás miskolcira. Érdeklőd­ni : Miskolc. Jókai út 13. fszt. 1. Czirjákné. Encsi, tanácsi gar­zon és miskolci más­fél szobás, szövetke­zeti. összkomfortos lakást cserélnénk. Minden megoldás ér- dekel. 4.1/42-328. Eladó 2 szoba-kony­ha. fürdőszobás csalá­di ház. Qnga. Arany J. u. 53. sz. alatt. Érdeklődni: Oniga. Lé- vay J. út 26. sz. alatt. Piramis Ingatlanköz­vetítő Iroda. Misko’c. Rákóczi út 12. Tele­fon: 46-46-022. Ka­zincbarcika, Lenin út 45. Telefon: 48-16-171 eladás, vétel. csere, bérlés). Ingat! anügv- letével kapcsolatosan keresse irodáinkat! Rakacai-tónál be­rendezett nyaraló, megművelt telekkel. gyümölcsössé1 eladó. ..Nyugalom 304323” jeligére a kiadóba. Nyéki hegyen 504 négyszögöl szőlő-gyü­mölcsös eladó. Érd.: Miskolc, Vasverő u. 26. sz. ________________ G arzon eladó. Mis­kolc, Gagarin u. 15. fszt. 3._______________ E lcserélnénk három- szobás családi há­zunkat 2 dib 1.5 szo­bás, OTP-.lakásra. Ér­deklődni: Miskolc II., Csaba vezér 99. vagy 64-179.____________ S ürgősen, reális áron eladó 2 szobás, gázfűtéses, parkettás öröklakás. Telefon: 73-343, 19 óra után. Komlóstető és Ta­polca között 2 db panorámás zártkiert (320 és 420 négyszög­öl) eladó. (Csak a felét kell kifizetni, a másik felét év vé­géig részletezheti. Ugyanitt PD-,s Tra­bant Combi eladó. Telefon-: 78-192. Belvárosi közműve­sített. beépíthető ház­hely eladó. Telefon: 64-621.________________ B elvárosi, azonnal beköltözhető, 73 négy­zetméteres, összkom­fortos lakás eladó. Telefon: 54-219. Eladó Sajóláclí, Bem apó út 31. sz. alatti 2 szoba-konyha, spájz. folyosó. f ürdős zob a. előszoba részekből álló félkész állapot­ban családi ház. Az ingatlanhoz tartozik 400 négyszögöl hasz­nosítható szántóterü­let. Irányár: meg­egyezés szerint. ______ V örösmarty úti 2 + 2 fél szobás lakás 22 000 Ft/m2, eladó. Telefon: 21-720. Mályi, Deák Ferenc út 29. sz. alatt négy- szotoás családi ház eladó. Érdeklődni le- h et: minden nap. Aszaló. Kassai út 39. sz. 3 szobás csa­ládi ház eladó. Gaz­dálkodásra is megfe- lei. ____________ T apolcai út közelé­ben 300 nógyszöeö’ hétvégi telek eladó. Gyári kétszobás fa­házzal, villany, pince, felében szőlő. Tele- fon: 65-894.__________ 1,5 szobás lakás bú­torozva kiadó! Érd.: telefonon: 82-396. ... .. .. ,, ,,, Eladó Tudor, vonó­TetefSíf-1 36/12^804 et)' horoggá1 vizsgáztatva. rejeton_._36/l2 804.------ Érdeklődni: Felsőzsol­K ft. magas kerese- ca, Szent István út 7. li lehetőséggel fiatal Vasárnap, hétfő, embereket alkalmaz üzletkötői munkakör­Eladó 11 éves, pia­ben. Akarat, hit, el- ^s_BarkaS, _,ÍYe.s 207. este. várá«?- sült. p-niairrth 1H- műszakival. Érdeklőd- wr. _____ n i: Miskolc, Kisfaludy u. 63. latom. Érdeklődni: Drötár, Tiiszaliök Do- bi I. u. 9. 4450. Eladó egy hét üdü­lés két személynek, Budapesten, a Sas­hegyen, augusztus 5— lll-iig. Telefon: 46/82­várás. Sült galamb ki zárva! ,,Próbatétel raj-: tam áll 303 986” jel­igére a kiadóba. Keresem őszinte be­csületes párom, egy itiiszta. csinos. ..szőke nő” személyében, le­______________________Eladó vagy elcseré _ ___ A usztriai állásaján- ,Éem Citroen GSA X—3 veleket főleg vidék­lat katalógus vendég- gépkocsimat. Ér- ről várok, ,,53 évtől látósoknak, szakkép- aeKlodni a 79-705-ös 62 évig”. Én 68/173/70 zetleneknek, 135 Ft- telefonon, munkaidő- kg vagyak. barna, ért. 4014 Debrecen, Den-__________________ nem doihányzom. Jel­P f.: 8. Hosszúplatós IFA i'fíém "• ...Szőkék előny­eladó. Köröm. Béke ben 49789*” a kiadé­Mezőgazdasági Kombinát Kömye, Targonca javító Üzeme németül beszélő, fiatal, felsőfokú MŰSZAKI VÉGZETTSÉGŰ munkatársat keres ÜZLETKÖTŐ mjunkakőrbe. Jelentkezni: 34/73-308 telefonon ba. ingatlan Eladó a Petneházy bér házaknál egy 36 négyzetméteres föld­Szobafestést, mázo- ’ást, tapétázást ked­vezményesen vállalok. Közületitek is. Tele­fon: 57-619. Manager alkat? Iri­gyen megtanulhat né- metül! Tel.: 62-483. Lakókocsi bérbe adó ______________ ____ nyaraláshoz. Telefon: s zinti garzon. Érdek- 79-672._________ l ődni lehet a 49-722-es végleges szőrtelení- teLefO/nszámon, 17 tés: arcról, mellről, órától._____________lábszárról: nőknek. H áromszobás örök- Arcápolás férfiaknak lakás 73 négyzetmé- Is. Mellnövesztő krém teres, erkély es. no- kapható. Várszeginé, vemberi beköltözéssel Petneházy toronyház. , eladó. Telefon: 68-714. Angol nyelvoktatás Másfél szobás lakás délelőtt is. „Belváros- üresen, hosszabb idő- ban 304293” jeligére a re, azonnal kiadó, kiadóba, gyermekkel „ Ér- Végzős mat.-fizika deklődni 3 napon át, szakos főiskolás lány Állandó — nem sze- a helyszínen. 2—6-is. általános és középis- zonra — munkatársa- ,^ , kolások számára fel­kat keresünk felszol- äth- Hegyalja 2, Vl/l. készítést vállal. Ér- gáló, szakács, kony- Pereces! családi ház- deklődni : Miskolc, Ka- hai kisegítők szemé- ra cserélném vagy zinczy F. út 3. 1/3., lyében. Fizetés meg- eladnám Győri kaoui. Gulyás Krisztina. egyezés szerint há- szövetkezeti, 2 szó- Játéktermünket a romszori étkezés + la- bás, IV. emeleti laká- Kilián-déli fodrászüz- kás. cím: Nagy-Ta- sómat. Pereces! csa- Iet épületében június nya Fogadó, Pálháza, ládi ház megvétele i-jén, 10 órakor meg- Fenyvesalja 1. Tele- is érdekel. Érdeklőd- nyitjuk. Várjuk ked- fon: Pálháza 59. ni: 68-401-es telefo- yvendégeinket! non. munkanapokon „ — reggel 6 órától dél- Tojástermeléshez tár­ÁLLÁSKERESŐK! MANHATTAN KÜL- utáíT* 7 ° ó-róto^Worn- sat ’ keresek. „Kész- pfimi MiTwwAifn?. után í óráig, szom __ __” F ÖLDI MUNKAKÖZ­VETÍTŐ MISKOLC, délután 2°óráTg GYŐRI KAPU 126. sz ae,UILan 2 óráig. baton: reggel 6-tól 400 ezer Ft 304219” jeligére a ki­adóba.__________________ 2 1 éves, 170 cm ma­gas, középiskolai vág­atott! Nyitva: 15—19 Gázfűtéses, 78 négy­óráig. zetméteres családi Megnyerő külsejű vékenvséére alkalmas zettségű lány, társa- flatal hölgyeket kere- területtel József út ság hiányában mégis- sünk reprezentációs Jo (Győrt kapu) Ér- merkedne korban hoz- munkára. Jelentkezni cétolőclTii: esti órák- záillő, intelligens fér­----- -------------- ------- „Borsodiak j eligére a ki­írásban: „Reprezenta­tív 3545” Miskolc 1 Pf.: 512. fival. 304149” adóba. ban, a 84-028-as tele­fonom_________________ Eladó Miskolc. Sza- , . , , „ , . badság u. 33. gázfű- Jo megjelenésű, kis- téses. telefonos, két- gyermekét egyedül szobás családi ház. nevelő vidéki fiatal- Érd.: szombat, vasár- ember 38/185, megis­nap, 16 óráig. A SINUS Vállalat alkalmaz teljesítménybéres, szakképzett villanymotor-tekercselő és vil- lanymotorszerelő szakmunkáso­kat. Telefon: 75-499. A Miskolci Műanyagfeldolgozó Részvénytársaság felvételt hir­det férfi munkavállaló részére rendész munkakör betöltésére. Felvételi követelmény: középis­kolai végzettség, legalább 5 éves gyakorlat és erkölcsi feddhetet­lenség. Bérezés megegyezés sze­rint. Érdeklődni lehet: 26-411/22 melléken. A TÜKI mérlegképes szak- képzettségű munkatársat keres számviteli csoportvezetői beosz­tásba. PC ismeret előnyt jelent. Jelentkezés személyesen a pénz­ügyi és számviteli oszt.-vezető- nél. A Pankl és Hofmann Kötő­elemgyártó Kft. azonnali belé­péssel felvesz gyakorlattal ren­delkező számviteli osztályveze­tőt. Fizetés megegyezés szerint. Eladó 1 + ? fél szobás, 50 oéeyzet- REDÖNY, RELUXA! méteres. telefonos. A VERTEX KFT. ÖNÖ- pa ra b olaaoi tenné s. KÉRT dolgozik. IN- gázfűtéses öröklakás. GYENES helyszíni fel- A vételárba kisebb mérés, DÍJTALAN ki- lakást beszámítok. Ér­szállás, OLCSÓ árak! dekJődni: szerdán. Tel.: 62-418, bármikor, szombaton. 14 ------------------------------------után: 28-028. m erkedne vidéki lány­nyal, vagy özvegy asszonnyal házasság céljából. Vidékiek előnyben. „Nem jó egyedül 304150” jeligé­re a kiadóba. VÁLLALKOZÓK! Ré­gen meglevő, számla őrá nélkül vásárolt ESZ­__ KÖZEIKET, anyagai­G arzon eladó Hoff- kát KÖLTSÉGKÉNT Építkezők.! 12-es be- _______ _____ ____ t o.nacól és „I”-ts.ntó mann O. u. 31. fszt. 3. ELSZÁMOLHATJA 1% eladó. Érdeklődni: 75- Érdeklődni: június 14- + áfáért. SZTANEK— 792-es telefonon. én és 15-én, 16—18 KÉR. BT. 46/17-477. Veszek régi pénzt, óráig, kitüntetéseket, bélye­Szeretnél szabad- Bánrévén, Dózsa Gy. idődben elmenni mo­^°,l0.g *7^'Amb" u- U* sz. * alatt 1755 ziba, színházba, ki­rus. ±ei.. DU-/DJ. m2-en, 4 szobás csa- rándulni, de nincs ki­Menyasszonyi ruhák ládi ház eladó. Irány- vei? Én is így va­sokféle fazonban ké- ár: 900 ezer Ft. Érd.: gyök vele. 28 éves nő szén kaphatók. Mé- Bekecs, Marx K.---u. 15. 4 éves kislányával ha­száros Gáborné női ----------------------------------------. sonló helyzetű férfi, s zabómester. Kazinc- Gólem-tónál hétvégi vagy nő jelentkezését barcika, Szabó Lajos ház eladó. Víz, ipari várja. „Te és Én — út 61. Telefon: 06- áram van. Érdeklődni Ti és Mi 515275” jel­48/15-418. telefonon: 69-861. igére a hirdetőbe. Lakodalomra. ren­dezvényre kölcsönzők sátort, asztalt, padot, evőeszközökkel/ komp­lett. Szállítás megold­ható. M iskolc - S zirm a Dienes L. 38. alatt. Tel.: 46-80-790. ________ L akodalomra kölcsö­nözzön sátort, teljes felszereléssel! Mis- kolc-Görömböly, Né­meth I. u. 10. Tele­fon: 53-749. Könyvelői, adó- tanácsadói irodámat megnyitottam: iparo­sok, kereskedők, kft., bt., gmk, vállalkozók részére. Cím: CZEG- LÉDI BT. Miskolc, Sályi István 4. Tele­fon : 69-055. Kavics, homok szál­lítását vállalom. Te­1 efon; 66-259._________ L AKASFELÜJITAS, KEDVEZŐ ÁRON! Festés, mázolás, tapé­tázás, parkettesiszo- lás, linóleum ragasz­tás, csempézés. fal­fúrás, szerelvényezés, bútormozgatással, fó­liát aikar ássál, garan­ciával . Tel.: 21-079. Angol nyelvoktatást v állatok kezdőiknek. haladóknak, nyelvvizs­gára készülőiknek. Telefon: 66-498. Ingyen! Gombater­mes ztésbőt megmaradt szuper minőségű kom­poszt ingyen elvihető. Ted.: 75-104. Aki mer, az nyer!” ötlettől a megvalósí­tásig vállalkozás-elő­készítő tanfolyam in­dul a YORK-TEAM Betéti Társaság szer­vezésében. Érdeklődni 9—17 óráig a 48-018- as telefonon, vagy személyesen: Miskolc. Horváth Lajos u. 17. szám alatt.___________ A utóbusznak, teher­autónak. kam ionnak kiváló telephelyet a járulunk. Tél.: 70-053. Kárpitozott bútorok j aví tása, áthúzás a. Vidéken is. Címfelvé­tel: 74-523.__________ B illenős gépkocsival] homok-sóder szállítá­sa. Tel.: 80-221. Gyászhírek HALÁLOZÁS Fájdalomtól megtört szívvel tudatjuk mindazokkal, akik ismerték és szerették, hogy ALEXA RUDOLF 56. éves korában, türelemmel viselt, súlyos betegségben, 1991. június 1-jén elhunyt. Temetése 1991. június 7-én 14.30 órakor, a Szentpéteri kapui temető nagy ravatalozójából. Gyászolják: édesanyja, fiai, unokája, testvérei, menye és sógora Fájdalommal, megtört szív­vel tudatjuk, hogy zsiGMOND andrAs 1991. június l-jén, tragikus kö­rülmények között élhunyt. Te­metése 199.1. június 7-én ifi órakor lesz, a Törkölyösi te­metőben. A gyászoló család. Fájó szívvel tudatjuk, hogy szeretett halottunk KORBÉLY JÓZSEF hamvait 19911. június 10-én 12 órakor helyezzük örök nyuga­lomra, a vasgyári temetőben. A gyászoló család. Mély megrendüléssel tudat­juk, hogy munkatársunk ALEXA RUDOLF életének 56. évében elhunyt. A vállalat saját halottjának tekinti. Munkatársunktól 1991. június 7-én 14.30 órakor ve­szünk búcsút, a Szentpéteri kapui temető nagy ravatalo­zójából. Miskolci Közlekedési Vállalat. Szomorúan tudatjuk, hogy GAAL miklOsné sz.: Szekeres Irén hamvasztás utáni temetése 1991. június hó 7-én, déli 12 órakor lesz a miskolci Deszka­templomból. Fia: Gaál János, unokái: Gaál Miklós és Gaál Orsolya. Szomorú szívvel tudatjuk, hogy a szeretett édesapa, test­vér és rokon JUHASZ BÉLA a Borsodi Hőerőmű nyugdíjasa életének 65. évében váratlanul elhunyt. Temetése 1991. június 7-én, de. 11 órakor lesz a Szent Anna-temetőben. A gyá­szoló család. Szomorú szívvel tudatjuk mindazokkal, akik ismerték és szerették, hogy ÖZV. SZABÓ MIHALYNÉ volt Bőte Istvánné sz. Lassú Borbála 1991. május 14-én, életének 79. évében elhunyt. Hamvasztás utáni temetése a református egyház szertartása szerint, 1991. június 7-én, pénteken 13 órakor lesz a Deszka-temp­lomból. A gyászoló család. Fájdalomtól megtört szívvel tudatjuk, hogy a legdrágább feleség, szeretett édesanyánk id. TÚRI LASZLÖNÉ sz.: Pataki Ilona a Tüdőkórház nyugdíjas ápolónője 1991. június 2-án, 70 éves ko­rában, boldog házasságának 54. évében váratlanul elhunyt. Te­metése 1991. június 7-én, 16 órakor lesz a Mindszenti te­mető ravatalozójából. Gyászol­ják : örökké bánatos férje: László; gyermekei: László, Károly, Ilona, menyei, veje, unokái, dédunokái és a kiter­jedt rokonság. Mély fájdalommal tudatjuk, hogy TÖTH LAJOS MAV-nyugdíjas, a Járműjavító volt dolgozója életének 74. évében, türelem­mel viselt, hosszú betegség után elhunyt. Hamvasztás utá­ni búcsúztatása 1991. június 7-én 15 órakor lesz, a hejő- csabai református temetőben. A gyászoló család. KÖSZÖNETNYILVÁNÍTÁS Hálás szívvel mondunk kö­szönetét testvéreinek, közeli és távoli rokonoknak, ismerősök­nek, szomszédoknak, mind­azoknak, akik drága felesé­gem és édesanyánk TAKÁCS LASZLÖNÉ szül.: Krabák Irénke temetésén részt vettek, sírjára virágot helyeztek, fájdalmun­kat enyhíteni igyekeztek. Kü­lön köszönjük a barátainknaik, a Leszi eh A. u. Óvoda 6-os csoportjának, a Karacs Teréz Leánykollégium vezetőinek és összes dolgozóinak, a Dec. 4. Drótművek dolgozóinak, a Dd- mag Rt. CH tekercshúzó dol­gozóinak, akik utolsó útjára elkísérték és sírjára virágot helyeztek. Takács László és két gyermeke: Beatrix és La­cika. Hálás szívvel mondunk kö­szönetét mindazoknak, akik drága halottunk SAROSI JÄNOS temetésén megjelentek, fájdal­munkat enyhíteni igyekeztek. A gyászoló család. Hálás szívvel mondunk kö­szönetét mindazon kedves ro- kor oknak, szomszéd oknak, volt munkatársaknak, ismerő­söknek, akik ÖZV. PETŐFI SÄNDORNE szül.: Salkovics Julianna temetésén részt vettek, utolsó útjára elkísérték, sírjára a szeretet virágait elhelyezték, fájdalmunkban osztoztak. A gyászoló család. Hálás szívvel mondunk kö­szönetét mindazoknak, a-kik felejthetetlen édesanyánk özv. SZIGILI FERENCNÉ temetésén részt vettek, sírjára koszorút helyeztek, ezzel fáj­dalmunkat enyhíteni igyekez­tek. Gyászoló gyermekei. Hálás szívvel mondunk kö­szönetét mindazoknak, a'kik felejthetetlen halottunk KOVÁCS JANOS temetésén részt vettek, sírjára virágot hoztak, fájdalmunkat ezúton is enyhíteni igyekez­tek. A gyászoló család és a kiterjedt rokonság. Köszönetét mondok mind­azoknak a közeli és távoli ro­konoknak, barátoknak, isme­rősöknek, akik férjem ÉLIÁS BALÁZS temetésén részt vettek, sírjá­ra koszorút, virágot helyeztek és együttérzésükkel, mély fáj­dalmunkban osztoztak. Gyá­szoló felesége, fiai, unokái. Köszönetét mondunk mind- azoknak a rokonoknak, bará­toknak, völt munkatársaknak, ismerősöknek, akik szeretett hatottunk FORGÁCS JANOS (emődi lakos) temetésén részt vettek, sírjára virágot helyeztek, gyászunk­ban osztoztak. A gyászoló csa­lád. Hálás szívvel mondunk kö­szönetét mindazoknak, akik özv. MIHALIK ARPADNÉ szül.: Mihalik Julianna temetésén részt vettek, utolsó útjára elkísérték, és sírjára virágot helyeztek. A gyászoló Lengyel család. Hálás szívvel mondunk kö­szönetét mindazoknak a roko­noknak, barátoknak, szomszé­doknak, akik felejthetetlen ha­lottunk JOO ISTVÁN nyugalmazott honvéd szds. temetésén koszorút, virágot helyeztek e*l, és részvétükkel fájdalmunkat enyhíteni igye­keztek. Külön köszönetét mon­dunk az MH B.-A.-Z. Megyei Hadikiegészítő Parancsnokság vezetésének és személyi állo­mányának. örökké bánatos felesége és gyermekei. Hálás szívvel mondunk kö­szönetét mindazoknak, akik JÁSZAI GYULANÉ szül.: Négyesi Julianna temetésén megjelentek, sírjára a kegyelet virágait elhelyezve, fájdalmunkat enyhíteni igye­keztek. A gyászoló család. Hálás szívvel mondunk kö­szönetét mindazoknak, akik TAR LÁSZLÓ hamvasztás utáni búcsúztatá­sán megjelentek, sírjára virá­got helyeztek, gyászunkban osztoztak. A gyászoló család. Hálás szívvel mondunk kö­szönetét mindazoknak a roko- roknak, barátoknak, szomszé­doknak, volt munkatársaknak, ismerősöknek, akik felejthe­tetlen halottunk HAISZA ISTVÁNNÉ szül.: Popovics Rózsa temetésén megjelentek, sírjára virágot hoztak, részvétükkel fájdalmunkat enyhíteni igye­keztek. Külön köszönetét mon­dunk a Miskolci Élelmiszer- kis keres,k ed elírn i Vállaltot é,s a Semmelweis Kórház idegosz­tály dolgozóinak. A gyászoló család.

Next

/
Oldalképek
Tartalom