421 találat (0,298 másodperc)

Találatok

1. 18. Báthory István országbíró kérése a budai káptalanhoz Csudabala határjárására apóhalmi és a simai oldalon (1476. június 14.) (57. oldal)
18 Báthory István országbíró kérése a budai káptalanhoz Csudabala határjárására [...] oldalon 1476 június 14 Báthory István a fenséges fejedelem úr Mátyás [...] Ambrus vagy Egei de Ege István János György vagy Amb­rus mások [...]
2. 23. Báthori István országbíró kérése a budai káptalanhoz Csudabala határjárására apóhalmi és a simai oldalon(1476. június 14.) (77. oldal)
23 Báthori István országbíró kérése a budai káptalanhoz Csudabala határjárására [...] 1476 június 14 1 Báthori István a felséges fejedelem Mátyás úr [...] Ambrus vagy Egei de Ege István János György vagy Ambrus mások [...]
3. 25. Báthory István országbíró kérése a fehérvári keresztes konventhez az Ecsegen történt hatalmaskodás nyomozására (1483. augusztus 28.) (75. oldal)
25 Báthory István országbíró kérése a fehérvári keresztes konventhez az [...] nyomozására 1483 augusztus 28 Báthory István a fenséges fejedelem Mátyás Isten [...]
4. 23. Báthory István országbíró kérése a budai káptalanhoz, hogy iktassák vissza a budaszentlőrinci pálosoknak Ecsegnek azt a részét, amelyet a ványaiak és a kérszigetiek elfoglaltak (1481. május 30.) (69. oldal)
23 Báthory István országbíró kérése a budai káptalanhoz hogy iktassák [...] elfoglaltak 1481 május 30 Báthory István a fenséges fejedelem úr Mátyás [...] Dékány dekán Jánossal Cseh cheh Istvánnal Németh Németh Benedekkel Tóth thoth [...] a hasonlóképpen Tóth Ferenccel Torma Istvánnal A Kérsziget nevezetű falubirtokban in [...]
5. Történettudomány • Rövid közlemények (265. oldal)
[...] értekezik 1867 1897 ig Sipőcz István mint a Szerecsen gyógyszertár tulajdonosa [...] dr Horváth De­zsőt és dr Kerese Istvánt kell megemlíteni Dr Vondra Antal [...]
6. 87. Szentgyörgyi Péter országbíró kérése a leleszi konventhez többek között Szentmiklós puszta beiktatására (1514. március 21.) (167. oldal)
87 Szentgyörgyi Péter országbíró kérése a leleszi konventhez többek között [...] a néhai Bajoni de Bajon István néhai fia Miklós nemzetes fiai [...]
8. 4. Nagymartoni Pál országbíró kérése az aradi káptalanhoz, hogy a határok felújításával iktassa be Szentandrást a jogos tulajdonosnak attól függően, hogy Fehéregyháza határain belül van vagy azon kívül (1329. november 20) (18. oldal)
4 Nagymartom Pál országbíró kérése az aradi káptalanhoz hogy a [...] Marcell és Szécsényi de Zechen István a korábbi levél tartalma szerint [...] maguknak Kristóffiai MarceUnek és Szécsényi Istvánnak juttatta és ugyanazt a király [...]
9. KÖNYVEK, KIÁLLÍTÁSOK • Károlyi Zsigmond: Magyar technika- és ipartörténeti bibliográfia, 1961 (274. oldal)
Kerese Jánosné A magyar bauxit és [...] 15 92 Heltai 61111 Bogdán István Papírgyár alapítási kísérletek Pesten a [...] 930 85 4 61114 Barta István Adatok a gácsi posztógyár reformkori [...]
10. (282. oldal)
[...] 25 öö 3 QGQ Ft kerese tet biztosított nekik az állami gazdaság sőt pl Fodor István Kecsmár Irén tiszaroffi fiatalok 1963 [...]
11. Az otthon és a család • A család (66. oldal)
[...] megha­tározott feladata tevékenysége írja Balogh István A család tehát nemcsak élet [...] nem akarva viseltek idézzük Szabó István történészt Láttuk hogy a göcseji [...] Dömötör Doszpoth Gyenese Geráth Győrfi Kerese Salamon Takó stb nevek viselőiben [...]
12. A kiskunhalasi zsidóság a 18. századtól 2011-ig • Fésüsné Bakos Ágnes: Holocaust Európában. Holocaust Kiskunhalason (66. oldal)
Gróf Bethlen István Horthy reálisan gondolkodó miniszterelnöke felismerte [...] élet azon ágazataiban ahol a kerese ti lehetőség könnyebb és kedvezőbb [...] legyen Imrédy 1938 decemberében Antal István az igazságügyi minisztérium államtitkára és [...]
13. MÁSODIK RÉSZ • Zala vármegye községeinek történeti ismertetése (1_203. oldal)
[...] családok birtokai tartoztak Barabás Barabásszeg Kerese Kereseszeg Gerót Gerótszeg Vörös Vörösszeg [...] létezik A község vezetője Varga István körjegyző és Orbán János községbíró [...] van A helyi közigazgatást Pánger István kóz­eégbíró intézi Egyházi és iskolai [...]
14. CSELÉDSORSOK, CSELÉDUTAK • Cselédsorsok, cselédutak • A harmadik nemzedék • Az apa nélkül maradt család (107. oldal)
[...] Itt Bükön ment férjhez Bokor István szijgyártóhoz A férjhezmenetele után rövidesen [...] a nagycsalád gondjait háztartását a kerese
15. A szegek (20. oldal)
[...] azoknak a vasallyai gombásoknak Gombás István szakadott ti Vas megyéből került oda Kerese Szeghben annak fia házasodott Milejben [...] falvakká váltak szét írja Szabó István Formai változatukban sincs különbség hiszen [...]
16. Földrajzinév-mutató (106. oldal)
[...] 15 Guti Országh Mihály nádor kérése az egri káptalanhoz hogy Nana [...] május 30 54 18 Báthory István országbíró kérése a budai káptalanhoz Csudabala határjárására [...] június 8 67 23 Báthory István országbíró kérése a budai káptalanhoz hogy iktassák [...] május 12 73 25 Báthory István országbíró kérése a fehérvári keresztes konventhez az [...]
17. VIII. Név- és helymutató (502. oldal)
[...] 325 Kaposvár 145 160 Kaprinai István 328 Kapuvár 107 141 142 [...] János 349 Kerényi János 458 Kerese György 164 166 Kereszes Gergely [...] 167 Kerner Tivadar 325 Kerpacsics István 199 200 Keserű István 124 127 Keserű István 91 Késmárk 95 145 Kesző [...]
18. TÁJ ÉS TELEPÜLÉS • Bárth János: Irtás és település. Gyimesi erdőirtó egyezségek és a Tatros-völgyi településterület növekedése (157. oldal)
[...] fü helynek kiirtani a kinekis kérése meg adatván oly hozzá tétellel [...] tartózkodó Batzoni János a kinekis kérése lévén Both havasa észokjába bé [...] helytől 3 esztendőre amovealtassék Antal István bíró Marton Mihály eskütt Petres [...] Gergely Mihály Mihály András Deák István Csutak Ferentz káplár Kuna István provintiális polgár Miklós György nótárius [...]
19. Történettudomány • Gungl Ferenc: A SZDP pécsi szervezete politikai küzdelmei (1918. november–1919. december) (133. oldal)
[...] tagjai voltak Kandi János dr Kerese György dr Fo­nyó Vilmo s [...] köszönet volt Felsőmindszenten megjelent Bölcsics István pártszervező aki utasította a Gazda­kör [...]
20. A szegek (16. oldal)
[...] hoztak létre állapítja meg Szabó István A dombokat elválasztó vízmosások árkok [...] gerincén fekszik Kereseszeg Lakói a Kerese család tagjai lehettek akiket már [...]
21. OLVASÓKÖNYV A TÁJÉKOZÓDÁSHOZ • Dévényi Iván levele dr. Horváth Istvánhoz (29. oldal)
Levél dr Horváth István múzeumigazgatónak mellékelve a szobrász Dévényihez [...] munkáit tudjátok e vállalni A kérése illetve a kikötése az hogy [...]
22. 1900-11-18 / 47. szám
[...] vacsorán jelen voltak Dr Dobory István Dr Szabó János Dr Pázsit [...] Sziiády László Babó Gábor Gaál István Csinosát Bála Zseoy István Piatér Barns Rocsek József Szekér [...] A megkeresés kiada­tott ifj Kozics István V mérnöknek ki azon jelentést [...] a csatorna épiíő iroda meg kerese dő lenne A tanács ily [...]
23. (341. oldal)
Hedruhuarai István fia Mihály mester szolgáját János [...] Veronica Anna Orsolya és Margit kérése alapján kiadott királyi parancsra János győri püspököt és Hedruhwarai István fiát Mihályt szintúgy másokat is [...] Visegrád 1392 november 9 Laczkfi István nádor Hedreh­wari Hedreh fia Jánost [...] nyolczadára nem jelent meg Warkoni István és Lothár fia János ellen [...]
24. III. Az utolsó évek • A világ bemutatása: a Rét (156. oldal)
[...] Hozzájárulását szeretnénk kérni mint Bella István feleségét hogy terveink szerint 2007 [...] megkezdő oktatási intézményünk használhassa Bella István József Attila díjas író és [...] Az oktatási intézmény neve Bella István Általános Iskola lenne Az iskola [...] 1 em 12 Tárgy Hozzájárulás kérése Bella István egykori költőnk nevének használatához Tisztelt [...]
25. (32. oldal)
[...] Also abran i Saswar i István és Se­bestyén eléje terjesztett kérése nyomán Berzewycze i Pohár­nok István ellen A bevádolt személy ugyanis István és Se­bestyén Borsod vármegyében fekvő [...] előttük indított perét Saswar i István ellen Alsoab­ ran birtoklása tárgyában [...] Mátyás király nemes Saswar i István érdemeire való te­kintettel a Borsod [...]
26.
[...] îudod an Mariához egy nagy kérése Csináltatnom kell szarná ra egy [...] a vén agglegényt hogy bókol Istvánt Ne hozd zavarba Sárikát A [...] rika ijedten Még nincs itt István Nincs Sá rika fellélegezve Hál [...] nemzedékéről de elsősorban Koszt оlányiról István­hoz V an itt egy Kosztolányi [...]
27. I/1. Thorma János (32. oldal)
[...] Múzeum antikvárium Bp 23 Réti István Petrovics Eleknek 1933 febr 9 Réti István Képzőművészeti főiskola rektor Bpest 1933 [...] légy szíves ezt János barátunk kérése szerint elintézni s ha nekem [...] kérdés lenne most aktuális Réti István SZMKI 146 1934 24 Thorma János Réti Istvánnak 1933 febr 21 Méltóságos Réti [...]
28. ROMÁN János: Regeszták a Tanácsköztársaság Borsod megyei szerveinek történetéhez (440. oldal)
[...] Márc 25 Tiszakeszii jegyző táviratai kérése egy menekült írnok kiren­delése iránt [...] miskolci szociáldemokrata párt titkárságához címzett kérése lány testvére részére két évre [...] 9 A sályi szociáldemokrata pártszervezet kérése a mis­kolci titkársághoz Bók István utáni elmaradt hadisegély folyósítása tár­gyában [...]
29. 1921-03-23 / 24. szám
[...] araikor ismét egységes lett Szent István birodalma amely a ta ár [...] ik be a IV osztályú kerese i adóra a toke kamatadóra [...]
30. (585. oldal)
[...] 27 10 p Szegedi Kis István raboskodása a szolnoki várban Szegedi Kis István a XVI század legtekintélyesebb és [...] 1572 között élt Szegedi Kis István a jeles tanító és prédikátor [...] Ceglédről próbált közbenjárni Szegedi Kis István érdekében és Skaricza Máté szerint Bakonyi kérése végre segített valamit Mahmud bég [...]
31. (9. oldal)
[...] 30 200 karhatalmista a Szt István téri iskolában nelyezve Vi­deos alezredes [...] titkár berendelve a Védelmi Központ kéré­se alapján 4 00 A szovjet [...] ügyet átvette 6 40 Tóth István Művelődésügyi osztályvezető berendelve a tanitás [...] 40 Szilágyi Sándor és Szűcs István szolgálatról leváltva
32.
46 Sá rika István Sárika István Sárika Lajos Pataki Sá rikar Pataki István Lajos Pataki Plante ka Mária [...] kis csend után Halotti beszéd István bácsi ismeri Ismerem kissé gunyosan [...] iária Sári­kénak lenne egy nagy kérése Szeretne egy j ruhát az [...]
33. Cennerné Wilhelmb Gizella: Widemann-metszetek után készült olajportrék (176. oldal)
[...] mit Kornis Zsigmond és Haller István Csákyn kívül ez utóbbit okolták [...] a Csáky család és Csáky István jó emberét ábrázolja Ez Munkács [...] legjobban az erdélyi államtanács Bethlen István gubernátor veze­tésével 4 3 Az [...] György Erdődy Imre és Zichy István Csákynak folytonos kérése volt a kassai felső­magyarországi generálisság [...]
34. BABIK Barna: Egy szegedi hajósgazda-ház története (405. oldal)
[...] 8 a szám alatti Vedres István szülőháza mellett áUó Halácsy Miklós [...] megegyezik a két másik testvér István és Mihály házával A három [...] az 1841 márciusában kelt alázatos kérése Kopasz Ferenc választott polgár­nak mellyben [...] 15 6 kép Fe­renc ezzel István öccse segítségére sietett aki már [...]
35. Clevené Harrach Erzsébet: Újszerű segédlet a műemlékvédelmi munkában (673. oldal)
[...] 1975 79 98 p Genthon István Magyarország művészeti emlékei I Dunántúl [...] ÉM területi főépítész Kisléghi Nagy István felújítási terve részleges mhjk 3862 [...] 10 homlokzat tatarozási jóváhagyáshoz adatpótlás kérése 18272 1963 dec 20 Altalános [...] kastély nagyterem térelválasztásának engedélyezéséhez rajzpótlás kérése 972 1974 nagyterem térelválasztásának ideiglenes [...]
36. (7. oldal)
[...] Színházban 1971 63 7 Csurka István Döglött aknák Veszprémben 1971 66 [...] Színházban 1971 73 11 Csurka István Szék ágy szauna a Thália [...] március 8 77 13 Verebes István Kaposvár 1972 Kaposvárott 1972 79 [...] Katona József Színház műsorcsere engedélyezésének kérése a Bács Kiskun Megyei Tanács [...]
37. Jelmagyarázat • Rövidítések (215. oldal)
[...] 166 87 Szentgyörgyi Péter országbíró kérése a leleszi konventhez többek között [...] alapján vezesse be Báthori Györgyöt Istvánt és Andrást valamint Csulai Móré [...] 175 92 Újlaki Lőrinc országbíró kérése a leleszi konventhez hogy végezzenek [...] 94 Túr mezőváros említése Báthori István nádor azon bizonyságlevelében amelyben a [...]
38. IV. fejezet: Az új Véged • A 65 éves pusztaság (96. oldal)
[...] hogy gazdag ember volt Nagy István ha ekkora összeget ki tudott [...] régi helyére Sitkére Felsőbüki Nagy István elfoglalta a Sitkey család által [...] 253 Erre nemes Felsőbüki Nagy Ist­ván mint a Végedi Prédiumnak örökös Földes Ura kérése alapján Sze­gedy Pál Zala vármegyei [...]
39. Marozsán Zsolt: A „drótgyár" története alapításától állami tulajdonba kerüléséig (1911-1954) (461. oldal)
[...] és világszerte Nevét a munkások kérése alapján kapta ugyanis az ö [...] ig 405 414 Miskolc Dobrossy István 1995 Deichsel A Magyar Acéldrót [...] és Drótárugyár Rt In Dobrossy István szerk Miskolc írásban és képekben [...] a korszakhatár kérdései In Dobrossy István szerk Miskolc írásban és képekben [...]
40. Történettudomány • Örsi Julianna: Egy kunsági tudós, Gyárfás István kutatói életpályája (527. oldal)
[...] JULIANNA EGY KUNSÁGI TUDÓS GYÁRFÁS ISTVÁN KUTATÓI ÉLETPÁLYÁJA hajlandó fizetni 1862 [...] és felhasználta Sokat köszönhetünk Gyárfás Istvánnak hogy a mára már elkallódott [...] Levelestár OSZK Kézirattár 64 Gyárfás István 1879 65 Gyárfás István levele Szvorényi Józsefnek Levelestár OSZK Kézirattár Gyárfás István 1882 66 Gyárfás István levele Szilády Áronnak 1861 október [...]
41. Mezőhék bemutatkozik (163. oldal)
[...] elkedvetlenedve az országgyűlési képviselőnek Tokár Istvánnak is megírta a mezőhékiek sérel­meit [...] levelezett hiába A mezőhékiek igé­nye kérése megértő segítségre talált Az országgyűlési [...] MATÁV igazgatót XXXIV Filmfejezet Tokár István képviselő Debrecen MA TÁV igazgatónál Tokár István Tisztelt Igazgató Úr Tokár István vagyok a Jász Nagykun Szolnok [...]
42. II. A Batthyány család évszázadai - Gróf Batthyány Ádámtól Batthyány-Strattmann László hercegig • DOMANICZKY ENDRE Az elfelejtett magyar mecénás, herceg Batthyány Fülöp (1781-1870) (170. oldal)
[...] ő az Akadémia igazgatója Széchenyi István Napló Bp Gondolat 1978 458 [...] a Batthyány birtokok igazgatását Kállay István A magyarországi nagybirtok kormányzata 1711 [...] p BaML BMUL 3 doboz Kerese György uradalmi ügyvivő iratai 1832­1850 [...]
43. Limbacher Gábor: Gyermekáldásért folyamodó vallásos gyakorlat a jelenben. A Laczkó Dezső Múzeum Születése c. konferenciáján 2013. június 6-án elhangzott előadás tanulmányváltozata (471. oldal)
[...] igyon ne keresse fér fiák István társaságát ne keresse más nőknél [...] szó fogado legyen Idősebb férfi kérése Szűz Máriához újabb párvá­lasztási ügyében [...] Budapesten írott levele hálája és kérése titkos szerelmi ügyében Drága jó [...] kedveli el tudja fogadni Gyermekáldás kérése E témában is vannak 2 [...]
44. Újkori történet • Tóth Ferenc: Erdei Ferenc szülőháza (285. oldal)
[...] fenntartassanak és által adattassanak akinek kérése annyival helyesebb és igazságosabb minthogy [...] telkes gazda családból szár­mazott Burunkai István 1 3 fél jobbágytelken gazdálkodott [...] meg a felnőtt kort Mihály István Judit és Zsuzsanna Burunkai István atyafiságos egyezsége fiaival Atyafiságos megegyezés [...] az alább Írottak úgymint Burunkai István özvegye Háló Elona és fiai [...]
45. A Szabó és Balogi család (285. oldal)
[...] fenntartassanak és által adattassanak akinek kérése annyival helyesebb és igazságosabb minthogy [...] telkes gazda családból szár­mazott Burunkai István 1 3 fél jobbágytelken gazdálkodott [...] meg a felnőtt kort Mihály István Judit és Zsuzsanna Burunkai István atyafiságos egyezsége fiaival Atyafiságos megegyezés [...] az alább Írottak úgymint Burunkai István özvegye Háló Elona és fiai [...]
47. BEVEZETÉS • Jegyzetek (12. oldal)
[...] 48 KOVALOVSZKI Júlia vállalkozott MÉRI István régé­szeti feltárásának feldolgozására KOVALOVSZKI JÚLIA [...] tisztségviselők GUNDA Béla és VINCZE István támogatták a kiadvány tervét A [...] b 38 42 61 MÉRI ISTVÁN 1944 A MÉRI hagyaték gondozója [...] közzététele Ezzel kapcso­latos szinte végrendeletszerű kérése volt a Borsa völgyi anyag [...]
48. 1939. (163. oldal)
[...] mind arisztokrata műkedvelők 2765 SZABÓ István Sárközy György Dózsa Krit 27 [...] Pál Keresztes­Fischer Ferenc és Csáky István választási beszédeinek tárgyilagos hangnemé­ről de [...] 2770 Gróf Esterházy János feltűnő kérése a felvidéki magyar párt lapjához [...] Felvidéki Magyar Hirlapot a Bethlen István ellen intézett támadás miatt 2771 [...]
49. Komjáti Zoltán: Adalékok Gróf Koháry István (1649-1731) Heves vármegyei birtokviszonyaihoz (127. oldal)
[...] város szolgálatába állított hóhért Koháry István fundusára utalta be szállásra tudniillik [...] kegyelmed Méltóságos Generális Gróf Koháry István uram őnagy­sága Gyöngyösön levő fundusára [...] főúr szinte parancsnak is beillő kérése március 18 án került a megyegyűlés színe elé 66 Koháry Istvánnak egy alkalommal a birtokait megpróbálták [...]
50. 1925-04-29 / 34. szám
[...] elnökségnek Szalay János és Lakos István kőműves mes­terekkel kötött szerződését a [...] az elnök­séget hogy dr Paulovics István gimn tanár nyugdíjazásával megürült ma [...] az OKH dr Kolozsváry Kiss Istvánt a Pestvármegyei Gazdasági Egyesü­let Santh [...] ez nem egy gazdának a kérése hanem egy nem­zeté Akié a [...]